About: Customs union

An Entity of Type: political party, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A customs union is generally defined as a type of trade bloc which is composed of a free trade area with a common external tariff. Customs unions are established through trade pacts where the participant countries set up common external trade policy (in some cases they use different import quotas). Common competition policy is also helpful to avoid competition deficiency. Purposes for establishing a customs union normally include increasing economic efficiency and establishing closer political and cultural ties between the member countries. It is the third stage of economic integration.

Property Value
dbo:abstract
 • الاتحاد الجمركي (بالإنجليزية: Customs union)‏ (بالفرنسية: Union douanière)‏ هو نوع من التكتل التجاري الذي يتألف من منطقة تجارة حرة مع تعرفة جمركية وسياسات خارجية مشتركة، لتكوين منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي. تنمية التجارة الحرة على المستوى الإقليمي تعتبر كتمهيد الطريق للتجارة الحرة على المستوى العالمي. أي اتفاق لسوق مشتركة واتحاد اقتصادي ونقدي يتضمن إتحادا جمركيا. (ar)
 • Una unió duanera és una àrea de lliure comerç que a més, estableix una tarifa exterior comuna; és a dir, els estats membres estableixen una política comercial comuna vers els estats que no en són membres. Però, en alguns casos, els estats tenen el dret d'aplicar un sistema de quotes d'importació únic. Un dels propòsits principals per a la creació de les unions duaneres és incrementar l'eficiència econòmica i la unió entre els estats membres. Si no existís una tarifa única, cada estat tindria una política exterior diferent, i per evitar que un producte d'un estat no-membre entrés a la comunitat comercial per mitjà de l'estat amb la tarifa més baixa, i després fos traslladat a un estat membre que tingués una tarifa superior vers el país d'origen, l'àrea de lliure comerç hauria d'establir regles d'origen específiques i revisions a les fronteres. Per contra, a les unions duaneres amb una tarifa comuna entre tots els estats membres, s'eliminen totes les revisions frontereres entre els estats membres, atès que un producte importat d'un estat no-membre és subjecte a la mateixa tarifa sense tenir en compte el port d'entrada. La unió duanera va començar a Europa i és una de les formes organitzatives de la integració econòmica. Algunes unions duaneres del món són la Unió Europea o la Comunitat de l'Àfrica Oriental. Al Mercosur, encara que nominalment n'és una, alguns estats membres, com ara l'Uruguai, han signat tractats de lliure comerç amb estats no membres, i les revisions frontereres encara hi són necessàries. (ca)
 • Als Zollunion bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre eine Form der wirtschaftlichen Integration. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Staaten, die ein gemeinsames Zollgebiet bilden. (de)
 • Doganunio estas formo de la ekonomia integriĝo inter landoj, kaj la unua ŝtupo por malprogresi la ŝtatan suverenecon. Doganunio ĝenerale ebligas pliigitan ekonomian efikecon kaj kreas pli fortajn politikajn, komercajn kaj kulturajn ligojn inter la membroŝtatoj de la interkonsento. La landoj de la doganunio ne ŝarĝas doganon je la importitaj varoj de la landoj de la unio kaj aplikas unuecan dogantarifon je varoj el aliaj landoj. Komuna dogano ekstera signifas interkonsenton pri la maniero de komerca politiko de la membroŝtatoj de la interkonsento, al la landoj kiuj ne estas membroj de ĝi. Ŝtatoj de la interkonsento difinas sendependan mekanismon, kiu determinos la manieron de ekstera komerca politiko komuna al ili. La unua historia ekzemplo de doganunio inter sendependaj ŝtatoj estas la dogana unio de la germanaj ŝtatoj, 1834-1919. Nuntempe, doganunio estas konsiderata pli malofta en internaciaj rilatoj, kompare kun liberaj komercaj zonoj, kiuj estas pli akceptitaj. Membrolandoj de EU havas interkonsentojn pri tarifaj sindikatoj inter si, kaj ankaŭ kun triaj landoj. (eo)
 • A customs union is generally defined as a type of trade bloc which is composed of a free trade area with a common external tariff. Customs unions are established through trade pacts where the participant countries set up common external trade policy (in some cases they use different import quotas). Common competition policy is also helpful to avoid competition deficiency. Purposes for establishing a customs union normally include increasing economic efficiency and establishing closer political and cultural ties between the member countries. It is the third stage of economic integration. Every economic union, customs and monetary union and economic and monetary union includes a customs union. (en)
 • Una unión aduanera es un área de libre comercio que establece una tarifa exterior común; es decir, que los estados miembros establecen una política comercial común hacia los estados que no son miembros. Sin embargo, en algunos casos, los estados tienen el derecho de aplicar un sistema de cuotas de importación único. Uno de los propósitos principales para la creación de las uniones aduaneras es incrementar la eficiencia económica y la unión entre los estados miembros. Si no existe una tarifa única, cada estado tendría una política exterior diferente y para evitar que un producto de un estado no miembro entrara a la comunidad comercial por medio del estado con la tarifa más baja, y después fuera trasladado a un estado miembro que tuviera una tarifa superior hacia el país de origen, el área de libre comercio tendría que establecer reglas de origen específicas y revisiones en las fronteras. Por el contrario, en las uniones aduaneras con una tarifa común entre todos los estados miembros, se eliminan todas las revisiones fronterizas entre estos, dado que un producto importado de un estado no miembro es sujeto a la misma tarifa sin importar el puerto de entrada. Algunas uniones aduaneras del mundo son la Unión Europea, la cual es de las más importantes, y la Unión Aduanera de África Austral. En el Mercosur, aunque nominalmente es una, algunos estados miembros, como Uruguay, han firmado tratados de libre comercio con estados no miembros, y las revisiones fronterizas todavía son necesarias. (es)
 • Une union douanière est un accord commercial régional dont les États membres ont adopté une politique commerciale commune vis-à-vis des États tiers. Cette politique commerciale commune définit des tarifs extérieurs communs, mais aussi la redistribution des recettes douanières entre États, voire des politiques de coopération économique. Une union douanière résulte souvent de l'approfondissement d'une zone de libre échange (laquelle ne définit pas de tarif extérieur commun). L'union douanière est dérogatoire à la clause de la nation la plus favorisée. Elle est pourtant autorisée par les accords de l'OMC. Le développement du libre-échange à une échelle régionale est en effet censé ouvrir la voie à un libre-échange au niveau mondial. Tout accord de marché commun et d'Union économique et monétaire comprend une union douanière. (fr)
 • Serikat pabean (Inggris: Customs union) adalah antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dari ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas (yang memungkinkan perdagangan bebas tetapi tidak memiliki sistem tarif umum) dan pasar umum (dikenakan tarif umum dan memungkinkan gerakan bebas dari sumber daya seperti modal dan tenaga kerja antara negara-negara anggota). Sebuah zona perdagangan bebas dengan tarif umum adalah serikat pabean. (in)
 • L'unione doganale (customs union) rappresenta un tipico esempio di accordo di commercio preferenziale (su base regionale) tra Paesi. Tra i paesi aderenti ad una unione doganale, vengono abbattute le barriere commerciali che impediscono la libera circolazione delle merci e, a differenza dell'area di libero scambio, viene istituita una tariffa doganale esterna comune. Classico esempio di unione doganale è stata la Comunità Economica Europea (CEE), mentre l'Unione europea (UE) è un mercato comune. Il principale problema alla base della costituzione di un'unione doganale è l'esistenza di costi causati dalla diversione commerciale, ossia l'invio delle merci da una destinazione autorizzata ad un'altra non sottoposta all'approvazione delle autorità competenti. Tra i primi accordi doganali si ricordano lo Zollverein tedesco nel 1834 ed il progetto di Lega doganale italiana nel 1847. (it)
 • 관세 동맹(關稅同盟)은 를 가지는 자유 무역 지대의 일종이다. (ko)
 • 関税同盟(かんぜいどうめい)は、外部に対する関税に共通の制度を適用することを伴う自由貿易地域。 (ja)
 • Een douane-unie, ookwel tolverbond genoemd, is een geïntegreerde economische samenwerking tussen staten die wordt gekenmerkt door een vrij verkeer van goederen, een uniforme handelspolitiek ten opzichte van derde landen en deling van de opbrengsten van de geheven rechten bij invoer. Deze afspraak tussen staten brengt een uniform in- en uitvoertarief ten opzichte van andere landen met zich mee. Van import- en exporttarieven voor goederen tussen de bij de unie aangesloten staten is geen sprake meer. Een douane-unie kan worden gezien als de tweede stap in economische integratie. Verder gaand dan een vrijhandelszone maar minder vergaand dan een gemeenschappelijke markt. (nl)
 • Unia celna – porozumienie handlowe, w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stadium integracji jest strefa wolnego handlu, w której nie obowiązuje wspólna polityka wobec państw trzecich. Wyższym stadium jest wspólny rynek, a więc dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Krótkookresowymi efektami utworzenia unii celnej są oraz . W dłuższym okresie można zaobserwować zmianę skali produkcji, związaną z powiększeniem się rynku. Są to tak zwane korzyści ze skali produkcji. Innym skutkiem jest wzrost konkurencji, który wymaga wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. W nowo zaistniałej sytuacji przedsiębiorstwa muszą podejmować odpowiednie kroki, aby stać się konkurencyjnymi w porównaniu z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Przykładami unii celnej są: * Niemiecki Związek Celny, powołany w 1834 roku przez państwa niemieckie, * unia celna krajów Beneluksu, powołana w 1948 roku, * Europejska Wspólnota Gospodarcza i Unia Europejska, w swojej początkowej formie, powołana w 1957 roku. (pl)
 • Тамо́женный сою́з, ТС — организация соглашения двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». Обычно страны-участницы таможенного союза договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный Секретариат. Фактически, речь идёт о форме межгосударственной интеграции, предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане таможенный союз является значительно более продвинутой формой интеграции, чем, например, зона свободной торговли. (ru)
 • En tullunion är ett frihandelsområde med en gemensam handelspolitik, bland annat med gemensamma tullavgifter och importkvoter mot omvärlden. Europeiska unionen är ett exempel på en tullunion. Det innebär att EU har avskaffat tullar och andra handelshinder mellan sina medlemsstater samtidigt som det finns en gemensam handelspolitik mot omvärlden. Samma tull ska betalas för en vara som importeras från ett land utanför EU, oavsett vilken medlemsstat inom unionen som importerar den. EU är dock mer än bara en tullunion. Med sin inre marknad finns även gemensamma regler för varor, tjänster och arbetstagare, till exempel gemensamma arbetstidsbestämmelser och en gemensam kemikalielagstiftning. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är en utvidgning där några fler länder får vara med i EU:s inre marknad på villkor att de accepterar EU:s regler, men dessa länder omfattas inte av tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Exempel på tullunioner: * Europeiska unionen (EU) * NAFTA * Mercosur (sv)
 • União aduaneira é uma área de livre-comércio com uma tarifa externa comum (TEC), ademais de outras medidas que conformem uma política comercial externa comum. Entre um grupo de países ou territórios que instituem uma união aduaneira, há a livre circulação de bens (área de livre comércio) e uma tarifa aduaneira comum a todos os membros, válida para importações provenientes de fora da área. Os países ou territórios que a adotam costumam ter por objetivo aumentar a sua eficiência econômica e estabelecer laços políticos e culturais mais estreitos entre si. A união aduaneira é formada por meio de um acordo comercial. Essa política é adotada pelo Mercosul. (pt)
 • Ми́тний сою́з — це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу. Угоди про створення митного союзу діяли у Бенілюксі (з 1948 р.), в Європейському Союзі (з 1968 p.). Митний союз перетворюється у спільний ринок з усуненням будь-яких обмежень на переміщення товарів, послуг, а також виробничих факторів – капіталу і робочої сили. У рамках спільного ринку забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та громадян (робочої сили). Такі умови економічних взаємовідносин у цілому характерні для Європейського союзу. Передумови переходу до спільного ринку створює митний союз, оскільки він ліквідує митні податки між державами-учасницями і розробляє єдину торговельну політику щодо третіх країн. Проте для створення спільного ринку лише цього недостатньо, оскільки потрібно вирішити ще декілька надзвичайно важливих завдань, а саме: * розробити спільну політику розвитку окремих галузей і секторів економіки (вибір конкретної галузі чи сектора залежить від того, наскільки це важливо для майбутнього закріплення інтеграції. В Європейському Союзі при переході до спільного ринку пріоритетними сферами було визнано сільське господарство та транспорт); * створити умови для вільного переміщення капіталу, робочої сили, послуг та інформації (що доповнить вільне переміщення товарів); * сформувати спільні фонди сприяння соціальному та регіональному розвитку. Ці економічні кроки обумовлюють необхідність проведення гармонізації та уніфікації національних законів, а тим самим потребують формування наднаціональних органів управління і контролю. Побудова спільного ринку повинна завершитися створенням справді єдиного економічного, правового та інформаційного простору і дати імпульс для переходу до якісно нової сходинки економічної інтеграції — економічного союзу. (uk)
 • 關稅同盟指是擁有共同對外關稅的自由貿易區。參與國共同設定對外貿易政策,但各國有時仍會各自制定。共同的《反托拉斯法》有助避免缺乏竞爭。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5864 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24340 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1117199563 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الاتحاد الجمركي (بالإنجليزية: Customs union)‏ (بالفرنسية: Union douanière)‏ هو نوع من التكتل التجاري الذي يتألف من منطقة تجارة حرة مع تعرفة جمركية وسياسات خارجية مشتركة، لتكوين منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي. تنمية التجارة الحرة على المستوى الإقليمي تعتبر كتمهيد الطريق للتجارة الحرة على المستوى العالمي. أي اتفاق لسوق مشتركة واتحاد اقتصادي ونقدي يتضمن إتحادا جمركيا. (ar)
 • Als Zollunion bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre eine Form der wirtschaftlichen Integration. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Staaten, die ein gemeinsames Zollgebiet bilden. (de)
 • Serikat pabean (Inggris: Customs union) adalah antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dari ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas (yang memungkinkan perdagangan bebas tetapi tidak memiliki sistem tarif umum) dan pasar umum (dikenakan tarif umum dan memungkinkan gerakan bebas dari sumber daya seperti modal dan tenaga kerja antara negara-negara anggota). Sebuah zona perdagangan bebas dengan tarif umum adalah serikat pabean. (in)
 • 관세 동맹(關稅同盟)은 를 가지는 자유 무역 지대의 일종이다. (ko)
 • 関税同盟(かんぜいどうめい)は、外部に対する関税に共通の制度を適用することを伴う自由貿易地域。 (ja)
 • Een douane-unie, ookwel tolverbond genoemd, is een geïntegreerde economische samenwerking tussen staten die wordt gekenmerkt door een vrij verkeer van goederen, een uniforme handelspolitiek ten opzichte van derde landen en deling van de opbrengsten van de geheven rechten bij invoer. Deze afspraak tussen staten brengt een uniform in- en uitvoertarief ten opzichte van andere landen met zich mee. Van import- en exporttarieven voor goederen tussen de bij de unie aangesloten staten is geen sprake meer. Een douane-unie kan worden gezien als de tweede stap in economische integratie. Verder gaand dan een vrijhandelszone maar minder vergaand dan een gemeenschappelijke markt. (nl)
 • 關稅同盟指是擁有共同對外關稅的自由貿易區。參與國共同設定對外貿易政策,但各國有時仍會各自制定。共同的《反托拉斯法》有助避免缺乏竞爭。 (zh)
 • Una unió duanera és una àrea de lliure comerç que a més, estableix una tarifa exterior comuna; és a dir, els estats membres estableixen una política comercial comuna vers els estats que no en són membres. Però, en alguns casos, els estats tenen el dret d'aplicar un sistema de quotes d'importació únic. Un dels propòsits principals per a la creació de les unions duaneres és incrementar l'eficiència econòmica i la unió entre els estats membres. (ca)
 • Doganunio estas formo de la ekonomia integriĝo inter landoj, kaj la unua ŝtupo por malprogresi la ŝtatan suverenecon. Doganunio ĝenerale ebligas pliigitan ekonomian efikecon kaj kreas pli fortajn politikajn, komercajn kaj kulturajn ligojn inter la membroŝtatoj de la interkonsento. La landoj de la doganunio ne ŝarĝas doganon je la importitaj varoj de la landoj de la unio kaj aplikas unuecan dogantarifon je varoj el aliaj landoj. La unua historia ekzemplo de doganunio inter sendependaj ŝtatoj estas la dogana unio de la germanaj ŝtatoj, 1834-1919. (eo)
 • A customs union is generally defined as a type of trade bloc which is composed of a free trade area with a common external tariff. Customs unions are established through trade pacts where the participant countries set up common external trade policy (in some cases they use different import quotas). Common competition policy is also helpful to avoid competition deficiency. Purposes for establishing a customs union normally include increasing economic efficiency and establishing closer political and cultural ties between the member countries. It is the third stage of economic integration. (en)
 • Una unión aduanera es un área de libre comercio que establece una tarifa exterior común; es decir, que los estados miembros establecen una política comercial común hacia los estados que no son miembros. Sin embargo, en algunos casos, los estados tienen el derecho de aplicar un sistema de cuotas de importación único. Uno de los propósitos principales para la creación de las uniones aduaneras es incrementar la eficiencia económica y la unión entre los estados miembros. (es)
 • Une union douanière est un accord commercial régional dont les États membres ont adopté une politique commerciale commune vis-à-vis des États tiers. Cette politique commerciale commune définit des tarifs extérieurs communs, mais aussi la redistribution des recettes douanières entre États, voire des politiques de coopération économique. Une union douanière résulte souvent de l'approfondissement d'une zone de libre échange (laquelle ne définit pas de tarif extérieur commun). Tout accord de marché commun et d'Union économique et monétaire comprend une union douanière. (fr)
 • L'unione doganale (customs union) rappresenta un tipico esempio di accordo di commercio preferenziale (su base regionale) tra Paesi. Tra i paesi aderenti ad una unione doganale, vengono abbattute le barriere commerciali che impediscono la libera circolazione delle merci e, a differenza dell'area di libero scambio, viene istituita una tariffa doganale esterna comune. Classico esempio di unione doganale è stata la Comunità Economica Europea (CEE), mentre l'Unione europea (UE) è un mercato comune. (it)
 • Unia celna – porozumienie handlowe, w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stadium integracji jest strefa wolnego handlu, w której nie obowiązuje wspólna polityka wobec państw trzecich. Wyższym stadium jest wspólny rynek, a więc dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Przykładami unii celnej są: (pl)
 • En tullunion är ett frihandelsområde med en gemensam handelspolitik, bland annat med gemensamma tullavgifter och importkvoter mot omvärlden. Europeiska unionen är ett exempel på en tullunion. Det innebär att EU har avskaffat tullar och andra handelshinder mellan sina medlemsstater samtidigt som det finns en gemensam handelspolitik mot omvärlden. Samma tull ska betalas för en vara som importeras från ett land utanför EU, oavsett vilken medlemsstat inom unionen som importerar den. EU är dock mer än bara en tullunion. Med sin inre marknad finns även gemensamma regler för varor, tjänster och arbetstagare, till exempel gemensamma arbetstidsbestämmelser och en gemensam kemikalielagstiftning. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är en utvidgning där några fler länder får vara med i EU:s inre ma (sv)
 • União aduaneira é uma área de livre-comércio com uma tarifa externa comum (TEC), ademais de outras medidas que conformem uma política comercial externa comum. Entre um grupo de países ou territórios que instituem uma união aduaneira, há a livre circulação de bens (área de livre comércio) e uma tarifa aduaneira comum a todos os membros, válida para importações provenientes de fora da área. (pt)
 • Тамо́женный сою́з, ТС — организация соглашения двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». Фактически, речь идёт о форме межгосударственной интеграции, предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане таможенный союз является значительно более продвинутой формой интеграции, чем, например, зона свободной торговли. (ru)
 • Ми́тний сою́з — це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу. Угоди про створення митного союзу діяли у Бенілюксі (з 1948 р.), в Європейському Союзі (з 1968 p.). Митний союз перетворюється у спільний ринок з усуненням будь-яких обмежень на переміщення товарів, послуг, а також виробничих факторів – капіталу і робочої сили. (uk)
rdfs:label
 • اتحاد جمركي (ar)
 • Unió duanera (ca)
 • Zollunion (de)
 • Doganunio (eo)
 • Unión aduanera (es)
 • Customs union (en)
 • Union douanière (fr)
 • Serikat pabean (in)
 • Unione doganale (it)
 • 関税同盟 (ja)
 • 관세 동맹 (ko)
 • Douane-unie (nl)
 • Unia celna (pl)
 • União aduaneira (pt)
 • Таможенный союз (ru)
 • Tullunion (sv)
 • Митний союз (uk)
 • 關稅同盟 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:governmentType of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:orgType of
is dbp:organs of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License