About: Ceremony

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A ceremony (UK: /ˈsɛrɪməni/, US: /ˈsɛrəˌmoʊni/) is a unified ritualistic event with a purpose, usually consisting of a number of artistic components, performed on a special occasion. The word may be of Etruscan origin, via the Latin caerimonia.

Property Value
dbo:abstract
 • المراسم (أو الشعائر أو الحفل) هي ممارسة طقوس أو عادات مرتبطة بحدث ذي أهمية من حيث الترتيب والتجهيز والتنسيق لإظهاره بالهيئة التي تليق به. (ar)
 • Una cerimònia és un acte solemne i formal exterior. Pot consistir en un o en una sèrie d'actes, normalment prescrits per llei o costum, en celebració d'una ocasió especial. Les cerimònies es distingeixen d'altres esdeveniments organitzats per la presència de moments gairebé teatrals que consten d'ineludibles moviments precisos o fórmules retòriques solemnes (p. ex. la consagració de l'hòstia durant la missa). Algunes cerimònies consisteixen en ritus de pas a la vida d'una persona i se celebren amb més o menys solemnitat segons les cultures: bateig, primera comunió, casament, funeral… Entre les altres ocasions que normalment causen l'observació o celebració de cerimònies hi ha: * Celebració de l'equinocci, solstici i altres esdeveniments astronòmics anuals: Festes de la Nit de Sant Joan i de Nadal * Inauguració d'edificis, vaixells o infraestructures importants: posar la Primera pedra o tallar la cinta * Celebracions de l'any litúrgic de les festes dels sants segons el santoral * Coronació de monarques o presa de possessió del càrrec de figures polítiques importants. * Inauguració d'espectacles esportius, com per exemple la Cerimònia d'Anvers * Les desfilades militars o la imposició de a les forces armades, normalment restringides als ambients militars. Ocasionalment, però, aquestes poden tindre efecte sobre la població civil, com en el cas d'una victòria en la guerra En algunes cultures asiàtiques hi ha cerimònies que tenen un paper social molt important com per exemple la cerimònia del te al Japó. (ca)
 • Γενικά τελετή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε διεξαγωγή με περισσότερο πανηγυρικό χαρακτήρα. Οι τελετές διακρίνονται ανάλογα του χαρακτήρα τους σε εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, αθλητικές, κ.λπ. Συνηθέστερες είναι εκείνες με θρησκευτικό χαρακτήρα όπως τελετές γάμου, βάπτισης, κ.λπ. που τελούνται εντός των ναών, όπως και εκτός ναών επίσης με θρησκευτικό χαρακτήρα π.χ. λιτανείες, περιφορές εικόνων, επιταφίου κ.λπ., ενώ σημαντική επίσης είναι η τελετή αγιασμού των υδάτων. Άλλες τελετές είναι οι επίσημες δοξολογίες, τελετές ορκωμοσίας, θυρανοίξια ναών, εγκαινίων γραφείων, καταστημάτων κ.λπ. σε μερικές των οποίων συμμετέχουν και διάφορες αντιπροσωπείες. Στις εθνικές τελετές συμμετέχουν επίσης στρατιωτικά αγήματα που πλαισιώνουν αυτές με καθώς και μπάντες. Στις τελετές έναρξης αθλητικών αγώνων συνήθως το τιμώμενο πρόσωπο είναι εκείνο που σηματοδοτεί την έναρξη με τη φράση: "Κηρύσσω την έναρξη του αγώνα..." (el)
 • A ceremony (UK: /ˈsɛrɪməni/, US: /ˈsɛrəˌmoʊni/) is a unified ritualistic event with a purpose, usually consisting of a number of artistic components, performed on a special occasion. The word may be of Etruscan origin, via the Latin caerimonia. (en)
 • Ceremonio (el la latina: caeremonia) estas solena agado dum religia aŭ monduma evento. Ceremonion oni nomas foje rito aŭ etiketo. La ceremoniestro estas tiu, kiu kondukas la ceremonion, atentas pri la reguloj kaj la tradiciaj agoj farotaj. (eo)
 • Eine Zeremonie (Österreich [tsɛrɛˈmoːni̯ɛ]; Schweiz und Deutschland auch [tsɛrɛmonˈiː]; von lat. caeremonia „Feier, feierlicher Akt“) ist ein nach einem festgelegten Protokoll oder Ritus ablaufender förmlich-feierlicher Akt. In einer Zeremonie finden in der Regel bestimmte Rituale oder vorgegebene Handlungen statt, die oft Symbol­charakter besitzen. Die Regeln, nach denen eine Zeremonie gewöhnlich abläuft, bezeichnet man auch als Zeremoniell. Zeremonien finden häufig öffentlich oder vor einem Publikum in repräsentativem Rahmen statt, können aber auch im privaten Umfeld angesiedelt sein. Sie sind im religiösen und sakralen Raum (Kult und Gottesdienst) ebenso beheimatet wie im weltlichen Bereich (z. B. Hofzeremoniell, Staatsakt). Viele Zeremonien gehen auf althergebrachte Traditionen zurück. Ein Zeremonienmeister ist ein Beamter oder sonstiger Bediensteter, der den Ablauf einer Zeremonie plant und organisiert und während der Veranstaltung darauf achtet, dass die vorgegebenen Regeln beachtet und die vorgesehenen Handlungen in der vorgeschriebenen Form und Reihenfolge durchgeführt werden. (de)
 • Zeremonia urratsez urrats eta araututako erregelei jarraituz egiten den ageriko ekitaldi edo hotsandiko ospakizuna da. Bere zentzurik oinarrizkoenean erritu bat da. Latin arrunteko ceremonia hitzetik- eta, era berean, hau latin klasikozko caeremonia/caerimonia hitzetik- dator: erritu erlijiosoa, gurtza edo erreberentzia esan nahi duena. Hasieran zentsu erlijioso zuten arren, gero arlo zibilera zabaldu ziren. (eu)
 • El término ceremonia se refiere a un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos. En su sentido más básico es un ritual. Proviene del bajo latín ceremonia y del latín clásico caeremonia/Caerimonia: rito religioso, veneración o reverencia. Deriva a su vez del latín Caere (condición/nombre de antigua ciudad etrusca) y Monia / Munus (estado del ser/espectáculo público).​ (es)
 • Gníomh nó sraith de ghníomhartha foirmiúla de réir nóis nó dlí is ea deasghnáth (nó searmanas), go háirithe i gcúrsaí creidimh. De réir Mater Dei, is gné riachtanach é an deasghnáth do shaol an duine aonair, chomh maith le saol an phobail. Is cumhachtach an meán é chun bunbhrí féiniúlachta an duine a chur in iúl. An taighde a rinneadh ar éirim an deasghnátha le blianta beaga anuas, cruthaíonn sé gur gné lárnach é sa phróiseas a bhaineann le forbairt, comhtháthú agus cothú an duine daonna agus pobail shóisialta. Ní mar a chéile deasghnáth agus (gnás nó foirmiúlacht). Tagann deasghnáth i gceist mar chuid dhílis dár saol ag tráthanna éigeandála nó le linn idirthréimhsí inár saol. An nósmhaireacht, áfach, ní chabhraíonn sí linn agus sinn sa tóir ar mhórluachanna agus ar ardaidhmeanna na beatha. (ga)
 • Upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Upacara umumnya dibedakan menjadi upacara kenegaraan, upacara adat dan upacara keagamaan. (in)
 • Une cérémonie est un ensemble d’activités, emplie de signification rituelle, qui se déroule pour une occasion spéciale. (fr)
 • Il cerimoniale è quell'insieme di regole e consuetudini da applicare durante le cerimonie, sia pubbliche che private.Viene disciplinato da un protocollo. Il cerimoniale è un linguaggio, costituito di un complesso patrimonio di segni, di simboli, di gesti, di espressioni, di rituali, di formule, mediante i quali si attua e si ripete la manifestazione del soggetto pubblico. Il protocollo è, invece, ciò che rende comprensibile, accettato e applicabile questo linguaggio; è il sistema delle regole, dei principi, dei criteri, delle significazioni. Il cerimoniale che attiene alla sola sfera di relazioni e d'azione delle istituzioni di uno Stato viene definito Cerimoniale di Stato. Estrinseca la propria attività nella manifestazione formale della vita dello Stato e si riferisce alla esplicazione della sovranità di esso e delle sue potestà. Ha natura "giuridica" e discende dall'ordinamento giuridico-costituzionale. Nell'epoca contemporanea, si distingue solitamente il cerimoniale in cerimoniale di Stato, in cerimoniale diplomatico ed in cerimoniale ecclesiastico. (it)
 • La Repubblica Italiana ha un proprio cerimoniale, denominato Cerimoniale di Stato. La missione del Cerimoniale è la cura degli aspetti relativi alla vita di relazione delle cariche pubbliche. Un apposito Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze è posto all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. (it)
 • Een ceremonie is een plechtigheid die een belangrijke gebeurtenis markeert. Tijdens een ceremonie worden rituele handelingen uitgevoerd, die vaak strikt vastgelegd zijn. Sommige ceremoniën zijn eenmalige gebeurtenissen, andere ceremoniën worden regelmatig uitgevoerd en zijn vaak een eeuwenoude traditie. Een ceremonie kan bijvoorbeeld de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven (rites de passages) markeren, zoals een geboorte, huwelijk of dood. In veel culturen en kerkgemeenschappen worden ook ceremonies gevierd wanneer iemand volwassen wordt, zoals het vormsel in de rooms-katholieke kerk en de bar mitswa en bat mitswa in het jodendom. Een inwijding is een ceremonie die de toetreding markeert van een persoon tot een bepaalde groep of organisatie, zoals novices in een religieuze kloostergemeenschap of orde, schachten in een Vlaamse studentenclub en leerlingen in een vrijmetselaarsloge. Veel ceremoniële handelingen maken deel uit van de nationale identiteit, zoals het hijsen van een vlag en spelen van een volkslied. Een belangrijke ceremonie in Nederland is Prinsjesdag, waarbij het staatshoofd elk jaar de troonrede uitspreekt in de Ridderzaal. Ceremonies worden ook uitgevoerd bij de kroning of inhuldiging van een koning of koningin, of bij de benoeming van een belangrijk persoon zoals de paus en de presidenten van bijvoorbeeld Frankrijk en de Verenigde Staten. In België moet een nieuwe koning een speciale ceremonie uitvoeren, de . Sommige ceremonies worden uitgevoerd om gebeurtenissen of personen te herdenken, zoals de Nationale Dodenherdenking in Nederland, of om bepaalde personen te eren door prijzen en onderscheidingen uit te reiken. Ceremonies worden gehouden bij de ondertekening van een wet of verdrag, het leggen van de eerste steen of officieel openen van een bouwwerk ("lintjesknippen"), de tewaterlating van een schip, en bij het begin en einde van belangrijke evenementen, zoals de openingsceremonie van de Olympische Spelen, waarbij de Olympische vlam wordt ontstoken. Bepaalde ceremonies, vaak religieus, markeren speciale dagen, zoals de wekelijkse sabbat, een zonnewende of de feestdagen van christelijke heiligen. In verschillende Aziatische landen, waaronder Japan, China en Zuid-Korea, wordt een theeceremonie uitgevoerd. Hierbij is het drinken van thee een semi-religieuze ceremonie geworden van strikt vastgelegde handelingen volgens een eeuwenoude traditie. Veel ceremoniën worden uitgevoerd door een hooggeplaatst persoon. Een ceremonie wordt geleid door een ceremoniemeester. Een is de verzameling van geschreven of ongeschreven regels die de gang van zaken aan een koninklijk hof, regeringsinstantie, rechtbank of universiteit vastlegt. Zo'n protocol bepaalt bijvoorbeeld hoe een staatsbezoek of wetenschappelijke promotie dient te verlopen. Sommige uitspraken zijn onlosmakelijk verbonden aan een ceremonie, zoals Ik zweer trouw aan..., Ik wens u een behouden vaart of Ik verklaar u hierbij tot man en vrouw. Daarnaast kan een ceremonie fysieke elementen bevatten zoals een processie, dans of het afvuren van geweer- of kanonschoten. Ook bepaalde kleding, voedsel en drank, wapens en andere attributen kunnen deel uitmaken van een ceremonie. (nl)
 • Ceremonia – termin z obszaru związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy (np. religijny); zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremonia koncentruje się wokół warstwy performatywnej – istotny jest wygląd uczestników, oprawa, okazałość dekoracji, odpowiednie gesty, wyważone słowa, ogólna elegancja itp. W przeciwieństwie do rytuału bądź obrzędu, ceremonia nie posiada mocy sprawczej, tzn. człowiek, który ją przejdzie, nie zostaje postrzegany przez członków społeczności jako ktoś, kto nabył odmienny status (np. status osoby dorosłej, ucznia). Przykładem może być ceremonia absolutorium, praktykowana w kulturze europejskiej jako zamknięcie okresu studiowania. Ceremonia ta, wywodząca się z obrzędów przejścia (tzw. rites de passage), nie posiada obecnie mocy prawnej – jej odbycie nie wnosi niczego nowego do życia studenta. Absolutorium zamyka okres studiowania jedynie w sposób symboliczny. Natomiast rzeczywista utrata statusu studenta i ukończenie studiów wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów formalnych (zdanie wszystkich zaliczeń, zwrócenie legitymacji studenckiej, uzyskanie dyplomu itp.). (pl)
 • 式典(しきてん、英: ceremony)は、特別な機会に行われ、大抵は多数の芸術的な要素から成る趣意を持った、一連の儀式的な催しである。 ceremony の語はエトルリア語に起源があるとされ、ラテン語の「caerimonia 」を経由している。 (ja)
 • En ceremoni är en händelse av rituell betydelse, utförd vid ett särskilt tillfälle. En ceremoni kan markera en övergångsrit, såsom vid dop, bröllop, födelsedag eller begravning. En statsceremoni berör i regel en statschef i rollen som statens formella överhuvud. Exempel på statsceremonier är: kröningar, installation och avläggande av , trontal, statsbesök och statsbegravning. I militära sammanhang förekommer också inspektion av honnörsvakt och flottrevy. (sv)
 • Церемониал — регламентация проведения торжественных мероприятий. Слово имеет неясную этимологию латинского происхождения, связанную, по-видимому, с ритуалом. Однако, в отличие от ритуала, церемониал носит принципиально светский (секулярный) характер. Ответственным за церемониал является или сотрудник протокола. Во время проведения католической мессы за порядком смотрел Церемониарий. В определенной степени церемониал был эквивалентен этикету, однако отличался большей упорядоченностью и официальностью. В X веке в Византии появился трактат «О церемониях». Окончательно церемониал сформировался при дворах королевских особ в период с XV по XVII вв.. Однако существует мнение, что церемониалы в различных формах существовали ещё в ранние периоды человеческой истории, поскольку всегда существует необходимость регламентации проведения торжественных мероприятий. (ru)
 • Церем́онія (лат. caeremonia, ceremonia, cerimonia; англ. ceremony) — обряд, урочиста процедура ритуального значення, що відбувається за особливою нагодою. Слово може мати етруське походження. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 167326 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16176 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1089418045 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المراسم (أو الشعائر أو الحفل) هي ممارسة طقوس أو عادات مرتبطة بحدث ذي أهمية من حيث الترتيب والتجهيز والتنسيق لإظهاره بالهيئة التي تليق به. (ar)
 • A ceremony (UK: /ˈsɛrɪməni/, US: /ˈsɛrəˌmoʊni/) is a unified ritualistic event with a purpose, usually consisting of a number of artistic components, performed on a special occasion. The word may be of Etruscan origin, via the Latin caerimonia. (en)
 • Ceremonio (el la latina: caeremonia) estas solena agado dum religia aŭ monduma evento. Ceremonion oni nomas foje rito aŭ etiketo. La ceremoniestro estas tiu, kiu kondukas la ceremonion, atentas pri la reguloj kaj la tradiciaj agoj farotaj. (eo)
 • Zeremonia urratsez urrats eta araututako erregelei jarraituz egiten den ageriko ekitaldi edo hotsandiko ospakizuna da. Bere zentzurik oinarrizkoenean erritu bat da. Latin arrunteko ceremonia hitzetik- eta, era berean, hau latin klasikozko caeremonia/caerimonia hitzetik- dator: erritu erlijiosoa, gurtza edo erreberentzia esan nahi duena. Hasieran zentsu erlijioso zuten arren, gero arlo zibilera zabaldu ziren. (eu)
 • El término ceremonia se refiere a un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos. En su sentido más básico es un ritual. Proviene del bajo latín ceremonia y del latín clásico caeremonia/Caerimonia: rito religioso, veneración o reverencia. Deriva a su vez del latín Caere (condición/nombre de antigua ciudad etrusca) y Monia / Munus (estado del ser/espectáculo público).​ (es)
 • Upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Upacara umumnya dibedakan menjadi upacara kenegaraan, upacara adat dan upacara keagamaan. (in)
 • Une cérémonie est un ensemble d’activités, emplie de signification rituelle, qui se déroule pour une occasion spéciale. (fr)
 • La Repubblica Italiana ha un proprio cerimoniale, denominato Cerimoniale di Stato. La missione del Cerimoniale è la cura degli aspetti relativi alla vita di relazione delle cariche pubbliche. Un apposito Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze è posto all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. (it)
 • 式典(しきてん、英: ceremony)は、特別な機会に行われ、大抵は多数の芸術的な要素から成る趣意を持った、一連の儀式的な催しである。 ceremony の語はエトルリア語に起源があるとされ、ラテン語の「caerimonia 」を経由している。 (ja)
 • En ceremoni är en händelse av rituell betydelse, utförd vid ett särskilt tillfälle. En ceremoni kan markera en övergångsrit, såsom vid dop, bröllop, födelsedag eller begravning. En statsceremoni berör i regel en statschef i rollen som statens formella överhuvud. Exempel på statsceremonier är: kröningar, installation och avläggande av , trontal, statsbesök och statsbegravning. I militära sammanhang förekommer också inspektion av honnörsvakt och flottrevy. (sv)
 • Церем́онія (лат. caeremonia, ceremonia, cerimonia; англ. ceremony) — обряд, урочиста процедура ритуального значення, що відбувається за особливою нагодою. Слово може мати етруське походження. (uk)
 • Una cerimònia és un acte solemne i formal exterior. Pot consistir en un o en una sèrie d'actes, normalment prescrits per llei o costum, en celebració d'una ocasió especial. Les cerimònies es distingeixen d'altres esdeveniments organitzats per la presència de moments gairebé teatrals que consten d'ineludibles moviments precisos o fórmules retòriques solemnes (p. ex. la consagració de l'hòstia durant la missa). Algunes cerimònies consisteixen en ritus de pas a la vida d'una persona i se celebren amb més o menys solemnitat segons les cultures: bateig, primera comunió, casament, funeral… (ca)
 • Γενικά τελετή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε διεξαγωγή με περισσότερο πανηγυρικό χαρακτήρα. Οι τελετές διακρίνονται ανάλογα του χαρακτήρα τους σε εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, αθλητικές, κ.λπ. Συνηθέστερες είναι εκείνες με θρησκευτικό χαρακτήρα όπως τελετές γάμου, βάπτισης, κ.λπ. που τελούνται εντός των ναών, όπως και εκτός ναών επίσης με θρησκευτικό χαρακτήρα π.χ. λιτανείες, περιφορές εικόνων, επιταφίου κ.λπ., ενώ σημαντική επίσης είναι η τελετή αγιασμού των υδάτων. (el)
 • Eine Zeremonie (Österreich [tsɛrɛˈmoːni̯ɛ]; Schweiz und Deutschland auch [tsɛrɛmonˈiː]; von lat. caeremonia „Feier, feierlicher Akt“) ist ein nach einem festgelegten Protokoll oder Ritus ablaufender förmlich-feierlicher Akt. In einer Zeremonie finden in der Regel bestimmte Rituale oder vorgegebene Handlungen statt, die oft Symbol­charakter besitzen. Die Regeln, nach denen eine Zeremonie gewöhnlich abläuft, bezeichnet man auch als Zeremoniell. (de)
 • Gníomh nó sraith de ghníomhartha foirmiúla de réir nóis nó dlí is ea deasghnáth (nó searmanas), go háirithe i gcúrsaí creidimh. De réir Mater Dei, is gné riachtanach é an deasghnáth do shaol an duine aonair, chomh maith le saol an phobail. Is cumhachtach an meán é chun bunbhrí féiniúlachta an duine a chur in iúl. An taighde a rinneadh ar éirim an deasghnátha le blianta beaga anuas, cruthaíonn sé gur gné lárnach é sa phróiseas a bhaineann le forbairt, comhtháthú agus cothú an duine daonna agus pobail shóisialta. (ga)
 • Il cerimoniale è quell'insieme di regole e consuetudini da applicare durante le cerimonie, sia pubbliche che private.Viene disciplinato da un protocollo. Il cerimoniale è un linguaggio, costituito di un complesso patrimonio di segni, di simboli, di gesti, di espressioni, di rituali, di formule, mediante i quali si attua e si ripete la manifestazione del soggetto pubblico. Il protocollo è, invece, ciò che rende comprensibile, accettato e applicabile questo linguaggio; è il sistema delle regole, dei principi, dei criteri, delle significazioni. (it)
 • Ceremonia – termin z obszaru związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy (np. religijny); zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremonia koncentruje się wokół warstwy performatywnej – istotny jest wygląd uczestników, oprawa, okazałość dekoracji, odpowiednie gesty, wyważone słowa, ogólna elegancja itp. W przeciwieństwie do rytuału bądź obrzędu, ceremonia nie posiada mocy sprawczej, tzn. człowiek, który ją przejdzie, nie zostaje postrzegany przez członków społeczności jako ktoś, kto nabył odmienny status (np. status osoby dorosłej (pl)
 • Een ceremonie is een plechtigheid die een belangrijke gebeurtenis markeert. Tijdens een ceremonie worden rituele handelingen uitgevoerd, die vaak strikt vastgelegd zijn. Sommige ceremoniën zijn eenmalige gebeurtenissen, andere ceremoniën worden regelmatig uitgevoerd en zijn vaak een eeuwenoude traditie. Een inwijding is een ceremonie die de toetreding markeert van een persoon tot een bepaalde groep of organisatie, zoals novices in een religieuze kloostergemeenschap of orde, schachten in een Vlaamse studentenclub en leerlingen in een vrijmetselaarsloge. (nl)
 • Церемониал — регламентация проведения торжественных мероприятий. Слово имеет неясную этимологию латинского происхождения, связанную, по-видимому, с ритуалом. Однако, в отличие от ритуала, церемониал носит принципиально светский (секулярный) характер. Ответственным за церемониал является или сотрудник протокола. Во время проведения католической мессы за порядком смотрел Церемониарий. (ru)
rdfs:label
 • Ceremony (en)
 • مراسم (ar)
 • Cerimònia (ca)
 • Obřad (cs)
 • Τελετή (el)
 • Zeremonie (de)
 • Ceremonio (eo)
 • Ceremonia (es)
 • Zeremonia (eu)
 • Cérémonie (fr)
 • Deasghnáth (ga)
 • Upacara (in)
 • Cerimoniale di Stato (it)
 • Cerimoniale (it)
 • Ceremonie (nl)
 • 式典 (ja)
 • Ceremonia (pl)
 • Церемониал (распорядок) (ru)
 • Ceremoni (sv)
 • Церемонія (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:note of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License