An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Campbell's Soup Cans (sometimes referred to as 32 Campbell's Soup Cans) is a work of art produced between November 1961 and March or April 1962 by American artist Andy Warhol. It consists of thirty-two canvases, each measuring 20 inches (51 cm) in height × 16 inches (41 cm) in width and each consisting of a painting of a Campbell's Soup can—one of each of the canned soup varieties the company offered at the time. The non-painterly works were produced by a screen printing process and depict imagery deriving from popular culture and belong to the pop art movement.

Property Value
dbo:abstract
 • Llaunes de sopa Campbell's (originalment en anglès Campbell's Soup Cans), també coneguda com 32 llaunes de sopa Campbell's, és una obra d'art produïda el 1962 per l'artista nord-americà Andy Warhol. Consisteix en trenta-dos llenços, cadascun de 50,8 cm d'alçada i 40,6 cm d'amplada (20 × 16 polzades), en els quals hi ha pintada una llauna de sopa Campbell's que reprodueix cadascuna de les varietats de sopa enllaunada que la companyia oferia en aquella època. Les pintures individuals van ser realitzades amb un procés semimecanitzat de serigrafia. El suport de Campbell's Soup Cans respecte dels temes de cultura popular va ajudar l'art pop a instal·lar-se com un moviment artístic de transcendència. Per a Warhol, un il·lustrador comercial que es convertiria en un autor d'èxit, pintor i director de cinema, aquesta obra va constituir la seva primera exposició individual en una galeria d'art com a artista professional. L'obra, exposada per primera vegada a la Galeria Ferus de Los Angeles, va marcar el debut de l'art pop a la costa oest dels Estats Units. Al principi, la combinació del procés semimecanitzat, l'estil i el tema comercial van causar molèstia, ja que l'evident comercialisme mundà representava una ofensa directa a la tècnica i filosofia de l'expressionisme abstracte, un moviment artístic que va ser dominant durant el període posterior a la Segona Guerra Mundial i que s'aferrava, no només als valors i l'estètica de les «Belles Arts», sinó també a una inclinació mística. Aquesta controvèrsia va conduir a un gran debat sobre l'ètica i els mèrits que suposaven aquest treball. Els motius de Warhol com artista van ser qüestionats, i ho continuen sent avui dia. La gran commoció pública va ajudar a transformar Warhol d'un experimentat il·lustrador comercial dels anys 1950 a un notable artista de belles arts, i el va fer distingir d'altres artistes pop emergents. Encara que la demanda comercial per les seves pintures no va ser immediata, la relació de Warhol amb el tema va fer que el seu nom es convertís en sinònim de les pintures de Llaunes de sopa Campbell's. Posteriorment, Warhol va produir una àmplia varietat d'obres d'art que representaven llaunes de sopa Campbell's, així com unes altres obres basant-se en una gran varietat d'imatges del món del comerç i dels mitjans de comunicació. El terme Llaunes de sopa Campbell's generalment és usat en referència a la sèrie original de pintures, així com als dibuixos i pintures que Warhol va realitzar posteriorment i que igualment representen llaunes de sopa Campbell's. A causa de la popularitat que al final va assolir la sèrie sencera, la reputació de Warhol va créixer fins a un punt on no només era l'artista pop nord-americà de més gran renom, sinó també l'artista nord-americà viu més cotitzat del moment. (ca)
 • علب حساء كامبل (بالإنجليزية: Campbell's Soup Cans)‏، والتي يشار إليها أحيانًا بـ 32 علبة حساء كامبل، هي عمل فني للفنان الأمريكي أندي وارهول بين نوفمبر 1961 ومارس أو أبريل 1962. يتكون من 32 لوحة، يبلغ قياس كل منها 20 بوصة (51 سـم) في الارتفاع × 16 بوصة (41 سـم) ويتكون كل منها من لوحة من علبة حساء كامبل - واحدة من أصناف الحساء المعلب التي قدمتها الشركة في ذلك الوقت. أنتجت اللوحات الفردية بطريقة الطباعة - وهي عملية طباعة الشاشة شبه الآلية، باستخدام أسلوب غير رسامي. ساعد اعتماد علب حساء كامبل على موضوعات من الثقافة الشعبية في دخول فن البوب كحركة فنية رئيسية في الولايات المتحدة. (ar)
 • Campbell's Soup Cans (sometimes referred to as 32 Campbell's Soup Cans) is a work of art produced between November 1961 and March or April 1962 by American artist Andy Warhol. It consists of thirty-two canvases, each measuring 20 inches (51 cm) in height × 16 inches (41 cm) in width and each consisting of a painting of a Campbell's Soup can—one of each of the canned soup varieties the company offered at the time. The non-painterly works were produced by a screen printing process and depict imagery deriving from popular culture and belong to the pop art movement. Warhol was a commercial illustrator before embarking on painting. Campbell's Soup Cans was shown on July 9, 1962, in Warhol's first one-man gallery exhibition in the Ferus Gallery of Los Angeles, California curated by Irving Blum. The exhibition marked the West Coast debut of pop art. The subject matter initially caused offense, in part for its affront to the technique and philosophy of the earlier art movement of abstract expressionism. Warhol's motives as an artist were questioned. Warhol's association with the subject led to his name becoming synonymous with the Campbell's Soup Can paintings. Warhol produced a wide variety of art works depicting Campbell's Soup cans during three distinct phases of his career, and he produced other works using a variety of images from the world of commerce and mass media. Today, the Campbell's Soup cans theme is generally used in reference to the original set of paintings as well as the later Warhol drawings and paintings depicting Campbell's Soup cans. Because of the eventual popularity of the entire series of similarly themed works, Warhol's reputation grew to the point where he was not only the most-renowned American pop art artist, but also the highest-priced living American artist. (en)
 • Campbell's zopa-latak edota 32 Campbell's zopa-latak (ingelesez Campbell's Soup Cans edota 32 Campbell's Soup Cans) 1962an Andy Warholek egindako ertilan bat da. 32 margo-oihalez osatua dago, bakoitza 50 x 41 cm-ko neurriaz, eta lata bana irudikatua dute. Pop Artearen lan ospetsuenetako bat da. (eu)
 • Campbell's Soup Cans, souvent appelée 32 boîtes de soupe Campbell, est une œuvre d'art créée en 1962 par Andy Warhol. Elle est composée de trente-deux toiles peintes, mesurant chacune 50,8x40,6 cm (20x16 inches), et représentant chacune une boite de conserve de soupe Campbell – une de chaque variété de soupe en conserve proposée par la marque à cette époque. Les peintures individuelles ont été fabriquées avec un procédé sérigraphique semi-mécanique, dans un style non pictural. Cette œuvre, basée sur des thèmes du pop art, a propulsé le pop art comme mouvement artistique majeur aux États-Unis. Andy Warhol, un dessinateur publicitaire qui deviendra un producteur de musique et réalisateur de films de films de la scène underground expérimental, présente ce travail le 9 juillet 1962 lors de sa première exposition en tant qu’artiste, à la galerie Ferus de Los Angeles en Californie. Cette exposition marquera le début du pop art sur la côte est des États-Unis. La combinaison du processus semi-mécanique, du style non-pictural et l’aspect commercial du sujet commence par choquer, car le mercantilisme flagrant de l’œuvre représente un affront direct à la technique et à la philosophie de l'expressionnisme abstrait. Cette controverse conduit à de nombreux débats sur les mérites et l’éthique de ce type de travail. On se questionnait, et on se questionne aujourd’hui encore, sur les motivations de Warhol en tant qu’artiste. L’importante agitation publique aide à transformer Warhol, dessinateur publicitaire accompli des années 1950, en un artiste connu, et à le distinguer des autres artistes montants du pop art. Bien que la demande commerciale pour ses peintures ne soit pas immédiate, l’association de Warhol avec ce sujet fait de son nom un synonyme des peintures de boîtes de soupe Campbell. Par la suite, Warhol produit une large variété de travaux artistiques représentant des boîtes de soupe Campbell tout au long des trois phases distinctes de sa carrière et il crée d’autres œuvres en utilisant diverses images du monde du commerce ou des médias. Aujourd’hui, le thème des boîtes de soupe Campbell fait généralement référence autant à la série originale de peintures qu’à d’autres dessins et peintures de Warhol dépeignant la célèbre marque. À la suite de la popularité qui a suivi toutes les séries de travaux basés sur le même thème, la réputation de Warhol augmente au point qu’il devient non seulement l’artiste de pop’art le plus renommé mais également l’artiste américain le plus coté de son vivant. (fr)
 • Latas de sopa Campbell (cuyo título original en inglés es Campbell's Soup Cans), también conocida como 32 latas de sopa Campbell,​ es una obra de arte producida en 1962 por el artista estadounidense Andy Warhol. Consiste en treinta y dos lienzos, cada uno de 50,8 cm de alto por 40,6 cm de ancho (20 × 16 pulgadas) y con una pintura de una lata de sopa Campbell —cada una de las variedades de sopa enlatada que la compañía ofrecía en aquella época—.​ Las pinturas individuales fueron realizadas con un proceso semimecanizado de serigrafía. El apoyo de Campbell's Soup Cans en temas de cultura popular ayudó al arte pop a instalarse como un movimiento artístico de trascendencia. Para Warhol, un ilustrador comercial que se convertiría en un exitoso autor, pintor y director de cine, esta obra constituyó su primera exposición individual en una galería de arte como artista profesional.​​ La obra, expuesta por primera vez en la de Los Ángeles, marcó el debut del arte pop en la Costa Oeste de los Estados Unidos.​ Al principio, la combinación del proceso semimecanizado, el estilo y el tema comercial causaron molestia, ya que el evidente comercialismo mundano representaba una afrenta directa a la técnica y filosofía del expresionismo abstracto, un movimiento artístico que fue dominante durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se aferraba no solo a los valores y la estética de las «bellas artes», sino también a una inclinación mística. Esta controversia condujo a un gran debate acerca de la ética y los méritos que suponían tal trabajo. Los motivos de Warhol como artista fueron cuestionados, y lo continúan siendo hoy en día. La gran conmoción pública ayudó a transformar a Warhol de un experimentado ilustrador comercial de los años 1950 a un notable artista de bellas artes, y lo hizo distinguirse de otros artistas pop emergentes. Aunque la demanda comercial por sus pinturas no fue inmediata, la relación de Warhol con el tema llevó a que su nombre se convirtiera en sinónimo de las pinturas de Latas de sopa Campbell. Posteriormente, Warhol produjo una amplia variedad de obras de arte que representaban latas de sopa Campbell, así como otras obras basándose en una gran variedad de imágenes del mundo del comercio y de los medios de comunicación. El término Latas de sopa Campbell generalmente es usado en referencia a la serie original de pinturas así como a los dibujos y pinturas que Warhol realizó posteriormente y que igualmente representan latas de sopa Campbell. Debido a la popularidad que al final cobraría la serie entera, la reputación de Warhol creció hasta un punto donde no solo era el artista pop estadounidense de mayor renombre,​ sino también el artista estadounidense vivo más cotizado del momento.​ (es)
 • 캠벨 수프 통조림(영어: Campbell's Soup Cans)은 미국의 팝 아티스트 앤디 워홀의 예술 작품이다. 이 작품은 1961년 11월부터 1962년 3월 또는 4월에 제작된 것으로 알려져 있다. 이 작품은 높이 20인치(51cm), 너비 16인치(41cm)의 캠벨 수프 사가 당시 제조하던 32가지 종류의 통조림을 캔버스에 그려낸 것이었다. 각각의 통조림 그림은 반자동 실크 스크린 기법인 판화로 그려졌다. 한때 예술작품인지 아닌지 의견이 분분하기도 했다. 몇 개를 팔기도 했지만, 나중에 모두가 더 가치 있다는 것을 알고 난 후 다시 사들였다. (ko)
 • Campbell's Soup Cans, anche conosciuta come 32 Campbell's Soup Cans, è un'opera d'arte realizzata nel 1962 da Andy Warhol. Consiste in trentadue tele in polimero sintetico su tela, ciascuna grande 51 cm × 41 cm, raffiguranti tutte le varietà dei barattoli di zuppa Campbell allora in commercio. I singoli dipinti sono stati prodotti con una tecnica di stampa serigrafica semi-meccanizzato. L'importanza della serie di tele nella cultura popolare contribuì a rendere la pop art fra i maggiori movimenti artistici negli Stati Uniti d'America. Warhol, un illustratore commerciale divenuto autore, editore, pittore e regista di successo, mostrò il lavoro nella sua prima personale il 9 luglio 1962 nella di Los Angeles segnando il debutto della pop art nella West Coast americana. Il processo semi-meccanizzato usato per la sua realizzazione, l'esecuzione non pittorica e il soggetto commerciale vennero inizialmente criticati in quanto il mercantilismo palesemente banale del lavoro rappresentava un affronto diretto alla tecnica e alla filosofia dell'espressionismo astratto, movimento all'epoca dominante negli Stati Uniti che non si limitava solo ai valori e all'estetica delle belle arti ma anche a un'inclinazione mistica. Nonostante questa controversia sui meriti e sull'etica dell'opera, essa divenne, secondo molti, fra le più rappresentative dell'artista. A causa della popolarità della serie di opere che scaturì da questo primo esemplare, la reputazione di Warhol crebbe al punto da renderlo l'artista pop più noto e costoso negli USA. (it)
 • 『キャンベルのスープ缶』(キャンベルのスープかん、Campbell's Soup Cans)はアンディ・ウォーホルによって1962年に製作された美術作品で、ときに『32個のキャンベルのスープ缶』(32このキャンベルのスープかん、32 Campbell's Soup Cans)と言及されることもある。 作品は32枚のカンバスから成り、高さ20インチ、幅16インチの寸法の個々のカンバスにはキャンベル・スープ・カンパニーのスープ缶の絵が描かれている。描かれているスープ缶は、当時キャンベルが販売していたスープ缶詰である。それぞれの絵は版画製作の方法、すなわち、なかば機械化されたスクリーン印刷(screen printing)工程という、非絵画的な仕方で制作された。『キャンベルのスープ缶』が大衆文化に由来するテーマへ依存していたことにより、アメリカ合衆国における主要な美術運動としてポップアートが到来する一助となった。 成功した作家、出版者、画家そして映画監督であったウォーホルは、1962年7月9日にカリフォルニア州ロサンゼルスのフェラス・ギャラリー(Ferus Gallery)で美術家として最初の画廊での個展をひらいた。この展示は、ポップアートの西海岸デビューを印づけた。作品のあからさまなまでに通俗的な商業主義によって抽象表現主義の技法と哲学に直接的に侮辱が与えられたせいで、なかば機械化された工程、非絵画的な様式、そして商業的な題材の組み合わせは、当初、反発をこうむった。合衆国においては第二次世界大戦後の時期において支配的であった抽象表現主義の美術運動は、「美術」価値と美学だけでなく、神秘主義的傾向をも含んでいた。この論争は、そういう作品の理非と倫理にかんする多くの議論につながった。ウォーホルの美術家としての諸動機は疑問がよせられ、そして今日まで議論の的であり続けている。大きな騒動が広く知られたことで、ウォーホルは、洗練された1950年代の商業イラストレーターから、有名な美術家に変化し、彼をほかの新進のポップ・アーティストらから区別させる一助となった。彼の絵にたいする商業的な需要が直ちに生じたわけなかったが、こうした題材とのウォーホルとが結び付けられたことで、ウォーホルの名と『キャンベルのスープ缶』とが同義語になるようになった。 ウォーホルは、経歴の別々の3段階のあいだに、キャンベルのスープ缶を描く豊富な種類の美術作品を製作し、そして彼は、商業およびマス・メディアの世界からさまざまなイメージを用いながら他の諸作品を製作した。こんにち、キャンベルのスープ缶のテーマは一般に、キャンベルのスープ缶を描く、後期のウォーホルのデッサンおよび絵のみならず、絵のオリジナルのセットにかんして用いられている。同様にテーマづけられた諸作品の結果的な人気のために、ウォーホルの名声は、最も有名なアメリカのポップアート美術家であるのみならず、現存する最も高価なアメリカの美術家であるところにまで成長した。 (ja)
 • Seria obrazów Puszki z zupą firmy Campbell (ang. Campbell’s Soup Cans), nazywana czasami 32 puszkami z zupą firmy Campbell (ang. 32 Campbell’s Soup Cans), to dzieło namalowane przez Andy’ego Warhola w 1962 roku. Składają się na nie trzydzieści dwa płótna, każde o wymiarach 51 × 41 cm, które przedstawiają puszkę z zupą firmy Campbell we wszystkich dostępnych w tamtych czasach smakach. Pojedyncze obrazy stworzono techniką serigrafii. Seria Puszki zupy firmy Campbell nawiązuje do tematów związanych z kulturą masową. Pomogła ona pop-artowi stać się najpopularniejszym nurtem artystycznym w Stanach Zjednoczonych. Warhol, znany ilustrator reklamowy, a także pisarz, wydawca, malarz i reżyser filmowy, zaprezentował tę serię 9 lipca 1962 roku na swojej pierwszej indywidualnej wystawie w galerii sztuki Ferus w Kalifornii. Wystawa była zarazem debiutem pop-artu na Zachodnim Wybrzeżu. Połączenie na wpół zmechanizowanego procesu tworzenia, niemalarskiego stylu i przedmiotu masowej konsumpcji początkowo uznano za obraźliwe – praca w sposób bezpośredni przedstawiająca szary komercjalizm była wyraźną zniewagą techniki i filozofii ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Ten nurt artystyczny dominował w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej i dotyczył nie tylko wartości „sztuki pięknej” czy estetyki, lecz również upodobań mistycznych. Kontrowersje wywołały wiele dyskusji na temat wartości i etyki pracy Warhola. Zakwestionowano również jego motywy jako artysty, o których dyskutuje się nawet obecnie. Wyraźne publiczne zainteresowanie pomogło Warholowi przemienić się ze znakomitego ilustratora reklamowego z lat 50. w wybitnego artystę i ułatwiło mu wybicie się spośród innych wschodzących artystów zajmujących się sztuką popularną. Chociaż zainteresowanie jego pracami nie było natychmiastowe, nazwisko Warhola wkrótce zaczęto jednoznacznie kojarzyć z obrazami z puszkami z zupą Campbella. Podczas trzech okresów swojej kariery Warhol stworzył również inne dzieła przedstawiające puszki ze słynną zupą czy rozmaite produkty ze świata reklamy i środków masowego przekazu. Obecnie tematyka puszek z zupą firmy Campbell dotyczy pierwszej serii obrazów, jak i późniejszych rysunków i prac Warhola ukazujących puszki. Ze względu na popularność serii, w skład których wchodziły prace o podobnej tematyce, Warhol stał się tak sławny, że był nie tylko najbardziej uznanym, lecz również najlepiej zarabiającym żyjącym amerykańskim artystą pop-artu. (pl)
 • Campbell's Soup Cans is een 32-delig werk van Andy Warhol dat zich bevindt in het Museum of Modern Art in New York. In juli en augustus van 1962 stelde Warhol voor het eerst zijn doeken met soepblikken van Campbell tentoon. Dit gebeurde in de Ferus Gallery in Los Angeles. Hij had voor deze serie 32 kleine schilderijen gemaakt die hij presenteerde alsof het om conserven in een supermarkt ging. Deze tentoonstelling wordt gezien als de eerste manifestatie van popart aan de Westkust van de Verenigde Staten. (nl)
 • Latas de sopa Campbell (cujo título original em inglês é Campbell's Soup Cans), também conhecida como 32 latas de sopa Campbell, é um obra de arte produzida em 1962 pelo artista norte americano Andy Warhol. Consiste em 33 quadros, cada um com 50,8 cm de altura por 40,6 cm de largura, com a pintura de uma lata de sopa Campbell — cada uma das variedades de sopa enlatada que a companhia oferecia naquela época. As pinturas individuais foram realizadas com um processo semimecanizado de serigrafia. O apoio da Campbell's Soup Cans, em temas da cultura popular, ajudou a arte pop a instalar-se como um dos principais movimentos artísticos nos Estados Unidos. Warhol, um desenhista comercial que se tornou um autor, editor, pintor e realizador de sucesso, apresentou este trabalho em 9 de Julho de 1962, na sua primeira exposição individual numa galeria como artista de belas artes na Galeria Ferus em Los Angeles, California. A exposição marcou a estreia da pop art na Costa Oeste dos Estados Unidos. A combinação do processo semimecanizado, a ausência aparente do traço do pincel e o tema comercial, causaram alguma ofensa inicial, pois a sua natureza descaradamente comercial e mundana representava um ataque directo à técnica e à filosofia do expressionismo abstrato. Nos Estados Unidos, o movimento artístico de expressionismo abstrato era o dominante durante o pós-Segunda Guerra Mundial, e tinha por base não só os valores e a estética das Belas Artes, mas também um lado místico. Esta controvérsia originou uma grande controvérsia sobre a ética e o mérito do trabalho de Warhol. Os temas de Warhol, enquanto artista, foram questionados na época, e continuam a sê-lo. O impacto que teve no público ajudou Warhol a passar de um mero desenhador comercial da década de 1950, para um artista plástico notável, e diferenciou-o dos outros artistas em ascensão. Apesar de a procura comercial pelas suas pinturas não ter sido imediata, a associação de Warhol a este trabalho fez com que o seu nome passasse a ser sinónimo das pinturas das Latas de Sopa Campbell. Ao longo da sua vida, Warhol elaborou uma grande diversidade de outras obras de arte tendo por tema as Latas de sopa Campbell durante três fases distintas da sua carreira, e produziu outros trabalhos utilizando várias imagens de contexto comercial e mediático. Hoje em dia, o tema das Latas de sopa Campbell é geralmente utilizado para fazer referência tanto ao trabalho original, como aos últimos desenhos e pinturas de Warhol onde surgem as Latas de sopa Campbell. Devido à popularidade de todo o conjunto de trabalhos semelhantes, a reputação de Warhol cresceu até ao ponto em que ele se tornou o artista norte-americano de pop art mais conceituado, e também aquele artista vivo cujas obras eram as mais valorizadas no mercado. (pt)
 • Банки с супом Кэмпбелл (англ. Campbell’s Soup Cans) — работа американского художника Энди Уорхола, созданная в 1961—1962 годах. Произведение состоит из тридцати двух полотен 51 x 41 см, каждое из которых изображает одну из предлагаемых на тот момент разновидностей супов компании «Кэмпбелл». Некоторые холсты Уорхол создал с помощью метода гравировки, — полумеханизированной трафаретной печати в неживописном стиле. Фокус работы на предмете массовой культуры способствовал популярности поп-арта в США. Помимо основной деятельности в качестве коммерческого иллюстратора, Уорхол реализовал себя как автор, издатель, художник и режиссёр. Работа «Банки с супом „Кэмпбелл“» была впервые представлена общественности 9 июля 1962 года на персональной выставке художника в лос-анджелесской Галерее «Ферус», куратором которой выступил Ирвинг Блум. Экспозиция ознаменовала дебют поп-арта на Западном побережье США, однако полумеханизированный процесс создания, нехудожественный стиль и коммерческий сюжет работы Уорхола вызвали возмущение среди критиков. Обыденный коммерциализм картин контрастировал с превалирующим в послевоенной Америке артистическим движением абстрактного экспрессионизма, поощряющем выражение эмоций художника на работе. Подобное противоречие породило дебаты о достоинствах картины и этической подоплёке её создания. Мотивы Уорхола как артиста также вызывали сомнения у критиков, и обсуждаются до сих пор. Работа «Банки с супом „Кэмпбелл“» привлекла внимание к Уорхолу и его творчеству, что помогло ему вырасти из состоявшегося коммерческого иллюстратора в заметного художника, непохожего на других восходящих звёзд поп-арта. Несмотря на то, что коммерческий спрос на работы Уорхола возник не сразу, художник стал настолько тесно ассоциироваться с изображением картин, что его имя стало использоваться как синоним к картинам серии «Банки с супом „Кэмпбелл“». В последующие годы Уорхол продолжил создавать изображения банок с супом «Кэмпбелл». Помимо этого, художник рисовал другие работы, вдохновляясь изображениями из мира коммерции и масс медиа. Обычно название «Банки с супом „Кэмпбелл“» относится как к оригинальным тридцати двум холстам, так и к рисункам и картинам более позднего периода. Благодаря популярности целой серии тематически близких картин, Уорхол стал самым признанным художником американского поп-арта и самым высокооплачиваемым американским артистом того периода. (ru)
 • 金宝汤罐头(Campbell's Soup Cans),有時稱作32罐金宝汤罐头(32 Campbell's Soup Cans)是一幅由美國藝術家安迪·沃荷於1962年所創作的藝術作品。 作品包括三十二塊帆布,每一小塊分別的面積為20 × 16 英寸(50.8 × 40.6 厘米),上面畫著一個金寶湯罐頭,每一個為當時罐頭湯製造商旗下不同口味的產品。每一幅繪圖都使用了半機器化的絲網印刷技術,以非的風格製作。《金寶罐頭湯》利用流行文化作為創作主題,並帶領著普普藝術榮登大雅之堂,打入主流的藝術運動。 對於成功地由插畫家搖身一變成為了作家、畫家與導演的安迪·沃荷來說,這個作品使他開了第一次作為美術家的個人美術館展覽。是次展覽標誌著普普藝術的種子開始在美國西岸萌芽。作品的半機器化製作過程、非畫性的風格以至濃郁的商業主題,起初曾經在美術界引起冒犯,因為當時商業主義正好跟抽象表現主義的哲理觀和表現手法相對。第二次世界大战以後,抽象表現主義橫行其道,並積極提倡美術與美學以外的神秘傾向。這個衝突引起一大堆對這幅作品的價值與道德問題的爭論,安迪·沃荷作為一個藝術家的動機亦因此備受質疑,時至今日這依然是一個熱門話題。 輿論令到沃荷從一位熟練的五十年代商業插畫家轉型為顯著的美術家,並使他從其他普普藝術的後起之秀明顯地分野出來。儘管對於其作品的商業需求並不是突如其來,這幅作品令他的名字跟金寶湯罐頭繪圖劃上等號。之後,沃荷在他三個截然不同的職業生涯中再發表了一系列有關金寶湯罐頭的作品,並為他其他作品從傳媒與商業世界裡引入大量的創作素材。如今「金寶湯罐頭主題」一般是指原本的一套作品,以及之後沃荷為金寶湯罐頭所畫的素描和繪畫。結果這些主題相近的作品越來越受大眾歡迎,不但令沃荷名聲大噪,成為美國最著名的普普藝術家 ,更一度是最高身價的美國畫家。 (zh)
dbo:author
dbo:museum
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7536709 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38696 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1097260324 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:accession
 • 476.199600 (xsd:double)
dbp:align
 • right (en)
dbp:artist
dbp:city
dbp:dimensions
 • each for 32 canvases (en)
dbp:imageFile
 • Campbells Soup Cans MOMA.jpg (en)
dbp:medium
 • Synthetic polymer paint on canvas (en)
dbp:museum
 • Museum of Modern Art. Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (en)
dbp:title
 • Campbell's Soup Cans (en)
dbp:video
dbp:width
 • 210 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:year
 • 1962 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • علب حساء كامبل (بالإنجليزية: Campbell's Soup Cans)‏، والتي يشار إليها أحيانًا بـ 32 علبة حساء كامبل، هي عمل فني للفنان الأمريكي أندي وارهول بين نوفمبر 1961 ومارس أو أبريل 1962. يتكون من 32 لوحة، يبلغ قياس كل منها 20 بوصة (51 سـم) في الارتفاع × 16 بوصة (41 سـم) ويتكون كل منها من لوحة من علبة حساء كامبل - واحدة من أصناف الحساء المعلب التي قدمتها الشركة في ذلك الوقت. أنتجت اللوحات الفردية بطريقة الطباعة - وهي عملية طباعة الشاشة شبه الآلية، باستخدام أسلوب غير رسامي. ساعد اعتماد علب حساء كامبل على موضوعات من الثقافة الشعبية في دخول فن البوب كحركة فنية رئيسية في الولايات المتحدة. (ar)
 • Campbell's zopa-latak edota 32 Campbell's zopa-latak (ingelesez Campbell's Soup Cans edota 32 Campbell's Soup Cans) 1962an Andy Warholek egindako ertilan bat da. 32 margo-oihalez osatua dago, bakoitza 50 x 41 cm-ko neurriaz, eta lata bana irudikatua dute. Pop Artearen lan ospetsuenetako bat da. (eu)
 • 캠벨 수프 통조림(영어: Campbell's Soup Cans)은 미국의 팝 아티스트 앤디 워홀의 예술 작품이다. 이 작품은 1961년 11월부터 1962년 3월 또는 4월에 제작된 것으로 알려져 있다. 이 작품은 높이 20인치(51cm), 너비 16인치(41cm)의 캠벨 수프 사가 당시 제조하던 32가지 종류의 통조림을 캔버스에 그려낸 것이었다. 각각의 통조림 그림은 반자동 실크 스크린 기법인 판화로 그려졌다. 한때 예술작품인지 아닌지 의견이 분분하기도 했다. 몇 개를 팔기도 했지만, 나중에 모두가 더 가치 있다는 것을 알고 난 후 다시 사들였다. (ko)
 • Campbell's Soup Cans is een 32-delig werk van Andy Warhol dat zich bevindt in het Museum of Modern Art in New York. In juli en augustus van 1962 stelde Warhol voor het eerst zijn doeken met soepblikken van Campbell tentoon. Dit gebeurde in de Ferus Gallery in Los Angeles. Hij had voor deze serie 32 kleine schilderijen gemaakt die hij presenteerde alsof het om conserven in een supermarkt ging. Deze tentoonstelling wordt gezien als de eerste manifestatie van popart aan de Westkust van de Verenigde Staten. (nl)
 • Llaunes de sopa Campbell's (originalment en anglès Campbell's Soup Cans), també coneguda com 32 llaunes de sopa Campbell's, és una obra d'art produïda el 1962 per l'artista nord-americà Andy Warhol. Consisteix en trenta-dos llenços, cadascun de 50,8 cm d'alçada i 40,6 cm d'amplada (20 × 16 polzades), en els quals hi ha pintada una llauna de sopa Campbell's que reprodueix cadascuna de les varietats de sopa enllaunada que la companyia oferia en aquella època. Les pintures individuals van ser realitzades amb un procés semimecanitzat de serigrafia. El suport de Campbell's Soup Cans respecte dels temes de cultura popular va ajudar l'art pop a instal·lar-se com un moviment artístic de transcendència. (ca)
 • Campbell's Soup Cans (sometimes referred to as 32 Campbell's Soup Cans) is a work of art produced between November 1961 and March or April 1962 by American artist Andy Warhol. It consists of thirty-two canvases, each measuring 20 inches (51 cm) in height × 16 inches (41 cm) in width and each consisting of a painting of a Campbell's Soup can—one of each of the canned soup varieties the company offered at the time. The non-painterly works were produced by a screen printing process and depict imagery deriving from popular culture and belong to the pop art movement. (en)
 • Latas de sopa Campbell (cuyo título original en inglés es Campbell's Soup Cans), también conocida como 32 latas de sopa Campbell,​ es una obra de arte producida en 1962 por el artista estadounidense Andy Warhol. (es)
 • Campbell's Soup Cans, souvent appelée 32 boîtes de soupe Campbell, est une œuvre d'art créée en 1962 par Andy Warhol. Elle est composée de trente-deux toiles peintes, mesurant chacune 50,8x40,6 cm (20x16 inches), et représentant chacune une boite de conserve de soupe Campbell – une de chaque variété de soupe en conserve proposée par la marque à cette époque. Les peintures individuelles ont été fabriquées avec un procédé sérigraphique semi-mécanique, dans un style non pictural. Cette œuvre, basée sur des thèmes du pop art, a propulsé le pop art comme mouvement artistique majeur aux États-Unis. (fr)
 • Campbell's Soup Cans, anche conosciuta come 32 Campbell's Soup Cans, è un'opera d'arte realizzata nel 1962 da Andy Warhol. Consiste in trentadue tele in polimero sintetico su tela, ciascuna grande 51 cm × 41 cm, raffiguranti tutte le varietà dei barattoli di zuppa Campbell allora in commercio. I singoli dipinti sono stati prodotti con una tecnica di stampa serigrafica semi-meccanizzato. L'importanza della serie di tele nella cultura popolare contribuì a rendere la pop art fra i maggiori movimenti artistici negli Stati Uniti d'America. (it)
 • 『キャンベルのスープ缶』(キャンベルのスープかん、Campbell's Soup Cans)はアンディ・ウォーホルによって1962年に製作された美術作品で、ときに『32個のキャンベルのスープ缶』(32このキャンベルのスープかん、32 Campbell's Soup Cans)と言及されることもある。 作品は32枚のカンバスから成り、高さ20インチ、幅16インチの寸法の個々のカンバスにはキャンベル・スープ・カンパニーのスープ缶の絵が描かれている。描かれているスープ缶は、当時キャンベルが販売していたスープ缶詰である。それぞれの絵は版画製作の方法、すなわち、なかば機械化されたスクリーン印刷(screen printing)工程という、非絵画的な仕方で制作された。『キャンベルのスープ缶』が大衆文化に由来するテーマへ依存していたことにより、アメリカ合衆国における主要な美術運動としてポップアートが到来する一助となった。 (ja)
 • Seria obrazów Puszki z zupą firmy Campbell (ang. Campbell’s Soup Cans), nazywana czasami 32 puszkami z zupą firmy Campbell (ang. 32 Campbell’s Soup Cans), to dzieło namalowane przez Andy’ego Warhola w 1962 roku. Składają się na nie trzydzieści dwa płótna, każde o wymiarach 51 × 41 cm, które przedstawiają puszkę z zupą firmy Campbell we wszystkich dostępnych w tamtych czasach smakach. Pojedyncze obrazy stworzono techniką serigrafii. Seria Puszki zupy firmy Campbell nawiązuje do tematów związanych z kulturą masową. Pomogła ona pop-artowi stać się najpopularniejszym nurtem artystycznym w Stanach Zjednoczonych. (pl)
 • Latas de sopa Campbell (cujo título original em inglês é Campbell's Soup Cans), também conhecida como 32 latas de sopa Campbell, é um obra de arte produzida em 1962 pelo artista norte americano Andy Warhol. Consiste em 33 quadros, cada um com 50,8 cm de altura por 40,6 cm de largura, com a pintura de uma lata de sopa Campbell — cada uma das variedades de sopa enlatada que a companhia oferecia naquela época. As pinturas individuais foram realizadas com um processo semimecanizado de serigrafia. O apoio da Campbell's Soup Cans, em temas da cultura popular, ajudou a arte pop a instalar-se como um dos principais movimentos artísticos nos Estados Unidos. (pt)
 • Банки с супом Кэмпбелл (англ. Campbell’s Soup Cans) — работа американского художника Энди Уорхола, созданная в 1961—1962 годах. Произведение состоит из тридцати двух полотен 51 x 41 см, каждое из которых изображает одну из предлагаемых на тот момент разновидностей супов компании «Кэмпбелл». Некоторые холсты Уорхол создал с помощью метода гравировки, — полумеханизированной трафаретной печати в неживописном стиле. Фокус работы на предмете массовой культуры способствовал популярности поп-арта в США. (ru)
 • 金宝汤罐头(Campbell's Soup Cans),有時稱作32罐金宝汤罐头(32 Campbell's Soup Cans)是一幅由美國藝術家安迪·沃荷於1962年所創作的藝術作品。 作品包括三十二塊帆布,每一小塊分別的面積為20 × 16 英寸(50.8 × 40.6 厘米),上面畫著一個金寶湯罐頭,每一個為當時罐頭湯製造商旗下不同口味的產品。每一幅繪圖都使用了半機器化的絲網印刷技術,以非的風格製作。《金寶罐頭湯》利用流行文化作為創作主題,並帶領著普普藝術榮登大雅之堂,打入主流的藝術運動。 對於成功地由插畫家搖身一變成為了作家、畫家與導演的安迪·沃荷來說,這個作品使他開了第一次作為美術家的個人美術館展覽。是次展覽標誌著普普藝術的種子開始在美國西岸萌芽。作品的半機器化製作過程、非畫性的風格以至濃郁的商業主題,起初曾經在美術界引起冒犯,因為當時商業主義正好跟抽象表現主義的哲理觀和表現手法相對。第二次世界大战以後,抽象表現主義橫行其道,並積極提倡美術與美學以外的神秘傾向。這個衝突引起一大堆對這幅作品的價值與道德問題的爭論,安迪·沃荷作為一個藝術家的動機亦因此備受質疑,時至今日這依然是一個熱門話題。 (zh)
rdfs:label
 • Campbell's Soup Cans (en)
 • علب حساء كامبل (ar)
 • Llaunes de sopa Campbell's (ca)
 • Latas de sopa Campbell (es)
 • Campbell's zopa-latak (eu)
 • Campbell's Soup Cans (fr)
 • Campbell's Soup Cans (it)
 • 캠벨 수프 통조림 (ko)
 • キャンベルのスープ缶 (ja)
 • Campbell's Soup Cans (nl)
 • Puszki z zupą firmy Campbell (pl)
 • Банки с супом Кэмпбелл (ru)
 • Latas de Sopa Campbell (pt)
 • 金寶湯罐頭 (藝術作品) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Campbell's Soup Cans (en)
is dbo:notableWork of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License