An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In macroeconomics, automatic stabilizers are features of the structure of modern government budgets, particularly income taxes and welfare spending, that act to damp out fluctuations in real GDP. The size of the government budget deficit tends to increase when a country enters a recession, which tends to keep national income higher by maintaining aggregate demand. There may also be a multiplier effect. This effect happens automatically depending on GDP and household income, without any explicit policy action by the government, and acts to reduce the severity of recessions. Similarly, the budget deficit tends to decrease during booms, which pulls back on aggregate demand. Therefore, automatic stabilizers tend to reduce the size of the fluctuations in a country's GDP.

Property Value
dbo:abstract
 • Automatický stabilizátor (též vestavěný stabilizátor, anglicky automatic stabilizer) je v politické ekonomii nástroj fiskální (rozpočtové) politiky, který po svém zavedení automaticky omezuje cyklické výkyvy v ekonomice bez rozhodnutí vlády nebo zásahu jiného ekonomického subjektu. Zatímco expanzivní vládní opatření zajišťují spíše krátkodobé povzbuzení ekonomiky, automatické stabilizátory představují dlouhodobý stabilizační efekt na ekonomiku v průběhu cyklu. Příklady automatických stabilizátorů jsou: * osobní důchodová daň s progresivní daňovou sazbou, * podpory v nezaměstnanosti a sociální transfery, * subvence do zemědělství či výkup zemědělských přebytků. (cs)
 • Automatischer Stabilisator beschreibt einen fiskalpolitischen Mechanismus zur Konjunkturstabilisierung, der den Umfang staatlicher Einnahmen und Ausgaben gegenläufig zum Konjunkturverlauf variiert und damit die Gesamtwirtschaft kurzfristig stabilisiert. Mit diesem Instrument können die für eine situationsspezifische Wirtschaftspolitik charakteristischen zeitlichen Verzögerungen, die durch Analyse- und Entscheidungsprozesse der Regierung und Verwaltung entstehen, vermieden und die Zeit bis zum Wirken mittel- bis langfristiger Effekte auf der Basis von politischen Beschlüssen überbrückt werden. (de)
 • In macroeconomics, automatic stabilizers are features of the structure of modern government budgets, particularly income taxes and welfare spending, that act to damp out fluctuations in real GDP. The size of the government budget deficit tends to increase when a country enters a recession, which tends to keep national income higher by maintaining aggregate demand. There may also be a multiplier effect. This effect happens automatically depending on GDP and household income, without any explicit policy action by the government, and acts to reduce the severity of recessions. Similarly, the budget deficit tends to decrease during booms, which pulls back on aggregate demand. Therefore, automatic stabilizers tend to reduce the size of the fluctuations in a country's GDP. (en)
 • Los estabilizadores fiscales automáticos son determinadas partidas de gastos públicos e impuestos, que ante variaciones en el nivel de renta, reaccionan de una forma automática en un sentido anticíclico. Así cuando la economía se contrae, tienen un efecto de política fiscal expansiva y que cuando la economía entra en una fase expansiva, tienen un comportamiento restrictivo, en definitiva por su propia naturaleza, reaccionan en sentido anticíclico, de forma automática, sin que sean necesarias medidas deliberadas por parte de los responsable de la política económica. Cuando se produce una fase depresiva, caracterizada porque el nivel de la demanda agregada se coloca por debajo de la renta de pleno empleo, produciéndose un desempleo de los factores de producción existentes, los estabilizadores automáticos reaccionan aumentando el consumo y la inversión, logrando de esta forma frena una caída de la demanda causante del inicio de la fase depresiva. En efecto en una situación depresiva en que disminuye la renta de los ciudadanos y crece el desempleo, la recaudación fiscal, por el impuesto sobre la renta, por ejemplo, sin que se tomen medidas específicas, disminuye, incrementando el déficit presupuestario, hechos que tienden a contrarrestar la bajada de la demanda agregada. (es)
 • Un stabilisateur automatique est, en économie, un mécanisme économique de dépense publique automatique, passive, et anti-cyclique. Il s'agit de l'ensemble des dépenses qui augmentent mécaniquement durant une crise économique ou un ralentissement conjoncturel. Il s'agit principalement des impôts et des prestations sociales. (fr)
 • ビルト・イン・スタビライザーとは、財政自体に備わっている、景気を自動的に安定させるプロセス(装置)のこと。補整的公共投資政策などの投資的財政政策に比べ、タイム・ラグがない。税制における累進率が高いほどその効果は大きい。また、歳出を一定額に固定する、あるいは増加率を固定するなどによっても安定化機能は果たせる。「景気の自動調節弁」とも言う。 (ja)
 • In macroeconomia, lo stabilizzatore automatico è un elemento di politica fiscale, che agisce in modo autonomo, volto a ridurre le fluttuazioni economiche. Può essere messo in atto attraverso tassazioni progressive e spese sociali, che agiscono come ammortizzatori nelle fluttuazioni del PIL reale. In un'ottica keynesiana, tutto ciò che cerca spontaneamente di controbilanciare le variazioni congiunturali dell'economia è uno stabilizzatore automatico. Le imposte e le indennità di disoccupazione sono i principali stabilizzatori automatici della congiuntura economica. Le imposte, in particolare quelle con tassi progressivi, frenano le variazioni del reddito disponibile dei consumatori e quindi le spese di consumo che sono una delle componenti principali del prodotto interno lordo. Le indennità di disoccupazione sostengono il reddito disponibile e corrispondono ad un aumento della spesa pubblica nei periodi di recessione. Il grande vantaggio dello stabilizzatore automatico è quello di agire immediatamente mentre le politiche congiunturali discrezionali intervengono sovente in ritardo (bisogna stabilire che si è in recessione prima di agire). (it)
 • Automatyczny stabilizator – opisywany w makroekonomii efekt pasywnej polityki budżetowej państwa, która automatycznie reagując na zmiany sytuacji gospodarczej, samoczynnie powoduje ograniczenie wahań poziomu produkcji, bez konieczności podejmowania decyzji uznaniowych przez instytucje państwowe. Automatyczne stabilizatory prowadzą do wzrostu wpływów budżetowych w okresie ożywienia gospodarczego oraz ich spadku w okresie spowolnienia. Innymi słowy, poprzez ich działanie polityka budżetowa w okresie ożywienia staje się automatycznie restrykcyjna, a w okresie spowolnienia – ekspansywna. Ważnymi automatycznymi stabilizatorami są: * System podatkowy (szczególnie progresywny podatek dochodowy)Większość podatków (wyjątkiem jest np. podatek pogłówny) jest ściśle powiązana z poziomem aktywności w gospodarce. Przy spowolnieniu gospodarczym dochodzi do automatycznego zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, oraz redukcji wpływów budżetowych z tytułu podatków, natomiast przy wzroście aktywności gospodarczej, zarówno obciążenia podmiotów gospodarczych, jak i wpływy budżetowe z tytułu podatków automatycznie rosną. W sytuacji spowolnienia mechanizm ten oddziałuje zatem w kierunku zwiększenia zagregowanego popytu, natomiast w sytuacji ożywienia – w kierunku jego ograniczenia. Oddziaływanie systemu podatkowego jako automatycznego stabilizatora koniunktury jest szczególnie silne w przypadku progresywnej stopy opodatkowania: jeżeli stawki podatkowe mają charakter progresywny, zmiany obciążeń podatkowych i wpływów budżetowych z tytułu podatków są relatywnie większe, niż powodujące je zmiany aktywności gospodarczej. Badania empiryczne, np. analizy obejmujące gospodarkę USA w latach 1962–1995 i 1913–2000, potwierdzają, że taki stabilizujący efekt rzeczywiście zachodzi w praktyce, i sprzyja dłuższym i stabilniejszym okresom wzrostu. * Świadczenia i transfery publiczne (np. zasiłek dla bezrobotnych, wydatki na pomoc społeczną) Obniżeniu aktywności gospodarczej zazwyczaj towarzyszy spadek dynamiki wynagrodzeń oraz wzrost stopy bezrobocia; w efekcie następuje zwiększenie płatności transferowych państwa, w tym wypłat zasiłków dla bezrobotnych. Oznacza to automatyczny wzrost wydatków państwa, oddziałujący w kierunku zwiększenia zagregowanego popytu. Z kolei w sytuacji ożywienia dynamika wynagrodzeń zazwyczaj rośnie, a stopa bezrobocia obniża się, a zatem zmniejszają się płatności transferowe państwa, co przyczynia się do ograniczenia wzrostu zagregowanego popytu. Do najważniejszych zalet automatycznych stabilizatorów należy ich natychmiastowe działanie, niezależne od decyzji instytucji odpowiedzialnych za politykę budżetową. Automatyczne stabilizatory zmniejszają wahania koniunktury bez konieczności weryfikowania, czy wstrząs, któremu podlega gospodarka, jest na tyle silny, aby instytucje państwowe musiały zareagować, a także bez inicjowania czasochłonnego procesu decyzyjnego. Najczęściej omawianą wadą automatycznych stabilizatorów jest fakt, że pomagają one jedynie łagodzić wahania poziomu produkcji, lecz nie eliminują ich. (pl)
 • Автоматический стабилизатор (также встроенный стабилизатор) — вид бюджетной политики, при котором налоговые доходы и расходы бюджета автоматически меняются в зависимости от фазы экономического цикла так, чтобы сгладить колебания экономики. Бюджетная политика не является оперативным инструментом государственного регулирования экономики, так как законы о налогах и бюджете требуют длительного обсуждения и вступают в действие, как правило, не сразу. Поэтому становится привлекательной возможность использования автоматических стабилизаторов, которые включаются и выключаются без участия государства. (ru)
 • Автомат́ичні стабілізáтори — економічні інструменти, що зменшують амплітуду коливань самостійно, без здійснення спеціальних заходів економічної політики. Автоматичні стабілізатори — деякі інструменти постійно встановлені в економічній системі, складові частини економічної політики, які автоматично стимулюють або інгібують підвищену активність без державного втручання. Є функцією стабілізації державних доходів і витрат. Важливі автоматичні стабілізатори: * Податок на прибуток * Допомога по безробіттю (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1183512 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7396 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1117009673 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Automatischer Stabilisator beschreibt einen fiskalpolitischen Mechanismus zur Konjunkturstabilisierung, der den Umfang staatlicher Einnahmen und Ausgaben gegenläufig zum Konjunkturverlauf variiert und damit die Gesamtwirtschaft kurzfristig stabilisiert. Mit diesem Instrument können die für eine situationsspezifische Wirtschaftspolitik charakteristischen zeitlichen Verzögerungen, die durch Analyse- und Entscheidungsprozesse der Regierung und Verwaltung entstehen, vermieden und die Zeit bis zum Wirken mittel- bis langfristiger Effekte auf der Basis von politischen Beschlüssen überbrückt werden. (de)
 • In macroeconomics, automatic stabilizers are features of the structure of modern government budgets, particularly income taxes and welfare spending, that act to damp out fluctuations in real GDP. The size of the government budget deficit tends to increase when a country enters a recession, which tends to keep national income higher by maintaining aggregate demand. There may also be a multiplier effect. This effect happens automatically depending on GDP and household income, without any explicit policy action by the government, and acts to reduce the severity of recessions. Similarly, the budget deficit tends to decrease during booms, which pulls back on aggregate demand. Therefore, automatic stabilizers tend to reduce the size of the fluctuations in a country's GDP. (en)
 • Un stabilisateur automatique est, en économie, un mécanisme économique de dépense publique automatique, passive, et anti-cyclique. Il s'agit de l'ensemble des dépenses qui augmentent mécaniquement durant une crise économique ou un ralentissement conjoncturel. Il s'agit principalement des impôts et des prestations sociales. (fr)
 • ビルト・イン・スタビライザーとは、財政自体に備わっている、景気を自動的に安定させるプロセス(装置)のこと。補整的公共投資政策などの投資的財政政策に比べ、タイム・ラグがない。税制における累進率が高いほどその効果は大きい。また、歳出を一定額に固定する、あるいは増加率を固定するなどによっても安定化機能は果たせる。「景気の自動調節弁」とも言う。 (ja)
 • Автоматический стабилизатор (также встроенный стабилизатор) — вид бюджетной политики, при котором налоговые доходы и расходы бюджета автоматически меняются в зависимости от фазы экономического цикла так, чтобы сгладить колебания экономики. Бюджетная политика не является оперативным инструментом государственного регулирования экономики, так как законы о налогах и бюджете требуют длительного обсуждения и вступают в действие, как правило, не сразу. Поэтому становится привлекательной возможность использования автоматических стабилизаторов, которые включаются и выключаются без участия государства. (ru)
 • Автомат́ичні стабілізáтори — економічні інструменти, що зменшують амплітуду коливань самостійно, без здійснення спеціальних заходів економічної політики. Автоматичні стабілізатори — деякі інструменти постійно встановлені в економічній системі, складові частини економічної політики, які автоматично стимулюють або інгібують підвищену активність без державного втручання. Є функцією стабілізації державних доходів і витрат. Важливі автоматичні стабілізатори: * Податок на прибуток * Допомога по безробіттю (uk)
 • Automatický stabilizátor (též vestavěný stabilizátor, anglicky automatic stabilizer) je v politické ekonomii nástroj fiskální (rozpočtové) politiky, který po svém zavedení automaticky omezuje cyklické výkyvy v ekonomice bez rozhodnutí vlády nebo zásahu jiného ekonomického subjektu. Zatímco expanzivní vládní opatření zajišťují spíše krátkodobé povzbuzení ekonomiky, automatické stabilizátory představují dlouhodobý stabilizační efekt na ekonomiku v průběhu cyklu. Příklady automatických stabilizátorů jsou: (cs)
 • Los estabilizadores fiscales automáticos son determinadas partidas de gastos públicos e impuestos, que ante variaciones en el nivel de renta, reaccionan de una forma automática en un sentido anticíclico. Así cuando la economía se contrae, tienen un efecto de política fiscal expansiva y que cuando la economía entra en una fase expansiva, tienen un comportamiento restrictivo, en definitiva por su propia naturaleza, reaccionan en sentido anticíclico, de forma automática, sin que sean necesarias medidas deliberadas por parte de los responsable de la política económica. (es)
 • In macroeconomia, lo stabilizzatore automatico è un elemento di politica fiscale, che agisce in modo autonomo, volto a ridurre le fluttuazioni economiche. Può essere messo in atto attraverso tassazioni progressive e spese sociali, che agiscono come ammortizzatori nelle fluttuazioni del PIL reale. In un'ottica keynesiana, tutto ciò che cerca spontaneamente di controbilanciare le variazioni congiunturali dell'economia è uno stabilizzatore automatico. Le imposte e le indennità di disoccupazione sono i principali stabilizzatori automatici della congiuntura economica. (it)
 • Automatyczny stabilizator – opisywany w makroekonomii efekt pasywnej polityki budżetowej państwa, która automatycznie reagując na zmiany sytuacji gospodarczej, samoczynnie powoduje ograniczenie wahań poziomu produkcji, bez konieczności podejmowania decyzji uznaniowych przez instytucje państwowe. Automatyczne stabilizatory prowadzą do wzrostu wpływów budżetowych w okresie ożywienia gospodarczego oraz ich spadku w okresie spowolnienia. Innymi słowy, poprzez ich działanie polityka budżetowa w okresie ożywienia staje się automatycznie restrykcyjna, a w okresie spowolnienia – ekspansywna. (pl)
rdfs:label
 • Automatický stabilizátor (cs)
 • Automatischer Stabilisator (de)
 • Automatic stabilizer (en)
 • Estabilizador fiscal automático (es)
 • Stabilizzatore automatico (it)
 • Stabilisateur automatique (fr)
 • ビルト・イン・スタビライザー (ja)
 • Automatyczny stabilizator (pl)
 • Автоматический стабилизатор (ru)
 • Автоматичні стабілізатори (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License