About: Cabotage

An Entity of Type: ship, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Cabotage (/ˈkæbətɪdʒ, -tɑːʒ/) is the transport of goods or passengers between two places in the same country. It originally applied to shipping along coastal routes, port to port, but now applies to aviation, railways, and road transport as well.

Property Value
dbo:abstract
 • La navegació de cabotatge és una navegació que es fa de port a port al llarg de la costa pel transport de mercaderies. A Catalunya, la navegació de cabotatge podia arribar fins a Cadis, el Magreb, els ports provençals o de Portugal i va ser molt intens des de finals del segle xviii fins a finals de la primera meitat del segle XIX. En la segona meitat d'aquest segle XIX, va anar disminuint a mesura que milloraven les vies de comunicació terrestres. (ca)
 • المساحلة أو الملاحة الساحلية (بالإنجليزية: Cabotage ، تنطق: ‎/‏ˈkæbətɪdʒ‎/‏)‏ هي نقل البضائع والمسافرين بين نقطتين داخل نفس البلد باستخدام سفينة أو طائرة مسجلة في بلد آخر. ونظرًا لأنها في الأصل من مصطلحات الشحن، فإن المساحلة تشمل الطيران والسكك الحديدية والنقل البري، المساحلة هي «التجارة أو الملاحة داخل المياة الإقليمية أو الحق الحصري للدولة في تشغيل الملاحة الجوية داخل أراضيها».حتستخدم المساحلة في سياق «حقوق الملاحة الساحلية» أي حق شركة من بلد ما بالتجارة داخل بلد آخر، وبالنسبة للطيران من حق الطائرات العمل داخل الحدود المحلية لبلد آخر. ومعظم البلدان لا تسمح بالملاحة الساحلية الداخلية لأسباب الحمائية الاقتصادية أو الأمن القومي أو السلامة العامة. وهناك استثناء واحد ملحوظ وهو الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح جميع أعضائه حق الملاحة الساحلية في كل منها. (ar)
 • Kabotage ist das Erbringen von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen (bzw. das Recht, dies zu tun). (de)
 • Cabotage (/ˈkæbətɪdʒ, -tɑːʒ/) is the transport of goods or passengers between two places in the same country. It originally applied to shipping along coastal routes, port to port, but now applies to aviation, railways, and road transport as well. Cabotage rights are the right of a company from one country to trade in another country. In aviation, it is the right to operate within the domestic borders of another country. Most countries do not permit aviation cabotage, and there are strict sanctions against it, for reasons of economic protectionism, national security, or public safety. One notable exception is the European Union, whose member states all grant cabotage rights to each other. (en)
 • Kabotaje itsasertzean zehar egindako nabigazioa da, bereziki estatu bateko portuen artekoa. Hitza frantsesezko mailegua da, «caboter» lurmutur bien arteko nabigazioa da eta. Hitza itsas nabigaziotik , errepideko eta trenbideko garraiora pasa zen. (eu)
 • El cabotaje​ es el transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado (puertos, aeropuertos, etc.) sin abandonarlo. Originalmente se refería a la navegación, pero actualmente se aplica también al transporte aéreo y al transporte terrestre. (es)
 • Le cabotage est l'acheminement de marchandises ou de passagers sur une courte distance. (fr)
 • Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar cabotage heeft nu ook betrekking op het lucht-, spoor- en wegvervoer. Cabotage is ook het recht van een bedrijf uit het ene land om in een ander land handel te drijven. Bedoeld is zuiver binnenlandse handel – dus ook vervoer – in dat andere land. De meeste landen staan cabotage door buitenlandse bedrijven niet toe. Zo is in het multilaterale systeem van vervoervergunningen van de Europese Conferentie van Ministers van Transport alle cabotage uitgesloten. Maar binnen de Europese Unie is het aan het veranderen. Cabotageregels beperken de handel, zijn een vorm van protectionisme. Argumenten om het verbod op cabotage te handhaven, liggen met name in de sfeer of de noodzaak met betrekking tot de openbare veiligheid. Een voorbeeld is de Jones Act, die vereist dat goederen tussen havens in de Verenigde Staten door Amerikaanse schepen worden vervoerd. (nl)
 • (海運)カボタージュ(英語: Cabotage)とは、同一国内の港間の沿岸輸送(内航海運)を意味する。同一国内の二つの空港の間の運輸のことを特に指すときは、エア・カボタージュまたは航空カボタージュと呼ばれる。 (ja)
 • Cabotaggio, nel lessico marinaresco, indica un viaggio per mare generalmente non lontano dalle coste. (it)
 • Cabotagem é a navegação entre portos marítimos sem perder a costa de vista. A cabotagem contrapõe-se à navegação de longo curso, ou seja, aquela realizada entre portos de diferentes nações. Há a distinção entre cabotagem internacional e doméstica. A internacional é utilizada para designar a navegação costeira envolvendo dois ou mais países. Já a doméstica conecta pontos diferentes da costa de um só pais. (pt)
 • Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser. Internationella lagar tillåter oftast inte att denna typ av tjänster utförs utan ett speciellt tillstånd. Däremot är det vanligtvis tillåtet att utföra transporter till eller från annan stat. Det kan även vara tillåtet att utföra transporter till ett annat land och sedan fortsätta transporten inom detta land. Den 14 maj 2010 infördes nya bestämmelser om cabotage inom EU. Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där denne är etablerad. Dessa nya bestämmelser återfinns numera i artiklarna 8 - 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. (Övriga bestämmelser i förordningen nr 1072/2009 ska dock tillämpas i Sverige från och med den 4 december 2011). Den nya definitionen av cabotage innebär i korthet att sådana transporter ska vara av tillfällig art. En utländsk transportör som utfört en internationell godstransport på väg får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Transportföretaget kan utföra några av eller alla de cabotagetransporterna som tillåts i vilken medlemsstat som helst. Detta får ske under förutsättning att cabotagetransporterna begränsas till en per medlemsstat inom tre dagar efter att det olastade transportfordonet rest in i medlemsstatens territorium. Den 1 januari 2015 ändrades lagstiftningen så att bestraffningen för överträdelse av dessa cabotagetransportsregler är sanktionsavgifter istället för böter med huvudargumentet att det handlar om näringsverksamhet och att administrativa avgifter då är mer rättvisande än böter. (sv)
 • Kabotaż (z fr. caboter) – termin odnoszący się do dwóch odmiennych sposobów transportu towarów i osób drogą morską, powietrzną i lądową. Żegluga kabotażowa to żegluga pomiędzy portami tego samego państwa. Jeśli odbywa się w obrębie jednego morza, nazywana jest kabotażem małym (np. Gdynia-Świnoujście lub Sztokholm-Ystad). Jeśli porty te znajdują się na różnych morzach, to mówimy o kabotażu wielkim (np. Archangielsk-Władywostok lub Nowy Jork-San Francisco). Ogólnie kabotażem nazywana jest każda żegluga przybrzeżna, a statek przeznaczony do takiej żeglugi nazywany jest kabotażowcem. Transport kabotażowy to z kolei przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Na przykład: pojazd zarejestrowany w Polsce, a wykorzystywany do przewozu towarów bądź osób w Belgii. Samochodowy transport kabotażowy w krajach Unii Europejskiej jest zgodny z prawem unijnym pod warunkiem spełnienia kilku warunków, nie dopuszczających do stałej obsługi przewozów wewnątrz poszczególnych krajów przez firmy zarejestrowane w innym kraju. Termin budzi skojarzenia z osobą XV-wiecznego podróżnika i odkrywcy Giovanniego Cabota, który zwykł był poruszać się wzdłuż wybrzeży badanych lądów i bywa niekiedy uznawany za pochodzący od nazwiska tegoż, jednak dowodów na taką derywację nie znaleziono. (pl)
 • Кабота́ж (фр. cabotage), Каботажное судоходство — морское прибережное (побережное) судоходство, термин, использующийся для обозначения «плавания коммерческого грузового или пассажирского судна между морскими портами одного и того же государства», морская торговля между портами того же государства. Название термина происходит от испанского слова cabo, которое означает «мыс». Каботажное судно — судно, занимающееся каботажем. Суда для каботажа строились небольшие и лёгкой конструкции. В иностранных языках каботажное плаванье называется во (в): * французском — Cabotage; * немецком — Küstenfahrt — Каботажное плавание; * английском — Coasting trade — Каботажная торговля. Коммерческое значение каботажа в экономике государства определяется стоимостью фрахта на каботажных судах, которая всегда бывает дешевле тарифа прибрежных железных дорог. (ru)
 • Каботáж (фр. cabotage) — плавання між портами однієї держави, без заходу в іноземні порти. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1624953 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15185 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1100741472 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La navegació de cabotatge és una navegació que es fa de port a port al llarg de la costa pel transport de mercaderies. A Catalunya, la navegació de cabotatge podia arribar fins a Cadis, el Magreb, els ports provençals o de Portugal i va ser molt intens des de finals del segle xviii fins a finals de la primera meitat del segle XIX. En la segona meitat d'aquest segle XIX, va anar disminuint a mesura que milloraven les vies de comunicació terrestres. (ca)
 • المساحلة أو الملاحة الساحلية (بالإنجليزية: Cabotage ، تنطق: ‎/‏ˈkæbətɪdʒ‎/‏)‏ هي نقل البضائع والمسافرين بين نقطتين داخل نفس البلد باستخدام سفينة أو طائرة مسجلة في بلد آخر. ونظرًا لأنها في الأصل من مصطلحات الشحن، فإن المساحلة تشمل الطيران والسكك الحديدية والنقل البري، المساحلة هي «التجارة أو الملاحة داخل المياة الإقليمية أو الحق الحصري للدولة في تشغيل الملاحة الجوية داخل أراضيها».حتستخدم المساحلة في سياق «حقوق الملاحة الساحلية» أي حق شركة من بلد ما بالتجارة داخل بلد آخر، وبالنسبة للطيران من حق الطائرات العمل داخل الحدود المحلية لبلد آخر. ومعظم البلدان لا تسمح بالملاحة الساحلية الداخلية لأسباب الحمائية الاقتصادية أو الأمن القومي أو السلامة العامة. وهناك استثناء واحد ملحوظ وهو الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح جميع أعضائه حق الملاحة الساحلية في كل منها. (ar)
 • Kabotage ist das Erbringen von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen (bzw. das Recht, dies zu tun). (de)
 • Kabotaje itsasertzean zehar egindako nabigazioa da, bereziki estatu bateko portuen artekoa. Hitza frantsesezko mailegua da, «caboter» lurmutur bien arteko nabigazioa da eta. Hitza itsas nabigaziotik , errepideko eta trenbideko garraiora pasa zen. (eu)
 • El cabotaje​ es el transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado (puertos, aeropuertos, etc.) sin abandonarlo. Originalmente se refería a la navegación, pero actualmente se aplica también al transporte aéreo y al transporte terrestre. (es)
 • Le cabotage est l'acheminement de marchandises ou de passagers sur une courte distance. (fr)
 • (海運)カボタージュ(英語: Cabotage)とは、同一国内の港間の沿岸輸送(内航海運)を意味する。同一国内の二つの空港の間の運輸のことを特に指すときは、エア・カボタージュまたは航空カボタージュと呼ばれる。 (ja)
 • Cabotaggio, nel lessico marinaresco, indica un viaggio per mare generalmente non lontano dalle coste. (it)
 • Cabotagem é a navegação entre portos marítimos sem perder a costa de vista. A cabotagem contrapõe-se à navegação de longo curso, ou seja, aquela realizada entre portos de diferentes nações. Há a distinção entre cabotagem internacional e doméstica. A internacional é utilizada para designar a navegação costeira envolvendo dois ou mais países. Já a doméstica conecta pontos diferentes da costa de um só pais. (pt)
 • Каботáж (фр. cabotage) — плавання між портами однієї держави, без заходу в іноземні порти. (uk)
 • Cabotage (/ˈkæbətɪdʒ, -tɑːʒ/) is the transport of goods or passengers between two places in the same country. It originally applied to shipping along coastal routes, port to port, but now applies to aviation, railways, and road transport as well. (en)
 • Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar cabotage heeft nu ook betrekking op het lucht-, spoor- en wegvervoer. (nl)
 • Kabotaż (z fr. caboter) – termin odnoszący się do dwóch odmiennych sposobów transportu towarów i osób drogą morską, powietrzną i lądową. Żegluga kabotażowa to żegluga pomiędzy portami tego samego państwa. Jeśli odbywa się w obrębie jednego morza, nazywana jest kabotażem małym (np. Gdynia-Świnoujście lub Sztokholm-Ystad). Jeśli porty te znajdują się na różnych morzach, to mówimy o kabotażu wielkim (np. Archangielsk-Władywostok lub Nowy Jork-San Francisco). Ogólnie kabotażem nazywana jest każda żegluga przybrzeżna, a statek przeznaczony do takiej żeglugi nazywany jest kabotażowcem. (pl)
 • Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser. Internationella lagar tillåter oftast inte att denna typ av tjänster utförs utan ett speciellt tillstånd. Däremot är det vanligtvis tillåtet att utföra transporter till eller från annan stat. Det kan även vara tillåtet att utföra transporter till ett annat land och sedan fortsätta transporten inom detta land. (sv)
 • Кабота́ж (фр. cabotage), Каботажное судоходство — морское прибережное (побережное) судоходство, термин, использующийся для обозначения «плавания коммерческого грузового или пассажирского судна между морскими портами одного и того же государства», морская торговля между портами того же государства. Название термина происходит от испанского слова cabo, которое означает «мыс». Каботажное судно — судно, занимающееся каботажем. Суда для каботажа строились небольшие и лёгкой конструкции. В иностранных языках каботажное плаванье называется во (в): (ru)
rdfs:label
 • مساحلة (ar)
 • Cabotatge (ca)
 • Kabotage (de)
 • Cabotage (en)
 • Cabotaje (es)
 • Kabotaje (eu)
 • Cabotage (fr)
 • Cabotaggio (it)
 • カボタージュ (ja)
 • Cabotage (nl)
 • Kabotaż (pl)
 • Cabotagem (pt)
 • Каботаж (ru)
 • Cabotage (sv)
 • Каботаж (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License