An Entity of Type: language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Chilean Spanish (Spanish: español chileno, español de Chile or castellano de Chile) is any of several varieties of Spanish spoken in most of Chile. Chilean Spanish dialects have distinctive pronunciation, grammar, vocabulary, and slang usages that differ from those of standard Spanish. The Royal Spanish Academy recognizes 2,214 words and idioms exclusively or mainly produced in Chilean Spanish, in addition to many still unrecognized slang expressions.

Property Value
dbo:abstract
 • الإسبانية التشيلية أي من عدة أنواع من يتحدث الاسبانية في أكثر من تشيلي. اللهجات الاسبانية التشيلية لديها النطق المميز والنحو والمفردات، واستخدام اللغة العامية التي تختلف عن تلك القياسية الإسبانية (ar)
 • Η χιλιανή διάλεκτος (ενδώνυμο: español chileno) αποτελεί την κυριαρχούσα διάλεκτο της ισπανικής γλώσσας στη Χιλή και μία από τις κύριες διαλεκτολογικές υποδιαιρέσεις της γλώσσας στην Αμερικανική ήπειρο. Η ισπανική γλώσσα (που λαμβάνει και την ονομασία καστιλιανική) είναι η εκ των πραγμάτων επίσημη γλώσσα του κράτους και ομιλείται από το 99,3 % των Χιλιανών. Η χιλιανή διάλεκτος συμβιώνει με τη διάλεκτο του αρχιπέλαγους Τσιλοέ στην κεντρική Χιλή και τη διάλεκτο των Άνδεων στον βορρά. Η διάλεκτος συμμερίζεται τα ευρύτερα χαρακτηριστικά των ισπανικών της Αμερικής και της νότιας Ισπανίας όπως τη σύγχυση των συριστικών και ουρανικών ενώ την ξεχωρίζει η ουρανική πραγμάτωση [c,ç,ʝ, ɟ] των αλλόφωνων των υπερωικών κλειστών φωνημάτων /k/, /g/, /x/ μπροστά από ουρανικά φωνήεντα. Η χρήση της προσωπικής αντωνυμίας vos στη θέση του tú (μποσέο) χαίρει επίσης ευρείας αποδοχής. Αναφορικά με το λεξικό, η χιλιανή διάλεκτος έχει επιρροές από τις ιθαγενείς γλώσσες της χώρας όπως τη μαπούτσε και την νότια κέτσουα. (el)
 • Chilean Spanish (Spanish: español chileno, español de Chile or castellano de Chile) is any of several varieties of Spanish spoken in most of Chile. Chilean Spanish dialects have distinctive pronunciation, grammar, vocabulary, and slang usages that differ from those of standard Spanish. The Royal Spanish Academy recognizes 2,214 words and idioms exclusively or mainly produced in Chilean Spanish, in addition to many still unrecognized slang expressions. (en)
 • La ĉilia hispana lingvo estas dialekto de la hispana lingvo uzata en preskaŭ la tuta ĉilia teritorio, havante nur etajn nuancojn kiuj varias laŭ la zono aŭ la socia-tavolo, eĉ troviĝas variantoj de ĝi en argentinaj regionoj proksimaj al la ĉilia landlimo. La ceteraj hispanlingvaj dialektoj parolataj en Ĉilio estas la anda hispana lingvo kaj la . Ĝi estas tre malsama al la je sintakso, morfologio, fonetiko kaj leksiko. Ĝia tipa karakterizo estas siaj propraj morfologiaj trajtoj. Pro longtempa lingva izoliĝo eblas ke trajtoj de la hispana lingvo de la 17-a jarcento ankoraŭ restas en la ĉilia hispana lingvo, interalie, la voseo t.e. la uzado de la pronomo "vos" kiel dua persono singularo, kune al "tú". La ĉilian hispanan lingvon oni ne trovas en formala elparolo, kvankam la parolantoj mem estas ĉilianoj. Ĝi estas nur uzata en ĉiutagaj aŭ familiaj situacioj. (eo)
 • El español de Chile,​​ castellano chileno o dialecto chileno​ (es-CL)​ es una variedad del español propia de dicho país, que presenta ciertas diferencias a lo largo de su área de distribución geográfica y entre las distintas clases sociales.​ El español de Chile suele considerarse una unidad independiente en los estudios para establecer las zonas dialectales americanas.​​ El español es el idioma oficial de facto y la lengua administrativa de Chile,​ donde también recibe el nombre de «castellano»,​ reminiscencia de la denominación original del español, y hablado por el 99,3 % de los chilenos (2002).​ En el país también se hablan en menor medida otros dialectos locales, como el español andino y el español chilote.​ En zonas limítrofes de Argentina con Chile, se puede escuchar a los habitantes expresarse hablando con una pronunciación y entonación similares a las del español chileno y utilizando algunas palabras de él; sin embargo, pese a las semejanzas, el uso del idioma, gran parte del léxico y las estructuras utilizadas corresponden totalmente al español rioplatense. Esta situación se registra principalmente en la región geográfica argentina de Cuyo, particularmente en la ciudad de Mendoza, mientras que en la Patagonia chilena se mezclan rasgos chilenos con otros chilotes y rioplatenses. Pese a que en el ámbito doméstico se registran simultáneamente casi todas las particularidades que se describen más adelante, en situaciones formales las diferencias con el «español estándar» son menores y suelen restringirse a la pronunciación y al léxico. (es)
 • L’espagnol chilien (ou castillan chilien) est une variante d'espagnol parlée sur le territoire du Chili. Ses différences avec les autres variantes ou accents d'Amérique latine concernent principalement la prononciation, la syntaxe des phrases et le vocabulaire. La variante chilienne est connue pour avoir une multiplicité de tons pour chaque situation, en plus de sa façon particulière de conjuguer le tú (tu, toi) ou vos (vous), mais ce mot est considéré comme très informel et d'un niveau inférieur de langue. (fr)
 • 칠레 스페인어(스페인어: español de Chile/castellano de Chile, 영어: Chilean Spanish)는 남미 칠레에서 쓰이는 스페인어를 가리킨다. 칠레 스페인어는 다른 스페인어과 서로 잘 통하나, 발음,문법,대명사 용법, 어휘등에서 독특한 특징이 있다. 다른 스페인어 사용자들에 따르면 칠레 스페인어는 발음이 매우 빨라서, 귀기울여 듣지 않으면 알아듣기 힘들다고 한다. (ko)
 • チリスペイン語(スペイン語: español chileno または castellano de Chile)は、チリで最も多く話されているスペイン語の言語変種である。一方で現在でも標準スペイン語とチリスペイン語には、互いに分かりやすい独特の発音・文法・語彙や俗語の用法がある。 スペイン語話者は、チリ人はとても早口で「単語を混同して」話すとよく言う。ネイティブ・スピーカーではないスペイン語学力がある人間には、チリスペイン語を聞いても耳を鍛えていない限り理解することは難しいと感じると思われる。 (ja)
 • La lingua spagnola in Cile, o più semplicemente lo spagnolo cileno, è una varietà della lingua castigliana ampiamente e reciprocamente comprensibile rispetto allo spagnolo "standard", da cui tuttavia si distingue sia per la pronuncia sia per la grammatica e il lessico. Le differenze sono più evidenti nel linguaggio popolare e informale, mentre nello scritto e nel parlato "ufficiale" (linguaggio legale, amministrativo, discorsi pubblici in genere e simili) tendono ad attenuarsi. Anche se non riconosciuta come tale, è di fatto la lingua ufficiale del Cile ed è parlata dalla quasi totalità dei cileni. In realtà la sua diffusione non è uniforme in tutto il paese dove, al nord, prevale il dialetto andino e, a sud (arcipelago di Chiloé), quello chilote, mentre lungo il confine argentino (in particolare nella regione di Cuyo e, in misura minore, in Patagonia) si registrano influenze vicendevoli con il rioplatense. (it)
 • O espanhol chileno é a variante da língua espanhola (ou castelhana) falada no Chile. As principais diferenças desse dialeto estão na pronúncia, no vocabulário e sintaxe. (pt)
 • Чилийский испанский (исп. Español chileno) — национальный вариант испанского языка в Чили, отражающий нормы центрального говора Сантьяго. При этом в некоторых окраинных регионах страны сохраняются и отличные от национальной нормы диалекты (андский испанский на крайнем севере и на крайнем юге). Нормы чилийского испанского обычно употребляют около 17 миллионов жителей республики, а также около 1 миллиона человек, представляющих чилийскую диаспору. Чилийский испанский отличается аспирацией и/или выпадением конечной -s (дебуккализация), выпадением интервокальной и конечной -d, наличием йеизма; своеобразием интонационного рисунка и глагольной парадигмы, в которой преобладает вербальное восео при сохранении tú в качестве подлежащего. Сохранение tú произошло во многом благодаря деятельности Андресa Бельо (бывший ректор Чилийского университета), который объявил восео войну. (ru)
 • Chilensk spanska (spanska: Español chileno) är spanskan som talas i Chile. Det finns lite skillnader i ordförråd, brytning och uttryck mellan spanskan som talas i norra, centrala och södra delen av landet. Större skillnader finns mellan norra delen och södra delen (speciellt Patagonien), där man använder ord från quechua och aymara i norr, respektive mapuchernas språk i söder.På landsbygden märks influenser av -dialekter från Extremadura. Vissa källor anger dock att Andalusien och mer specifikt staden Sevilla har utövat ett större inflytande på den historiska utvecklingen av chilensk spanska. (sv)
 • 智利西班牙语(西班牙语:Español chileno)为西班牙语在智利的数种变体。这些方言在发音,语法,词汇和俚语使用上区别于标准西班牙语。 虽然智利国土狭长,但大多数地区人们使用的西班牙语无显著差别。有些学者认为安达卢西亚,尤其是塞维利亚的语音对智利西班牙语的历史形成有较深影响。研究称不同阶层所持语言有所差异。例如,在首都圣地亚哥南至瓦尔迪维亚,农村地区的语音历史上受西班牙埃斯特雷马杜拉地区的西班牙语的影响。此外,位于最南的伊瓦涅斯将军艾森大区和麦哲伦-智利南极大区靠近阿根廷边境的地区持。奇洛埃群岛的受当地的马普切语影响。在最北端的阿里卡省,其语音通常的智利西班牙语也有较大差别。 (zh)
dbo:languageFamily
dbo:spokenIn
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3639393 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35495 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1057186234 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2015 (xsd:integer)
dbp:fam
dbp:familycolor
 • Indo-European (en)
dbp:glotto
 • none (en)
dbp:ietf
 • es-CL (en)
dbp:isoexception
 • dialect (en)
dbp:name
 • Chilean Spanish (en)
dbp:nativename
 • Español chileno (en)
dbp:notice
 • IPA (en)
dbp:script
 • Latin (en)
dbp:speakers
 • million (en)
dbp:states
 • Chile (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الإسبانية التشيلية أي من عدة أنواع من يتحدث الاسبانية في أكثر من تشيلي. اللهجات الاسبانية التشيلية لديها النطق المميز والنحو والمفردات، واستخدام اللغة العامية التي تختلف عن تلك القياسية الإسبانية (ar)
 • Chilean Spanish (Spanish: español chileno, español de Chile or castellano de Chile) is any of several varieties of Spanish spoken in most of Chile. Chilean Spanish dialects have distinctive pronunciation, grammar, vocabulary, and slang usages that differ from those of standard Spanish. The Royal Spanish Academy recognizes 2,214 words and idioms exclusively or mainly produced in Chilean Spanish, in addition to many still unrecognized slang expressions. (en)
 • L’espagnol chilien (ou castillan chilien) est une variante d'espagnol parlée sur le territoire du Chili. Ses différences avec les autres variantes ou accents d'Amérique latine concernent principalement la prononciation, la syntaxe des phrases et le vocabulaire. La variante chilienne est connue pour avoir une multiplicité de tons pour chaque situation, en plus de sa façon particulière de conjuguer le tú (tu, toi) ou vos (vous), mais ce mot est considéré comme très informel et d'un niveau inférieur de langue. (fr)
 • 칠레 스페인어(스페인어: español de Chile/castellano de Chile, 영어: Chilean Spanish)는 남미 칠레에서 쓰이는 스페인어를 가리킨다. 칠레 스페인어는 다른 스페인어과 서로 잘 통하나, 발음,문법,대명사 용법, 어휘등에서 독특한 특징이 있다. 다른 스페인어 사용자들에 따르면 칠레 스페인어는 발음이 매우 빨라서, 귀기울여 듣지 않으면 알아듣기 힘들다고 한다. (ko)
 • チリスペイン語(スペイン語: español chileno または castellano de Chile)は、チリで最も多く話されているスペイン語の言語変種である。一方で現在でも標準スペイン語とチリスペイン語には、互いに分かりやすい独特の発音・文法・語彙や俗語の用法がある。 スペイン語話者は、チリ人はとても早口で「単語を混同して」話すとよく言う。ネイティブ・スピーカーではないスペイン語学力がある人間には、チリスペイン語を聞いても耳を鍛えていない限り理解することは難しいと感じると思われる。 (ja)
 • O espanhol chileno é a variante da língua espanhola (ou castelhana) falada no Chile. As principais diferenças desse dialeto estão na pronúncia, no vocabulário e sintaxe. (pt)
 • Chilensk spanska (spanska: Español chileno) är spanskan som talas i Chile. Det finns lite skillnader i ordförråd, brytning och uttryck mellan spanskan som talas i norra, centrala och södra delen av landet. Större skillnader finns mellan norra delen och södra delen (speciellt Patagonien), där man använder ord från quechua och aymara i norr, respektive mapuchernas språk i söder.På landsbygden märks influenser av -dialekter från Extremadura. Vissa källor anger dock att Andalusien och mer specifikt staden Sevilla har utövat ett större inflytande på den historiska utvecklingen av chilensk spanska. (sv)
 • 智利西班牙语(西班牙语:Español chileno)为西班牙语在智利的数种变体。这些方言在发音,语法,词汇和俚语使用上区别于标准西班牙语。 虽然智利国土狭长,但大多数地区人们使用的西班牙语无显著差别。有些学者认为安达卢西亚,尤其是塞维利亚的语音对智利西班牙语的历史形成有较深影响。研究称不同阶层所持语言有所差异。例如,在首都圣地亚哥南至瓦尔迪维亚,农村地区的语音历史上受西班牙埃斯特雷马杜拉地区的西班牙语的影响。此外,位于最南的伊瓦涅斯将军艾森大区和麦哲伦-智利南极大区靠近阿根廷边境的地区持。奇洛埃群岛的受当地的马普切语影响。在最北端的阿里卡省,其语音通常的智利西班牙语也有较大差别。 (zh)
 • Η χιλιανή διάλεκτος (ενδώνυμο: español chileno) αποτελεί την κυριαρχούσα διάλεκτο της ισπανικής γλώσσας στη Χιλή και μία από τις κύριες διαλεκτολογικές υποδιαιρέσεις της γλώσσας στην Αμερικανική ήπειρο. Η ισπανική γλώσσα (που λαμβάνει και την ονομασία καστιλιανική) είναι η εκ των πραγμάτων επίσημη γλώσσα του κράτους και ομιλείται από το 99,3 % των Χιλιανών. Η χιλιανή διάλεκτος συμβιώνει με τη διάλεκτο του αρχιπέλαγους Τσιλοέ στην κεντρική Χιλή και τη διάλεκτο των Άνδεων στον βορρά. (el)
 • La ĉilia hispana lingvo estas dialekto de la hispana lingvo uzata en preskaŭ la tuta ĉilia teritorio, havante nur etajn nuancojn kiuj varias laŭ la zono aŭ la socia-tavolo, eĉ troviĝas variantoj de ĝi en argentinaj regionoj proksimaj al la ĉilia landlimo. La ceteraj hispanlingvaj dialektoj parolataj en Ĉilio estas la anda hispana lingvo kaj la . La ĉilian hispanan lingvon oni ne trovas en formala elparolo, kvankam la parolantoj mem estas ĉilianoj. Ĝi estas nur uzata en ĉiutagaj aŭ familiaj situacioj. (eo)
 • El español de Chile,​​ castellano chileno o dialecto chileno​ (es-CL)​ es una variedad del español propia de dicho país, que presenta ciertas diferencias a lo largo de su área de distribución geográfica y entre las distintas clases sociales.​ El español de Chile suele considerarse una unidad independiente en los estudios para establecer las zonas dialectales americanas.​​ (es)
 • La lingua spagnola in Cile, o più semplicemente lo spagnolo cileno, è una varietà della lingua castigliana ampiamente e reciprocamente comprensibile rispetto allo spagnolo "standard", da cui tuttavia si distingue sia per la pronuncia sia per la grammatica e il lessico. Le differenze sono più evidenti nel linguaggio popolare e informale, mentre nello scritto e nel parlato "ufficiale" (linguaggio legale, amministrativo, discorsi pubblici in genere e simili) tendono ad attenuarsi. (it)
 • Чилийский испанский (исп. Español chileno) — национальный вариант испанского языка в Чили, отражающий нормы центрального говора Сантьяго. При этом в некоторых окраинных регионах страны сохраняются и отличные от национальной нормы диалекты (андский испанский на крайнем севере и на крайнем юге). Нормы чилийского испанского обычно употребляют около 17 миллионов жителей республики, а также около 1 миллиона человек, представляющих чилийскую диаспору. Чилийский испанский отличается аспирацией и/или выпадением конечной -s (дебуккализация), выпадением интервокальной и конечной -d, наличием йеизма; своеобразием интонационного рисунка и глагольной парадигмы, в которой преобладает вербальное восео при сохранении tú в качестве подлежащего. Сохранение tú произошло во многом благодаря деятельности Андр (ru)
rdfs:label
 • Chilean Spanish (en)
 • إسبانية تشيلية (ar)
 • Ισπανική διάλεκτος της Χιλής (el)
 • Ĉilia hispana lingvo (eo)
 • Español chileno (es)
 • Espagnol chilien (fr)
 • Lingua spagnola in Cile (it)
 • チリスペイン語 (ja)
 • 칠레 스페인어 (ko)
 • Чилийский испанский (ru)
 • Espanhol chileno (pt)
 • Chilensk spanska (sv)
 • 智利西班牙语 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Chilean Spanish (en)
 • Español chileno (en)
is dbo:language of
is dbo:nationality of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blank1InfoSec of
is dbp:demographics1Info of
is dbp:langs of
is dbp:language of
is dbp:languages of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License