The cleansing of the Temple narrative tells of Jesus expelling the merchants and the money changers from the Temple, and occurs in all four canonical gospels of the New Testament. The scene is a common motif in Christian art. The narrative occurs near the end of the Synoptic Gospels (at Matthew 21:12–17, Mark 11:15–19, and Luke 19:45–48) and near the start in the Gospel of John (at John 2:13–16). Some scholars believe that these refer to two separate incidents, given that the Gospel of John also includes more than one Passover.

Property Value
dbo:abstract
 • تطهير المسيح للهيكل، المذكور في إنجيل متى 21: 12-17؛ وإنجيل مرقس 11: 15-19؛ وإنجيل لوقا 19: 45-48؛ وحسب بعض الآراء في إنجيل يوحنا 2: 13-22، تضعه الأناجيل الإزائية بعد دخول المسيح إلى القدس، في أواخر مرحلة نشاطه العلني، ويضعه إنجيل يوحنا في بداية مرحلة نشاطه العلني، واقترح المفسرون والشرّاح أن يكون المسيح قد أقام حادثتين لتطهير الهيكل، الأولى في بداية خدمته العلنية، والثانية قبيل نهايتها، أو أن يكون إنجيل يوحنا، وهو عرّف عن نفسه بوصفه "آيات عن المسيح" لم يلتزم ترتيبًا زمنيًا لذلك، وبالتالي فإنّ تسلسل النصوص في إنجيل يوحنا غالبًا رمزي. (ar)
 • L'expulsió dels mercaders del Temple és un passatge de la vida de Jesús que apareix als Evangelis (Mt, 21:12; Mc, 11:15; Lc, 19:45 i Jn, 2:13) i narra com Jesús va foragitar del Temple de Jerusalem els canvistes i els mercaders que venien allà animals i objectes per als sacrificis rituals, en un intent de purificar el recinte sagrat. El passatge destaca per la separació explícita que es fa dels diners i de la religió, atès que el mateix Crist condemna treure benefici de la fe o les devocions. Aquesta escena és un tema molt freqüentat en l'art. (ca)
 • Als Tempelreinigung bezeichnet man eine Geschichte aus dem Leben Jesu, der zufolge er Händler und Geldwechsler aus dem Jerusalemer Tempel vertrieb und dabei predigte, dass der Tempel als „Haus des Gebets“ dem Gottesdienst vorbehalten bleiben solle. Der Tempel ist als Gebäude und mit seinen damit verbundenen sakralen Handlungen Stätte des spirituellen Kontaktes des Menschen mit dem transzendenten Gott (JHWH, Elohim, El). (de)
 • Expulsión de los mercaderes del Templo, o purificación del Templo, es la denominación de una escena evangélica protagonizada por Jesucristo en las vísperas de la Pascua judía. Aparece en todos los Evangelios; aunque, mientras que en los sinópticos ocurre al final (Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12-17, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15-18, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45); en el Evangelio de Juan ocurre al principio (capítulo segundo, versículos 13-25). Esto ha producido que algunos estudios bíblicos los identifiquen como dos hechos diferentes. En este episodio Jesús visita el Templo de Jerusalén, el llamado Templo de Herodes, cuyo patio es descrito como "lleno de ganado" y tablas de cambistas, que cambiaban las monedas griegas y romanas por y tirias (las únicas que podían usarse en las ceremonias del Templo). Jesús se molestó tanto por esa situación que formó un látigo con varias cuerdas y a golpes hizo salir al ganado y tiró las mesas de los cambistas y de los vendedores de palomas, haciendo caer las monedas por el suelo. En el Evangelio de Juan, esta es la primera de las tres veces que Jesús va a Jerusalén para la Pascua. En esta versión se recoge que durante el Jesús realizó un milagro no especificado, lo que causó que la gente creyera en él, pero Él no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. Algunos estudiosos han discutido que Juan haya podido incluir esta última declaración sobre conocer a todos los hombres para retratar a Jesús como conocedor de almas y mentes (Brown et al. 955), por lo que Juan daría a entender la naturaleza divina de Jesús. Este evento satisface el criterio del atestiguamiento múltiple y, para los estudiosos del Jesús histórico, acredita el hecho de que este evento estuvo relacionado con el arresto y la crucifixión de Jesús. (es)
 • The cleansing of the Temple narrative tells of Jesus expelling the merchants and the money changers from the Temple, and occurs in all four canonical gospels of the New Testament. The scene is a common motif in Christian art. In this account, Jesus and his disciples travel to Jerusalem for Passover, where Jesus expels the merchants and consumers from the Temple, accusing them of turning the Temple into "a den of thieves" through their commercial activities. Do not mistake Jesus's use of the term "thieves" as literal thieves, but rather robbers of the people's time with God. This sentiment is further supported by Jesus's curing of the "blind and the lame" referring to their inability to see God and the resulting weakness due to this fact. The narrative occurs near the end of the Synoptic Gospels (at Matthew 21:12–17, Mark 11:15–19, and Luke 19:45–48) and near the start in the Gospel of John (at John 2:13–16). Some scholars believe that these refer to two separate incidents, given that the Gospel of John also includes more than one Passover. (en)
 • La purification du Temple (ou expulsion des marchands du Temple) est une péricope du Nouveau Testament, où est racontée une action de Jésus visant à chasser les marchands et les changeurs qui opèrent dans l'enceinte du Temple de Jérusalem. L'épisode figure dans les quatre évangiles canoniques du Nouveau Testament. Dans cet épisode évangélique, Jésus et ses se rendent à Jérusalem pour la Pâque, où il expulse les marchands du Temple de Jérusalem, les accusant de transformer le Temple en un repaire de voleurs au travers de leurs activités commerciales. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus se réfère au Temple sous le nom de la « maison de mon Père », ainsi, pour certains points de vue, il se réclame être le Fils de Dieu, cependant il est commun dans les religions abrahamiques pour se référer à Dieu, d'appeler Dieu le Père. Certains chrétiens pensent que c'est le seul cas où Jésus utilise la force physique dans un Évangile. Le récit apparaît vers la fin des évangiles synoptiques (Marc 11, 15-19, Matthieu 21, 12-17 et Luc 19, 45-48) et vers le début de l'Évangile selon Jean (Jean 2, 13-16). Certains auteurs pensent que ceux-ci concernent deux incidents distincts, étant donné que l'Évangile selon Jean comprend également plusieurs Pâques juives. (fr)
 • Cerita tentang "Pembersihan Bait Allah" menceritakan tentang Yesus dan penukar uang, dan tertulis dalam empat injil kanonikal pada bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen Cerita tersebut ditulis di bagian akhir Injil Sinoptik (di Markus 11:15–19, Markus 11:27–33, Matius 21:12–17, Matius 21:23–27 dan Lukas 19:45–48, Lukas 20:1–8) dan bagian awal Injil Yohanes (di Yohanes 2:13–16) (in)
 • La cosiddetta purificazione del Tempio (oppure cacciata dei mercanti dal Tempio o cacciata dei venditori dal Tempio) è un episodio della vita di Gesù narrato dai vangeli canonici (Marco 11, 7-19; Matteo 21, 8-19; Luca 19, 45-48; Giovanni 2, 12-25). (it)
 • De Tempelreiniging is een verhaal in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt in de vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) op verschillende wijze verteld. Een week voorafgaand aan Pesach, destijds het belangrijkste religieuze feest in het jodendom, ging Jezus naar de Tempel van Jeruzalem. Daar aangekomen verdreef hij verschillende (vee)handelaars en geldwisselaars die volgens hem de Tempel tot een "rovershol" hadden gemaakt. De hogepriesters en een groep andere leiders (verschillend per evangelie) reageerden woedend en tegelijk bang, omdat Jezus zou hebben kunnen rekenen op grote sympathie van het volk; zij zochten een manier om van Jezus af te komen. (nl)
 • Oczyszczenie świątyni – wydarzenie opisane w Ewangelii z udziałem Jezusa Chrystusa, mające miejsce w Jerozolimie przed Paschą żydowską. Pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach kanonicznych. (pl)
 • Jesus expulsando os vendilhões ou Jesus expulsando os cambistas, episódio conhecido também como limpeza do Templo, é um dos eventos do ministério de Jesus narrado nos quatro evangelhos canônicos do Novo Testamento. Neste episódio, Jesus e seus discípulos viajam a Jerusalém para a Pessach (a Páscoa judaica) e lá ele expulsa os cambistas do Templo de Jerusalém (o Templo de Herodes ou "Segundo Templo"), acusando-os de tornar o local sagrado numa cova de ladrões através de suas atividades comerciais. No Evangelho de João, Jesus se refere ao Templo como "casa de meu Pai", clamando para si assim o título de Filho de Deus. Este é o único relato de Jesus utilizando-se de força física nos evangelhos. A narrativa ocorre perto do final dos evangelhos sinóticos (em Marcos 11:15-19; Mateus 21:12-17 e Lucas 19:45-48) e perto do início do Evangelho de João (em João 2:13-16), o que leva alguns acadêmicos a postularem que se tratam na verdade de dois eventos separados, uma vez que o João relata mais de uma Páscoa. (pt)
 • Изгна́ние торгу́ющих из хра́ма — евангельский сюжет. (ru)
 • Jesus driver månglarna ur templet är en passage i Nya Testamentet i Bibeln som blivit en allmän bild för att visa när vinstintressen finns där de inte bör finnas och i synnerhet för vinstintressen i samband med kristen verksamhet. Berättelsen nämns i samtliga fyra evangelier. Under påsken vallfärdar judarna till templet i Jerusalem, där ska de offra och betala tempelskatt. Vid templet ska åtminstone en duva offras och en halv sikel betalas i skatt. Försäljning av offerdjur sker i templets förgård och eftersom sikel inte är gångbar utanför templet sker där även växling mot en avgift. Jesus upprörs över att kommersen tar för stor plats och menar att fattiga tvingas och luras att betala för mycket. Han välter försäljarnas bord och börjar driva ut försäljarna ur förgården. Händelsen är en av grunderna till anklagelseakten mot Jesus som senare fick honom dömd som upprorsstiftare. (sv)
 • Ви́гна́ння торго́вців з хра́му — історія яка описується у Біблії Ів. 2:13-17. Ісус Христос прийшов у Єрусалим на свято Пасхи. Коли він зайшов у храм, то побачив великий безлад: там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняльники грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, — все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу, поперекидав столи міняльникам та порозсипав їхні гроші. При цьому він сказав продавцям і міняльникам: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!». Ніхто не посмів не послухатися Ісуса. Начальники храму розлютилися. Юдеї підійшли до Ісуса і запитали: «Яке чудо здійсниш нам у доказ того, що маєш право робити це?»А Ісус відповів їм: «Зруйнуйте храм цей, і Я відбудую його знову за три дні». Під храмом Ісус мав на увазі Своє тіло, і цими словами провістив, що коли його вб'ють, Він воскресне на третій день. Та юдеї не зрозуміли Його слів і запитали знову: «Цей храм будували сорок шість років, а Ти збираєшся відбудувати його за три дні?». Та коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то його учні згадали ці слова й повірили їм. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4775253 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21280 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984319895 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • n o (en)
dbp:c
 • Category:Cleansing of the Temple (en)
dbp:d
 • Q1267621 (en)
dbp:m
 • no (en)
dbp:mw
 • no (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:s
 • Bible (en)
dbp:species
 • no (en)
dbp:v
 • no (en)
dbp:voy
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • no (en)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • تطهير المسيح للهيكل، المذكور في إنجيل متى 21: 12-17؛ وإنجيل مرقس 11: 15-19؛ وإنجيل لوقا 19: 45-48؛ وحسب بعض الآراء في إنجيل يوحنا 2: 13-22، تضعه الأناجيل الإزائية بعد دخول المسيح إلى القدس، في أواخر مرحلة نشاطه العلني، ويضعه إنجيل يوحنا في بداية مرحلة نشاطه العلني، واقترح المفسرون والشرّاح أن يكون المسيح قد أقام حادثتين لتطهير الهيكل، الأولى في بداية خدمته العلنية، والثانية قبيل نهايتها، أو أن يكون إنجيل يوحنا، وهو عرّف عن نفسه بوصفه "آيات عن المسيح" لم يلتزم ترتيبًا زمنيًا لذلك، وبالتالي فإنّ تسلسل النصوص في إنجيل يوحنا غالبًا رمزي. (ar)
 • L'expulsió dels mercaders del Temple és un passatge de la vida de Jesús que apareix als Evangelis (Mt, 21:12; Mc, 11:15; Lc, 19:45 i Jn, 2:13) i narra com Jesús va foragitar del Temple de Jerusalem els canvistes i els mercaders que venien allà animals i objectes per als sacrificis rituals, en un intent de purificar el recinte sagrat. El passatge destaca per la separació explícita que es fa dels diners i de la religió, atès que el mateix Crist condemna treure benefici de la fe o les devocions. Aquesta escena és un tema molt freqüentat en l'art. (ca)
 • Als Tempelreinigung bezeichnet man eine Geschichte aus dem Leben Jesu, der zufolge er Händler und Geldwechsler aus dem Jerusalemer Tempel vertrieb und dabei predigte, dass der Tempel als „Haus des Gebets“ dem Gottesdienst vorbehalten bleiben solle. Der Tempel ist als Gebäude und mit seinen damit verbundenen sakralen Handlungen Stätte des spirituellen Kontaktes des Menschen mit dem transzendenten Gott (JHWH, Elohim, El). (de)
 • Cerita tentang "Pembersihan Bait Allah" menceritakan tentang Yesus dan penukar uang, dan tertulis dalam empat injil kanonikal pada bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen Cerita tersebut ditulis di bagian akhir Injil Sinoptik (di Markus 11:15–19, Markus 11:27–33, Matius 21:12–17, Matius 21:23–27 dan Lukas 19:45–48, Lukas 20:1–8) dan bagian awal Injil Yohanes (di Yohanes 2:13–16) (in)
 • La cosiddetta purificazione del Tempio (oppure cacciata dei mercanti dal Tempio o cacciata dei venditori dal Tempio) è un episodio della vita di Gesù narrato dai vangeli canonici (Marco 11, 7-19; Matteo 21, 8-19; Luca 19, 45-48; Giovanni 2, 12-25). (it)
 • De Tempelreiniging is een verhaal in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het wordt in de vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) op verschillende wijze verteld. Een week voorafgaand aan Pesach, destijds het belangrijkste religieuze feest in het jodendom, ging Jezus naar de Tempel van Jeruzalem. Daar aangekomen verdreef hij verschillende (vee)handelaars en geldwisselaars die volgens hem de Tempel tot een "rovershol" hadden gemaakt. De hogepriesters en een groep andere leiders (verschillend per evangelie) reageerden woedend en tegelijk bang, omdat Jezus zou hebben kunnen rekenen op grote sympathie van het volk; zij zochten een manier om van Jezus af te komen. (nl)
 • Oczyszczenie świątyni – wydarzenie opisane w Ewangelii z udziałem Jezusa Chrystusa, mające miejsce w Jerozolimie przed Paschą żydowską. Pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach kanonicznych. (pl)
 • Изгна́ние торгу́ющих из хра́ма — евангельский сюжет. (ru)
 • The cleansing of the Temple narrative tells of Jesus expelling the merchants and the money changers from the Temple, and occurs in all four canonical gospels of the New Testament. The scene is a common motif in Christian art. The narrative occurs near the end of the Synoptic Gospels (at Matthew 21:12–17, Mark 11:15–19, and Luke 19:45–48) and near the start in the Gospel of John (at John 2:13–16). Some scholars believe that these refer to two separate incidents, given that the Gospel of John also includes more than one Passover. (en)
 • Expulsión de los mercaderes del Templo, o purificación del Templo, es la denominación de una escena evangélica protagonizada por Jesucristo en las vísperas de la Pascua judía. Aparece en todos los Evangelios; aunque, mientras que en los sinópticos ocurre al final (Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12-17, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15-18, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45); en el Evangelio de Juan ocurre al principio (capítulo segundo, versículos 13-25). Esto ha producido que algunos estudios bíblicos los identifiquen como dos hechos diferentes. (es)
 • La purification du Temple (ou expulsion des marchands du Temple) est une péricope du Nouveau Testament, où est racontée une action de Jésus visant à chasser les marchands et les changeurs qui opèrent dans l'enceinte du Temple de Jérusalem. L'épisode figure dans les quatre évangiles canoniques du Nouveau Testament. (fr)
 • Jesus expulsando os vendilhões ou Jesus expulsando os cambistas, episódio conhecido também como limpeza do Templo, é um dos eventos do ministério de Jesus narrado nos quatro evangelhos canônicos do Novo Testamento. (pt)
 • Ви́гна́ння торго́вців з хра́му — історія яка описується у Біблії Ів. 2:13-17. Ісус Христос прийшов у Єрусалим на свято Пасхи. Коли він зайшов у храм, то побачив великий безлад: там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняльники грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, — все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу, поперекидав столи міняльникам та порозсипав їхні гроші. При цьому він сказав продавцям і міняльникам: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!». Ніхто не посмів не послухатися Ісуса. (uk)
 • Jesus driver månglarna ur templet är en passage i Nya Testamentet i Bibeln som blivit en allmän bild för att visa när vinstintressen finns där de inte bör finnas och i synnerhet för vinstintressen i samband med kristen verksamhet. Berättelsen nämns i samtliga fyra evangelier. Under påsken vallfärdar judarna till templet i Jerusalem, där ska de offra och betala tempelskatt. Vid templet ska åtminstone en duva offras och en halv sikel betalas i skatt. Försäljning av offerdjur sker i templets förgård och eftersom sikel inte är gångbar utanför templet sker där även växling mot en avgift. Jesus upprörs över att kommersen tar för stor plats och menar att fattiga tvingas och luras att betala för mycket. Han välter försäljarnas bord och börjar driva ut försäljarna ur förgården. Händelsen är en av g (sv)
rdfs:label
 • تطهير المسيح للهيكل (ar)
 • Expulsió dels mercaders del Temple (ca)
 • Tempelreinigung (de)
 • Cleansing of the Temple (en)
 • Expulsión de los mercaderes del Templo (es)
 • Purification du Temple (fr)
 • Pembersihan Bait Allah (in)
 • Purificazione del Tempio (it)
 • Tempelreiniging (nl)
 • Oczyszczenie świątyni (pl)
 • Jesus expulsando os vendilhões (pt)
 • Изгнание торгующих из храма (ru)
 • Jesus driver ut månglarna ur templet (sv)
 • Вигнання торговців з храму (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of