About: Carbonization

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Carbonization is the conversion of organic matters like plants and dead animal remains into carbon through destructive distillation.

Property Value
dbo:abstract
 • La carbonització és una piròlisi extrema que té per objectiu reduir la matèria orgànica a carbó o bé a augmentar el contingut de carboni d'un material parcialment carbonitzat. Hom l'efectua per destil·lació seca o per combustió incompleta o, en alguns casos, per l'atac de reactius químics deshidratants, com ara l'àcid sulfúric. Quan un biomaterial s'exposa a la calor sobtada abrasadora (com ara en el cas d'una explosió d'una bomba atòmica o el flux piroclàstic d'un volcà, per exemple), es pot carbonitzar extremadament de pressa, convertint-se en carboni sòlid. A la destrucció d'Herculà per un volcà, molts objectes orgànics com ara mobles estaven carbonitzats per la intensa calor. En un estudi, la carbonització s'utilitza per crear un nou catalitzador per a la generació de biodièsel a partir d'etanol i àcids grassos. El catalitzador va ser creat per la carbonització de sucres simples com ara glucosa i sacarosa. Els sucres es van processar durant 15 hores a 400 °C sota un flux de nitrogen a un residu negre de carboni consistent en una barreja complexa de fulles policícliques aromàtiques de carboni. Aquest material es va tractar a continuació amb àcid sulfúric, funcionalitzant les fulles amb sulfonite, carboxil i els llocs d'hidroxil catalítics. El rendiment és màxim en residus carbonosos amb temperatures inferiors als 400 °C, velocitats d'escalfament baixes i llargs temps de residència, fins i tot, de dies. (ca)
 • Karbonizace uhlí, obecněji tzv. suchá destilace, je zahřívání černého uhlí a to bez přístupu vzduchu, tedy bez oxidace kyslíkem a bez smíchání plynů. Provádí se v koksárnách nebo plynárnách a vzniká při ní: * koksárenský plyn nebo svítiplyn – směs vodíku, methanu a oxidu uhelnatého. Dříve se svítiplyn využíval, jak název napovídá, ke svícení, ale i k vaření a topení. * černouhelný dehet, je cennou surovinou pro chemický průmysl, obsahuje několik set organických sloučenin, získává se z něho například benzen a naftalen * koks, obsahuje skoro čistý uhlík, používá se k výrobě železa * amoniaková voda (vodný roztok amoniaku – NH3(aq) nebo NH3 • H2O), vedlejší produkt → výroba dusíkatých hnojiv Podle teploty zahřívání je rozlišována nízkoteplotní (do teploty 500 – 550 °C) a vysokoteplotní karbonizace (500 – 1000 °C). Nízkoteplotní karbonizace využívá především hnědého uhlí, byla využívána zejména od 30. let do konce druhé světové války k výrobě pohonných hmot a syntézních plynů. Produkty nízkoteplotní karbonizace jsou polokoks, dehty, střední olej, karbonizační benzín, karbonizační a fenolové vody a karbonizační plyn, spalovaný k získání potřebného tepla pro karbonizaci. Cílem vysokoteplotní karbonizace je obvykle získání hutnického koksu pro výrobu surového železa. Vysokoteplotní karbonizace produkuje kolem 75 % koksu, kolem 16 % koksárenského plynu, 2,5 % dehtu, 1 % surového benzolu, 4,5 % čpavku a čpavkové vody. (cs)
 • Carbonization is the conversion of organic matters like plants and dead animal remains into carbon through destructive distillation. (en)
 • Carbonización o carbonificación es el término para la conversión de una sustancia orgánica en carbono o un residuo que contiene carbono mediante pirólisis o destilación destructiva, es el proceso en virtud del cual restos orgánicos acumulados en estratos de la corteza terrestre en épocas pasadas, van perdiendo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y aumentando su proporción de carbono.​ A menudo se utiliza en química orgánica con referencia a la generación de gas de hulla y alquitrán de hulla de carbón bruto. Los combustibles fósiles son generalmente los productos de la carbonización de la materia vegetal. El término carbonización se aplica también a la pirólisis del carbón para producir coque. La carbonización es también una etapa en el proceso de fabricación del carbón, y se considera el paso más importante de todos, ya que tiene tal poder para influir en todo el proceso desde el árbol en crecimiento hasta la distribución final de carbón vegetal a diversas fuentes.​ (es)
 • Karbonisasi adalah istilah untuk konversi dari zat organik menjadi karbon atau residu yang mengandung karbon melalui pirolisis atau destilasi destruktif. Hal ini sering digunakan dalam kimia organik dengan mengacu pada generasi gas batubara serta aspal batubara dari batubara mentah. Bahan bakar fosil umumnya merupakan produk dari karbonisasi sayuran. Istilah karbonisasi juga diterapkan pada pirolisis batubara untuk memproduksi kokas. Karbonisasi juga merupakan suatu tahap dalam proses pembuatan arang, dan dianggap sebagai langkah yang paling penting dari semuanya karena memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh proses mulai dari pohon yang tumbuh hingga distribusi akhir arang ke berbagai sumber. Dalam industri pemrosesan wol, karbonisasi adalah nama untuk proses kimia dimana materi sayuran dihilangkan dari wol, yaitu merupakan bagian dari proses penggosokan wol. (in)
 • 通常、木材などの炭素化合物が主成分の素材を加熱すると燃焼が起こり、炭素は周囲の酸素と結合して気体の二酸化炭素となってしまうが、酸素を遮断した状態で加熱を行うと、炭素化合物は分解が生じ、その中から揮発性の低い固体の炭素分が比較的多く残る。この現象を一般的に炭化(たんか)と呼ぶ。 空気中でも加熱、燃焼中に酸素の供給が不完全であれば炭化する。 主に炭(すみ)を製造、生成する際に用いられる。木炭は木材の炭化によって得られる。石炭は古代の植物が土を被って酸素が遮断された状態で地熱によって加熱された事で炭化したものとされている。 植物組織だけでなく人体を含めた動物組織も炭素化合物を多く含むため、重度の火傷では炭化する。人間は食物とする動植物を焼いて調理するが、炭化するまで「焦がす」と栄養分が消失して、食物としての価値がなくなってしまう。そのため人間は焦げすぎた部分に苦味を感じて食さない。 魚肉の焦げに発癌物質が含まれているという報道で魚介類の売上が落ちた事がある。しかし実際には日常生活で摂取する分には問題ない量である。 (ja)
 • La carbonisation, aussi appelée carbonification est la transformation plus ou moins rapide d'une substance organique en charbon (en carbone), gaz et goudrons, sous l'effet de la chaleur. La carbonisation peut recouvrir différentes opérations de transformation chimiques distinctes : * La pyrolyse, une transformation par la chaleur à l'abri de l'air ; * la carbonisation hydrothermale, une transformation par la chaleur et sous pression, à l'abri de l'air et dans l'eau ; * La houillification, série de transformations chimiques sous haute pression, qui permettent la transformation lente des matières organiques en tourbe, charbon, etc. Dans la combustion, une transformation par la chaleur en présence d'air, le carbone est brûlé. La carbonisation superficielle signifie une combustion partielle afin de noircir la surface. (fr)
 • Carbonisatie, carbonificatie of inkoling is de omzetting van organisch materiaal naar pure koolstof, meestal in de vorm van het mineraal grafiet of een residu dat koolstof bevat. Carbonisatie is een voorbeeld van pyrolyse, een reactie onder hoge temperatuur. In de organische chemie wordt carbonisatie gebruikt bij de productie van lichtgas en steenkoolteer uit ruwe steenkool. In de natuur komt carbonisatie voor bij de omzetting van resten van planten naar fossiele brandstoffen. (nl)
 • Карбонизация (от лат. carbo — уголь) в органической химии — процесс преобразования органического вещества, связанный с его обогащением углеродом. Карбонизация может быть как естественной — под воздействием природных факторов, так и искусственной, достигаемой в результате технического процесса. (ru)
 • Uwęglenie – proces, w którym następuje stopniowy wzrost procentowy zawartości węgla, a zmniejsza się zawartość innych pierwiastków, np. tlenu i wodoru. Zmniejsza się także zawartość składników lotnych, następuje wzrost ciepła spalania. Z petrograficznego punktu widzenia następuje wzrost zdolności odbicia światła (refleksyjność witrynitu) – mierzy się ją na macerale kolotelinicie, a wartość wyraża się w Rr [%] (refleksyjność robocza). Następują wtedy zmiany fluorescencji oraz zanika jedna z grup macerałów – grupa liptynitu. Makroskopowo proces uwęglenia powoduje zmiany barwy (z brunatnej w różnym odcieniu do czarnego) wzrost intensywności połysku oraz wzrost ciężaru właściwego węgla. Proces uwęglenia jest procesem złożonym z przemian fizykochemicznych materii organicznej i mineralnej. Materiały wyjściowe i końcowe tego procesu to torf i grafit. Na proces uwęglenia wpływają następujące czynniki: ciśnienie, temperatura i czas. Dzieli się go także na dwie fazy: * Faza biochemiczna – następuje nagromadzenie materii organicznej i częściowy jej rozkład (próchnienie, butwienie, torfienie i gnicie), decyduje ona o składzie petrograficznym danego węgla. Kończy się ona w momencie przykrycia materii organicznej przez materię mineralną. * Faza geochemiczna – rozpoczyna się w momencie przykrycia materii organicznej poprzez materię mineralną (np. spływy molasowe, powstanie gleby zwietrzelinowej itp.). W fazie geochemicznej następują właściwe procesy uwęglenia. (pl)
 • Карбонізація (рос. карбонизация, англ. carbonization, нім. Karbonisierung f) – і обвуглецьовування, процес зміни органічних решток тканин рослин та тварин, який супроводжується їх почорнінням, зменшенням вмісту водню й кисню та збільшенням вуглецю. Розрізняють: * 1. Процес утворення твердих залишків з підвищеним вмістом вуглецю з органічного матеріалу при піролізі в інертнійатмосфері. Це складний хімічний процес, де відбуваютьсяреакції дегідрогенізації, конденсації, ізомеризації і т.п. Відвуглефікації відрізняється набагато(на кілька порядків) вищою швидкістю реакції. Ступінь карбонізації зі зростаннямвмісту вуглецю в залишкові збільшується з температурою (пр., від 90 % при 1200 К до 99 % при 1600 К). * 2. У хімії води та електрохімії— утворення карбонатних йонів у лужних електролітах при адсорбції вуглекислого газу зповітря або внаслідок електрохімічного окиснення органічнихречовин, що є у воді. Виражається в грамах карбонату каліюна літр електроліту. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1797289 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6232 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1071320297 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Carbonization is the conversion of organic matters like plants and dead animal remains into carbon through destructive distillation. (en)
 • 通常、木材などの炭素化合物が主成分の素材を加熱すると燃焼が起こり、炭素は周囲の酸素と結合して気体の二酸化炭素となってしまうが、酸素を遮断した状態で加熱を行うと、炭素化合物は分解が生じ、その中から揮発性の低い固体の炭素分が比較的多く残る。この現象を一般的に炭化(たんか)と呼ぶ。 空気中でも加熱、燃焼中に酸素の供給が不完全であれば炭化する。 主に炭(すみ)を製造、生成する際に用いられる。木炭は木材の炭化によって得られる。石炭は古代の植物が土を被って酸素が遮断された状態で地熱によって加熱された事で炭化したものとされている。 植物組織だけでなく人体を含めた動物組織も炭素化合物を多く含むため、重度の火傷では炭化する。人間は食物とする動植物を焼いて調理するが、炭化するまで「焦がす」と栄養分が消失して、食物としての価値がなくなってしまう。そのため人間は焦げすぎた部分に苦味を感じて食さない。 魚肉の焦げに発癌物質が含まれているという報道で魚介類の売上が落ちた事がある。しかし実際には日常生活で摂取する分には問題ない量である。 (ja)
 • Carbonisatie, carbonificatie of inkoling is de omzetting van organisch materiaal naar pure koolstof, meestal in de vorm van het mineraal grafiet of een residu dat koolstof bevat. Carbonisatie is een voorbeeld van pyrolyse, een reactie onder hoge temperatuur. In de organische chemie wordt carbonisatie gebruikt bij de productie van lichtgas en steenkoolteer uit ruwe steenkool. In de natuur komt carbonisatie voor bij de omzetting van resten van planten naar fossiele brandstoffen. (nl)
 • Карбонизация (от лат. carbo — уголь) в органической химии — процесс преобразования органического вещества, связанный с его обогащением углеродом. Карбонизация может быть как естественной — под воздействием природных факторов, так и искусственной, достигаемой в результате технического процесса. (ru)
 • La carbonització és una piròlisi extrema que té per objectiu reduir la matèria orgànica a carbó o bé a augmentar el contingut de carboni d'un material parcialment carbonitzat. Hom l'efectua per destil·lació seca o per combustió incompleta o, en alguns casos, per l'atac de reactius químics deshidratants, com ara l'àcid sulfúric. (ca)
 • Karbonizace uhlí, obecněji tzv. suchá destilace, je zahřívání černého uhlí a to bez přístupu vzduchu, tedy bez oxidace kyslíkem a bez smíchání plynů. Provádí se v koksárnách nebo plynárnách a vzniká při ní: Podle teploty zahřívání je rozlišována nízkoteplotní (do teploty 500 – 550 °C) a vysokoteplotní karbonizace (500 – 1000 °C). Cílem vysokoteplotní karbonizace je obvykle získání hutnického koksu pro výrobu surového železa. Vysokoteplotní karbonizace produkuje kolem 75 % koksu, kolem 16 % koksárenského plynu, 2,5 % dehtu, 1 % surového benzolu, 4,5 % čpavku a čpavkové vody. (cs)
 • Carbonización o carbonificación es el término para la conversión de una sustancia orgánica en carbono o un residuo que contiene carbono mediante pirólisis o destilación destructiva, es el proceso en virtud del cual restos orgánicos acumulados en estratos de la corteza terrestre en épocas pasadas, van perdiendo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y aumentando su proporción de carbono.​ A menudo se utiliza en química orgánica con referencia a la generación de gas de hulla y alquitrán de hulla de carbón bruto. Los combustibles fósiles son generalmente los productos de la carbonización de la materia vegetal. El término carbonización se aplica también a la pirólisis del carbón para producir coque. La carbonización es también una etapa en el proceso de fabricación del carbón, y se considera el paso m (es)
 • La carbonisation, aussi appelée carbonification est la transformation plus ou moins rapide d'une substance organique en charbon (en carbone), gaz et goudrons, sous l'effet de la chaleur. La carbonisation peut recouvrir différentes opérations de transformation chimiques distinctes : Dans la combustion, une transformation par la chaleur en présence d'air, le carbone est brûlé. La carbonisation superficielle signifie une combustion partielle afin de noircir la surface. (fr)
 • Karbonisasi adalah istilah untuk konversi dari zat organik menjadi karbon atau residu yang mengandung karbon melalui pirolisis atau destilasi destruktif. Hal ini sering digunakan dalam kimia organik dengan mengacu pada generasi gas batubara serta aspal batubara dari batubara mentah. Bahan bakar fosil umumnya merupakan produk dari karbonisasi sayuran. Istilah karbonisasi juga diterapkan pada pirolisis batubara untuk memproduksi kokas. Karbonisasi juga merupakan suatu tahap dalam proses pembuatan arang, dan dianggap sebagai langkah yang paling penting dari semuanya karena memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh proses mulai dari pohon yang tumbuh hingga distribusi akhir arang ke berbagai sumber. (in)
 • Uwęglenie – proces, w którym następuje stopniowy wzrost procentowy zawartości węgla, a zmniejsza się zawartość innych pierwiastków, np. tlenu i wodoru. Zmniejsza się także zawartość składników lotnych, następuje wzrost ciepła spalania. Z petrograficznego punktu widzenia następuje wzrost zdolności odbicia światła (refleksyjność witrynitu) – mierzy się ją na macerale kolotelinicie, a wartość wyraża się w Rr [%] (refleksyjność robocza). Następują wtedy zmiany fluorescencji oraz zanika jedna z grup macerałów – grupa liptynitu. Makroskopowo proces uwęglenia powoduje zmiany barwy (z brunatnej w różnym odcieniu do czarnego) wzrost intensywności połysku oraz wzrost ciężaru właściwego węgla. Proces uwęglenia jest procesem złożonym z przemian fizykochemicznych materii organicznej i mineralnej. Mater (pl)
 • Карбонізація (рос. карбонизация, англ. carbonization, нім. Karbonisierung f) – і обвуглецьовування, процес зміни органічних решток тканин рослин та тварин, який супроводжується їх почорнінням, зменшенням вмісту водню й кисню та збільшенням вуглецю. Розрізняють: * 1. Процес утворення твердих залишків з підвищеним вмістом * 2. У хімії води та електрохімії— утворення карбонатних йонів у лужних електролітах при адсорбції вуглекислого газу зповітря або внаслідок електрохімічного окиснення органічнихречовин, що є у воді. Виражається в грамах карбонату каліюна літр електроліту. (uk)
rdfs:label
 • تكربن (ar)
 • Karbonizace uhlí (cs)
 • Carbonització (ca)
 • Carbonization (en)
 • Carbonización (es)
 • Carbonisation (fr)
 • Karbonisasi (in)
 • 炭化 (ja)
 • Carbonisatie (nl)
 • Uwęglenie (pl)
 • Карбонізація (uk)
 • Карбонизация (органическая химия) (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License