An Entity of Type: WrittenCommunication106349220, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Annals of Tigernach (abbr. AT, Irish: Annála Tiarnaigh) are chronicles probably originating in Clonmacnoise, Ireland. The language is a mixture of Latin and Old and Middle Irish. Many of the pre-historic entries come from the 12th-century MS, Rawlinson B 502. However, the real importance of the chronicle is for the period 489–766, 973–1003 and 1018–1178. These three fragments survive from the 14th-century MS . The coverage of the period 766 to 973 is lost, but is thought to survive in abbreviated form in the Chronicon Scottorum (abbr. CT). The latter is defective for the period 718 to 804, but as much of its content is derived from the hypothetical Chronicle of Ireland (itself partly derived from the ), of which the Annals of Ulster (abbr. AU) and Annals of Inisfallen (abbr. AI) are al

Property Value
dbo:abstract
 • Els Annals de Tigernach són una crònica escrita per l'irlandès Tigernach, també anomenat O'Braein O'Braein Tigheamach († 1108), que va escriure la història d'Irlanda des de temps mitològics fins al seu temps, mesclant llatí, irlandès antic i irlandès mitjà. (ca)
 • Tigernachovy anály (zkratka AT) je kronika původem pravděpodobně z irského . Jazykově se jedná o směs latiny, a . Záběr těchto letopočtů se táhne od počátků 8. století př. n. l. do roku 1178. Anály jsou pojmenovány po , opatovi Clonmacnoise. Mnoho z prehistorických záznamů pochází z rukopisu z 12. století . Nicméně skutečná hodnota kroniky leží v záznamech o letech 489–766, 973–1003 a 1018–1178, které se dochovaly na rukopisu ze 14. století . Období mezi léty 766 až 973 je ztraceno, ale je možné, že ve zkrácené formě bylo zachováno v . Tato skotská kronika je neúplná pro období let 718 až 804, ale stejně jako Tigernachovy anály přebírá značnou část svého obsahu z hypotetické , ze které vychází také Ulsterské a , takže existuje obecná představa, co záznamy z tohoto období obsahovaly. Autorství análů není jisté. Záznam z rukopisu Rawlinson B 488 k roku 1088 (rok smrti Tigernacha Ua Braín) praví, že až do tohoto data byla kronika sepsána právě Tigernachem. Pokud nebyl pouhým přepisovatelem originálního textu, který opsal písař ze 14. století, pak by to znamenalo, že byl jedním z analistů podílejících se na tomto díle. (cs)
 • The Annals of Tigernach (abbr. AT, Irish: Annála Tiarnaigh) are chronicles probably originating in Clonmacnoise, Ireland. The language is a mixture of Latin and Old and Middle Irish. Many of the pre-historic entries come from the 12th-century MS, Rawlinson B 502. However, the real importance of the chronicle is for the period 489–766, 973–1003 and 1018–1178. These three fragments survive from the 14th-century MS . The coverage of the period 766 to 973 is lost, but is thought to survive in abbreviated form in the Chronicon Scottorum (abbr. CT). The latter is defective for the period 718 to 804, but as much of its content is derived from the hypothetical Chronicle of Ireland (itself partly derived from the ), of which the Annals of Ulster (abbr. AU) and Annals of Inisfallen (abbr. AI) are also derived, we have some idea of what the entries contained. Kathleen Hughes postulates that AU and AT diverged from the Chronicle of Ireland sometime before the year 913. The chronicle owes its modern name to Tigernach Ua Braín (d. 1088), abbot of Clonmacnoise, but this does not mean that he was also its author. A note added to the entry for 1088, the year of his death, in Rawlinson B 488 states that the text was written by Tigernach up to that point. If he was not merely the scribe of the original text copied by the 14th-century scribe, it may mean that he was one of the annalists responsible for the work. (en)
 • Los Anales de Tigernach son una crónica escrita por el irlandés Tigernach, también llamado O'Braein O'Braein Tigheamach (†1108), que escribió la historia de Irlanda desde tiempos mitológicos hasta su tiempo, mezclando latín, irlandés antiguo e irlandés medio.​ (es)
 • Les Annales de Tigernach (Abréviation en AT ou T) sont probablement originaires du monastère de Clonmacnoise en Irlande et attribuées pour la partie la plus ancienne à Tigernach, abbé de Clonmacnoise mort en 1088. Le meilleur manuscrit subsistant est du XIVe siècle (MS Rawlinson B 488). Le texte comporte trois parties couvrant les années de 488 à 766, 974 à 1003 et 1017 à 1178. Il est composé dans un mélange de latin, de vieux et de moyen irlandais. Une traduction en anglais est désormais disponible. Les informations émanent des hypothétiques Chroniques d'Irlande dont dériveraient également les Annales d'Ulster (abréviation AU ou U) et les Annales d'Inisfallen (AI). La lacune de 766 à 973 est particulièrement préjudiciable à la compréhension de la fusion des royaumes des Pictes et des Scots de Dalriada et de la constitution du royaume d'Alba. (fr)
 • Croinic nó leabhar oiris is ea Annála Tiarnaigh (giorrúchán AT), is dócha tosaithe i gCluain Mhic Nóis i nÉirinn. Scríobhadh iad as Laidin, agus Sean- agus Meán-Ghaeilge. Is é Rawlinson B 502, saothar den 12ú haois, foinse go leor iontráil réamhstairiúil. Is í tábhacht na hannála ámh ná na tréimhsí 489-766, 973–1003 agus 1018–1178. Caomhnaítear trí bhlúirín i lámhscríbhinn den 14ú haois, . Tá na hiontráil dosna blianta 766 go 973 caillte, ach ceaptar go bhfuil achoimre dóibh le fáil sa (CT). Cé gur lochtach é an saothar úd don tréimhse idir 718 agus 804, tá go leor dá ábhair fréamhaithe ón mbunshaothar teoiriciúil Croinic na hÉireann, agus dá bharr tá eolas againn céard a bhí ann. Tá na hannála ainmnithe as , abb Chluain Mhic Nóis, ach ní hionann sin agus gurbh eisean an t-údar. Deir nóta ámh i Rawlinson B 488 don bhliain 1088, bliain a bháis, gur scríobh Tiarnach an téacs go dtí an t-am sin. (ga)
 • Gli Annali di Tigernach (AT) sono una cronaca forse nata a Clonmacnoise (Irlanda) e scritta in un misto di latino, antico irlandese e medio irlandese. Molte delle notizie per le epoche più antiche derivano dal manoscritto (XII secolo). Ma l'importanza di questa cronaca riguarda i periodi 489-766, 973–1003 e 1018–1178, provenienti dal manoscritto (XIV secolo). Il periodo 766-973 è andato perduto, ma sopravvive in forma epitomata nella Cronaca degli scoti. Carente anche il periodo 718-804, il cui contenuto è però in gran parte desumibile dalla dubbia Cronaca d'Irlanda (che a sua volta deriva in parte dalla ), da cui derivano a loro volta gli Annali dell'Ulster e gli Annali di Inisfallen. Kathleen Hughes ipotizza che gli Annali dell'Ulster e gli Annali di Tigernach differiscano a volte dalla Cronaca d'Irlanda per il periodo precedente all'anno 913. (it)
 • Tawarikh Tigernach (abbr. AT, bahasa Irlandia: Annála Tiarnaigh) merupakan kronik yang mungkin berasal dari Clonmacnoise, Irlandia. Bahasanya adalah campuran dari Bahasa Latin, Bahasa Irlandia Kuno dan Bahasa Irlandia Pertengahan. Banyak catatan prasejarah berasal dari MS abad kedua belas, . Namun, pentingnya kronik ini untuk periode 489–766, 973–1003 dan 1018–1178. (in)
 • Kroniki Tigernach – kroniki napisane w mieszaninie łaciny, staroirlandzkiego i średnioirlandzkiego wywodzące się najprawdopodobniej z Clonmacnoise w Irlandii. Większość starszych zapisów zachowała się w XII-wiecznym manuskrypcie o nazwie Rawlinson B 502. Prawdziwą wartość mają części kronik opisujące okresy 489-766, 973-1003 oraz 1018-1178. Te trzy fragmenty przetrwały dzięki XIV wiecznemu manuskryptowi Rawlinson B 488. Rozdział opisujący lata 766 do 973 nie zachował się, ale uważa się, że jest jego skróconą formą, tenże natomiast jest wybrakowany na lata 718 do 814, ale w związku z tym, że duża jego zawartość pochodzi z hipotetycznej , możemy się domyślać co do części jego zawartości. Współczesną nazwę kronika zawdzięcza Tigernach Ua Braín, zmarłemu w 1088 r. opatowi Clonmacnoise, co jednak nie oznacza, że był on jej autorem. Notatka dodana w roku jego śmierci mówi, że tekst był spisywany przez Tigernacha do tego dnia. Prawdopodobnie oznacza to, że był albo skrybą pracującym nad wcześniejszymi tekstami, albo jednym z kronikarzy zajmujących się tym dziełem. (pl)
 • Os Anais de Tigernach (abrev. AT) é uma crônica, provavelmente originária de , Irlanda. A linguagem é uma mistura de latim e irlandês antigo e médio. Muitos dos registros pré-históricos vem do manuscrito do século XII, Rawlinson B 502. Porém, a real importância da crônica diz respeito aos períodos de 489-766, 973-1003 e 1018-1178. Esses três fragmentos são originários do manuscrito do século XIV . A cobertura do período 766 até 973 está perdida, mas pensa-se que exista de forma reduzida na (abrev. CT). Esta última é falha para o período de 718 a 804, mas como muito do seu conteúdo é derivado da hipotética (ela própria, em parte derivada da ), de que os Anais de Ulster (abrev. AU) e dos Anais de Inisfallen (abrev. AI) são também derivadas, temos uma ideia do que contém os relatos. Kathleen Hughes postula que a AU e AT divergiram da Crônica da Irlanda algum tempo antes do ano 913. A crônica deve o seu nome moderno a (morto em 1088), , mas isso não significa que ele foi também seu autor. A nota acrescentada à entrada de 1088, ano da sua morte, em Rawlinson B 488 afirma que o texto foi escrito por Tigernach até aquele ponto. Se ele não era apenas o escriba do texto original copiado pelo escriba do século XIV, pode significar que ele foi um dos responsáveis ​​pelo trabalho. (pt)
 • Tigernach-annalerna (engelska Annals of Tigernach) är en krönika på latin och iriska som troligen tillkom i , Irland. Dess huvudsakliga innehåll tillkom åren 489-766, 973–1003 och 1018–1178, och innehållet består av händelser som inträffar under tidsperioderna. Eftersom de skotiska kungarna av Dalriada uppges ha iriskt ursprung, är krönikan även en källa för Skottlands historia. I krönikan finns också det enda historiska belägget för Fergus Mòr. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4847305 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 5044 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1007930959 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Els Annals de Tigernach són una crònica escrita per l'irlandès Tigernach, també anomenat O'Braein O'Braein Tigheamach († 1108), que va escriure la història d'Irlanda des de temps mitològics fins al seu temps, mesclant llatí, irlandès antic i irlandès mitjà. (ca)
 • Los Anales de Tigernach son una crónica escrita por el irlandés Tigernach, también llamado O'Braein O'Braein Tigheamach (†1108), que escribió la historia de Irlanda desde tiempos mitológicos hasta su tiempo, mezclando latín, irlandés antiguo e irlandés medio.​ (es)
 • Tawarikh Tigernach (abbr. AT, bahasa Irlandia: Annála Tiarnaigh) merupakan kronik yang mungkin berasal dari Clonmacnoise, Irlandia. Bahasanya adalah campuran dari Bahasa Latin, Bahasa Irlandia Kuno dan Bahasa Irlandia Pertengahan. Banyak catatan prasejarah berasal dari MS abad kedua belas, . Namun, pentingnya kronik ini untuk periode 489–766, 973–1003 dan 1018–1178. (in)
 • Tigernach-annalerna (engelska Annals of Tigernach) är en krönika på latin och iriska som troligen tillkom i , Irland. Dess huvudsakliga innehåll tillkom åren 489-766, 973–1003 och 1018–1178, och innehållet består av händelser som inträffar under tidsperioderna. Eftersom de skotiska kungarna av Dalriada uppges ha iriskt ursprung, är krönikan även en källa för Skottlands historia. I krönikan finns också det enda historiska belägget för Fergus Mòr. (sv)
 • Tigernachovy anály (zkratka AT) je kronika původem pravděpodobně z irského . Jazykově se jedná o směs latiny, a . Záběr těchto letopočtů se táhne od počátků 8. století př. n. l. do roku 1178. Anály jsou pojmenovány po , opatovi Clonmacnoise. Autorství análů není jisté. Záznam z rukopisu Rawlinson B 488 k roku 1088 (rok smrti Tigernacha Ua Braín) praví, že až do tohoto data byla kronika sepsána právě Tigernachem. Pokud nebyl pouhým přepisovatelem originálního textu, který opsal písař ze 14. století, pak by to znamenalo, že byl jedním z analistů podílejících se na tomto díle. (cs)
 • The Annals of Tigernach (abbr. AT, Irish: Annála Tiarnaigh) are chronicles probably originating in Clonmacnoise, Ireland. The language is a mixture of Latin and Old and Middle Irish. Many of the pre-historic entries come from the 12th-century MS, Rawlinson B 502. However, the real importance of the chronicle is for the period 489–766, 973–1003 and 1018–1178. These three fragments survive from the 14th-century MS . The coverage of the period 766 to 973 is lost, but is thought to survive in abbreviated form in the Chronicon Scottorum (abbr. CT). The latter is defective for the period 718 to 804, but as much of its content is derived from the hypothetical Chronicle of Ireland (itself partly derived from the ), of which the Annals of Ulster (abbr. AU) and Annals of Inisfallen (abbr. AI) are al (en)
 • Les Annales de Tigernach (Abréviation en AT ou T) sont probablement originaires du monastère de Clonmacnoise en Irlande et attribuées pour la partie la plus ancienne à Tigernach, abbé de Clonmacnoise mort en 1088. La lacune de 766 à 973 est particulièrement préjudiciable à la compréhension de la fusion des royaumes des Pictes et des Scots de Dalriada et de la constitution du royaume d'Alba. (fr)
 • Croinic nó leabhar oiris is ea Annála Tiarnaigh (giorrúchán AT), is dócha tosaithe i gCluain Mhic Nóis i nÉirinn. Scríobhadh iad as Laidin, agus Sean- agus Meán-Ghaeilge. Is é Rawlinson B 502, saothar den 12ú haois, foinse go leor iontráil réamhstairiúil. Is í tábhacht na hannála ámh ná na tréimhsí 489-766, 973–1003 agus 1018–1178. Caomhnaítear trí bhlúirín i lámhscríbhinn den 14ú haois, . Tá na hiontráil dosna blianta 766 go 973 caillte, ach ceaptar go bhfuil achoimre dóibh le fáil sa (CT). Cé gur lochtach é an saothar úd don tréimhse idir 718 agus 804, tá go leor dá ábhair fréamhaithe ón mbunshaothar teoiriciúil Croinic na hÉireann, agus dá bharr tá eolas againn céard a bhí ann. (ga)
 • Gli Annali di Tigernach (AT) sono una cronaca forse nata a Clonmacnoise (Irlanda) e scritta in un misto di latino, antico irlandese e medio irlandese. Molte delle notizie per le epoche più antiche derivano dal manoscritto (XII secolo). Ma l'importanza di questa cronaca riguarda i periodi 489-766, 973–1003 e 1018–1178, provenienti dal manoscritto (XIV secolo). Il periodo 766-973 è andato perduto, ma sopravvive in forma epitomata nella Cronaca degli scoti. Carente anche il periodo 718-804, il cui contenuto è però in gran parte desumibile dalla dubbia Cronaca d'Irlanda (che a sua volta deriva in parte dalla ), da cui derivano a loro volta gli Annali dell'Ulster e gli Annali di Inisfallen. Kathleen Hughes ipotizza che gli Annali dell'Ulster e gli Annali di Tigernach differiscano a volte dall (it)
 • Kroniki Tigernach – kroniki napisane w mieszaninie łaciny, staroirlandzkiego i średnioirlandzkiego wywodzące się najprawdopodobniej z Clonmacnoise w Irlandii. Większość starszych zapisów zachowała się w XII-wiecznym manuskrypcie o nazwie Rawlinson B 502. Prawdziwą wartość mają części kronik opisujące okresy 489-766, 973-1003 oraz 1018-1178. Te trzy fragmenty przetrwały dzięki XIV wiecznemu manuskryptowi Rawlinson B 488. (pl)
 • Os Anais de Tigernach (abrev. AT) é uma crônica, provavelmente originária de , Irlanda. A linguagem é uma mistura de latim e irlandês antigo e médio. Muitos dos registros pré-históricos vem do manuscrito do século XII, Rawlinson B 502. Porém, a real importância da crônica diz respeito aos períodos de 489-766, 973-1003 e 1018-1178. Esses três fragmentos são originários do manuscrito do século XIV . A cobertura do período 766 até 973 está perdida, mas pensa-se que exista de forma reduzida na (abrev. CT). Esta última é falha para o período de 718 a 804, mas como muito do seu conteúdo é derivado da hipotética (ela própria, em parte derivada da ), de que os Anais de Ulster (abrev. AU) e dos Anais de Inisfallen (abrev. AI) são também derivadas, temos uma ideia do que contém os relatos. Kathlee (pt)
rdfs:label
 • Annals de Tigernach (ca)
 • Tigernachovy anály (cs)
 • Annalen von Tigernach (de)
 • Annals of Tigernach (en)
 • Anales de Tigernach (es)
 • Annála Tiarnaigh (ga)
 • Tawarikh Tigernach (in)
 • Annales de Tigernach (fr)
 • Annali di Tigernach (it)
 • Kroniki Tigernach (pl)
 • Anais de Tigernach (pt)
 • Tigernach-annalerna (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License