Ambiguity is a type of meaning in which a phrase, statement or resolution is not explicitly defined, making several interpretations plausible. A common aspect of ambiguity is uncertainty. It is thus an attribute of any idea or statement whose intended meaning cannot be definitively resolved according to a rule or process with a finite number of steps. (The ambi- part of the term reflects an idea of "two", as in "two meanings".) Context may play a role in resolving ambiguity. For example, the same piece of information may be ambiguous in one context and unambiguous in another.

Property Value
dbo:abstract
 • الالتباس، نوع من خلل المعنى يجعل من الصعب تعريف المصطلح أو العبارة أو القرار، ما يجعل أكثر من تفسيرٍ واحدٍ مقبولاً ظاهرياً. والوجه الأعمّ من الالتباس هو الارتياب. وهكذا فهو صفةٌ لأي فكرة أو عبارة لا يمكن فهم معناها المقصود ولا تفكيكه وفقاً لقانون أو عملية تتبع عدداً محدداً من الخطوات. يُقارن مفهوم الالتباس عادةً بمفهوم الغموض. في حالة الالتباس، تُقبل بعض التفسيرات المحددة والبارزة (رغم أن بعضها لا يكون ظاهراً للوهلة الأولى)، في حين أنّه من الصعب في حالة المعلومات الغامضة أن يُتوصّل إلى أيّ تفسيرٍ بدرجة مرغوبة من التحديد. يمكن أن يؤدّي السياق دوراً مهماً في حلّ الالتباس. على سبيل المثال، قد تكون المعلومة ملتبسة الفَهم في سياقٍ معيّن، ولكنها مفهومةً في سياقٍ آخر. (ar)
 • L'ambigüitat és un fenomen lingüístic que es dóna quan en una construcció no és clar el seu significat. És a dir, un enunciat (una oració, un text) és ambigu quan és susceptible de dues o més interpretacions. Pot ser deguda a una construcció sintàctica poc clara (per exemple, en la frase "Passejava amb el nen cantant" no és clar qui canta dels dos) o a la polisèmia o homonímia pròpia de determinades paraules (en un cas extrem, es parla de mots bagul o comodí, que poden tenir molts sentits). L'ambigüitat només es pot resoldre pel context, que atorga més probabilitat a un significat per sobre dels altres possibles, i per això s'estudia sobretot des de la pragmàtica. (ca)
 • Von einer Mehrdeutigkeit oder einer Ambiguität (von lateinisch ambo ‚beide‘; ambiguus ‚doppeldeutig‘, ‚mehrdeutig‘, ‚uneindeutig‘), seltener auch einer Amphibolie (von altgriechisch ἀμφιβολία ‚Zweifel‘, ‚Zweideutigkeit‘, ‚Doppelsinn‘), spricht man, wenn ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat. Bei nur zwei Bedeutungen spricht man auch von Doppeldeutigkeit oder Zweideutigkeit. Zu den Mehrdeutigkeiten gehören auch manche Anspielungen, darunter die Frivolität oder Anzüglichkeit. Mehrdeutigkeit ist ein Charakteristikum von Zeichen, vor allem von sprachlichen Zeichen. Sie entsteht, wenn ein Zeichen auf verschiedene Weise interpretiert werden kann. Ein Vexierbild zum Beispiel ist mehrdeutig, wenn es als mindestens zwei verschiedene Bilder gedeutet werden kann. Sprachliche Zeichen unterschiedlicher Komplexität können mehrdeutig sein: Wortteil (wie die Vorsilbe in Untiefe), Wort, Ausdruck, Wendung, Satz, Äußerung. (de)
 • Ambiguity is a type of meaning in which a phrase, statement or resolution is not explicitly defined, making several interpretations plausible. A common aspect of ambiguity is uncertainty. It is thus an attribute of any idea or statement whose intended meaning cannot be definitively resolved according to a rule or process with a finite number of steps. (The ambi- part of the term reflects an idea of "two", as in "two meanings".) The concept of ambiguity is generally contrasted with vagueness. In ambiguity, specific and distinct interpretations are permitted (although some may not be immediately obvious), whereas with information that is vague, it is difficult to form any interpretation at the desired level of specificity. Context may play a role in resolving ambiguity. For example, the same piece of information may be ambiguous in one context and unambiguous in another. (en)
 • L'ambigüité (orthographe rectifiée de 1990) ou ambiguïté (orthographe traditionnelle) est la propriété d'un mot, d'une suite de mots ou d'un concept ayant plusieurs significations ou plusieurs analyses grammaticales possibles. C'est aussi le caractère d'une situation difficile à comprendre. On parle de désambiguïsation sémantique lorsque chaque mot est lié, dans un contexte donné, à une définition donnée unique : cet objectif est l'un de ceux de la cohérence du langage naturel ; la redondance aide à lever certaines équivoques. (fr)
 • Ambiguitas atau ketaksaan informasi, dalam kata-kata, gambar, atau media lain, adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Ambiguitas umumnya berbeda dengan . Dalam ambiguitas, penafsiran spesifik dan berbeda dapat muncul (meski beberapa di antaranya tidak tampak jelas), sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan. Konteks turut memainkan peran dalam menyelesaikan ambiguitas. Misalnya, sepotong informasi yang sama bisa bersifat ambigu dalam satu konteks dan tidak ambigu pada konteks lain. (in)
 • 曖昧(あいまい)とは、1つの表現や文字列、項目などが2つ以上の意味にとれること、もしくは、周辺が不明瞭なことである。 (ja)
 • La parola ambiguità (dal latino ambiguitas, -atis, da amb-, 'intorno', e agĕre), con riferimento ad un testo (scritto o orale), rinvia alle diverse e anche contrastanti interpretazioni che di quel testo, nella sua interezza o anche riguardo ad una singola frase o parola, possono essere date. L'ambiguità è un fenomeno intrinseco al fatto linguistico, alla testualità e alla comunicazione. La langue, il patrimonio linguistico di ciascun parlante, è diverso da individuo a individuo (vedi Idioletto). Ogni testo è quindi potenzialmente polisemico. Il significato che dà il mittente potrebbe cioè essere diverso da quello interpretato dal destinatario. L'ambiguità è di cinque tipi: fonetica, lessicale, sintattica, di scopo o pragmatica. (it)
 • Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (nl)
 • Wieloznaczność wypowiedzi – nazwa klasy błędów logiczno-językowych, która podzielona może być następująco: na wieloznaczność potencjalną (która sama w sobie błędem nie jest) i na wieloznaczność aktualną (wieloznaczność właściwą), którą tworzą podklasy: wieloznaczności kontekstu (gł. amfibologia, wieloznaczność spowodowana wadliwym użyciem wyrażenia potencjalnie wieloznacznego, niedopowiedzenie) i wieloznaczności w kontekście (gł. ekwiwokacja). (pl)
 • Paragram (av grek. para, bredvid, och gramma, bokstav), tillsats, inflickning i en skrift; bokstavs- eller sifferförändring; förfalskning i en skrift. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Неоднозначность — ситуация, в которой понятию (информации, слову, изображению, данным и так далее) можно дать более одного . Неоднозначность часто сравнивается с неопределённостью, в которой все возможные варианты в той или иной мере предопределены (хотя могут быть и неявными), при этом неоднозначность выстроена таким образом, что прийти к одному «верному» выводу с уверенностью невозможно. Детали часто является ключевыми в разрешении неопределённости: одна и та же ситуация может быть однозначно понятной или непонятной в разных контекстах, — неоднозначный термин. (ru)
 • 歧義(英語:ambiguity,又有譯為「含混」)是指未定義或定義不清楚而沒有明確涵義的單詞、術語(term)、注釋或觀念。 在華人社會,認為此言詞源於唐朝蘇味道:「處事不欲決斷明白,若有錯誤,必貽咎譴,常模稜以持兩端可矣。」(模棱兩可) 如果一個單詞、片語、句子或其他的表達方式擁有一個以上的解釋,就是歧義的。 歧義有別於模糊,模糊是指某個概念難以清楚界定;歧義則可透過定義化解,定義通常取自標準定義、詞典或普遍知識。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 677 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32903 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983051499 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • L'ambigüitat és un fenomen lingüístic que es dóna quan en una construcció no és clar el seu significat. És a dir, un enunciat (una oració, un text) és ambigu quan és susceptible de dues o més interpretacions. Pot ser deguda a una construcció sintàctica poc clara (per exemple, en la frase "Passejava amb el nen cantant" no és clar qui canta dels dos) o a la polisèmia o homonímia pròpia de determinades paraules (en un cas extrem, es parla de mots bagul o comodí, que poden tenir molts sentits). L'ambigüitat només es pot resoldre pel context, que atorga més probabilitat a un significat per sobre dels altres possibles, i per això s'estudia sobretot des de la pragmàtica. (ca)
 • L'ambigüité (orthographe rectifiée de 1990) ou ambiguïté (orthographe traditionnelle) est la propriété d'un mot, d'une suite de mots ou d'un concept ayant plusieurs significations ou plusieurs analyses grammaticales possibles. C'est aussi le caractère d'une situation difficile à comprendre. On parle de désambiguïsation sémantique lorsque chaque mot est lié, dans un contexte donné, à une définition donnée unique : cet objectif est l'un de ceux de la cohérence du langage naturel ; la redondance aide à lever certaines équivoques. (fr)
 • Ambiguitas atau ketaksaan informasi, dalam kata-kata, gambar, atau media lain, adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Ambiguitas umumnya berbeda dengan . Dalam ambiguitas, penafsiran spesifik dan berbeda dapat muncul (meski beberapa di antaranya tidak tampak jelas), sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan. Konteks turut memainkan peran dalam menyelesaikan ambiguitas. Misalnya, sepotong informasi yang sama bisa bersifat ambigu dalam satu konteks dan tidak ambigu pada konteks lain. (in)
 • 曖昧(あいまい)とは、1つの表現や文字列、項目などが2つ以上の意味にとれること、もしくは、周辺が不明瞭なことである。 (ja)
 • Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (nl)
 • Wieloznaczność wypowiedzi – nazwa klasy błędów logiczno-językowych, która podzielona może być następująco: na wieloznaczność potencjalną (która sama w sobie błędem nie jest) i na wieloznaczność aktualną (wieloznaczność właściwą), którą tworzą podklasy: wieloznaczności kontekstu (gł. amfibologia, wieloznaczność spowodowana wadliwym użyciem wyrażenia potencjalnie wieloznacznego, niedopowiedzenie) i wieloznaczności w kontekście (gł. ekwiwokacja). (pl)
 • Paragram (av grek. para, bredvid, och gramma, bokstav), tillsats, inflickning i en skrift; bokstavs- eller sifferförändring; förfalskning i en skrift. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (sv)
 • Неоднозначность — ситуация, в которой понятию (информации, слову, изображению, данным и так далее) можно дать более одного . Неоднозначность часто сравнивается с неопределённостью, в которой все возможные варианты в той или иной мере предопределены (хотя могут быть и неявными), при этом неоднозначность выстроена таким образом, что прийти к одному «верному» выводу с уверенностью невозможно. Детали часто является ключевыми в разрешении неопределённости: одна и та же ситуация может быть однозначно понятной или непонятной в разных контекстах, — неоднозначный термин. (ru)
 • 歧義(英語:ambiguity,又有譯為「含混」)是指未定義或定義不清楚而沒有明確涵義的單詞、術語(term)、注釋或觀念。 在華人社會,認為此言詞源於唐朝蘇味道:「處事不欲決斷明白,若有錯誤,必貽咎譴,常模稜以持兩端可矣。」(模棱兩可) 如果一個單詞、片語、句子或其他的表達方式擁有一個以上的解釋,就是歧義的。 歧義有別於模糊,模糊是指某個概念難以清楚界定;歧義則可透過定義化解,定義通常取自標準定義、詞典或普遍知識。 (zh)
 • الالتباس، نوع من خلل المعنى يجعل من الصعب تعريف المصطلح أو العبارة أو القرار، ما يجعل أكثر من تفسيرٍ واحدٍ مقبولاً ظاهرياً. والوجه الأعمّ من الالتباس هو الارتياب. وهكذا فهو صفةٌ لأي فكرة أو عبارة لا يمكن فهم معناها المقصود ولا تفكيكه وفقاً لقانون أو عملية تتبع عدداً محدداً من الخطوات. يُقارن مفهوم الالتباس عادةً بمفهوم الغموض. في حالة الالتباس، تُقبل بعض التفسيرات المحددة والبارزة (رغم أن بعضها لا يكون ظاهراً للوهلة الأولى)، في حين أنّه من الصعب في حالة المعلومات الغامضة أن يُتوصّل إلى أيّ تفسيرٍ بدرجة مرغوبة من التحديد. (ar)
 • Von einer Mehrdeutigkeit oder einer Ambiguität (von lateinisch ambo ‚beide‘; ambiguus ‚doppeldeutig‘, ‚mehrdeutig‘, ‚uneindeutig‘), seltener auch einer Amphibolie (von altgriechisch ἀμφιβολία ‚Zweifel‘, ‚Zweideutigkeit‘, ‚Doppelsinn‘), spricht man, wenn ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat. Bei nur zwei Bedeutungen spricht man auch von Doppeldeutigkeit oder Zweideutigkeit. Zu den Mehrdeutigkeiten gehören auch manche Anspielungen, darunter die Frivolität oder Anzüglichkeit. (de)
 • Ambiguity is a type of meaning in which a phrase, statement or resolution is not explicitly defined, making several interpretations plausible. A common aspect of ambiguity is uncertainty. It is thus an attribute of any idea or statement whose intended meaning cannot be definitively resolved according to a rule or process with a finite number of steps. (The ambi- part of the term reflects an idea of "two", as in "two meanings".) Context may play a role in resolving ambiguity. For example, the same piece of information may be ambiguous in one context and unambiguous in another. (en)
 • La parola ambiguità (dal latino ambiguitas, -atis, da amb-, 'intorno', e agĕre), con riferimento ad un testo (scritto o orale), rinvia alle diverse e anche contrastanti interpretazioni che di quel testo, nella sua interezza o anche riguardo ad una singola frase o parola, possono essere date. L'ambiguità è di cinque tipi: fonetica, lessicale, sintattica, di scopo o pragmatica. (it)
rdfs:label
 • Ambiguity (en)
 • التباس (ar)
 • Ambigüitat (ca)
 • Mehrdeutigkeit (de)
 • Ambigüedad (es)
 • Ambiguïté (fr)
 • Ambiguitas (in)
 • Ambiguità (it)
 • 曖昧 (ja)
 • Ambiguïteit (nl)
 • Wieloznaczność wypowiedzi (pl)
 • Неоднозначность (ru)
 • Paragram (sv)
 • Неоднозначність (uk)
 • 歧義 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of