About: Astrobiology

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Astrobiology, and the related field of exobiology, is an interdisciplinary scientific field that studies the origins, early evolution, distribution, and future of life in the universe. Astrobiology is the multidisciplinary field that investigates the deterministic conditions and contingent events with which life arises, distributes, and evolves in the universe. It considers the question of whether extraterrestrial life exists, and if it does, how humans can detect it.

Property Value
dbo:abstract
 • L'astrobiologia (del grec àstron = 'estrella', bios = 'vida' i logos = 'paraula/ciència'), també coneguda com a exobiologia (del grec: exo = 'exterior'), és un camp científic interdisciplinari que està relacionat amb ciències tals com l'astrofísica, la biologia, la química, la geologia, la informàtica o l'antropologia. El seu camp d'estudi és ample i es dedica principalment a investigar l'origen de la vida a la Terra i la possibilitat que aquests processos s'hagin produït en altres mons. És considerada l'única disciplina científica que es dedica a la recerca de vida extraterrestre, a diferència de la ufologia que es considera una pseudociència. Algunes de les preguntes a les quals mira de respondre l'astrobiologia són les següents: * Què és la vida? * Com va sorgir la vida a la Terra? * Com evoluciona i es desenvolupa? * Hi ha vida (vida extraterrestre) en altres llocs de l'univers? * Quin és el futur de la vida en la Terra i en altres llocs? Aquestes preguntes fan que l'astrobiologia sigui una ciència amb profundes implicacions filosòfiques. Així també fa ús principalment d'una combinació de les disciplines de física, química, astronomia, astrofísica, biologia molecular, ecologia, ciències planetàries i geologia per a l'estudi de la possibilitat de vida en altres planetes i ajuda a reconèixer biosferes que puguin ser diferents a les de la Terra. L'origen i l'evolució primerenca de la vida és una part inseparable de la disciplina de l'astrobiologia. L'astrobiologia s'ocupa de la interpretació de les dades científiques, principalment de hipòtesi que s'ajusten fermament a les teories científiques existents. Donats les dades més detallades i confiables sobre altres parts de l'univers, les arrels de l'astrobiologia -física, química i biologia- poden tenir les seves bases teòriques en dubte. Aquest camp interdisciplinari abasta la investigació sobre l'origen i l'evolució dels sistema planetari, els orígens dels , les interaccionis roca-aigua-carboni, l'abiogènesi a la Terra, la habitabilitat planetària, la investigació sobre biofirmes per a la detecció de la vida, i els estudis sobre les possibilitats que la vida s'adapti als desafiaments de la Terra i de l'espai exterior. La química de la vida va poder haver començat poc després del Big Bang, fa 13.800 milions d'anys, durant una època habitable quan l'Univers tenia entre 10 a 17 milions d'anys. Segons la hipòtesi de la Panspèrmia, la vida microscòpica -distribuïda per meteorits, asteroides i altres cossos petits del Sistema Solar- pot existir en tot l'univers. Segons una investigació publicada a l'agost de 2015, les galàxies més grans poden ser més propícies per a la creació i desenvolupament de planetes habitables que les galàxies més petites com la Via Làctia. No obstant això, la Terra és l'únic lloc en l'univers conegut per l'ésser humà que conté vida. Estimacions de zones habitables al voltant d'altres estrelles, de vegades referides com a "zones de Rinxolets d'Or", juntament amb el descobriment de centenars de planetes extrasolars i nous coneixements sobre hàbitats extrems aquí a la Terra, suggereixen que pot haver-hi més llocs habitables en l'univers dels quals es van considerar com a possibles fins fa poc. Els estudis actuals al planeta Mart duts a terme pels exploradors Curiosity i Perseverance estan buscant evidències de la vida passada, així com en les planícies relacionades amb els rius o llacs antics que puguin haver estat habitables en el passat. La recerca d'evidència de habitabilitat, tafonomia (relacionada amb fòssils) i molècules orgàniques al planeta Mart és ara un objectiu primari de la NASA i la Agència Espacial Europea. (ca)
 • Astrobiologie (používají se i termíny exobiologie, exopaleontologie, astropaleontologie, kosmobiologie a bioastronomie), je vědní obor biologie zabývající se původem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Tento interdisciplinární obor zahrnuje vyhledávání obyvatelného prostředí v naší Sluneční soustavě i mimo ni, hledání důkazů o prebiotické chemii, životu na Marsu a dalších subjektů v naší sluneční soustavě i laboratorní a terénní výzkum počátku a vývoje . Astrobiologie využívá fyziku, chemii, astronomii, biologii, molekulární biologii, ekologii, zeměpis a geologii, aby prozkoumala možnost života na jiných planetách a mohla rozpoznat , které mohou být zcela odlišné od zemské. Astrobiologie se týká i samotného výkladu současných vědeckých poznatků; hledá další údaje z jiných částí vesmíru a zabývá se hypotézami, které ověřuje na základě vědeckých faktů a případně je vyvrací či mění. (cs)
 • علم الأحياء الفلكي (بالإنجليزية: Astrobiology)‏ هو حقل علمي متعدد التخصصات يهتم بأصول الكون وتطوره المبكر وتوزيعه ومستقبل الحياة في الكون. يعتبر علم الأحياء الفلكي مسألة ما إذا كانت الحياة خارج الأرض موجودة. وكيف يمكن للإنسان أن يكتشفها إذا كانت كذلك. المصطلح علم الأحياء الخارجية (exobiology) هو مماثل. علم الأحياء الفلكي يستخدم علم الأحياء الجزيئي والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية والكيمياء وعلم الفلك وعلم الكون الفيزيائي وعلم الكواكب خارج المجموعة الشمسية والجيولوجيا من أجل التحقق من إمكانية الحياة على عوالم أخرى والمساعدة في التعرف على المحيطات الحيوية التي قد تكون مختلفة عن تلك الموجودة على الأرض. أصل وتطور الحياة المبكر هو جزء لا يتجزأ من نظام علم الأحياء الفلكي. يهتم علم الأحياء الفلكي بتفسير البيانات العلمية الموجودة، وعلى الرغم من أن التخمين هو مُسلي لإعطاء السياق، فإن علم الأحياء الفلكي يهتم أساسًا بالفرضيات التي تتلائم بشدة مع النظريات العلمية الموجودة. (ar)
 • Astrobiology, and the related field of exobiology, is an interdisciplinary scientific field that studies the origins, early evolution, distribution, and future of life in the universe. Astrobiology is the multidisciplinary field that investigates the deterministic conditions and contingent events with which life arises, distributes, and evolves in the universe. It considers the question of whether extraterrestrial life exists, and if it does, how humans can detect it. Astrobiology makes use of molecular biology, biophysics, biochemistry, chemistry, astronomy, physical cosmology, exoplanetology, geology, paleontology, and ichnology to investigate the possibility of life on other worlds and help recognize biospheres that might be different from that on Earth. The origin and early evolution of life is an inseparable part of the discipline of astrobiology. Astrobiology concerns itself with interpretation of existing scientific data, and although speculation is entertained to give context, astrobiology concerns itself primarily with hypotheses that fit firmly into existing scientific theories. This interdisciplinary field encompasses research on the origin of planetary systems, origins of organic compounds in space, rock-water-carbon interactions, abiogenesis on Earth, planetary habitability, research on biosignatures for life detection, and studies on the potential for life to adapt to challenges on Earth and in outer space. Biochemistry may have begun shortly after the Big Bang, 13.8 billion years ago, during a habitable epoch when the Universe was only 10–17 million years old. According to the panspermia hypothesis, microscopic life—distributed by meteoroids, asteroids and other small Solar System bodies—may exist throughout the universe. According to research published in August 2015, very large galaxies may be more favorable to the creation and development of habitable planets than such smaller galaxies as the Milky Way. Nonetheless, Earth is the only place in the universe humans know to harbor life. Estimates of habitable zones around other stars, sometimes referred to as "Goldilocks zones", along with the discovery of thousands of extrasolar planets and new insights into extreme habitats here on Earth, suggest that there may be many more habitable places in the universe than considered possible until very recently. Current studies on the planet Mars by the Curiosity and Perseverance rovers are searching for evidence of ancient life as well as plains related to ancient rivers or lakes that may have been habitable. The search for evidence of habitability, taphonomy (related to fossils), and organic molecules on the planet Mars is now a primary NASA and ESA objective. Even if extraterrestrial life is never discovered, the interdisciplinary nature of astrobiology, and the cosmic and evolutionary perspectives engendered by it, may still result in a range of benefits here on Earth. (en)
 • Βιοαστρονομία, Αστροβιολογία ή Εξωβιολογία είναι ο διεπιστημονικός κλάδος που εξετάζει το ζήτημα της ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη, δηλαδή εξωγήινης ζωής, και ασχολείται με την αναζήτησή της. Η βιοαστρονομία σχετίζεται άμεσα τόσο με τη βιολογία όσο και με τη γεωλογία και με την , κλάδο της αστρονομίας. (el)
 • Astrobiologie ist eine interdisziplinäre Naturwissenschaft, die sich mit dem Studium des Ursprungs, der Evolution, der Verteilung und der Zukunft des Lebens im Universum beschäftigt. Dies beinhaltet: * Die Suche und Erforschung extrasolarer bewohnbarer Planeten und Monde * Die Suche nach Spuren der chemischen Evolution sowie ehemaliges oder noch immer vorhandenes außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem (z. B. Leben auf dem Mars, Leben auf der Venus) * Labor- und Feldstudien über den Ursprung des Lebens sowie frühe Evolution auf der Erde * Studien über die mögliche Adaptierung von Leben an sehr unwirtlichen Orten (Extremophile) auf der Erde und im Weltall Ziel dieser Forschungen ist es, Aussagen und Schlussfolgerungen über den Ursprung und die Evolution des Lebens auf der Erde und – parallel dazu – im Universum zu machen und herauszufinden, ob und auf welche Weise Leben außerhalb der Erde existiert oder existieren könnte. (de)
 • Astrobiologio (ankaŭ kosmobiologio, eksterbiologio, eĉ ekzobiologio) estas la spekulativa kampo de biologio en kiu oni konsideras la eblon, kaj eblan karakteron de ekstertera vivo. Kvankam la kampo estas spekulativa, la malekzisto de vivo en la resto de la universo estas hipotezo falsebla, kaj tiel astrobiologio estas valida kampo por scienca esploro. Tial la serĉado por ekstertera vivo estas gravega por astrobiologistoj. Iuj konstatas, ke la kvanto da planedoj kun inteligenta eksterterana vivo estus taksebla per la ekvacio de Drako se kaj kiam ni ekkonis la valorojn de ĝiaj parametroj. Tamen, pro la malcerteco pri la termoj de la ekvacio, estas neeble antaŭvidi ĉu vivo estas rara ĉu ofta. Alia kunligita temo de astrobiologio estas la kiu demandas, se vivo oftas en la universo, kial ne troviĝas evidenta signalo de ĝi? Aktuale, ne estas evidenteco por la ekzisto de ekstertera vivo (ĝis mez-2002). Tamen ekzamenado de aerolitoj el Antarkto, kiuj devenas el Marso provizis tion, kion iuj sciencistoj kredas fosilietoj de ekstertera vivo mikroskopskala, sed tiu interpreto de la evidenteco restas ankoraŭ debatebla. * Simboloj en la kosmosondilo Voyager * Mobila roboto Rover de la NASA-misio sur Marso (eo)
 • Astrobiologia edo exobiologia unibertsoaren jatorria, bizi goiztiarraren eboluzioa, banaketa eta biziaren etorkizuna aztertzen dituen zientziaren adarra da. Astrobiologiak galdera nagusitzat du ea Lurretik kanpo bizirik badagoen eta, egonez gero, gizakiek nola detekta dezaketen. Astrobiologiak beste munduetan bizia egoteko posibilitatea aztertzeko eta Lurraren biosferak dituen ezaugarriak ez dituzten biosferak aurkitzeko, hainbat arlo zientifiko baliatzen ditu, hala nola, biologia molekularra, biofisika, biokimika, kimika, astronomia, kosmologia fisikoa, eta geologia. Astrobiologiak datu zientifiko errealen interpretazioa egiten du; nahiz eta espekulazioa erabil daitekeen testuingurua ezartzeko, astrobiologiak dagoeneko existitzen diren teoria zientifikoen inguruko hipotesiak bakarrik egiten ditu. Zientziaren adar honek ikertzen du planeta-sistemen jatorria, en jatorria, arroken, uraren eta karbonoaren arteko elkarrekintzak, Lurraren abiogenesia, planeten habitagarritasuna eta biziaren gaitasuna Lurreko eta kanpo-espazioko erronka ezberdinei aurre egiteko. Biokimika Big Bang gertatu eta gutxira hasi zela uste dute ikertzaileek, duela 13,8 mila milioi urte. Garai horretan unibertsoak 10-17 milioi urte besterik ez zituen. Panespermia hipotesiaren arabera, Eguzki Sistemaren meteorito, asteroide eta beste gorputz txikiek sakabanatutako bizi mikroskopikoa unibertso osoan zehar egon daiteke. 2015. urteko abuztuan argitaratu zen ikerketa baten arabera, galaxia oso handiak Esne Bidea bezalako galaxia txikiagoak baino egokiagoak izan daitezke planeta habitagarriak sortu eta garatzeko. Lurra da, ordea, gizakiok ezagutzen dugun leku habitagarri bakarra. Beste izarren inguruan bizitzeko baldintzak dituzten zonak aurkitzeko estimazioek, "Zona zirkunestelar habitagarri" ere deritzenak, aurkitu diren ehunka exoplanetekin batera, pentsarazten digute duela gutxi arte uste izan dena baino bizitzeko egokiak diren askoz ere leku gehiago egon daitezkeela unibertsoan.Marte planetan Curiosity eta Opportunity rovers-en bidez egiten ari diren ikerketetan antzinako biziaren ebidentziak bilatzen ari dira, hala nola, antzinako erreka edo lakuen ondorio diren lautadak, habitagarriak izan zitezkeenak. Marteko habitagarritasunaren ebidentziak fosilak (tafonomia) eta molekula organikoak dira bai NASAren eta bai ESAren helburu nagusiak. Nahiz eta Lurretik kanpo bizirik ez existitu, astrobiologiari esker lortu diren ikuspuntu ebolutiboek onurak ekarri dituzte. (eu)
 • La astrobiología es la rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo: vida extraterrestre y vida en la tierra.​ La astrobiología aborda el interrogante de si existe vida más allá de la Tierra, y cómo los humanos pueden detectarla si la hay.​ El término exobiología es similar, pero más específico; estudia específicamente las posibilidades de vida extraterrestre y los efectos de los ambientes en los seres vivos.​ Hace uso principalmente de una combinación de las disciplinas de física, química, astronomía, astrofísica, biología molecular, ecología, ciencias planetarias y geología para el estudio de la posibilidad de vida en otros planetas y ayuda a reconocer biósferas que puedan ser diferentes a las de la Tierra.​ El origen y la evolución temprana de la vida es una parte inseparable de la disciplina de la astrobiología.​ La astrobiología se ocupa de la interpretación de los datos científicos, principalmente de hipótesis que se ajustan firmemente a las teorías científicas existentes. Dados los datos más detallados y confiables sobre otras partes del universo, las raíces de la astrobiología -física, química y biología- pueden tener sus bases teóricas en entredicho. Este campo interdisciplinario abarca la investigación sobre el origen y la evolución de los sistema planetario, los orígenes de los compuestos orgánicos en el espacio, las interacciones roca-agua-carbono, la abiogénesis en la Tierra, la habitabilidad planetaria, la investigación sobre biofirmas para la detección de la vida, y los estudios sobre las posibilidades de que la vida se adapte a los desafíos de la Tierra y del espacio exterior.​​​ La química de la vida pudo haber comenzado poco después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, durante una época habitable cuando el Universo tenía entre 10 a 17 millones de años.​​ Según la hipótesis de la Panspermia, la vida microscópica -distribuida por meteoritos, asteroides y otros cuerpos pequeños del Sistema Solar- puede existir en todo el universo.​​ Según una investigación publicada en agosto de 2015, las galaxias más grandes pueden ser más propicias para la creación y desarrollo de planetas habitables que las galaxias más pequeñas como la Vía Láctea.​ Sin embargo, la Tierra es el único lugar en el universo conocido por el ser humano que contiene vida.​ Estimaciones de zonas habitables alrededor de otras estrellas,​ a veces referidas como "zonas de Ricitos de Oro", junto con el descubrimiento de cientos de planetas extrasolares y nuevos conocimientos sobre hábitats extremos aquí en la Tierra, sugieren que puede haber más lugares habitables en el universo de los que se consideraron como posibles hasta hace poco.​​​ Los estudios actuales en el planeta Marte llevados a cabo por los robots Curiosity​ y los exploradores Opportunity están buscando evidencias de la vida antigua, así como en las planicies relacionadas con los ríos o lagos antiguos que puedan haber sido habitables en el pasado.​​​ La búsqueda de evidencia de habitabilidad, tafonomía (relacionada con fósiles) y moléculas orgánicas en el planeta Marte es ahora un objetivo primario de la NASA y la Agencia Espacial Europea. (es)
 • Cuardach is staidéar ar bheatha eachtardhomhanda. I measc na dteicníochtaí a úsáidtear, tá monatóiriú ar thonnta raidió ó chórais réaltaí taobh amuigh den Ghrianchóras, agus úsáid taiscéalaithe spáis chun beatha, nó móilíní a bheadh riachtanach don bheatha, a bhrath. (ga)
 • Astrobiologi (kadang disebut juga eksobiologi, eksopaleontologi, bioastronomi, dan xenobiologi) adalah kajian tentang asal, evolusi, penyebaran, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Bidang ilmu antardisiplin ini meliputi pencarian lingkungan laik huni baik di dalam maupun di luar Tata Surya, pencarian bukti kimia prebiotik, kehidupan di Mars dan benda lain di Tata Surya, penelitian laboratorium dan lapangan perihal asal dan evolusi awal kehidupan di Bumi, serta kajian potensi makhluk hidup untuk beradaptasi di Bumi dan di luar angkasa. Astrobiologi memanfaatkan biologi molekuler, biofisika, biokimia, kimia, astronomi, kosmologi fisik, eksoplanetologi dan geologi untuk menyelidiki kemungkinan kehidupan di dunia lain dan membantu mengenali biosfer yang mungkin berbeda dari yang ada di Bumi. Asal usul dan evolusi awal kehidupan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu astrobiologi. Astrobiologi berkaitan dengan interpretasi data ilmiah yang ada. Astrobiologi menyangkut dirinya sendiri terutama dengan hipotesis yang sesuai dengan teori-teori ilmiah yang ada. Bidang antardisiplin ini mencakup penelitian tentang asal-usul sistem planet, asal-usul , interaksi batuan-air-karbon, abiogenesis di Bumi, kelaikhunian planet, penelitian tentang biosignatures untuk deteksi kehidupan, dan studi tentang potensi kehidupan untuk beradaptasi dengan tantangan di Bumi dan di luar angkasa. Biokimia mungkin telah dimulai tak lama setelah Big Bang, 13,8 miliar tahun yang lalu, selama zaman yang laik huni ketika semesta baru berusia 10-17 juta tahun. Menurut hipotesis panspermia, kehidupan mikroskopis — didistribusikan oleh meteoroid, asteroid, dan benda kecil Tata Surya lainnya — mungkin ada di seluruh alam semesta. Menurut penelitian yang diterbitkan pada Agustus 2015, galaksi yang sangat besar mungkin lebih menguntungkan bagi penciptaan dan pengembangan planet yang dapat dihuni daripada galaksi yang lebih kecil seperti Bima Sakti. Meskipun demikian, Bumi adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang diketahui manusia sebagai tempat kehidupan. Perkiraan zona laik huni di sekitar bintang lain, kadang-kadang disebut sebagai "zona Goldilocks" bersamaan dengan penemuan ratusan planet ekstrasurya dan wawasan baru mengenai habitat ekstrem. di sini di Bumi, sarankan bahwa mungkin ada lebih banyak tempat yang bisa dihuni di alam semesta daripada yang diperkirakan hingga saat ini. di planet Mars oleh wahana penjelajah Curiosity dan Opportunity sedang dilakukan untuk mencari bukti kehidupan kuno serta dataran yang terkait dengan sungai atau danau purba yang mungkin telah dihuni. Pencarian untuk bukti kelaikhunian, (terkait dengan fosil), dan molekul organik di planet Mars sekarang menjadi tujuan utama NASA dan ESA. Bahkan jika kehidupan di luar bumi tidak pernah ditemukan, sifat astrobiologi antardisiplin, dan perspektif kosmik dan evolusi yang ditimbulkan olehnya, masih dapat menghasilkan berbagai manfaat di Bumi. (in)
 • L'astrobiologia è una scienza che studia l'origine, l'evoluzione e la distribuzione delle forme di vita nell'universo, cercando di scoprire se esistono forme di vita nate fuori dal pianeta Terra. L'astrobiologia coinvolge in tutto il mondo un gran numero di ricercatori appartenenti a varie discipline: astronomia, biologia, scienze della Terra, matematica, scienze e tecnologie delle telecomunicazioni, ma anche sociologia e filosofia. L'Unione Astronomica Internazionale, che raccoglie tutti gli astronomi professionisti, ha una sezione dedicata all'astrobiologia (Commissione F3 Astrobiology), ed esistono Istituti di astrobiologia presso diverse Istituzioni scientifiche, quali per esempio il NASA Astrobiology Institute, il Centro de Astrobiología. Due riviste scientifiche internazionali si occupano esclusivamente di astrobiologia: Astrobiology e International Journal of Astrobiology. Diverse associazioni di ricerca professionali raccolgono gli scienziati che si occupano di astrobiologia; le principali sono The International Society for the Study of the Origin of Life – The International Astrobiology Society (ISSOL) e l'European Astrobiology Network Association (EANA), che raccoglie le società di astrobiologia che operano in Europa. In Italia esistono alcuni insegnamenti universitari di astrobiologia. Questa scienza in passato veniva definita anche bioastronomia o esobiologia; tali denominazioni sono usate ancora da qualche autore. (it)
 • 우주생물학(宇宙生物學, Astrobiology)은 생물의 탄생과 진화의 과정을 규명하여, 지구 이외의 천체에서 생명체가 존재할 가능성을 밝혀내고, 이를 토대로, 외계 생물의 존재 여부와, 이런 생물들의 이 일어나는 기작에 대하여 예측하는 학문이다. (ko)
 • 宇宙生物学(うちゅうせいぶつがく、(英: Astrobiology、英: Exobiology、英: Xenobiology)とは地球に限らず、広く宇宙全体での生命体について考察し、生物生存の実態や生物現象のより普遍的な仕組み、生命の起源などを明らかにしようとする学問。アストロバイオロジーともいう。天文学、生物学、地質学、物理学、化学など横断的学問の上に成立する。しかし、比較的新しい学問なのでその定義ははっきりと確定していない。 (ja)
 • Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) – dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych. (pl)
 • Bij astrobiologie of exobiologie wordt op andere hemellichamen dan de Aarde onderzoek gedaan naar het mogelijk voorkomen van leven en naar de voorwaarden voor het ontstaan van het leven. (nl)
 • Астробиоло́гия (экзобиоло́гия) — научная дисциплина, рассматривающая возможность появления, эволюции и сохранения жизни на других планетах во Вселенной. Астробиология опирается на научные достижения в области физики, химии, астрономии, биологии, экологии, планетологии, географии, геологии и космонавтики для исследования возможности существования внеземной жизни. В решении некоторых задач астробиология тесно соприкасается с космической биологией и космической медициной, возникшими в связи с активным проникновением человека в космическое пространство. Астробиология осуществляет поиск пригодной для жизни среды обитания как в Солнечной системе, так и за её пределами, поиск доказательств предбиотической химии, лабораторные и практические исследования происхождения и раннего развития жизни на Земле, а также исследования потенциальных возможностей жизни в части приспособления к сложным условиям на Земле и в космосе. (ru)
 • Astrobiologia, anteriormente conhecida como exobiologia, é um campo científico interdisciplinar que estuda as origens, evolução inicial, distribuição e futuro da vida no universo. A astrobiologia considera a questão de saber se existe vida extraterrestre e, em caso afirmativo, como os humanos podem detectá-la. A astrobiologia faz uso da biologia molecular, biofísica, bioquímica, química, astronomia, cosmologia física, exoplanetologia, geologia, paleontologia e icnologia para investigar a possibilidade de vida em outros mundos e ajudar a reconhecer biosferas que podem ser diferentes daquela na Terra. A origem e evolução inicial da vida é uma parte inseparável da disciplina de astrobiologia. A astrobiologia se preocupa com a interpretação dos dados científicos existentes e, embora a especulação seja considerada para dar contexto, a astrobiologia se preocupa principalmente com as hipóteses que se encaixam firmemente nas teorias científicas existentes. Este campo interdisciplinar abrange pesquisas sobre a origem dos sistemas planetários, origens dos , interações rocha-água-carbono, abiogênese na Terra, habitabilidade planetária, pesquisa em para detecção de vida e estudos sobre o potencial da vida para se adaptar a desafios na Terra e no espaço sideral. A bioquímica pode ter começado logo após o Big Bang, 13.8 bilhões de anos atrás, durante uma época habitável quando o Universo tinha apenas 10-17 milhões de anos. De acordo com a hipótese da panspermia, vida microscópica, distribuída por meteoroides, asteroides e outros corpos menores do Sistema Solar, pode existir em todo o universo. De acordo com a pesquisa publicada em agosto de 2015, galáxias muito grandes podem ser mais favoráveis à criação e ao desenvolvimento de planetas habitáveis do que galáxias menores como a Via Láctea. No entanto, a Terra é o único lugar no universo que os humanos conhecem que pode abrigar vida. Estimativas de zonas habitáveis em torno de outras estrelas, às vezes referidas como "Zona de Goldilocks", junto com a descoberta de milhares de exoplanetas e novos insights sobre habitats extremos aqui na Terra, sugerem que possa haver mais locais habitáveis no universo do que se considerava anteriormente. Os no planeta Marte pelos rovers Curiosity e Perseverance estão em busca de evidências de vida antiga, bem como planícies relacionadas a rios ou lagos antigos que podem ter sido habitáveis. A busca por evidências de habitabilidade, tafonomia (relacionada a fósseis) e moléculas orgânicas no planeta Marte é agora um objetivo primário da NASA e da ESA. Mesmo que a vida extraterrestre nunca seja descoberta, a natureza interdisciplinar da astrobiologia e as perspectivas cósmicas e evolutivas engendradas por ela podem resultar em uma série de benefícios aqui na Terra. (pt)
 • Astrobiologin är en ny och snabbt växande mångvetenskap som behandlar frågan om liv i universum. På sätt och vis är inte astrobiologin ett eget ämne, utan snarare ett paraply av frågeställningar som vi nu, för första gången, på ett korrekt vetenskapligt sätt kan formulera. Begreppen mångvetenskapligt ämne har introducerats eftersom astrobiologin helt enkelt omfattar så många aspekter att det omöjliggör en tvärvetenskaplig aktivitet i den normala bemärkelsen. Forskning inom astrobiologi utförs således i huvudsak inom ramen för de traditionella forskningsområdena (geologi, biologi, kemi, astronomi och fysik), där man inom respektive forskningsområde försöker svara på frågor som relaterar till astrobiologin. Genom denna forskning har dock nya gränssnitt formulerats, något som i sin tur har lett till en ökad kommunikation och integration mellan de traditionella forskningsgrenarna. (sv)
 • Астробіологія (екзобіологія) — наука, предметом якої є вивчення походження, еволюції та розповсюдження життя на інших планетах у Всесвіті. Астробіологія спирається на наукові досягнення в галузі фізики, хімії, астрономії, біології, екології, планетології, географії, геології і космонавтики для дослідження можливості існування позаземного життя. У вирішенні деяких завдань астробіологія тісно дотикається до і космічної медицини, що виникли у зв'язку з активним проникненням людини в космічний простір. Астробіологія здійснює пошук придатного для життя середовища проживання як в Сонячній системі, так і за її межами, пошук доказів пребіотичної хімії, лабораторні і практичні дослідження походження і раннього розвитку життя на Землі, а також дослідження потенційних можливостей життя в частині пристосування до складних умов на Землі і в космосі. (uk)
 • 天體生物學(英語:astrobiology),舊稱外空生物学(xenobiology),是一門研究在宇宙中生命起源、生物演化、分布和未來發展的交叉学科,並不只限於地外生物,或包括對的研究。在天体物理学上,指研究天体上存在生物的条件及探测天体上是否有生物存在,研究太阳系除地球外其他行星及其卫星上和其他恒星的行星系上可能存在生命现象的理论,以及探讨探测方法和手段的。 地外生物学(exobiology)是天體生物學的子集,研究範圍較為專門:包括在地球以外尋找生命,以及地外環境對生物的影響。 天體生物學綜合物理學、化學、生物學、分子生物學、生態學、行星科學、地理學與地質學多個方面,焦點研究在探討生命的起源、散佈和演進,探討在其他世界是否可能有生命存在,幫助辨識與地球生物圈環境不同的其他生物圈。英文中的「astrobiology」來自希臘語的αστρον(astron= 星体),βιος(bios= 生命),以及 λογος(logos= 词/科学)。一些天體生物學的研究課題包括: * 什麼是生命? * 生命怎樣在地球誕生? * 生命能忍受怎樣的環境? * 我們怎樣才能決定生命有否在其他星球上存在?能找到複雜生命體的機會有多大? * 在其他星球上,構成生命的基本物質會是什麼?(是否基于脱氧核糖核酸/碳?生理学?) 在科幻小说中,也可以发现外空生物学和宇宙生物学的术语,虽然这些术语通常是指推测性的外星生命的生物学。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2787 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 128123 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1106598597 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • no (en)
dbp:commons
 • Category:Astrobiology (en)
dbp:d
 • no (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:q
 • no (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:species
 • no (en)
dbp:v
 • The Department of Astrobiology (en)
dbp:voy
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wikt
 • astrobiology (en)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Βιοαστρονομία, Αστροβιολογία ή Εξωβιολογία είναι ο διεπιστημονικός κλάδος που εξετάζει το ζήτημα της ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη, δηλαδή εξωγήινης ζωής, και ασχολείται με την αναζήτησή της. Η βιοαστρονομία σχετίζεται άμεσα τόσο με τη βιολογία όσο και με τη γεωλογία και με την , κλάδο της αστρονομίας. (el)
 • Cuardach is staidéar ar bheatha eachtardhomhanda. I measc na dteicníochtaí a úsáidtear, tá monatóiriú ar thonnta raidió ó chórais réaltaí taobh amuigh den Ghrianchóras, agus úsáid taiscéalaithe spáis chun beatha, nó móilíní a bheadh riachtanach don bheatha, a bhrath. (ga)
 • 우주생물학(宇宙生物學, Astrobiology)은 생물의 탄생과 진화의 과정을 규명하여, 지구 이외의 천체에서 생명체가 존재할 가능성을 밝혀내고, 이를 토대로, 외계 생물의 존재 여부와, 이런 생물들의 이 일어나는 기작에 대하여 예측하는 학문이다. (ko)
 • 宇宙生物学(うちゅうせいぶつがく、(英: Astrobiology、英: Exobiology、英: Xenobiology)とは地球に限らず、広く宇宙全体での生命体について考察し、生物生存の実態や生物現象のより普遍的な仕組み、生命の起源などを明らかにしようとする学問。アストロバイオロジーともいう。天文学、生物学、地質学、物理学、化学など横断的学問の上に成立する。しかし、比較的新しい学問なのでその定義ははっきりと確定していない。 (ja)
 • Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) – dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych. (pl)
 • Bij astrobiologie of exobiologie wordt op andere hemellichamen dan de Aarde onderzoek gedaan naar het mogelijk voorkomen van leven en naar de voorwaarden voor het ontstaan van het leven. (nl)
 • علم الأحياء الفلكي (بالإنجليزية: Astrobiology)‏ هو حقل علمي متعدد التخصصات يهتم بأصول الكون وتطوره المبكر وتوزيعه ومستقبل الحياة في الكون. يعتبر علم الأحياء الفلكي مسألة ما إذا كانت الحياة خارج الأرض موجودة. وكيف يمكن للإنسان أن يكتشفها إذا كانت كذلك. المصطلح علم الأحياء الخارجية (exobiology) هو مماثل. (ar)
 • L'astrobiologia (del grec àstron = 'estrella', bios = 'vida' i logos = 'paraula/ciència'), també coneguda com a exobiologia (del grec: exo = 'exterior'), és un camp científic interdisciplinari que està relacionat amb ciències tals com l'astrofísica, la biologia, la química, la geologia, la informàtica o l'antropologia. El seu camp d'estudi és ample i es dedica principalment a investigar l'origen de la vida a la Terra i la possibilitat que aquests processos s'hagin produït en altres mons. És considerada l'única disciplina científica que es dedica a la recerca de vida extraterrestre, a diferència de la ufologia que es considera una pseudociència. (ca)
 • Astrobiologie (používají se i termíny exobiologie, exopaleontologie, astropaleontologie, kosmobiologie a bioastronomie), je vědní obor biologie zabývající se původem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Tento interdisciplinární obor zahrnuje vyhledávání obyvatelného prostředí v naší Sluneční soustavě i mimo ni, hledání důkazů o prebiotické chemii, životu na Marsu a dalších subjektů v naší sluneční soustavě i laboratorní a terénní výzkum počátku a vývoje . Astrobiologie využívá fyziku, chemii, astronomii, biologii, molekulární biologii, ekologii, zeměpis a geologii, aby prozkoumala možnost života na jiných planetách a mohla rozpoznat , které mohou být zcela odlišné od zemské. Astrobiologie se týká i samotného výkladu současných vědeckých poznatků; hledá další údaje z jiných (cs)
 • Astrobiologio (ankaŭ kosmobiologio, eksterbiologio, eĉ ekzobiologio) estas la spekulativa kampo de biologio en kiu oni konsideras la eblon, kaj eblan karakteron de ekstertera vivo. Kvankam la kampo estas spekulativa, la malekzisto de vivo en la resto de la universo estas hipotezo falsebla, kaj tiel astrobiologio estas valida kampo por scienca esploro. * Simboloj en la kosmosondilo Voyager * Mobila roboto Rover de la NASA-misio sur Marso (eo)
 • Astrobiology, and the related field of exobiology, is an interdisciplinary scientific field that studies the origins, early evolution, distribution, and future of life in the universe. Astrobiology is the multidisciplinary field that investigates the deterministic conditions and contingent events with which life arises, distributes, and evolves in the universe. It considers the question of whether extraterrestrial life exists, and if it does, how humans can detect it. (en)
 • Astrobiologie ist eine interdisziplinäre Naturwissenschaft, die sich mit dem Studium des Ursprungs, der Evolution, der Verteilung und der Zukunft des Lebens im Universum beschäftigt. Dies beinhaltet: * Die Suche und Erforschung extrasolarer bewohnbarer Planeten und Monde * Die Suche nach Spuren der chemischen Evolution sowie ehemaliges oder noch immer vorhandenes außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem (z. B. Leben auf dem Mars, Leben auf der Venus) * Labor- und Feldstudien über den Ursprung des Lebens sowie frühe Evolution auf der Erde * Studien über die mögliche Adaptierung von Leben an sehr unwirtlichen Orten (Extremophile) auf der Erde und im Weltall (de)
 • Astrobiologia edo exobiologia unibertsoaren jatorria, bizi goiztiarraren eboluzioa, banaketa eta biziaren etorkizuna aztertzen dituen zientziaren adarra da. Astrobiologiak galdera nagusitzat du ea Lurretik kanpo bizirik badagoen eta, egonez gero, gizakiek nola detekta dezaketen. Nahiz eta Lurretik kanpo bizirik ez existitu, astrobiologiari esker lortu diren ikuspuntu ebolutiboek onurak ekarri dituzte. (eu)
 • La astrobiología es la rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo: vida extraterrestre y vida en la tierra.​ La astrobiología aborda el interrogante de si existe vida más allá de la Tierra, y cómo los humanos pueden detectarla si la hay.​ El término exobiología es similar, pero más específico; estudia específicamente las posibilidades de vida extraterrestre y los efectos de los ambientes en los seres vivos.​ (es)
 • Astrobiologi (kadang disebut juga eksobiologi, eksopaleontologi, bioastronomi, dan xenobiologi) adalah kajian tentang asal, evolusi, penyebaran, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Bidang ilmu antardisiplin ini meliputi pencarian lingkungan laik huni baik di dalam maupun di luar Tata Surya, pencarian bukti kimia prebiotik, kehidupan di Mars dan benda lain di Tata Surya, penelitian laboratorium dan lapangan perihal asal dan evolusi awal kehidupan di Bumi, serta kajian potensi makhluk hidup untuk beradaptasi di Bumi dan di luar angkasa. (in)
 • L'astrobiologia è una scienza che studia l'origine, l'evoluzione e la distribuzione delle forme di vita nell'universo, cercando di scoprire se esistono forme di vita nate fuori dal pianeta Terra. L'astrobiologia coinvolge in tutto il mondo un gran numero di ricercatori appartenenti a varie discipline: astronomia, biologia, scienze della Terra, matematica, scienze e tecnologie delle telecomunicazioni, ma anche sociologia e filosofia. L'Unione Astronomica Internazionale, che raccoglie tutti gli astronomi professionisti, ha una sezione dedicata all'astrobiologia (Commissione F3 Astrobiology), ed esistono Istituti di astrobiologia presso diverse Istituzioni scientifiche, quali per esempio il NASA Astrobiology Institute, il Centro de Astrobiología. Due riviste scientifiche internazionali si occ (it)
 • Astrobiologia, anteriormente conhecida como exobiologia, é um campo científico interdisciplinar que estuda as origens, evolução inicial, distribuição e futuro da vida no universo. A astrobiologia considera a questão de saber se existe vida extraterrestre e, em caso afirmativo, como os humanos podem detectá-la. Mesmo que a vida extraterrestre nunca seja descoberta, a natureza interdisciplinar da astrobiologia e as perspectivas cósmicas e evolutivas engendradas por ela podem resultar em uma série de benefícios aqui na Terra. (pt)
 • Astrobiologin är en ny och snabbt växande mångvetenskap som behandlar frågan om liv i universum. På sätt och vis är inte astrobiologin ett eget ämne, utan snarare ett paraply av frågeställningar som vi nu, för första gången, på ett korrekt vetenskapligt sätt kan formulera. Begreppen mångvetenskapligt ämne har introducerats eftersom astrobiologin helt enkelt omfattar så många aspekter att det omöjliggör en tvärvetenskaplig aktivitet i den normala bemärkelsen. Forskning inom astrobiologi utförs således i huvudsak inom ramen för de traditionella forskningsområdena (geologi, biologi, kemi, astronomi och fysik), där man inom respektive forskningsområde försöker svara på frågor som relaterar till astrobiologin. Genom denna forskning har dock nya gränssnitt formulerats, något som i sin tur har le (sv)
 • Астробіологія (екзобіологія) — наука, предметом якої є вивчення походження, еволюції та розповсюдження життя на інших планетах у Всесвіті. Астробіологія спирається на наукові досягнення в галузі фізики, хімії, астрономії, біології, екології, планетології, географії, геології і космонавтики для дослідження можливості існування позаземного життя. У вирішенні деяких завдань астробіологія тісно дотикається до і космічної медицини, що виникли у зв'язку з активним проникненням людини в космічний простір. Астробіологія здійснює пошук придатного для життя середовища проживання як в Сонячній системі, так і за її межами, пошук доказів пребіотичної хімії, лабораторні і практичні дослідження походження і раннього розвитку життя на Землі, а також дослідження потенційних можливостей життя в частині при (uk)
 • Астробиоло́гия (экзобиоло́гия) — научная дисциплина, рассматривающая возможность появления, эволюции и сохранения жизни на других планетах во Вселенной. Астробиология опирается на научные достижения в области физики, химии, астрономии, биологии, экологии, планетологии, географии, геологии и космонавтики для исследования возможности существования внеземной жизни. В решении некоторых задач астробиология тесно соприкасается с космической биологией и космической медициной, возникшими в связи с активным проникновением человека в космическое пространство. Астробиология осуществляет поиск пригодной для жизни среды обитания как в Солнечной системе, так и за её пределами, поиск доказательств предбиотической химии, лабораторные и практические исследования происхождения и раннего развития жизни на Зе (ru)
 • 天體生物學(英語:astrobiology),舊稱外空生物学(xenobiology),是一門研究在宇宙中生命起源、生物演化、分布和未來發展的交叉学科,並不只限於地外生物,或包括對的研究。在天体物理学上,指研究天体上存在生物的条件及探测天体上是否有生物存在,研究太阳系除地球外其他行星及其卫星上和其他恒星的行星系上可能存在生命现象的理论,以及探讨探测方法和手段的。 地外生物学(exobiology)是天體生物學的子集,研究範圍較為專門:包括在地球以外尋找生命,以及地外環境對生物的影響。 天體生物學綜合物理學、化學、生物學、分子生物學、生態學、行星科學、地理學與地質學多個方面,焦點研究在探討生命的起源、散佈和演進,探討在其他世界是否可能有生命存在,幫助辨識與地球生物圈環境不同的其他生物圈。英文中的「astrobiology」來自希臘語的αστρον(astron= 星体),βιος(bios= 生命),以及 λογος(logos= 词/科学)。一些天體生物學的研究課題包括: * 什麼是生命? * 生命怎樣在地球誕生? * 生命能忍受怎樣的環境? * 我們怎樣才能決定生命有否在其他星球上存在?能找到複雜生命體的機會有多大? * 在其他星球上,構成生命的基本物質會是什麼?(是否基于脱氧核糖核酸/碳?生理学?) (zh)
rdfs:label
 • Astrobiology (en)
 • علم الأحياء الفلكي (ar)
 • Astrobiologia (ca)
 • Astrobiologie (cs)
 • Astrobiologie (de)
 • Βιοαστρονομία (el)
 • Astrobiologio (eo)
 • Astrobiología (es)
 • Astrobiologia (eu)
 • Astrobiologie (fr)
 • Eisibhitheolaíocht (ga)
 • Astrobiologi (in)
 • Astrobiologia (it)
 • 宇宙生物学 (ja)
 • 우주생물학 (ko)
 • Astrobiologia (pl)
 • Astrobiologia (pt)
 • Astrobiologie (nl)
 • Астробиология (ru)
 • Astrobiologi (sv)
 • Астробіологія (uk)
 • 天體生物學 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:applications of
is dbp:data of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:missionType of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License