An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

أو رأس المال في القرن الواحد والعشرون ، هو كتاب ألفه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى، ينتقد الكتاب بشكل اكاديمي سياسات الرأسمالية العالمية، ويتنبئ بأنه في حال استمرت السياسات الاقتصادية العالمية الحالية سيظل ازدياد الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء، صدر الكتاب باللغة الفرنسية في عام 2013 ثم تم ترجمته للانجليزية من قبل جامعة هارفارد في عام 2014.

Property Value
dbo:abstract
 • أو رأس المال في القرن الواحد والعشرون ، هو كتاب ألفه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى، ينتقد الكتاب بشكل اكاديمي سياسات الرأسمالية العالمية، ويتنبئ بأنه في حال استمرت السياسات الاقتصادية العالمية الحالية سيظل ازدياد الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء، صدر الكتاب باللغة الفرنسية في عام 2013 ثم تم ترجمته للانجليزية من قبل جامعة هارفارد في عام 2014. (ar)
 • Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty. Die französische Originalausgabe (Le Capital au XXIe siècle) erschien im August 2013, die englische Übersetzung Capital in the Twenty-First Century im März 2014 und die deutsche Übersetzung Mitte 2014. Das Buch thematisiert grundlegende Fragen des Kapitals sowie der Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit. Dabei untersucht es die Veränderungen in der Vermögensverteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Piketty vertritt darin die Thesen, die Vermögenskonzentration sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen deutlich gestiegen, eine Zunahme der Ungleichheit gehöre wesentlich zum Kapitalismus und eine unkontrollierte Zunahme der Ungleichheit bedrohe Demokratie und Wirtschaft. (de)
 • Le Capital au XXIe siècle Thomas Piketty frantziar ekonomilariak 2013an argitaratutako liburua da. (eu)
 • El capital en el siglo XXI (en francés, Le Capital au XXIe siècle) es un libro de economía escrito por el economista francés Thomas Piketty en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde el siglo XIX. Fue inicialmente publicado en francés en agosto de 2013 (bajo el título Le Capital au XXIe siècle). En abril de 2014 fue publicada su versión en inglés (Capital in the Twenty-First Century), traducida por ,​ y su versión en español fue publicada a finales de 2014 por el Fondo de Cultura Económica. El libro se transformó en un superventas en sus versiones en francés e inglés,​ y llegó al número uno en la lista de los libros de no ficción del The New York Times en mayo de 2014. (es)
 • Kapital Pada Abad ke-21 (bahasa Prancis: Le Capital au XXIe siècle) adalah buku karya ekonom berkebangsaan Prancis bernama Thomas Piketty. Buku ini membahas di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-18. Buku ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 2013. Versi terjemahan Inggrisnya dirilis bulan April 2014. Masalah utama yang dipaparkan buku ini adalah kekayaan akan terkumpul jika tingkat imbal modal lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Piketty, akumulasi kekayaan dalam jangka panjang akan berujung pada pemusatan kekayaan dan ekonomi yang tidak stabil. Piketty mengusulkan sistem pajak progresif dan transfer global demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar dan mengurangi kepemilikan minoritas penduduk dunia atas sebagian besar kekayaan dunia. Versi Prancisnya telah terjual sebanyak 50.000 eksemplar, sedangkan versi Inggrisnya (per 24 April 2004) telah terjual sebanyak 80.000 eksemplar dan 13.000 salinan digital. Harvard University Press rencananya akan menjual 200.000 buku lagi. Buku ini menempati peringkat satu di daftar buku nonfiksi sampul keras The New York Times sampai 18 Mei 2014. (in)
 • Il capitale nel XXI secolo è un libro di economia politica, scritto da Thomas Piketty e pubblicato in Francia dalle Éditions du Seuil nel 2013. (it)
 • Le Capital au XXIe siècle est un livre d'économie écrit par Thomas Piketty et publié en 2013, paru aux éditions du Seuil. Ce livre étudie la dynamique de la répartition des revenus et patrimoines dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle. Pour l'auteur, la répartition des richesses constitue un problème politique fondamental pour la stabilité des sociétés démocratiques modernes et cette question est trop souvent débattue sans chiffres précis. Cette étude s'appuie sur une compilation de différentes données historiques disponibles, par exemple les archives fiscales françaises. Pour l'auteur, ces résultats remettent en cause la relation de Kuznets établie dans les années 1950 qui laissait à penser que le développement économique s'accompagnait mécaniquement d'une baisse des inégalités de revenu. Les inégalités observées en ce début de XXIe siècle seraient comparables aux niveaux d'inégalités du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Piketty affirme donc que le capitalisme, s'il n'est pas régulé, génère des inégalités grandissantes. Il suggère plusieurs mesures politiques pour limiter la hausse des inégalités et notamment la création d'un impôt mondial sur le capital. Il insiste aussi sur la nécessité de mettre en place des évaluations précises des hauts patrimoines. L'ouvrage est un succès mondial avec plus de 2,5 millions d’exemplaires vendus, fin 2017. Il a d'abord obtenu un grand succès public en France avant de devenir un succès d'édition aux États-Unis. Il reçoit un accueil critique favorable, notamment après sa traduction en anglais publiée en 2014. Une quarantaine de contrats de cessions ont été signés par l'éditeur dans le monde, « record quasi absolu » pour un essai volumineux de ce type. Un film homonyme est sorti en 2020, réalisé par (en). (fr)
 • Kapitaal in de 21ste eeuw (oorspronkelijke titel: Le Capital au XXIe siècle) is een boek van de Franse econoom Thomas Piketty, in 2013 verschenen bij Éditions du Seuil. Het boek behandelt de sociale inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid, en het verloop daarvan sinds de 17e eeuw, in verschillende kapitalistische landen. Het boek werd een wereldwijde bestseller, hetgeen uitzonderlijk is voor een economisch boek. Vooral in de Verenigde Staten werd het tot een symbool in de strijd tegen de groeiende economische ongelijkheid. Op 31 oktober 2014 verscheen de Nederlandse vertaling. (nl)
 • 『21世紀の資本』(21せいきのしほん、仏: Le Capital au XXIe siècle)とは、フランスの経済学者であるトマ・ピケティの著書。 2013年にフランス語で公刊され、2014年4月には英語訳版(英: Capital in the Twenty-First Century)が発売されるや、Amazon.comの売上総合1位に輝くなど大ヒットした。アメリカ合衆国では2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。2015年1月現在、世界10数カ国で累計100万部を突破し、世界的なベストセラーとなった。 長期的にみると、資本収益率(r)は経済成長率(g)よりも大きい。資本から得られる収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本家へ蓄積される。そして、富が公平に再分配されないことによって、貧困が社会や経済の不安定を引き起こすということを主題としている。この格差を是正するために、累進課税の富裕税を、それも世界的に導入することを提案している。 日本での版権を持つみすず書房は、日本語版 (ISBN 978-4-622-07876-0) を2014年(平成26年)12月8日に出版した。それ以前の紹介では『21世紀の資本論』(21せいきのしほんろん)と表記したものが多い。2015年1月現在、日本語版は定価5,500円(消費税別)にも関わらず、売上部数が13万部に迫っている。 2019年に製作、監督で映画化された。 (ja)
 • «Капитал в XXI веке» (фр. Le Capital au XXIᵉ siècle) — книга французского экономиста Тома Пикетти, посвящённая экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах, начиная с XVIII века. Первоначально опубликована на французском языке в августе 2013 года, английский перевод вышел в апреле 2014 года. Центральный тезис книги состоит в том, что концентрация богатства будет возрастать, если уровень доходности капитала (r) выше, чем уровень экономического роста (g). Пикетти приводит аргументы, что в долгосрочной перспективе это приведёт к и экономической нестабильности. Пикетти предлагает создать глобальную систему прогрессивных налогов на богатство с тем, чтобы обеспечить условия для равенства и избежать попадания львиной доли богатств под контроль абсолютного меньшинства. По состоянию на середину 2014 года французское издание книги продано в количестве 50 тыс. копий, английское издание от 24 апреля 2014 года продано в количестве 80 тыс. печатных и более 13 тыс. цифровых копий. Издательство Гарвардского университета планирует продать дополнительно 200 тыс. копий. 18 мая 2014 года книга заняла первую позицию в газеты «Нью-Йорк таймс». Книга издана на русском языке в 2015 году. По состоянию на конец 2019 года книга издана суммарным тиражом более 2,5 млн экземпляров на 40 языках. В сентябре 2019 года вышло продолжение под названием «Капитал и идеология». (ru)
 • Kapitalet i tjugoförsta århundradet (originaltitel: Le Capital au XXIe siècle är ett verk från 2013 av den franske nationalekonomen Thomas Piketty. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet, och om förmögenhets- och inkomstfördelningen. Förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelning sedan 1700-talet undersöks. Piketty fastslår därvid att förmögenhetskoncentrationen tydligt ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet och att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism och att en okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar demokrati och näringsliv. (sv)
 • O Capital no século XXI (Le Capital au XXIe siècle é um livro de economia escrito por Thomas Piketty e publicado pela primeira vez em França em 2013 pela editora Éditions du Seuil. Neste livro, o Autor estuda a dinâmica da repartição dos rendimentos e da riqueza nos países desenvolvidos desde o século XVIII. Para o Autor, a repartição das riquezas constitui um problema político fundamental para a estabilidade das sociedades democráticas modernas, e esta questão é muitas vezes discutida sem números precisos. Este estudo é baseado numa compilação de variados dados históricos disponíveis, por exemplo dos arquivos fiscais franceses. As suas conclusões põem em causa a curva de Kuznets estabelecida na década de 1950 que apontava que o desenvolvimento económico era mecanicamente acompanhado do declínio das desigualdades de rendimento. As desigualdades observadas no início do século XXI são comparáveis aos níveis de desigualdade do século XIX e do início do século XX. Piketty junta-se a Marx e afirma que o capitalismo, se não for regulado, gera desigualdades crescentes. Ele sugeriu várias medidas políticas para limitar o aumento das desigualdades, como a criação de um imposto global sobre o capital. Também insiste sobre a necessidade de estabelecer avaliações precisas dos grandes patrimónios. O livro obteve um grande sucesso público, em França em primeiro lugar, mas especialmente nos EUA onde se tornou em poucas semanas num dos livros mais vendidos. Recebeu uma recepção crítica favorável, especialmente após a sua tradução em inglês publicada em 2014. O Editor celebrou uma quarentena de contratos de venda dos direitos de autor por todo o mundo, um recorde quase absoluto para um volumoso ensaio deste tipo. (pt)
 • 《二十一世紀資本論》(法語:Le Capital au xxie siècle)是法国经济学家汤玛斯·皮克提著書,它讨论了自18世纪以来欧美的财富和收入不均的问题。该书最先于2013年出版法文版,随后在2014年4月出版了英译版。其主要观点认为如果资本的收益率(r)大于经济增长率(g),财富就会集中。皮克提提出,长期来看,这将导致和经济不稳定。皮克提建议,设立一个全球累进财产税系统可以促进平等,避免大多数财富集中到极少数人手里。本书的法文版销量超过50,000册,而英译版已经售出大约80,000册印刷版和超过13,000册的电子版;哈佛大学出版社预计将会再售出200,000册。这本书于2014年5月18日荣登《纽约时报》精装非小说类畅销书榜第一名。 (zh)
 • Капітал у XXI столітті (англ. Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty) - книжка французького економіста Тома Пікетті. Вперше опублікована в 2013 році. В 2016 році перекладена українською видавництвом «Наш формат» (перекладач - Наталія Палій). (uk)
 • أو رأس المال في القرن الواحد والعشرون ، هو كتاب ألفه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى، ينتقد الكتاب بشكل اكاديمي سياسات الرأسمالية العالمية، ويتنبئ بأنه في حال استمرت السياسات الاقتصادية العالمية الحالية سيظل ازدياد الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء، صدر الكتاب باللغة الفرنسية في عام 2013 ثم تم ترجمته للانجليزية من قبل جامعة هارفارد في عام 2014. (ar)
 • Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty. Die französische Originalausgabe (Le Capital au XXIe siècle) erschien im August 2013, die englische Übersetzung Capital in the Twenty-First Century im März 2014 und die deutsche Übersetzung Mitte 2014. Das Buch thematisiert grundlegende Fragen des Kapitals sowie der Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit. Dabei untersucht es die Veränderungen in der Vermögensverteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Piketty vertritt darin die Thesen, die Vermögenskonzentration sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen deutlich gestiegen, eine Zunahme der Ungleichheit gehöre wesentlich zum Kapitalismus und eine unkontrollierte Zunahme der Ungleichheit bedrohe Demokratie und Wirtschaft. (de)
 • Le Capital au XXIe siècle Thomas Piketty frantziar ekonomilariak 2013an argitaratutako liburua da. (eu)
 • El capital en el siglo XXI (en francés, Le Capital au XXIe siècle) es un libro de economía escrito por el economista francés Thomas Piketty en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde el siglo XIX. Fue inicialmente publicado en francés en agosto de 2013 (bajo el título Le Capital au XXIe siècle). En abril de 2014 fue publicada su versión en inglés (Capital in the Twenty-First Century), traducida por ,​ y su versión en español fue publicada a finales de 2014 por el Fondo de Cultura Económica. El libro se transformó en un superventas en sus versiones en francés e inglés,​ y llegó al número uno en la lista de los libros de no ficción del The New York Times en mayo de 2014. (es)
 • Kapital Pada Abad ke-21 (bahasa Prancis: Le Capital au XXIe siècle) adalah buku karya ekonom berkebangsaan Prancis bernama Thomas Piketty. Buku ini membahas di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-18. Buku ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 2013. Versi terjemahan Inggrisnya dirilis bulan April 2014. Masalah utama yang dipaparkan buku ini adalah kekayaan akan terkumpul jika tingkat imbal modal lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Piketty, akumulasi kekayaan dalam jangka panjang akan berujung pada pemusatan kekayaan dan ekonomi yang tidak stabil. Piketty mengusulkan sistem pajak progresif dan transfer global demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar dan mengurangi kepemilikan minoritas penduduk dunia atas sebagian besar kekayaan dunia. Versi Prancisnya telah terjual sebanyak 50.000 eksemplar, sedangkan versi Inggrisnya (per 24 April 2004) telah terjual sebanyak 80.000 eksemplar dan 13.000 salinan digital. Harvard University Press rencananya akan menjual 200.000 buku lagi. Buku ini menempati peringkat satu di daftar buku nonfiksi sampul keras The New York Times sampai 18 Mei 2014. (in)
 • Il capitale nel XXI secolo è un libro di economia politica, scritto da Thomas Piketty e pubblicato in Francia dalle Éditions du Seuil nel 2013. (it)
 • Le Capital au XXIe siècle est un livre d'économie écrit par Thomas Piketty et publié en 2013, paru aux éditions du Seuil. Ce livre étudie la dynamique de la répartition des revenus et patrimoines dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle. Pour l'auteur, la répartition des richesses constitue un problème politique fondamental pour la stabilité des sociétés démocratiques modernes et cette question est trop souvent débattue sans chiffres précis. Cette étude s'appuie sur une compilation de différentes données historiques disponibles, par exemple les archives fiscales françaises. Pour l'auteur, ces résultats remettent en cause la relation de Kuznets établie dans les années 1950 qui laissait à penser que le développement économique s'accompagnait mécaniquement d'une baisse des inégalités de revenu. Les inégalités observées en ce début de XXIe siècle seraient comparables aux niveaux d'inégalités du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Piketty affirme donc que le capitalisme, s'il n'est pas régulé, génère des inégalités grandissantes. Il suggère plusieurs mesures politiques pour limiter la hausse des inégalités et notamment la création d'un impôt mondial sur le capital. Il insiste aussi sur la nécessité de mettre en place des évaluations précises des hauts patrimoines. L'ouvrage est un succès mondial avec plus de 2,5 millions d’exemplaires vendus, fin 2017. Il a d'abord obtenu un grand succès public en France avant de devenir un succès d'édition aux États-Unis. Il reçoit un accueil critique favorable, notamment après sa traduction en anglais publiée en 2014. Une quarantaine de contrats de cessions ont été signés par l'éditeur dans le monde, « record quasi absolu » pour un essai volumineux de ce type. Un film homonyme est sorti en 2020, réalisé par (en). (fr)
 • Kapitaal in de 21ste eeuw (oorspronkelijke titel: Le Capital au XXIe siècle) is een boek van de Franse econoom Thomas Piketty, in 2013 verschenen bij Éditions du Seuil. Het boek behandelt de sociale inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid, en het verloop daarvan sinds de 17e eeuw, in verschillende kapitalistische landen. Het boek werd een wereldwijde bestseller, hetgeen uitzonderlijk is voor een economisch boek. Vooral in de Verenigde Staten werd het tot een symbool in de strijd tegen de groeiende economische ongelijkheid. Op 31 oktober 2014 verscheen de Nederlandse vertaling. (nl)
 • 『21世紀の資本』(21せいきのしほん、仏: Le Capital au XXIe siècle)とは、フランスの経済学者であるトマ・ピケティの著書。 2013年にフランス語で公刊され、2014年4月には英語訳版(英: Capital in the Twenty-First Century)が発売されるや、Amazon.comの売上総合1位に輝くなど大ヒットした。アメリカ合衆国では2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。2015年1月現在、世界10数カ国で累計100万部を突破し、世界的なベストセラーとなった。 長期的にみると、資本収益率(r)は経済成長率(g)よりも大きい。資本から得られる収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本家へ蓄積される。そして、富が公平に再分配されないことによって、貧困が社会や経済の不安定を引き起こすということを主題としている。この格差を是正するために、累進課税の富裕税を、それも世界的に導入することを提案している。 日本での版権を持つみすず書房は、日本語版 (ISBN 978-4-622-07876-0) を2014年(平成26年)12月8日に出版した。それ以前の紹介では『21世紀の資本論』(21せいきのしほんろん)と表記したものが多い。2015年1月現在、日本語版は定価5,500円(消費税別)にも関わらず、売上部数が13万部に迫っている。 2019年に製作、監督で映画化された。 (ja)
 • «Капитал в XXI веке» (фр. Le Capital au XXIᵉ siècle) — книга французского экономиста Тома Пикетти, посвящённая экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах, начиная с XVIII века. Первоначально опубликована на французском языке в августе 2013 года, английский перевод вышел в апреле 2014 года. Центральный тезис книги состоит в том, что концентрация богатства будет возрастать, если уровень доходности капитала (r) выше, чем уровень экономического роста (g). Пикетти приводит аргументы, что в долгосрочной перспективе это приведёт к и экономической нестабильности. Пикетти предлагает создать глобальную систему прогрессивных налогов на богатство с тем, чтобы обеспечить условия для равенства и избежать попадания львиной доли богатств под контроль абсолютного меньшинства. По состоянию на середину 2014 года французское издание книги продано в количестве 50 тыс. копий, английское издание от 24 апреля 2014 года продано в количестве 80 тыс. печатных и более 13 тыс. цифровых копий. Издательство Гарвардского университета планирует продать дополнительно 200 тыс. копий. 18 мая 2014 года книга заняла первую позицию в газеты «Нью-Йорк таймс». Книга издана на русском языке в 2015 году. По состоянию на конец 2019 года книга издана суммарным тиражом более 2,5 млн экземпляров на 40 языках. В сентябре 2019 года вышло продолжение под названием «Капитал и идеология». (ru)
 • Kapitalet i tjugoförsta århundradet (originaltitel: Le Capital au XXIe siècle är ett verk från 2013 av den franske nationalekonomen Thomas Piketty. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet, och om förmögenhets- och inkomstfördelningen. Förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelning sedan 1700-talet undersöks. Piketty fastslår därvid att förmögenhetskoncentrationen tydligt ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet och att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism och att en okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar demokrati och näringsliv. (sv)
 • O Capital no século XXI (Le Capital au XXIe siècle é um livro de economia escrito por Thomas Piketty e publicado pela primeira vez em França em 2013 pela editora Éditions du Seuil. Neste livro, o Autor estuda a dinâmica da repartição dos rendimentos e da riqueza nos países desenvolvidos desde o século XVIII. Para o Autor, a repartição das riquezas constitui um problema político fundamental para a estabilidade das sociedades democráticas modernas, e esta questão é muitas vezes discutida sem números precisos. Este estudo é baseado numa compilação de variados dados históricos disponíveis, por exemplo dos arquivos fiscais franceses. As suas conclusões põem em causa a curva de Kuznets estabelecida na década de 1950 que apontava que o desenvolvimento económico era mecanicamente acompanhado do declínio das desigualdades de rendimento. As desigualdades observadas no início do século XXI são comparáveis aos níveis de desigualdade do século XIX e do início do século XX. Piketty junta-se a Marx e afirma que o capitalismo, se não for regulado, gera desigualdades crescentes. Ele sugeriu várias medidas políticas para limitar o aumento das desigualdades, como a criação de um imposto global sobre o capital. Também insiste sobre a necessidade de estabelecer avaliações precisas dos grandes patrimónios. O livro obteve um grande sucesso público, em França em primeiro lugar, mas especialmente nos EUA onde se tornou em poucas semanas num dos livros mais vendidos. Recebeu uma recepção crítica favorável, especialmente após a sua tradução em inglês publicada em 2014. O Editor celebrou uma quarentena de contratos de venda dos direitos de autor por todo o mundo, um recorde quase absoluto para um volumoso ensaio deste tipo. (pt)
 • 《二十一世紀資本論》(法語:Le Capital au xxie siècle)是法国经济学家汤玛斯·皮克提著書,它讨论了自18世纪以来欧美的财富和收入不均的问题。该书最先于2013年出版法文版,随后在2014年4月出版了英译版。其主要观点认为如果资本的收益率(r)大于经济增长率(g),财富就会集中。皮克提提出,长期来看,这将导致和经济不稳定。皮克提建议,设立一个全球累进财产税系统可以促进平等,避免大多数财富集中到极少数人手里。本书的法文版销量超过50,000册,而英译版已经售出大约80,000册印刷版和超过13,000册的电子版;哈佛大学出版社预计将会再售出200,000册。这本书于2014年5月18日荣登《纽约时报》精装非小说类畅销书榜第一名。 (zh)
 • Капітал у XXI столітті (англ. Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty) - книжка французького економіста Тома Пікетті. Вперше опублікована в 2013 році. В 2016 році перекладена українською видавництвом «Наш формат» (перекладач - Наталія Палій). (uk)
dbo:author
dbo:isbn
 • 978-0674430006
dbo:mediaType
dbo:numberOfPages
 • 696 (xsd:positiveInteger)
dbo:publicationDate
 • 2014-04-15 (xsd:date)
dbo:thumbnail
dbo:translator
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 42363093 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47684 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1035872716 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:caption
 • Hardcover edition (en)
dbp:englishPubDate
 • 2014-04-15 (xsd:date)
dbp:isbn
 • 978 (xsd:integer)
dbp:language
 • French (en)
dbp:mediaType
 • Print (en)
dbp:name
 • Capital in the Twenty-First Century (en)
dbp:origLangCode
 • fr (en)
dbp:pages
 • 696 (xsd:integer)
dbp:pubDate
 • August 2013 (en)
dbp:subjects
dbp:titleOrig
 • Le Capital au XXIe siècle (en)
dbp:translator
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • أو رأس المال في القرن الواحد والعشرون ، هو كتاب ألفه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى، ينتقد الكتاب بشكل اكاديمي سياسات الرأسمالية العالمية، ويتنبئ بأنه في حال استمرت السياسات الاقتصادية العالمية الحالية سيظل ازدياد الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء، صدر الكتاب باللغة الفرنسية في عام 2013 ثم تم ترجمته للانجليزية من قبل جامعة هارفارد في عام 2014. (ar)
 • Le Capital au XXIe siècle Thomas Piketty frantziar ekonomilariak 2013an argitaratutako liburua da. (eu)
 • Il capitale nel XXI secolo è un libro di economia politica, scritto da Thomas Piketty e pubblicato in Francia dalle Éditions du Seuil nel 2013. (it)
 • Kapitaal in de 21ste eeuw (oorspronkelijke titel: Le Capital au XXIe siècle) is een boek van de Franse econoom Thomas Piketty, in 2013 verschenen bij Éditions du Seuil. Het boek behandelt de sociale inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid, en het verloop daarvan sinds de 17e eeuw, in verschillende kapitalistische landen. Het boek werd een wereldwijde bestseller, hetgeen uitzonderlijk is voor een economisch boek. Vooral in de Verenigde Staten werd het tot een symbool in de strijd tegen de groeiende economische ongelijkheid. Op 31 oktober 2014 verscheen de Nederlandse vertaling. (nl)
 • Kapitalet i tjugoförsta århundradet (originaltitel: Le Capital au XXIe siècle är ett verk från 2013 av den franske nationalekonomen Thomas Piketty. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet, och om förmögenhets- och inkomstfördelningen. Förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelning sedan 1700-talet undersöks. Piketty fastslår därvid att förmögenhetskoncentrationen tydligt ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet och att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism och att en okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar demokrati och näringsliv. (sv)
 • 《二十一世紀資本論》(法語:Le Capital au xxie siècle)是法国经济学家汤玛斯·皮克提著書,它讨论了自18世纪以来欧美的财富和收入不均的问题。该书最先于2013年出版法文版,随后在2014年4月出版了英译版。其主要观点认为如果资本的收益率(r)大于经济增长率(g),财富就会集中。皮克提提出,长期来看,这将导致和经济不稳定。皮克提建议,设立一个全球累进财产税系统可以促进平等,避免大多数财富集中到极少数人手里。本书的法文版销量超过50,000册,而英译版已经售出大约80,000册印刷版和超过13,000册的电子版;哈佛大学出版社预计将会再售出200,000册。这本书于2014年5月18日荣登《纽约时报》精装非小说类畅销书榜第一名。 (zh)
 • Капітал у XXI столітті (англ. Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty) - книжка французького економіста Тома Пікетті. Вперше опублікована в 2013 році. В 2016 році перекладена українською видавництвом «Наш формат» (перекладач - Наталія Палій). (uk)
 • Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty. Die französische Originalausgabe (Le Capital au XXIe siècle) erschien im August 2013, die englische Übersetzung Capital in the Twenty-First Century im März 2014 und die deutsche Übersetzung Mitte 2014. Das Buch thematisiert grundlegende Fragen des Kapitals sowie der Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit. Dabei untersucht es die Veränderungen in der Vermögensverteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Piketty vertritt darin die Thesen, die Vermögenskonzentration sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen deutlich gestiegen, eine Zunahme der Ungleichheit gehöre wesentlich zum Kapitalismus und eine unkontrollierte Zunahme der Ungleichheit bedrohe Demokratie und (de)
 • El capital en el siglo XXI (en francés, Le Capital au XXIe siècle) es un libro de economía escrito por el economista francés Thomas Piketty en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde el siglo XIX. Fue inicialmente publicado en francés en agosto de 2013 (bajo el título Le Capital au XXIe siècle). En abril de 2014 fue publicada su versión en inglés (Capital in the Twenty-First Century), traducida por ,​ y su versión en español fue publicada a finales de 2014 por el Fondo de Cultura Económica. (es)
 • Kapital Pada Abad ke-21 (bahasa Prancis: Le Capital au XXIe siècle) adalah buku karya ekonom berkebangsaan Prancis bernama Thomas Piketty. Buku ini membahas di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-18. Buku ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 2013. Versi terjemahan Inggrisnya dirilis bulan April 2014. Masalah utama yang dipaparkan buku ini adalah kekayaan akan terkumpul jika tingkat imbal modal lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Piketty, akumulasi kekayaan dalam jangka panjang akan berujung pada pemusatan kekayaan dan ekonomi yang tidak stabil. Piketty mengusulkan sistem pajak progresif dan transfer global demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar dan mengurangi kepemilikan minoritas penduduk dunia atas sebagian besar kekayaan dunia. (in)
 • Le Capital au XXIe siècle est un livre d'économie écrit par Thomas Piketty et publié en 2013, paru aux éditions du Seuil. Ce livre étudie la dynamique de la répartition des revenus et patrimoines dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle. Pour l'auteur, la répartition des richesses constitue un problème politique fondamental pour la stabilité des sociétés démocratiques modernes et cette question est trop souvent débattue sans chiffres précis. Cette étude s'appuie sur une compilation de différentes données historiques disponibles, par exemple les archives fiscales françaises. (fr)
 • 『21世紀の資本』(21せいきのしほん、仏: Le Capital au XXIe siècle)とは、フランスの経済学者であるトマ・ピケティの著書。 2013年にフランス語で公刊され、2014年4月には英語訳版(英: Capital in the Twenty-First Century)が発売されるや、Amazon.comの売上総合1位に輝くなど大ヒットした。アメリカ合衆国では2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。2015年1月現在、世界10数カ国で累計100万部を突破し、世界的なベストセラーとなった。 長期的にみると、資本収益率(r)は経済成長率(g)よりも大きい。資本から得られる収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本家へ蓄積される。そして、富が公平に再分配されないことによって、貧困が社会や経済の不安定を引き起こすということを主題としている。この格差を是正するために、累進課税の富裕税を、それも世界的に導入することを提案している。 2019年に製作、監督で映画化された。 (ja)
 • «Капитал в XXI веке» (фр. Le Capital au XXIᵉ siècle) — книга французского экономиста Тома Пикетти, посвящённая экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах, начиная с XVIII века. Первоначально опубликована на французском языке в августе 2013 года, английский перевод вышел в апреле 2014 года. Центральный тезис книги состоит в том, что концентрация богатства будет возрастать, если уровень доходности капитала (r) выше, чем уровень экономического роста (g). Пикетти приводит аргументы, что в долгосрочной перспективе это приведёт к и экономической нестабильности. Пикетти предлагает создать глобальную систему прогрессивных налогов на богатство с тем, чтобы обеспечить условия для равенства и избежать попадания львиной доли богатств под контроль абсолютного меньшинства. (ru)
 • O Capital no século XXI (Le Capital au XXIe siècle é um livro de economia escrito por Thomas Piketty e publicado pela primeira vez em França em 2013 pela editora Éditions du Seuil. Neste livro, o Autor estuda a dinâmica da repartição dos rendimentos e da riqueza nos países desenvolvidos desde o século XVIII. Para o Autor, a repartição das riquezas constitui um problema político fundamental para a estabilidade das sociedades democráticas modernas, e esta questão é muitas vezes discutida sem números precisos. Este estudo é baseado numa compilação de variados dados históricos disponíveis, por exemplo dos arquivos fiscais franceses. (pt)
 • أو رأس المال في القرن الواحد والعشرون ، هو كتاب ألفه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكيتى، ينتقد الكتاب بشكل اكاديمي سياسات الرأسمالية العالمية، ويتنبئ بأنه في حال استمرت السياسات الاقتصادية العالمية الحالية سيظل ازدياد الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء، صدر الكتاب باللغة الفرنسية في عام 2013 ثم تم ترجمته للانجليزية من قبل جامعة هارفارد في عام 2014. (ar)
 • Le Capital au XXIe siècle Thomas Piketty frantziar ekonomilariak 2013an argitaratutako liburua da. (eu)
 • Il capitale nel XXI secolo è un libro di economia politica, scritto da Thomas Piketty e pubblicato in Francia dalle Éditions du Seuil nel 2013. (it)
 • Kapitaal in de 21ste eeuw (oorspronkelijke titel: Le Capital au XXIe siècle) is een boek van de Franse econoom Thomas Piketty, in 2013 verschenen bij Éditions du Seuil. Het boek behandelt de sociale inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid, en het verloop daarvan sinds de 17e eeuw, in verschillende kapitalistische landen. Het boek werd een wereldwijde bestseller, hetgeen uitzonderlijk is voor een economisch boek. Vooral in de Verenigde Staten werd het tot een symbool in de strijd tegen de groeiende economische ongelijkheid. Op 31 oktober 2014 verscheen de Nederlandse vertaling. (nl)
 • Kapitalet i tjugoförsta århundradet (originaltitel: Le Capital au XXIe siècle är ett verk från 2013 av den franske nationalekonomen Thomas Piketty. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet, och om förmögenhets- och inkomstfördelningen. Förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelning sedan 1700-talet undersöks. Piketty fastslår därvid att förmögenhetskoncentrationen tydligt ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet och att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism och att en okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar demokrati och näringsliv. (sv)
 • 《二十一世紀資本論》(法語:Le Capital au xxie siècle)是法国经济学家汤玛斯·皮克提著書,它讨论了自18世纪以来欧美的财富和收入不均的问题。该书最先于2013年出版法文版,随后在2014年4月出版了英译版。其主要观点认为如果资本的收益率(r)大于经济增长率(g),财富就会集中。皮克提提出,长期来看,这将导致和经济不稳定。皮克提建议,设立一个全球累进财产税系统可以促进平等,避免大多数财富集中到极少数人手里。本书的法文版销量超过50,000册,而英译版已经售出大约80,000册印刷版和超过13,000册的电子版;哈佛大学出版社预计将会再售出200,000册。这本书于2014年5月18日荣登《纽约时报》精装非小说类畅销书榜第一名。 (zh)
 • Капітал у XXI столітті (англ. Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty) - книжка французького економіста Тома Пікетті. Вперше опублікована в 2013 році. В 2016 році перекладена українською видавництвом «Наш формат» (перекладач - Наталія Палій). (uk)
 • Das Kapital im 21. Jahrhundert ist ein Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty. Die französische Originalausgabe (Le Capital au XXIe siècle) erschien im August 2013, die englische Übersetzung Capital in the Twenty-First Century im März 2014 und die deutsche Übersetzung Mitte 2014. Das Buch thematisiert grundlegende Fragen des Kapitals sowie der Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit. Dabei untersucht es die Veränderungen in der Vermögensverteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Piketty vertritt darin die Thesen, die Vermögenskonzentration sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen deutlich gestiegen, eine Zunahme der Ungleichheit gehöre wesentlich zum Kapitalismus und eine unkontrollierte Zunahme der Ungleichheit bedrohe Demokratie und (de)
 • El capital en el siglo XXI (en francés, Le Capital au XXIe siècle) es un libro de economía escrito por el economista francés Thomas Piketty en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde el siglo XIX. Fue inicialmente publicado en francés en agosto de 2013 (bajo el título Le Capital au XXIe siècle). En abril de 2014 fue publicada su versión en inglés (Capital in the Twenty-First Century), traducida por ,​ y su versión en español fue publicada a finales de 2014 por el Fondo de Cultura Económica. (es)
 • Kapital Pada Abad ke-21 (bahasa Prancis: Le Capital au XXIe siècle) adalah buku karya ekonom berkebangsaan Prancis bernama Thomas Piketty. Buku ini membahas di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-18. Buku ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 2013. Versi terjemahan Inggrisnya dirilis bulan April 2014. Masalah utama yang dipaparkan buku ini adalah kekayaan akan terkumpul jika tingkat imbal modal lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Piketty, akumulasi kekayaan dalam jangka panjang akan berujung pada pemusatan kekayaan dan ekonomi yang tidak stabil. Piketty mengusulkan sistem pajak progresif dan transfer global demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar dan mengurangi kepemilikan minoritas penduduk dunia atas sebagian besar kekayaan dunia. (in)
 • Le Capital au XXIe siècle est un livre d'économie écrit par Thomas Piketty et publié en 2013, paru aux éditions du Seuil. Ce livre étudie la dynamique de la répartition des revenus et patrimoines dans les pays développés depuis le XVIIIe siècle. Pour l'auteur, la répartition des richesses constitue un problème politique fondamental pour la stabilité des sociétés démocratiques modernes et cette question est trop souvent débattue sans chiffres précis. Cette étude s'appuie sur une compilation de différentes données historiques disponibles, par exemple les archives fiscales françaises. (fr)
 • 『21世紀の資本』(21せいきのしほん、仏: Le Capital au XXIe siècle)とは、フランスの経済学者であるトマ・ピケティの著書。 2013年にフランス語で公刊され、2014年4月には英語訳版(英: Capital in the Twenty-First Century)が発売されるや、Amazon.comの売上総合1位に輝くなど大ヒットした。アメリカ合衆国では2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。2015年1月現在、世界10数カ国で累計100万部を突破し、世界的なベストセラーとなった。 長期的にみると、資本収益率(r)は経済成長率(g)よりも大きい。資本から得られる収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本家へ蓄積される。そして、富が公平に再分配されないことによって、貧困が社会や経済の不安定を引き起こすということを主題としている。この格差を是正するために、累進課税の富裕税を、それも世界的に導入することを提案している。 2019年に製作、監督で映画化された。 (ja)
 • «Капитал в XXI веке» (фр. Le Capital au XXIᵉ siècle) — книга французского экономиста Тома Пикетти, посвящённая экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах, начиная с XVIII века. Первоначально опубликована на французском языке в августе 2013 года, английский перевод вышел в апреле 2014 года. Центральный тезис книги состоит в том, что концентрация богатства будет возрастать, если уровень доходности капитала (r) выше, чем уровень экономического роста (g). Пикетти приводит аргументы, что в долгосрочной перспективе это приведёт к и экономической нестабильности. Пикетти предлагает создать глобальную систему прогрессивных налогов на богатство с тем, чтобы обеспечить условия для равенства и избежать попадания львиной доли богатств под контроль абсолютного меньшинства. (ru)
 • O Capital no século XXI (Le Capital au XXIe siècle é um livro de economia escrito por Thomas Piketty e publicado pela primeira vez em França em 2013 pela editora Éditions du Seuil. Neste livro, o Autor estuda a dinâmica da repartição dos rendimentos e da riqueza nos países desenvolvidos desde o século XVIII. Para o Autor, a repartição das riquezas constitui um problema político fundamental para a estabilidade das sociedades democráticas modernas, e esta questão é muitas vezes discutida sem números precisos. Este estudo é baseado numa compilação de variados dados históricos disponíveis, por exemplo dos arquivos fiscais franceses. (pt)
rdfs:label
 • الرأسمال في القرن 21 (كتاب) (ar)
 • Capital in the Twenty-First Century (en)
 • Das Kapital im 21. Jahrhundert (de)
 • Le Capital au XXIe siècle (eu)
 • Le Capital au XXIe siècle (fr)
 • El capital en el siglo XXI (es)
 • Kapital Pada Abad ke-21 (in)
 • 21世紀の資本 (ja)
 • Il capitale nel XXI secolo (it)
 • 21세기 자본 (ko)
 • Kapitaal in de 21ste eeuw (nl)
 • O Capital no século XXI (pt)
 • Капитал в XXI веке (ru)
 • Kapitalet i tjugoförsta århundradet (sv)
 • Капітал у XXI столітті (книга) (uk)
 • 二十一世紀資本論 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Capital in the Twenty-First Century (en)
 • Le Capital au XXIe siècle (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License