An Entity of Type: television station, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Animal welfare is the well-being of non-human animals. Formal standards of animal welfare vary between contexts, but are debated mostly by animal welfare groups, legislators, and academics. Animal welfare science uses measures such as longevity, disease, immunosuppression, behavior, physiology, and reproduction, although there is debate about which of these best indicate animal welfare.

Property Value
dbo:abstract
 • El maltractament animal és la imposició per omissió (negligència) o per comissió de patiments o lesions a qualsevol animal. De manera més estreta, pot ser la causa de dany o patiment per assoliments específics, com ara matar animals per entreteniment; La crueltat cap als animals de vegades inclou infligir danys o patiments com un fi en si mateix, definit llavors com a . Hi ha enfocaments divergents a diferents jurisdiccions del món en les lleis relacionades amb el maltractament animal. Per exemple, algunes lleis regulen els mètodes de matar animals per menjar, roba o altres productes, i altres lleis es refereixen a la tinença d'animals per a entreteniment, educació, investigació o mascotes. Hi ha una sèrie d'enfocaments conceptuals al tema del maltractament cap als animals. Alguns pensen que la posició del benestar animal sosté que no hi ha res inherentment dolent amb l'ús d'animals per a finalitats humanes, com ara que serveixin per a menjar, com a roba, entreteniment, diversió i investigació, però que s'hauria de fer d'una manera que minimitzi el dolor i el sofriment innecessari, de vegades es parla de donar-los-hi un tracte "humà". Altres han argumentat que la definició de "innecessari" varia àmpliament i podria incloure pràcticament qualsevol utilització que es faci dels animals. Els defensors utilitaris argumenten des de la posició dels costos i beneficis i varien en les seves conclusions pel que fa al tractament admissible dels animals. Alguns utilitaristes defensen un enfocament més feble que estigui més proper a la posició del benestar animal, mentre que altres defensen una posició similar als drets dels animals. Els teòrics dels drets dels animals critiquen aquestes posicions, argumentant que les paraules "innecessaris" i "humans" estan subjectes a interpretacions molt diferents i que els animals tenen drets bàsics. Diuen que la majoria de l'ús dels animals en si és innecessari i una causa de patiment, per la qual cosa l'única manera de garantir la protecció dels animals és acabar amb la seva condició de propietat i assegurar-se que mai s'utilitzen com a substància o com a ésser no viu. (ca)
 • القسوة على الحيوانات، أو اساءة معاملة الحيوانات، هي فعل إيذاء البشر لأي شيء غير بشري. وفي معنى أضيق، هي التسبب بالالم أو الأذى لتحقيق غرض ما، مثل قتل الحيوانات للطعام أو للحصول على فروها. ويشمل هذا المصطلح إيذاء الحيوانات فقط للمتعة ودون أي سبب، ويطلق على هذا الفعل اسم «السادية ضد الحيوانات». هناك الكثير من القوانين المتشعبة بخصوص القسوة على الحيوانات حول العالم. مثلا، بعض القوانين تتحكم بأساليب قتل الحيوانات لغرض الحصول على الطعام، أو الملابس، أو منتجات أخرى. وبعض القوانين الأخرى تتحكم بإبقاء الحيوانات لغرض الترفيه، أو التعليم، أو كحيوانات أليفة. بعض من هذا القوانين ينص على أنه لا مشكلة من قتل الحيوانات لغرض ما، بشرط أن تقتل باقل معاناة ممكنة. (ar)
 • El benestarisme, com a concepte moral en relació amb els animals, és el punt de vista que afirma que el sofriment dels animals té significat moral, i per tant, els animals s'han de tractar de manera humanitària, és a dir, es poden utilitzar per al profit dels humans però amb certs límits. En altres paraules, el benestarisme considera que és moralment acceptable que els humans emprin altres animals per a menjar, experimentar, vestir-se i entretenir-se, sempre que el sofriment innecessari sigui evitat. Aquesta posició es contraposa amb la dels drets dels animals, que manté que els altres animals no haurien de ser usats ni mantinguts com a propietat humana. (ca)
 • Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí, i když je to správné. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče. Ačkoliv jsou zvířata z právního hlediska pojímána v právních řádech mnoha států jako movité věci, zároveň se začíná od posledních desetiletí 20. století objevovat názor na jejich ochranu jako živé bytosti. Týrání zvířat se tak stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody v různé délce v závislosti na státě. V dalších zemích se jedná o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu. V dalších zemích nejsou zvířatům přisouzena žádná práva a tak se při špatném chování k nim nejedná o žádný přestupek. Legislativní pohledy na tyto činy vůči zvířatům jsou závislé na kulturním prostředí a aktivitách obyvatelstva, které se zasadilo o zavedení práv zvířat na základě mediálně známých případů. Práva zvířat respektive posuzování jejich týrání v kontextu legislativy je závislé i na definici zákona na jejich ochranu, který určuje, které skupiny jsou považovány za zvířata chráněná těmito zákony. V Česku jsou tak například chráněni pouze obratlovci, kteří dosáhli postembryonálního stádia. (cs)
 • Welfare zvířat nebo také životní pohoda zvířat je obecně stav fyzického a psychického zdraví zvířete, žijícího v souladu se svým prostředím. Pohodu zvířete souvisí s jeho schopností udržet si fyzickou a psychickou zdatnost a vyhnout se strádání. Welfare komplexně zahrnuje podmínky zajišťující spokojenou existenci zvířete, především zdraví a životní pohodu. Špatné životní podmínky mohou u chovaného zvířete vést k negativním fyziologickým změnám. Otázka welfare je nejčastěji spojována s chovem hospodářských zvířat, týká se ale i zvířat domácích či laboratorních, v některých případech také divokých (např. zvířata chovaná v zoo nebo cirkusech). Definice toho, jaké podmínky a postupy chovu se dají považovat za nevhodné, závisí na úrovni vědeckých poznatků, ale také na společenských preferencích. K pochopení welfare je třeba detailně analyzovat všechny faktory, působící na zvířata. Britská Rada pro welfare hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council, FAWC) zahrnuje do welfare zvířat nejen fyzickou zdatnost, ale také pocit spokojenosti. To je daleko širší koncept než pouze vyloučení utrpení, jak je někdy welfare interpretováno. Hlavní zásady podmiňující welfare zvířete vyjadřuje soubor koncepcí (dříve označovaný jako zákon pěti svobod): * svoboda od hladu, žízně a podvýživy * svoboda od nepohodlí * svoboda od bolesti, zranění a onemocnění * svoboda projevit přirozené chování * svoboda od stresu, strachu a úzkosti Otázky welfare a vhodného zacházení se zvířaty řeší legislativy jednotlivých států i nařízení Evropské unie. V Česku je základem zákon č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dále doplněný vyhláškami, například č. 464/2009 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. (cs)
 • Κακοποίηση των ζώων είναι ο , και η κακομεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄ αυτού, όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη, ο αποκεφαλισμός, ο ακρωτηριασμός, η αιχμαλωσία κ.ά. Επισημαίνεται επίσης, ότι εκτός από την έννοια της ενεργητικής, υπάρχει και η παθητική κακοποίηση, δηλαδή οι περιπτώσεις της έλλειψης καταλύματος, της παρατεταμένης ή μόνιμης αλυσόδεσης, της παροχής ακατάλληλης τροφής, της έλλειψης φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους. Ευρύτερα δε, σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, παθητική κακοποίηση υφίστανται τα ζώα εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού τους και της καταστροφής των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Αιτίες, που έχουν προκαλέσει την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών του ζωικού βασιλείου και αρκετές ακόμα χιλιάδες από αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Επίσης κακοποίηση είναι η πρόκληση της βλάβης ή βασανισμού για οικονομικό όφελος (άλογα κούρσας σε ιπποδρομιακά στοιχήματα, κυνοδρομίες, κυνομαχίες, κοκορομαχίες, θανάτωση των ζώων για τροφή ή για τη γούνα τους). Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το βαθμό σκληρότητας που σχετίζονται με συγκεκριμένες μεθόδους σφαγής τους, με σκοπό την τροφή, την ένδυση, την εκτροφή τους για ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την έρευνα. Η κακοποίηση των ζώων εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο βίαιης συμπεριφοράς του ατόμου, η οποία συνδέεται άμεσα με την κατάχρηση εξουσίας, την ψυχασθένεια και το , και σε κάποιες περιπτώσεις ενέχει ποινικές συνέπειες, όπως ισχύει για το δηλητηριασμό (φόλα). Η στείρωση του ζώου καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση ειδικού με σκοπό θεραπευτικό, δεν εκλαμβάνεται από το νόμο ως ακρωτηριασμός. (el)
 • رعاية الحيوان هي الرفاهية الجسدية والنفسية للحيوانات.. يمكن لمصطلح رعاية الحيوان أن يعني أيضًا اهتمام الإنسان برعاية الحيوان أو اتخاذ موقف في نقاش عن أخلاقيات الحيوان وحقوق الحيوان. ويتم قياس هذا الموقف من خلال سلوكيات أنواع مختلفة من استخدامات الحيوانات. يمكن أن يعتمد الاهتمام المنظم برعاية الحيوان على الوعي بأن الحيوانات غير البشرية حساسة وأنه ينبغي وضع ذلك في الاعتبار من أجل رفاهية الحيوانات، خاصة عندما يستخدمها البشر. ويمكن أن تشمل هذه الاهتمامات كيف يتم قتل الحيوانات للحصول على الطعام وكيف يتم استخدامها لأغراض البحث العلمي وكيف يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة وكيف تؤثر الأنشطة البشرية على بقاء الأنواع المهددة بالانقراض. وقد بدأت رعاية الحيوان في أخذ مكان أكبر من الاهتمام في السياسة العامة الغربية، بعد أن كانت تعد شيئًا قديمًا في بعض الحضارات، في بريطانيا في القرن الـ 19. ولكن اليوم هناك تركيز كبير على الاهتمام بالعلوم البيطرية أو أنشطتها وبالأخلاق وبمنظمات رعاية الحيوان. هناك نوعان من الانتقادات لمفهوم رعاية الحيوان، قادمان من مواقف متعارضة تمامًا. أحد الآراء، والذي يرجع إلى قرون مضت، يؤكد على أن الحيوانات لا تدرك بوعي وبالتالي تكون غير قادرة على تجربة الرعاية الرديئة، بينما يستند الرأي الآخر على موقف حقوق الإنسان أنه لا ينبغي معاملة الحيوانات كملكية وأن أي استخدام للحيوانات من قبل البشر هو أمر مقبول. وبالتالي تتعامل بعض السلطات مع رعاية الحيوان وحقوق الحيوان باعتبارهما موقفين متعارضين. وبالتالي، يجادل بعض أنصار حقوق الحيوان أن ملاحظة تقديم تسهيلات أفضل لرعاية الحيوان يستمر في استغلال الحيوانات ويزيده. ويرى آخرون ضرورة الاهتمام المتزايد برعاية الحيوان بخطوات تدريجية نحو الحصول على حقوق الحيوان. (ar)
 • Tierquälerei ist das Quälen, Misshandeln oder unnötige Töten von Tieren. Der Begriff bezeichnet damit zwei unterschiedliche Sachverhalte; zum einen die umgangssprachliche Benennung eines Straftatbestands, zum anderen ein psychologisches Phänomen. (de)
 • Φιλοζωία νοείται γενικά ως η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας. (el)
 • Animal welfare is the well-being of non-human animals. Formal standards of animal welfare vary between contexts, but are debated mostly by animal welfare groups, legislators, and academics. Animal welfare science uses measures such as longevity, disease, immunosuppression, behavior, physiology, and reproduction, although there is debate about which of these best indicate animal welfare. Respect for animal welfare is often based on the belief that nonhuman animals are sentient and that consideration should be given to their well-being or suffering, especially when they are under the care of humans. These concerns can include how animals are slaughtered for food, how they are used in scientific research, how they are kept (as pets, in zoos, farms, circuses, etc.), and how human activities affect the welfare and survival of wild species. There are two forms of criticism of the concept of animal welfare, coming from diametrically opposite positions. One view, held by some thinkers in history, holds that humans have no duties of any kind to animals. The other view is based on the animal rights position that animals should not be regarded as property and any use of animals by humans is unacceptable. Accordingly, some animal rights proponents argue that the perception of better animal welfare facilitates continued and increased exploitation of animals. Some authorities therefore treat animal welfare and animal rights as two opposing positions. Others see animal welfare gains as incremental steps towards animal rights. The predominant view of modern neuroscientists, notwithstanding philosophical problems with the definition of consciousness even in humans, is that consciousness exists in nonhuman animals. However, some still maintain that consciousness is a philosophical question that may never be scientifically resolved. Remarkably, a new study has managed to overcome some of the difficulties in testing this question empirically, and devised a unique way to dissociate conscious from nonconscious perception in animals. In this study conducted in rhesus monkeys, the researchers built experiments predicting completely opposite behavioral outcomes to consciously vs. non-consciously perceived stimuli. Strikingly, the monkeys' behaviors displayed these exact opposite signatures, just like aware and unaware humans tested in the study. (en)
 • Tierwohl ist eine Bezeichnung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren, insbesondere von Nutztieren. Das Tierwohl umfasst die Aspekte körperliche Gesundheit, die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen („Normalverhalten“) und das emotionale Wohlbefinden der Tiere. Das Tierwohl ist zu einem Thema von breit angelegter wissenschaftlicher Forschung und Diskussion und der Begriff zum politischen Fahnenwort geworden. Der Begriff Tierwohl taucht z. B. auch im Zusammenhang mit den Kampagnen von Schlachtunternehmen (Westfleisch, Vion N.V.) und bei Fast-Food-Ketten (McDonald’s, Burger King) auf. Das Tierwohl hängt entscheidend davon ab, ob die Tierhaltung tiergerecht ist, das heißt, ob sie den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird. Das Thema des Tierwohls wird deshalb in der Fachliteratur häufig mit dem Begriff Tiergerechtheit angesprochen. Tiergerechtheit beschreibt als messbares Kriterium der Haltungsumgebung und des Umgangs mit dem Tier, „in welchem Maß Umweltbedingungen dem Tier die Voraussetzungen zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden sowie zur Sicherung von Wohlbefinden bieten“. Die Frage des Tierwohls und der Tiergerechtheit stellt sich bei Nutztieren (Haustiere, Versuchstiere, Zirkustiere) und Heimtieren, teilweise auch bei Wildtieren (z. B. Zootiere, vgl. Wildtierhaltung). Dabei steht die landwirtschaftliche Nutztierhaltung im Vordergrund. Die Entscheidung, welche Haltungsbedingungen und Verfahren als nicht tiergerecht zu bewerten sind, hängt vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand, aber auch von gesellschaftlichen Präferenzen ab. Der Gesetzgeber definiert im Tierschutzrecht Mindestanforderungen. (de)
 • Torturado de bestoj estas ara markigo por homa agado, dum kiu estas celeme aŭ nesciante vundataj la bestoj, estas damaĝigata ĝia sano, okazas malplibonigo de vivkondiĉoj, fiziologia suferado, neebleco vivi plenvaloran vivon kaj simile. (eo)
 • Bestprotektado estas nomitaj ĉiuj homaj agadoj celantaj ebligi specikonforman vivon al bestoj, sen neutilaj suferoj, doloroj kaj damaĝoj. Bestprotektado ofte kontraŭas interesojn de la , tio estas la plej granda konfliktpotencialo de la temaro. Ekspluatado de bestoj, ekzemple en bestbredado aŭ scienca esplorado, ofte ankaŭ damaĝas la bestojn. Diferenco inter speciprotektado kaj bestprotektado estas la celo: speciprotektado celas konservi la ekziston de bestspecioj, sed bestprotektado celas unuopajn bestojn kaj ties nedamaĝo. (eo)
 • El bienestar de los animales es el estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud. Es objeto de atención y de estudio especialmente en el ámbito pecuario y en general de todos los animales que están al cuidado del hombre. El respeto al bienestar animal se fundamenta en el hecho de que todos los animales son sensibles, y por tanto se debe tener en cuenta especialmente cuando están bajo el cuidado de los humanos. Estas preocupaciones incluyen cómo se sacrifica a los animales como alimento, cómo se usan en la investigación científica, cómo se mantienen (como mascotas, en zoológicos, granjas, circos, etc.) y cómo las actividades humanas afectan el bienestar y la supervivencia de especies silvestres. Como postura moral, el bienestarismo animal defiende que, si bien es lícito que los humanos posean y utilicen animales para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se les debe evitar, como seres sintientes que son, cualquier sufrimiento innecesario. Dentro del ámbito industrial, se considera el bienestar animal como un valor que se obtiene a través de unos estándares de manejo de la ganadería que pueden mejorar tanto la eficiencia y calidad de la producción como la valoración de esta por los consumidores. Por “bienestar animal” se entiende, por lo general, una mejor y más equitativa cría de animales, evitando sufrimientos innecesarios tanto a los animales de granja como domésticos. El abanico de temas abarca desde el compromiso local con perros callejeros hasta la crítica de la ganadería industrial masiva o los animales domésticos que estén vacunados, etc. Los defensores del bienestar de los animales luchan por conseguir que los animales de granja, los de laboratorios así como cualquier otro, no se les cause sufrimiento alguno, que sus condiciones de vida sean mejoradas y que su muerte, cuando hubiera que sacrificarlos, se produzca sin causarles dolor. La conservación de la naturaleza y las especies también puede entenderse como activismo del bienestar animal. El objetivo es preservar los hábitats de la fauna y preservar las especies para la protección de los sistemas ecológicos y la biodiversidad. Esto también beneficia el bienestar de los animales. (es)
 • Animalien ongizatea gizakiz haragoko animaliekiko tratu txarrak gaitzetsi eta animalien oinazea baztertu egin behar dela defendatzen duen jarrera da. Animaliak egoera onetan egotea bilatzen du baina aldi berean onartu egiten du hauen erabilpena gizakien mesedetarako. Erreformak egitea proposatzen dute beste animalia batzuk jazartzen ditugunean egoera onetan egoteko, ikuspuntu antropozentrista betikotuz. (eu)
 • Animalienganako krudeltasuna hitzak, baita animalia-krudeltasuna, animalia-abusu edo animalienganako tratu txar ere, gizakiak ez diren animalietan berariazko mina, sufrimendua edo estresa sortzen duten jokabideak barne hartzen ditu. Zehazki, gizakiak burutzen dituen jokabideak dira eta honakoak izan daitezke: * Animaliak euren habitata ez den lekuetan edo leku desegokietan edukitzea (hala nola kaiola txikietan) * Euren garbitasunaz edo osasunaz ez arduratzea edo animalia bakarrik uztea * Garapenerako eta osasuna mantentzeko elikagairik ez ematea * Animaliak jipoitzea, mintzea edo mutilatzea (azken hau albaitari baten iritziz ezinbestekoa denean izan ezik) * Animaliak zenbait esperimentazio zientifikotarako erabiltzea (eu)
 • La cruauté envers un animal, ou maltraitance envers un animal, est le fait qu'un être humain fasse subir à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à lui faire du mal ou à le tuer de façon inappropriée, que ce soit sous forme active (par le biais d'armes, de coups, de blessures) ou sous forme passive (négligence). (fr)
 • La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal, abuso animal o maltrato animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada.​ Algunos tipos de maltrato son: * Mantenerlos en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos. * Descuidar su higiene y su salud o abandonarlos. * No facilitarles alimentación adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de su salud. * Golpearlos, herirlos o mutilarlos, excepto que sea imprescindible a criterio de un veterinario. * Humanizar al animal privándolo de su comportamiento natural​. * Negarles el privilegio a ser revisados por un veterinario. (es)
 • Le bien-être animal est une problématique concernant l'amélioration de la condition animale en ce qu'elle est dégradée par l'utilisation et l'exploitation des animaux ; et la base de divers efforts tendant à ce que toute souffrance animale inutile soit autant que possible évitée. (fr)
 • Kesejahteraan hewan adalah sebuah pandangan atau konsep moral mengenai pemenuhan kesejahteraan pada hewan nonmanusia. Konsep ini berhubungan erat dengan etika terhadap hewan. Kesejahteraan hewan mencakup kondisi fisik dan mental hewan, dan sejauh mana sifat alamiahnya terpenuhi. Penerapan kesejahteraan hewan sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa hewan nonmanusia memiliki sensibilitas dan bahwa manusia harus mempertimbangkan kesejahteraan atau penderitaan mereka, terutama ketika mereka berada di bawah kendali manusia. Kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan tersebut misalnya bagaimana hewan pangan disembelih, bagaimana hewan digunakan dalam penelitian ilmiah, bagaimana hewan dipelihara (sebagai hewan kesayangan, di kebun binatang, peternakan, sirkus, dan sebagainya), dan bagaimana aktivitas manusia memengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup satwa liar. (in)
 • Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara. Secara umum, ada dua pendekatan untuk masalah ini. Pihak pendukung kesejahteraan hewan berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan hewan untuk keperluan manusia, seperti makanan, pakaian, hiburan, dan penelitian, tetapi itu harus dilakukan dengan cara manusiawi yang meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu. Para ahli teori hak hewan mengkritik pihak ini, dengan alasan bahwa kata-kata "tidak perlu" dan "manusiawi" tunduk pada interpretasi yang sangat berbeda, dan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan bagi hewan adalah untuk mengakhiri status mereka sebagai benda kepemilikan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah digunakan sebagai komoditi. Hukum tentang kekejaman binatang dirancang untuk mencegah kekejaman terhadap binatang, bukan membunuh untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan. (in)
 • 動物福祉(どうぶつふくし、英語: Animal welfare)とは、一般的に、人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えるなどの配慮により、動物の待遇を改善しようとする考えのことをいう。動物福祉(アニマルウェルフェア)は、近代以降に西洋で生まれ、家畜動物を対象として大きく発展した概念である。 日本国内では、英語の「Animal Welfare(アニマルウェルフェア)」は「動物福祉」や「家畜福祉」と和訳されることが多いが、動物福祉という語感から介護・医療など含む社会保障を連想する「福祉」だと誤解される場合もあるため、日本国内で使用するときは和訳せずに「アニマルウェルフェア」とそのまま表記されることもある。 (ja)
 • 동물 학대는 자기방어나 생존이 아닌 이유로 사람을 제외한 모든 동물에게 고통을 가하는 학대이다. 일반적으로 화풀이, 재미, 모피, 돈을 얻기 위해 학대하는 경우가 많다. 보통 어딘가에 가둬 놓거나, 폭력 등을 행사하는 것은 물론, 방치시키기 또는 강제적인 수술도 있으며, 원치 않는 임신을 강제적으로 하는 행위를 하는 것도 동물학대에 속한다. 또한 불법으로 운영하고 있는 강아지 공장도 강제로 번식시키는 행동으로 인해 역시 동물 학대로 분류된다. (ko)
 • 동물복지(動物福祉, 영어: animal welfare) 또는 동물보호(動物保護) 혹은 동물복리(動物福利)는 일반적으로 인간이 동물에 미치는 고통과 스트레스 등을 없애며, 동물의 심리적 행복을 실현하고 동물의 본래 습성을 유지할 수 있는 환경을 제공하는 것 즉, 동물이 상해 및 질병, 갈증, 굶주림, 스트레스 등에 시달리지 않고 행복한 상태에서 살아갈 수 있도록 하는 것이다. 식용으로 소비되는 소, 돼지, 닭, 오리 등의 가축이 지저분하고 열악한 환경에서 자라지 않고 청결한 곳에서 적절한 보호를 받으며 행복하게 살 권리도 포함된다. (ko)
 • 動物虐待(どうぶつぎゃくたい、英語:cruelty to animals)とは、動物に対する虐待(加虐行為)のこと。不当な暴力をふるったり、その習性・性質を無視して扱ったり、保護責任があるにもかかわらず遺棄や放置(飼育放棄・ネグレクト)したりする行為を指す。 対照的な語として、動物愛護(動物福祉)がある。 (ja)
 • Dierenmishandeling omvat alle niet-noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn aangedaan, letsel toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. De term "dierenmishandeling" wordt ook in meer enge zin gebruikt, namelijk ter aanduiding van een strafbaar feit, dat zich voordoet, wanneer bij de behandeling van dieren een of meer strafrechtelijke regels, die op dit gebied gelden, worden overtreden. Het mishandelde dier kan zowel wild als tam zijn, en zowel het eigen dier als dat van een ander. Niet alleen dierenwelzijnswetten kunnen het mishandelen van een dier juridisch sanctioneren. Aangezien dieren juridisch als objecten gelden, kan het mishandelen van het dier van een ander, wanneer dit blijvend schade toebrengt of het dier overlijdt, gelden als het delict vernieling. Daarbij kan het gelden als een onrechtmatige daad of wanprestatie. Men kan bij dit laatste bijvoorbeeld denken aan mishandeling in een kennel waarin een baasje zijn hond tegen betaling laat verblijven tijdens zijn vakantie. Het is overigens ook mogelijk een dier te 'beschadigen' zonder het te mishandelen, bijvoorbeeld door na te laten een renpaard te trainen waardoor het uit vorm raakt. (nl)
 • Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan. De bezorgdheid voor het dierenwelzijn kan gebaseerd zijn op de kennis dat dieren net als mensen voelen en dus pijn kunnen lijden en dat de mens daarom zorg voor hen moet dragen, in het bijzonder wanneer dieren in dienst worden gesteld van de mens. Zo kan men zich buigen over hoe dieren behandeld worden wanneer zij gedood worden om er voedsel van te maken, hoe ze gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek, hoe ze als huisdieren behandeld worden of hoe menselijke activiteiten het voortbestaan van bedreigde diersoorten beïnvloedt. Critici van dierenwelzijn vallen grofweg in twee categorieën. Een eerste standpunt, dat al eeuwen oud is, houdt in dat dieren niet in staat zijn pijn, of eender welk gebrek aan welzijn, te ervaren. Het andere standpunt, dat van de dierenrechtenbeweging komt, stelt dat dieren sowieso niet gezien mogen worden als het eigendom van mensen en dat elk gebruik door mensen onaanvaardbaar is. Sommigen stellen dat dierenwelzijn en dierenrechten twee tegengestelde standpunten zijn. Anderen zien dierenwelzijn als een goede eerste stap in de richting van dierenrechten. In het denken over dierenwelzijn is de algemene gedachte verschoven van het idee dat dieren ondergeschikt zijn aan de mens naar het idee dat mens en dier gelijkwaardig zijn aan, ofwel een evolutie van wat heet antropocentrisme vanuit de christelijke ethiek naar antropomorfisme. (nl)
 • il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale: "1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale." (it)
 • Dobrostan zwierząt – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. Problematyka dobrostanu dotyczy głównie zwierząt gospodarskich, ale prowadzone są również badania i podejmowane działania, zmierzające do ulepszania warunków życia i gatunków nieudomowionych, żyjących w ogrodach zoologicznych. (pl)
 • A crueldade com os animais é um tratamento que causa sofrimento ou dano aos animais . A definição de sofrimento inaceitável é variável. Alguns consideram só o sofrimento por simples crueldade aos animais, enquanto que outros incluem o sofrimento infligido por outras razões, como a produção de carne, a obtenção de pele, os experimentos científicos com animais e as indústrias de ovos. Muitas pessoas consideram a crueldade para com os animais como um assunto de grande importância moral. Pensadores de várias épocas vêm afirmando que a crueldade para com animais e a crueldade contra humanos estão inter-relacionadas. Atualmente, estudos científicos têm colaborado com essas constatações. Observa-se, por exemplo, que, no processo de abate massivo de animais, trabalhadores de abatedouros passam por transformações psicológicas semelhantes àquelas sofridas por combatentes de guerra, executores e nazistas. Um trabalhador de abatedouro de Sioux, em Iowa, nos Estados Unidos, relata: Esse mesmo mecanismo psicológico, conhecido como "duplicação" (em inglês, doubling) está presente em nazistas. A personalidade natural do trabalhador se identifica com o porco e reconhece, nele, um animal digno de afeição e cuidado, mas sua outra personalidade – aquela transformada pelo trabalho no abatedouro – mata os porcos, sendo literalmente incapaz de sentir piedade para com os animais. Analisando-se as consequências dessas transformações psicológicas, constata-se que indivíduos que cometem crueldade contra animais estão mais propensos ao uso de drogas, roubos, estupros e assassinatos, principalmente contra mulheres e crianças. (pt)
 • Djurplågeri involverar att en person tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Djurplågeri definieras i respektive lands lagstiftning och varierar kraftigt. Vissa länder har inte alls någon lag som beivrar djurplågeri medan det i andra är ett brott som kan leda till böter eller längre fängelsestraff. I Sverige är djurplågeri ett brott enligt 16 kap 13 § brottsbalken och faller under allmänt åtal. Där stadgas att den som "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år". (sv)
 • O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspetos referentes ao animal tal como a saúde, a felicidade, a longevidade (Tannenbaum, 1991; Fraser, 1995). Um dos conceitos mais populares de bem–estar animal foi dado por Barry Hughes que o define como "um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia" (Hughes, 1976). Outra definição foi dada por Broom (1986) em que o bem-estar animal é definido pela "sua capacidade em se adaptar ao seu meio ambiente". No entanto há diversas expectativas sobre o que é mais importante para se obter essa qualidade de vida. Todas essas expectativas levam a que possamos perceber que há muitos aspectos a ter em atenção e que nenhum deles podem ser considerados certos ou errados, mas que apenas correspondem a diferenças de valores e de opiniões. Assim, o conceito de bem-estar animal tem de representar um consenso entre os cientistas e o público em geral. Tendo por base este consenso surgiu as cinco liberdades dos animais teoria criada pelo professor John Webster e divulgada pelo Farm Animal Welfare Council (FAWC): ele deve ser livre de fome e de sede; livre de desconforto; livre de dor, lesões ou doença; livre para expressar os seus comportamentos normais; livre de medo e aflição. Uma proposta recente pretende reformular as 5 liberdades de forma mais simples, como: liberdade nutricional, liberdade sanitária, liberdade ambiental; liberdade comportamental, e liberdade psicológica. [Hoje o bem-estar animal está em torno de 5 domínios, que são quatro domínios físicos/ funcionais da “nutrição”, “ambiente”, “saúde física” e “comportamento” e um (quinto) relacionado ao estado "mental" do animal: * O primeiro domínio (nutrição) é observado através da satisfação alimentar, provimento de água e nutrição; * o segundo (ambiente) se resume aos desafios ambientais como frio, calor, falta de espaço, problemas de manejo, entre outros; * o terceiro (saúde física) está relacionado com a observação de ferimentos, saúde e comprometimentos funcionais da espécie; * o quarto (comportamento) traz como significado restrições comportamentais e interações desses indivíduos; * e o quinto (estado mental) é resultado de fome, sede, dor, medo, debilidade, solidão, ansiedade, frustração, depressão, desesperança... resultando em comportamentos mentais da espécie. Vale lembrar que o contrário de bem-estar animal é mal-estra animal, sendo que os domínios visam o primeiro.] (pt)
 • Благополучие животных (англ. Animal welfare, также благосостояние животных) — термин, впервые появившийся в протоколе к Амстердамскому договору от 1997 года. (ru)
 • Djurvälfärd är ett djurs subjektiva upplevelse av sin situation, samt ett synsätt att djur skall ha ett värdigt liv med bra levnadsvillkor. (sv)
 • Жестокое обращение с животными (или живодёрство) — не связанное с самообороной причинение страдания или вреда животным: из хулиганских либо корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. Живодёрство связано с поверьем некоторых , что при сдирании шкурки с живого животного мех получается лучше, чем при сдирании шкурки с мёртвой тушки. В ряде государств и стран, в том числе и в России, образует состав уголовного преступления. Защитники животных дополнительно включают в него «вред для выгоды», такой как, например, убийство животных для получения их меха или мяса. (ru)
 • 動物福利(英語:animal welfare),或譯動物福祉,是指非人類動物的(生活)福祉。動物福利的正式標準因環境而異,但主要由動物福利團體、立法者和學者進行辯論。動物福利科學使用諸如壽命、疾病、免疫抑制、行為、生理和繁殖等衡量標準,儘管關於這些中哪些最能代表動物福利存在爭議。 對動物福利的尊重通常基於這樣一種信念,即非人類動物是有知覺的,應該考慮它們的福祉或痛苦,尤其是當它們在人類的飼養環境中。這些問題可能包括動物如何被屠宰作為食物、它們如何用於科學研究、它們如何被飼養(作為寵物,或在動物園、農場、馬戲團等),以及人類活動如何影響野生物種的福祉和生存。 對動物福利概念的批評有兩種形式,來自截然相反的立場。歷史上一些思想家所持的一種觀點認為,人類對動物沒有任何責任。另一種觀點是基於動物權利的立場,即動物不應被視為財產,人類對動物的任何使用都是不可接受的。因此,一些動物權利支持者認為,更好的動物福利的觀念促進了對動物的持續和增加的剝削。因此,一些當局將動物福利和動物權利視為兩個對立的立場。其他人將動物福利的收益視為朝著動物權利邁進的漸進步驟。 現代神經科學領域的主要觀點是,即使在人類中也存在意識定義的哲學問題,但意識存在於非人類動物中。然而,有些人仍然認為意識是一個哲學問題,可能永遠不會得到科學解決。值得注意的是,一項新研究成功地克服了在經驗上測試這個問題的一些困難,並設計了一種獨特的方法來將動物的意識與無意識知覺分離。在恒河猴中進行的這項研究中,研究人員建立了實驗,預測與有意識與無意識感知刺激完全相反的行為結果。引人注目的是,猴子的行為表現出這些完全相反的特徵,就像在研究中測試的有意識和無意識的人類一樣。 動物福利包括身體健康、自然行為的可行性(“正常行為”)和動物的情緒健康。 動物福利關鍵取決於飼養者是否對動物友好,即是否滿足動物的需求。動物福利被描述為飼養環境和動物處理的可衡量標準,“環境條件在多大程度上為動物提供了避免痛苦和損害以及確保福祉的先決條件”。關於哪些飼養條件和程序不被評估為動物友好的決定,取決於科學知識水平,也取決於社會偏好。立法機構定義了動物福利相關法規的最低要求。 (zh)
 • 虐待動物是指人类對非人类動物蓄意或非蓄意施行使该動物承受痛苦或傷害的行为。無論该行为是否違反事發國家的法律,如符合条件,皆可被視爲虐待動物。虐待動物的行为可以分爲幾種,如其動機是由此获取肉食或毛皮,即是宰殺;對於不同宰殺方式的殘酷程度有各种不同的看法。虐待动物有时僅是针对虐待動物以获取娛樂的人的指控。大多数人认为虐待动物是令人憎恶且不道德的,然而大眾對於虐待動物的認知和相关知识依然薄弱和貧乏 动物福利运动和动物权利运动对虐待动物有两个不同的標準。动物福利者的觀點认爲人类將非人类动物作为一種資源取用,本質上沒有錯,但這些行爲需要最大程度地减轻该动物在這個過程中所承受的不必要的損害和痛苦,這亦即是「人道待遇」。动物权益者则认为禁止將非人类动物作为一種資源取用,是徹底终止或避免对非人类动物造成傷害的唯一途径。功利主义者會傾向以成本效益去決定對该动物的可行待遇,其结論盡不相同。一些功利主义者支持動物福利者的觀點,然而其他或许會支持動物权益者,對動物提供較嚴格的保护。 (zh)
 • Добро́бут твари́н (англ. Animal welfare) — тема, що вперше постала в протоколі до Амстердамського договору 1997. Протокол «Про захист і добробут тварин» запроваджує нові засади діяльності ЄС у цій сфері. Він визнає тварин істотами, що мають відчуття, і зобов'язує європейські інституції, розробляючи та реалізуючи політику Спільноти, дбати про їхній добробут. Законодавство регулює питання добробуту тварин у трьох сферах: вирощування, перевезення та забій тварин. Головний принцип полягає в тому, щоб не завдавати тваринам жодних зайвих страждань. До загальної стратегії харчової безпеки включена вимога зважати на добробут тварин і в інших галузях політики (сільське господарство, транспорт, внутрішній ринок і дослідницька діяльність). Співпрацюючи з відповідними владними структурами країн-членів, Інспекція в галузі харчових продуктів та ветеринарії наглядає за дотриманням законів Спільноти. Добробут тварин (animal welfare) — це комплексний термін який дає нам розуміння стану тварини в цей час. Говорячи про добробут тварин ми намагаємося оцінити стан тварини з позиції самої тварини. Добробут тварин має відношення до багатьох чинників. «Ми повинні визначити добробут таким чином, щоб це можна було легко пов'язати із такими поняттями як: потреби, свобода, щастя, пристосування, контроль, передбачуваність, відчуття, страждання, біль, хвилювання, страх, нудьга, стрес і здоров'я»(D.Broom). Визначення добробуту тварин є комплексним і може трактуватися з трьох точок зору. Перше визначення має відношення до фізичного стану тварини (гомеостаз). Друге визначення виділяє психічний стан тварини (відчуття). І нарешті третє визначення, трактує добробут з позиції природності (телос). Вчені, які займаються проблемами добробуту схильні виражати різні точки зору стосовно того, що є важливішим у визначенні добробуту тварин. 1.Фізичний стан «Добробут характеризує стан тварини в її спробах пристосуватися до власного середовища існування.» (Fraser & Broom, 1990) «Я вважаю, що тварина знаходиться в поганому з погляду добробуту стані тільки в тому випадку, якщо фізіологічні системи порушені до такої степені, що під загрозу поставлено виживання і репродукція.» (McGlone, 1993) 2.Психічний (ментальний) стан «…ні здоров'я, ні відсутність стресів, ні фізична відповідність нормам не можуть розглядатися як обов'язкові й/або достатні підстави для того, щоб визначити, що тварина має хороший добробут. Добробут залежить від того, що тварина відчуває.» (Duncan, 1993) 3.Природність «Під добробутом ми повинні розуміти не тільки позбавлення тварини болю і страждань, але й усіляке сприяння їй в прояві власної «тваринної» природи, яку я називаю "телос".» (Rollin, 1993). (uk)
 • Жорстоке поводження з тваринами — не пов'язані з самообороною дії людини, що наносять шкоду тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але і у залякуванні, поставленні тварин у небезпеку, залишенні їх у ситуації, що викликає надмірні чи невиправдані страждання, залишенні домашніх тварин без нагляду. У ряді країн, у тому числі Україні, знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування цих тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, чи у присутності неповнолітніх, становить склад злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 174438 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 76755 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118086002 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • The welfare of egg laying hens in battery cages can be compared with the welfare of free range hens which are given access to the outdoors. However, animal welfare groups argue that the vast majority of free-range hens are still intensively confined and are rarely able to go outdoors. (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:image
 • Animal Abuse Battery Cage 01.jpg (en)
 • Free Range Hens - geograph.org.uk - 342791.jpg (en)
 • Free-range-hens.jpg (en)
dbp:width
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El benestarisme, com a concepte moral en relació amb els animals, és el punt de vista que afirma que el sofriment dels animals té significat moral, i per tant, els animals s'han de tractar de manera humanitària, és a dir, es poden utilitzar per al profit dels humans però amb certs límits. En altres paraules, el benestarisme considera que és moralment acceptable que els humans emprin altres animals per a menjar, experimentar, vestir-se i entretenir-se, sempre que el sofriment innecessari sigui evitat. Aquesta posició es contraposa amb la dels drets dels animals, que manté que els altres animals no haurien de ser usats ni mantinguts com a propietat humana. (ca)
 • Tierquälerei ist das Quälen, Misshandeln oder unnötige Töten von Tieren. Der Begriff bezeichnet damit zwei unterschiedliche Sachverhalte; zum einen die umgangssprachliche Benennung eines Straftatbestands, zum anderen ein psychologisches Phänomen. (de)
 • Φιλοζωία νοείται γενικά ως η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας. (el)
 • Torturado de bestoj estas ara markigo por homa agado, dum kiu estas celeme aŭ nesciante vundataj la bestoj, estas damaĝigata ĝia sano, okazas malplibonigo de vivkondiĉoj, fiziologia suferado, neebleco vivi plenvaloran vivon kaj simile. (eo)
 • Bestprotektado estas nomitaj ĉiuj homaj agadoj celantaj ebligi specikonforman vivon al bestoj, sen neutilaj suferoj, doloroj kaj damaĝoj. Bestprotektado ofte kontraŭas interesojn de la , tio estas la plej granda konfliktpotencialo de la temaro. Ekspluatado de bestoj, ekzemple en bestbredado aŭ scienca esplorado, ofte ankaŭ damaĝas la bestojn. Diferenco inter speciprotektado kaj bestprotektado estas la celo: speciprotektado celas konservi la ekziston de bestspecioj, sed bestprotektado celas unuopajn bestojn kaj ties nedamaĝo. (eo)
 • Animalien ongizatea gizakiz haragoko animaliekiko tratu txarrak gaitzetsi eta animalien oinazea baztertu egin behar dela defendatzen duen jarrera da. Animaliak egoera onetan egotea bilatzen du baina aldi berean onartu egiten du hauen erabilpena gizakien mesedetarako. Erreformak egitea proposatzen dute beste animalia batzuk jazartzen ditugunean egoera onetan egoteko, ikuspuntu antropozentrista betikotuz. (eu)
 • La cruauté envers un animal, ou maltraitance envers un animal, est le fait qu'un être humain fasse subir à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à lui faire du mal ou à le tuer de façon inappropriée, que ce soit sous forme active (par le biais d'armes, de coups, de blessures) ou sous forme passive (négligence). (fr)
 • Le bien-être animal est une problématique concernant l'amélioration de la condition animale en ce qu'elle est dégradée par l'utilisation et l'exploitation des animaux ; et la base de divers efforts tendant à ce que toute souffrance animale inutile soit autant que possible évitée. (fr)
 • 動物福祉(どうぶつふくし、英語: Animal welfare)とは、一般的に、人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えるなどの配慮により、動物の待遇を改善しようとする考えのことをいう。動物福祉(アニマルウェルフェア)は、近代以降に西洋で生まれ、家畜動物を対象として大きく発展した概念である。 日本国内では、英語の「Animal Welfare(アニマルウェルフェア)」は「動物福祉」や「家畜福祉」と和訳されることが多いが、動物福祉という語感から介護・医療など含む社会保障を連想する「福祉」だと誤解される場合もあるため、日本国内で使用するときは和訳せずに「アニマルウェルフェア」とそのまま表記されることもある。 (ja)
 • 동물 학대는 자기방어나 생존이 아닌 이유로 사람을 제외한 모든 동물에게 고통을 가하는 학대이다. 일반적으로 화풀이, 재미, 모피, 돈을 얻기 위해 학대하는 경우가 많다. 보통 어딘가에 가둬 놓거나, 폭력 등을 행사하는 것은 물론, 방치시키기 또는 강제적인 수술도 있으며, 원치 않는 임신을 강제적으로 하는 행위를 하는 것도 동물학대에 속한다. 또한 불법으로 운영하고 있는 강아지 공장도 강제로 번식시키는 행동으로 인해 역시 동물 학대로 분류된다. (ko)
 • 동물복지(動物福祉, 영어: animal welfare) 또는 동물보호(動物保護) 혹은 동물복리(動物福利)는 일반적으로 인간이 동물에 미치는 고통과 스트레스 등을 없애며, 동물의 심리적 행복을 실현하고 동물의 본래 습성을 유지할 수 있는 환경을 제공하는 것 즉, 동물이 상해 및 질병, 갈증, 굶주림, 스트레스 등에 시달리지 않고 행복한 상태에서 살아갈 수 있도록 하는 것이다. 식용으로 소비되는 소, 돼지, 닭, 오리 등의 가축이 지저분하고 열악한 환경에서 자라지 않고 청결한 곳에서 적절한 보호를 받으며 행복하게 살 권리도 포함된다. (ko)
 • 動物虐待(どうぶつぎゃくたい、英語:cruelty to animals)とは、動物に対する虐待(加虐行為)のこと。不当な暴力をふるったり、その習性・性質を無視して扱ったり、保護責任があるにもかかわらず遺棄や放置(飼育放棄・ネグレクト)したりする行為を指す。 対照的な語として、動物愛護(動物福祉)がある。 (ja)
 • il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale: "1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale." (it)
 • Благополучие животных (англ. Animal welfare, также благосостояние животных) — термин, впервые появившийся в протоколе к Амстердамскому договору от 1997 года. (ru)
 • Djurvälfärd är ett djurs subjektiva upplevelse av sin situation, samt ett synsätt att djur skall ha ett värdigt liv med bra levnadsvillkor. (sv)
 • 虐待動物是指人类對非人类動物蓄意或非蓄意施行使该動物承受痛苦或傷害的行为。無論该行为是否違反事發國家的法律,如符合条件,皆可被視爲虐待動物。虐待動物的行为可以分爲幾種,如其動機是由此获取肉食或毛皮,即是宰殺;對於不同宰殺方式的殘酷程度有各种不同的看法。虐待动物有时僅是针对虐待動物以获取娛樂的人的指控。大多数人认为虐待动物是令人憎恶且不道德的,然而大眾對於虐待動物的認知和相关知识依然薄弱和貧乏 动物福利运动和动物权利运动对虐待动物有两个不同的標準。动物福利者的觀點认爲人类將非人类动物作为一種資源取用,本質上沒有錯,但這些行爲需要最大程度地减轻该动物在這個過程中所承受的不必要的損害和痛苦,這亦即是「人道待遇」。动物权益者则认为禁止將非人类动物作为一種資源取用,是徹底终止或避免对非人类动物造成傷害的唯一途径。功利主义者會傾向以成本效益去決定對该动物的可行待遇,其结論盡不相同。一些功利主义者支持動物福利者的觀點,然而其他或许會支持動物权益者,對動物提供較嚴格的保护。 (zh)
 • Жорстоке поводження з тваринами — не пов'язані з самообороною дії людини, що наносять шкоду тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але і у залякуванні, поставленні тварин у небезпеку, залишенні їх у ситуації, що викликає надмірні чи невиправдані страждання, залишенні домашніх тварин без нагляду. У ряді країн, у тому числі Україні, знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування цих тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, чи у присутності неповнолітніх, становить склад злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України. (uk)
 • رعاية الحيوان هي الرفاهية الجسدية والنفسية للحيوانات.. يمكن لمصطلح رعاية الحيوان أن يعني أيضًا اهتمام الإنسان برعاية الحيوان أو اتخاذ موقف في نقاش عن أخلاقيات الحيوان وحقوق الحيوان. ويتم قياس هذا الموقف من خلال سلوكيات أنواع مختلفة من استخدامات الحيوانات. وقد بدأت رعاية الحيوان في أخذ مكان أكبر من الاهتمام في السياسة العامة الغربية، بعد أن كانت تعد شيئًا قديمًا في بعض الحضارات، في بريطانيا في القرن الـ 19. ولكن اليوم هناك تركيز كبير على الاهتمام بالعلوم البيطرية أو أنشطتها وبالأخلاق وبمنظمات رعاية الحيوان. (ar)
 • القسوة على الحيوانات، أو اساءة معاملة الحيوانات، هي فعل إيذاء البشر لأي شيء غير بشري. وفي معنى أضيق، هي التسبب بالالم أو الأذى لتحقيق غرض ما، مثل قتل الحيوانات للطعام أو للحصول على فروها. ويشمل هذا المصطلح إيذاء الحيوانات فقط للمتعة ودون أي سبب، ويطلق على هذا الفعل اسم «السادية ضد الحيوانات». هناك الكثير من القوانين المتشعبة بخصوص القسوة على الحيوانات حول العالم. مثلا، بعض القوانين تتحكم بأساليب قتل الحيوانات لغرض الحصول على الطعام، أو الملابس، أو منتجات أخرى. وبعض القوانين الأخرى تتحكم بإبقاء الحيوانات لغرض الترفيه، أو التعليم، أو كحيوانات أليفة. (ar)
 • El maltractament animal és la imposició per omissió (negligència) o per comissió de patiments o lesions a qualsevol animal. De manera més estreta, pot ser la causa de dany o patiment per assoliments específics, com ara matar animals per entreteniment; La crueltat cap als animals de vegades inclou infligir danys o patiments com un fi en si mateix, definit llavors com a . (ca)
 • Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí, i když je to správné. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče. (cs)
 • Welfare zvířat nebo také životní pohoda zvířat je obecně stav fyzického a psychického zdraví zvířete, žijícího v souladu se svým prostředím. Pohodu zvířete souvisí s jeho schopností udržet si fyzickou a psychickou zdatnost a vyhnout se strádání. Welfare komplexně zahrnuje podmínky zajišťující spokojenou existenci zvířete, především zdraví a životní pohodu. Špatné životní podmínky mohou u chovaného zvířete vést k negativním fyziologickým změnám. Hlavní zásady podmiňující welfare zvířete vyjadřuje soubor koncepcí (dříve označovaný jako zákon pěti svobod): (cs)
 • Κακοποίηση των ζώων είναι ο , και η κακομεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄ αυτού, όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη, ο αποκεφαλισμός, ο ακρωτηριασμός, η αιχμαλωσία κ.ά. Επισημαίνεται επίσης, ότι εκτός από την έννοια της ενεργητικής, υπάρχει και η παθητική κακοποίηση, δηλαδή οι περιπτώσεις της έλλειψης καταλύματος, της παρατεταμένης ή μόνιμης αλυσόδεσης, της παροχής ακατάλληλης τροφής, της έλλειψης φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους. Ευρύτερα δε, σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, παθητική κακοποίηση υφίστανται τα ζώα εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού τους και της καταστροφής των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και (el)
 • Animal welfare is the well-being of non-human animals. Formal standards of animal welfare vary between contexts, but are debated mostly by animal welfare groups, legislators, and academics. Animal welfare science uses measures such as longevity, disease, immunosuppression, behavior, physiology, and reproduction, although there is debate about which of these best indicate animal welfare. (en)
 • Tierwohl ist eine Bezeichnung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren, insbesondere von Nutztieren. Das Tierwohl umfasst die Aspekte körperliche Gesundheit, die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen („Normalverhalten“) und das emotionale Wohlbefinden der Tiere. Das Tierwohl ist zu einem Thema von breit angelegter wissenschaftlicher Forschung und Diskussion und der Begriff zum politischen Fahnenwort geworden. Der Begriff Tierwohl taucht z. B. auch im Zusammenhang mit den Kampagnen von Schlachtunternehmen (Westfleisch, Vion N.V.) und bei Fast-Food-Ketten (McDonald’s, Burger King) auf. (de)
 • La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal, abuso animal o maltrato animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada.​ Algunos tipos de maltrato son: (es)
 • El bienestar de los animales es el estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud. Es objeto de atención y de estudio especialmente en el ámbito pecuario y en general de todos los animales que están al cuidado del hombre. Como postura moral, el bienestarismo animal defiende que, si bien es lícito que los humanos posean y utilicen animales para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se les debe evitar, como seres sintientes que son, cualquier sufrimiento innecesario. (es)
 • Animalienganako krudeltasuna hitzak, baita animalia-krudeltasuna, animalia-abusu edo animalienganako tratu txar ere, gizakiak ez diren animalietan berariazko mina, sufrimendua edo estresa sortzen duten jokabideak barne hartzen ditu. Zehazki, gizakiak burutzen dituen jokabideak dira eta honakoak izan daitezke: (eu)
 • Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara. (in)
 • Kesejahteraan hewan adalah sebuah pandangan atau konsep moral mengenai pemenuhan kesejahteraan pada hewan nonmanusia. Konsep ini berhubungan erat dengan etika terhadap hewan. Kesejahteraan hewan mencakup kondisi fisik dan mental hewan, dan sejauh mana sifat alamiahnya terpenuhi. (in)
 • Dobrostan zwierząt – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. (pl)
 • Dierenmishandeling omvat alle niet-noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn aangedaan, letsel toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. De term "dierenmishandeling" wordt ook in meer enge zin gebruikt, namelijk ter aanduiding van een strafbaar feit, dat zich voordoet, wanneer bij de behandeling van dieren een of meer strafrechtelijke regels, die op dit gebied gelden, worden overtreden. Het mishandelde dier kan zowel wild als tam zijn, en zowel het eigen dier als dat van een ander. (nl)
 • A crueldade com os animais é um tratamento que causa sofrimento ou dano aos animais . A definição de sofrimento inaceitável é variável. Alguns consideram só o sofrimento por simples crueldade aos animais, enquanto que outros incluem o sofrimento infligido por outras razões, como a produção de carne, a obtenção de pele, os experimentos científicos com animais e as indústrias de ovos. Muitas pessoas consideram a crueldade para com os animais como um assunto de grande importância moral. Pensadores de várias épocas vêm afirmando que a crueldade para com animais e a crueldade contra humanos estão inter-relacionadas. (pt)
 • Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan. In het denken over dierenwelzijn is de algemene gedachte verschoven van het idee dat dieren ondergeschikt zijn aan de mens naar het idee dat mens en dier gelijkwaardig zijn aan, ofwel een evolutie van wat heet antropocentrisme vanuit de christelijke ethiek naar antropomorfisme. (nl)
 • O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspetos referentes ao animal tal como a saúde, a felicidade, a longevidade (Tannenbaum, 1991; Fraser, 1995). Um dos conceitos mais populares de bem–estar animal foi dado por Barry Hughes que o define como "um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia" (Hughes, 1976). Outra definição foi dada por Broom (1986) em que o bem-estar animal é definido pela "sua capacidade em se adaptar ao seu meio ambiente". (pt)
 • Djurplågeri involverar att en person tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Djurplågeri definieras i respektive lands lagstiftning och varierar kraftigt. Vissa länder har inte alls någon lag som beivrar djurplågeri medan det i andra är ett brott som kan leda till böter eller längre fängelsestraff. (sv)
 • Добро́бут твари́н (англ. Animal welfare) — тема, що вперше постала в протоколі до Амстердамського договору 1997. Протокол «Про захист і добробут тварин» запроваджує нові засади діяльності ЄС у цій сфері. Він визнає тварин істотами, що мають відчуття, і зобов'язує європейські інституції, розробляючи та реалізуючи політику Спільноти, дбати про їхній добробут. Співпрацюючи з відповідними владними структурами країн-членів, Інспекція в галузі харчових продуктів та ветеринарії наглядає за дотриманням законів Спільноти. 1.Фізичний стан 2.Психічний (ментальний) стан 3.Природність (uk)
 • Жестокое обращение с животными (или живодёрство) — не связанное с самообороной причинение страдания или вреда животным: из хулиганских либо корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. (ru)
 • 動物福利(英語:animal welfare),或譯動物福祉,是指非人類動物的(生活)福祉。動物福利的正式標準因環境而異,但主要由動物福利團體、立法者和學者進行辯論。動物福利科學使用諸如壽命、疾病、免疫抑制、行為、生理和繁殖等衡量標準,儘管關於這些中哪些最能代表動物福利存在爭議。 對動物福利的尊重通常基於這樣一種信念,即非人類動物是有知覺的,應該考慮它們的福祉或痛苦,尤其是當它們在人類的飼養環境中。這些問題可能包括動物如何被屠宰作為食物、它們如何用於科學研究、它們如何被飼養(作為寵物,或在動物園、農場、馬戲團等),以及人類活動如何影響野生物種的福祉和生存。 對動物福利概念的批評有兩種形式,來自截然相反的立場。歷史上一些思想家所持的一種觀點認為,人類對動物沒有任何責任。另一種觀點是基於動物權利的立場,即動物不應被視為財產,人類對動物的任何使用都是不可接受的。因此,一些動物權利支持者認為,更好的動物福利的觀念促進了對動物的持續和增加的剝削。因此,一些當局將動物福利和動物權利視為兩個對立的立場。其他人將動物福利的收益視為朝著動物權利邁進的漸進步驟。 動物福利包括身體健康、自然行為的可行性(“正常行為”)和動物的情緒健康。 (zh)
rdfs:label
 • Animal welfare (en)
 • قسوة على الحيوانات (ar)
 • رعاية الحيوان (ar)
 • Benestarisme (drets dels animals) (ca)
 • Maltractament animal (ca)
 • Welfare zvířat (cs)
 • Týrání zvířat (cs)
 • Tierwohl (de)
 • Tierquälerei (de)
 • Φιλοζωία (el)
 • Κακοποίηση ζώων (el)
 • Torturado de bestoj (eo)
 • Bestprotektado (eo)
 • Bienestar de los animales (es)
 • Crueldad hacia los animales (es)
 • Animalienganako krudeltasun (eu)
 • Animalien ongizate (eu)
 • Bien-être animal (fr)
 • Kesejahteraan hewan (in)
 • Kekejaman terhadap hewan (in)
 • Cruauté envers les animaux (fr)
 • Maltrattamento di animali (it)
 • 動物福祉 (ja)
 • 動物虐待 (ja)
 • 동물보호 (ko)
 • 동물 학대 (ko)
 • Dierenmishandeling (nl)
 • Dierenwelzijn (nl)
 • Dobrostan zwierząt (pl)
 • Bem-estar animal (pt)
 • Жестокое обращение с животными (ru)
 • Crueldade com animais (pt)
 • Благополучие животных (ru)
 • Djurplågeri (sv)
 • Djurvälfärd (sv)
 • 虐待動物 (zh)
 • Жорстоке поводження з тваринами (uk)
 • 動物福利 (zh)
 • Добробут тварин (uk)
owl:sameAs
skos:narrower
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:ideology of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:movement of
is dbo:occupation of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:ideology of
is dbp:industry of
is dbp:keywords of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:purpose of
is dbp:services of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License