An Entity of Type: Document106470073, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Constitution of Finland (Finnish: Suomen perustuslaki or Swedish: Finlands grundlag) is the supreme source of national law of Finland. It defines the basis, structures and organisation of government, the relationship between the different constitutional organs, and lays out the fundamental rights of Finnish citizens, and individuals in general. The original Constitution Act was enacted in 1919, soon after Finland declared its independence in 1917. The current draft of the Constitution came into force on 1 March 2000.

Property Value
dbo:abstract
 • دستور فنلندا (بالفنلندية: Suomen perustuslaki) هو المصدر الأعلى للقوانين الوطنية بجمهورية فنلندا. يـُعرّف أسس وبناء وتنظيم الحكم، والعلاقات بين مختلف المؤسسات الدستورية ويحدد الحقوق الأساسية للمواطن الفنلندي. سـُن الدستور الأول في عام 1919، إثر إعلان فنلندا لاستقلالها عام 1917، في حين دخل الدستور الحالي حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2000 وقد سبقته أربعة دساتير. (ar)
 • Die Verfassung der Republik Finnland (finnisch perustuslaki ‚Grundgesetz‘) bildet die rechtliche und politische Grundordnung der Republik Finnland. Sie trat am 1. März 2000 in Kraft. (de)
 • The Constitution of Finland (Finnish: Suomen perustuslaki or Swedish: Finlands grundlag) is the supreme source of national law of Finland. It defines the basis, structures and organisation of government, the relationship between the different constitutional organs, and lays out the fundamental rights of Finnish citizens, and individuals in general. The original Constitution Act was enacted in 1919, soon after Finland declared its independence in 1917. The current draft of the Constitution came into force on 1 March 2000. (en)
 • La Constitución de Finlandia​ (en finés, Suomen perustuslaki; en sueco, Finlands grundlag) es la norma suprema de la legislación nacional de Finlandia. Define las bases, estructuras y organización del gobierno, la relación entre los diferentes órganos constitucionales y establece los derechos fundamentales de los ciudadanos finlandeses. La primera constitución del país fue promulgada en 1919, poco después de su independencia y la actual entró en vigor el 1 de marzo de 2000. La Constitución de 2000, en lo referente a los derechos fundamentales es un texto moderno, que recoge no solo los derechos civiles y políticos más tradicionales como el derecho a la vida, la libertad personal y a la integridad física, la prohibición de la pena de muerte, la tortura y de cualquier tratamiento que viole la dignidad humana, sino también recoge los denominados derechos de última generación, en particular el derecho al medio ambiente, la condición jurídica del extranjero, los derechos de la mujer o de los niños.​ (es)
 • La Constitution finlandaise de 2000 (finnois : Suomen perustuslaki ou suédois : Finlands grundlag) est la source suprême du droit national de Finlande. Elle définit la base, la structure et l'organisation du gouvernement, la relation entre les différents organes constitutionnels et expose les droits fondamentaux des . L'acte constitutif original date de 1919, peu après la déclaration d'indépendance finlandaise de 1917 ; l'actuelle Constitution est entrée en vigueur le 1er mars 2000. (fr)
 • La Costituzione della Finlandia (Suomen perustuslaki in finlandese, Finlands grundlag in svedese) è il fondamento delle leggi nazionali della Repubblica finlandese. Essa definisce le basi, le strutture e l'organizzazione del governo, le relazioni tra i vari organi costituzionali e inquadra i diritti fondamentali dei cittadini finlandesi. L'attuale Costituzione è entrata in vigore il 1º marzo 2000 ed ha abrogato le precedenti quattro leggi di rango costituzionale contenenti i principi e le norme che regolavano il funzionamento dello Stato finlandese. (it)
 • 핀란드 헌법(핀란드어: Suomen perustuslaki 수오멘 페루스투슬라키[*], 스웨덴어: Finlands grundlag)은 핀란드 공화국의 모든 법률의 최고 출처이다. 헌법은 정부의 기저와 구조, 조직을 정의하며, 핀란드 시민의 기본권을 제시한다. 최초의 헌법은 핀란드가 독립을 선언한 1917년 직후인 1919년에 제헌되었다. 현재 발효 중인 헌법은 2000년 3월 1일자 개헌이다. 핀란드 헌법은 총 13장 131조로 이루어져 있다. 1. * 기본 규정 2. * 기본적 권리와 자유 3. * 의회와 그 의원 4. * 의회의 활동 5. * 공화국대통령과 정부 6. * 입법 7. * 국가재정 8. * 국제관계 9. * 10. * 적법성 감독 11. * 행정 및 자치 12. * 국방 13. * 결론 규정 (ko)
 • De Grondwet van Finland legt vast hoe de Finse regering wordt gevormd en werkt en wat de grondrechten van de in Finland verblijvende individuen zijn. De oorspronkelijke grondwet werd geschreven en van kracht in 1919 na de in 1917. De huidige constitutie stamt uit maart 2000. Het juridische en grondwettelijke systeem is het mikpunt van veel critici, omdat er in Finland geen scheiding van de machten is. De rechtbanken kunnen wetten niet ongrondwettelijk verklaren (Nederland en Groot-Brittannië zijn de enige twee andere Europese landen zonder constitutionele rechtbank). De grondwet verleent aan het Hooggerechtshof echter wel de autoriteit om een rechtszaak onconstitutioneel te verklaren. (nl)
 • Konstytucja Finlandii (fin. Suomen perustuslaki, szw. Finlands grundlag) – ustawa zasadnicza Finlandii uchwalona 11 czerwca 1999; weszła w życie 1 marca 2000 uchylając konstytucję z 17 lipca 1919. (pl)
 • Конститу́ция Финля́ндии (фин. Suomen perustuslaki швед. Finlands grundlag) — основной закон Финляндии, принятый 11 июня 1999 года и вступивший в силу с 1 марта 2000 года. В соответствии с изменениями конституционных актов в 2000 году страна перешла от президентской к парламентской демократии. (ru)
 • A Constituição da Finlândia é a suprema fonte nacional do direito da Finlândia. Ele define a base, estrutura e organização do Governo da Finlândia, a relação entre diferentes órgãos constitucionais, e leis dos direitos fundamentais dos cidadãos Finlandeses. A constituição original foi feita em 1919, pouco depois da declaração de independência da Finlândia em 1917, mas a atual constituição é de 1 de março de 2000. (pt)
 • Finlands grundlag (finska Suomen perustuslaki) är sedan den 1 mars 2000 Finlands enda grundlag. Finland hade tidigare fyra grundlagar: regeringsformen, och två grundlagar om Finlands riksrätt och om ministeransvarighet. Dessa ersattes av den nya grundlagen. Reformen motiverades av behovet att modifiera och samordna reglerna i en gemensam lag samt att se över den rådande maktfördelningen, men utan att ändra grunderna för Finlands statsförfattning. Vissa mindre reformer hade genomförts sedan 1980-talet, men de bedömdes som otillräckliga. Jämfört med tidigare grundlag har riksdagen en starkare ställning mot regeringen, och regeringen en starkare ställning mot presidenten. Grundläggande fri- och rättigheter har lyfts fram tydligare, och till exempel riksdagens interna arbetsformer har lyfts ur grundlagen till egna dokument. Grundlagen antogs under stor enighet (175 röster mot 2 i den avslutande omröstningen i riksdagen.) Finlands grundlag består av 13 kapitel och 131 paragrafer. * Det första kapitlet handlar om Statsskickets grunder och anger (i §1) att Finland är en republik och att Konstitutionen skall trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i samhället. Det fastslås vidare att All utövning av offentlig makt skall bygga på lag och att Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen. * Andra kapitlet tar upp fri- och rättigheter. Där återfinns även till exempel legalitetsprincipen, principen om yttrandefrihet och föreningsfrihet. Men även en formulering i 17 § om att Finlands nationalspråk är finska och svenska. * Tredje och fjärde kapitlen tar upp hur riksdagen organiseras, exempelvis "Riksdagen har en kammare. Riksdagen består av tvåhundra riksdagsledamöter, som väljs för fyra år åt gången" (24§), men även bestämmelser om val. * Femte kapitlet reglerar presidentens och regeringens (statsrådets) roll och frågor därtill hörande. * Sjätte behandlar kort hur lagar stiftas och i synnerhet särskilda bestämmelser om vissa lagar, såsom lagar som skall stiftas i grundlagsenlig ordning, kyrkolagen och lagar som gäller Ålands självbestämmanderätt (som även nämns i 11 kapitlet § 120), samt om lagars publicering och ikraftträdande och delegering av lagstiftningsbehörighet. * Sjunde kapitlet behandlar statsfinanserna. * Åttonde kapitlet behandlar behörighet ifråga om utrikespolitik samt internationella förpliktelser och EU-frågor. * Nionde kapitlet behandlar domstolarnas självständighet och domarna. * Tionde kapitlet behandlar laglighetskontroll, förbud att tillämpa bestämmelser som strider mot lag, justitiekanslerns och justitieombudsmannens roll samt tjänsteansvar, ministeransvarighet och presidentens och ministrarnas immunitet. * Elfte kapitlet behandlar statsförvaltningens organisation, regional administration, Ålands självstyre samt kommunalt och regionalt självstyre, universitetens ställning och offentliga tjänster. * Tolfte kapitlet behandlar försvaret - exempelvis "Varje finsk medborgare är skyldig att delta i fosterlandets försvar". * Trettonde kapitlet behandlar lagens ikraftträdande. (sv)
 • Конституція Фінляндії (фін. Suomen perustuslaki та швед. Finlands grundlag) — основний закон Фінляндії. Конституція визначає правову основу, структуру та організацію уряду Фінляндії, взаємини між різними конституційними органами, а також визначає фундаментальні права громадян Фінляндії та права людини загалом. Перший Конституційний закон був прийнятий у 1919 році, незабаром після в 1917 році. Поточна версія Конституції набрала чинності 1 березня 2000 року. (uk)
 • 《芬兰宪法》(芬蘭語:Suomen perustuslaki,瑞典語:Finlands grundlag)是芬兰共和國国内法律的最高基础。它定义了政府的基本原理、结构和组织形式,各个不同的宪法性机构之间的关系,以及芬兰公民的基本权利。最早的芬兰宪法是芬兰于1917年宣布独立后不久的1919年生效的,而现行的宪法则是在2000年3月1日生效的。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1060464 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15264 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981218880 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • دستور فنلندا (بالفنلندية: Suomen perustuslaki) هو المصدر الأعلى للقوانين الوطنية بجمهورية فنلندا. يـُعرّف أسس وبناء وتنظيم الحكم، والعلاقات بين مختلف المؤسسات الدستورية ويحدد الحقوق الأساسية للمواطن الفنلندي. سـُن الدستور الأول في عام 1919، إثر إعلان فنلندا لاستقلالها عام 1917، في حين دخل الدستور الحالي حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2000 وقد سبقته أربعة دساتير. (ar)
 • Die Verfassung der Republik Finnland (finnisch perustuslaki ‚Grundgesetz‘) bildet die rechtliche und politische Grundordnung der Republik Finnland. Sie trat am 1. März 2000 in Kraft. (de)
 • The Constitution of Finland (Finnish: Suomen perustuslaki or Swedish: Finlands grundlag) is the supreme source of national law of Finland. It defines the basis, structures and organisation of government, the relationship between the different constitutional organs, and lays out the fundamental rights of Finnish citizens, and individuals in general. The original Constitution Act was enacted in 1919, soon after Finland declared its independence in 1917. The current draft of the Constitution came into force on 1 March 2000. (en)
 • La Constitution finlandaise de 2000 (finnois : Suomen perustuslaki ou suédois : Finlands grundlag) est la source suprême du droit national de Finlande. Elle définit la base, la structure et l'organisation du gouvernement, la relation entre les différents organes constitutionnels et expose les droits fondamentaux des . L'acte constitutif original date de 1919, peu après la déclaration d'indépendance finlandaise de 1917 ; l'actuelle Constitution est entrée en vigueur le 1er mars 2000. (fr)
 • La Costituzione della Finlandia (Suomen perustuslaki in finlandese, Finlands grundlag in svedese) è il fondamento delle leggi nazionali della Repubblica finlandese. Essa definisce le basi, le strutture e l'organizzazione del governo, le relazioni tra i vari organi costituzionali e inquadra i diritti fondamentali dei cittadini finlandesi. L'attuale Costituzione è entrata in vigore il 1º marzo 2000 ed ha abrogato le precedenti quattro leggi di rango costituzionale contenenti i principi e le norme che regolavano il funzionamento dello Stato finlandese. (it)
 • 핀란드 헌법(핀란드어: Suomen perustuslaki 수오멘 페루스투슬라키[*], 스웨덴어: Finlands grundlag)은 핀란드 공화국의 모든 법률의 최고 출처이다. 헌법은 정부의 기저와 구조, 조직을 정의하며, 핀란드 시민의 기본권을 제시한다. 최초의 헌법은 핀란드가 독립을 선언한 1917년 직후인 1919년에 제헌되었다. 현재 발효 중인 헌법은 2000년 3월 1일자 개헌이다. 핀란드 헌법은 총 13장 131조로 이루어져 있다. 1. * 기본 규정 2. * 기본적 권리와 자유 3. * 의회와 그 의원 4. * 의회의 활동 5. * 공화국대통령과 정부 6. * 입법 7. * 국가재정 8. * 국제관계 9. * 10. * 적법성 감독 11. * 행정 및 자치 12. * 국방 13. * 결론 규정 (ko)
 • Konstytucja Finlandii (fin. Suomen perustuslaki, szw. Finlands grundlag) – ustawa zasadnicza Finlandii uchwalona 11 czerwca 1999; weszła w życie 1 marca 2000 uchylając konstytucję z 17 lipca 1919. (pl)
 • Конститу́ция Финля́ндии (фин. Suomen perustuslaki швед. Finlands grundlag) — основной закон Финляндии, принятый 11 июня 1999 года и вступивший в силу с 1 марта 2000 года. В соответствии с изменениями конституционных актов в 2000 году страна перешла от президентской к парламентской демократии. (ru)
 • A Constituição da Finlândia é a suprema fonte nacional do direito da Finlândia. Ele define a base, estrutura e organização do Governo da Finlândia, a relação entre diferentes órgãos constitucionais, e leis dos direitos fundamentais dos cidadãos Finlandeses. A constituição original foi feita em 1919, pouco depois da declaração de independência da Finlândia em 1917, mas a atual constituição é de 1 de março de 2000. (pt)
 • Конституція Фінляндії (фін. Suomen perustuslaki та швед. Finlands grundlag) — основний закон Фінляндії. Конституція визначає правову основу, структуру та організацію уряду Фінляндії, взаємини між різними конституційними органами, а також визначає фундаментальні права громадян Фінляндії та права людини загалом. Перший Конституційний закон був прийнятий у 1919 році, незабаром після в 1917 році. Поточна версія Конституції набрала чинності 1 березня 2000 року. (uk)
 • 《芬兰宪法》(芬蘭語:Suomen perustuslaki,瑞典語:Finlands grundlag)是芬兰共和國国内法律的最高基础。它定义了政府的基本原理、结构和组织形式,各个不同的宪法性机构之间的关系,以及芬兰公民的基本权利。最早的芬兰宪法是芬兰于1917年宣布独立后不久的1919年生效的,而现行的宪法则是在2000年3月1日生效的。 (zh)
 • La Constitución de Finlandia​ (en finés, Suomen perustuslaki; en sueco, Finlands grundlag) es la norma suprema de la legislación nacional de Finlandia. Define las bases, estructuras y organización del gobierno, la relación entre los diferentes órganos constitucionales y establece los derechos fundamentales de los ciudadanos finlandeses. La primera constitución del país fue promulgada en 1919, poco después de su independencia y la actual entró en vigor el 1 de marzo de 2000. (es)
 • De Grondwet van Finland legt vast hoe de Finse regering wordt gevormd en werkt en wat de grondrechten van de in Finland verblijvende individuen zijn. De oorspronkelijke grondwet werd geschreven en van kracht in 1919 na de in 1917. De huidige constitutie stamt uit maart 2000. (nl)
 • Finlands grundlag (finska Suomen perustuslaki) är sedan den 1 mars 2000 Finlands enda grundlag. Finland hade tidigare fyra grundlagar: regeringsformen, och två grundlagar om Finlands riksrätt och om ministeransvarighet. Dessa ersattes av den nya grundlagen. Reformen motiverades av behovet att modifiera och samordna reglerna i en gemensam lag samt att se över den rådande maktfördelningen, men utan att ändra grunderna för Finlands statsförfattning. Vissa mindre reformer hade genomförts sedan 1980-talet, men de bedömdes som otillräckliga. (sv)
rdfs:label
 • دستور فنلندا (ar)
 • Verfassung der Republik Finnland (de)
 • Constitution of Finland (en)
 • Constitución de Finlandia (es)
 • Constitution finlandaise de 2000 (fr)
 • Costituzione della Finlandia (it)
 • 핀란드 헌법 (ko)
 • Konstytucja Finlandii (pl)
 • Finse Grondwet (nl)
 • Constituição da Finlândia (pt)
 • Конституция Финляндии (ru)
 • Finlands grundlag (sv)
 • Конституція Фінляндії (uk)
 • 芬兰宪法 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:authority of
is dbp:constitutingInstrument of
is dbp:constitution of
is dbp:establishedEvent of
is dbp:eventEnd of
is dbp:formation of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License