An alcoholic drink (or alcoholic beverage) is a drink that contains the recreational drug ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar. The consumption of alcohol plays an important social role in many cultures. Most countries have laws regulating the production, sale, and consumption of alcoholic beverages. Some countries ban such activities entirely, but alcoholic drinks are legal in most parts of the world. The global alcoholic drink industry exceeded $1 trillion in 2018.

Property Value
dbo:abstract
 • المشروبات الكحولية أو المشروبات الروحية هي المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول وقد تكون مخمرة (مثل البيرة) أو مقطرة (مثل الويسكي)، سواء كان مصدرها الفواكه، مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح والإجاص أو من الحبوب: كالحنطة، والشعير، والذرة أو العسل، والبطاطس، والنشا والسكر. والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإيثيلي () أو الإيثانول الاسم العلمي للكحول وهو سائل طيار عند الحرارة العادية، أقل كثافة من الماء ويختلط بالماء بجميع النسب، كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال. (ar)
 • Les begudes alcohòliques són aquelles que contenen alcohol etílic en quantitats apreciables. En moltes cultures, el consum de begudes alcohòliques és habitual en situacions socials ben diverses; en d'altres, com l'Islam, està prohibit. Bàsicament, hi ha dos tipus principals de begudes alcohòliques: * Begudes com el vi, la cervesa o el sake, on l'alcohol s'obté de la fermentació de productes vegetals, on el contingut d'alcohol no sobrepassa dels 18/20 graus alcohòlics. * Licors o begudes obtingudes per destil·lació, a vegades amb l'addicional etapa de maceració o infusió d'algun ingredient. (ca)
 • Alkoholické nápoje jsou nápoje, obsahující přes 0,75 objemových procent ethanolu. Legislativně je alkoholický nápoj definován jako „nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu“. Jejich požití způsobuje opilost: v menších dávkách (v závislosti na metabolismu jedince) uvolnění a euforické stavy, nebo pocity napětí, ve větších dávkách útlum, nevolnost až . Alkohol ethanol je omamná látka, obsažená v některých nápojích. Savci jsou schopni díky enzymu ADH4 trávit alkohol již milióny let. Metabolizuje na acetaldehyd. Užíval se při rituálech či oslavách jako například mešní víno. U člověka způsobuje změny ve vnímání a chování. Alkohol je návykový (tělo si na něj zvykne a vyžaduje ho víc a víc), proto se řadí mezi drogy. V přírodě vzniká kvašením, při kterém kvasinky mění cukr na oxid uhličitý a alkohol. Začne-li se kazit jablečný mošt, dělají se v něm bublinky. Mošt kvasí a přestane být sladký (cukr se přeměnil), je nakysle trpký – „navinulý“. Podobným způsobem se vyrábí jablečné víno nebo víno z vinných hroznů, které daly nápoji jméno. Víno běžně obsahuje 10 až 15 % alkoholu, pivo přibližně polovinu, vyšších koncentrací již přirozenou fermentací nelze dosáhnout, takzvané pálenky se vyrábí destilací. Po konzumaci alkoholických nápojů nesmí lidé v mnoha zemích řídit dopravní prostředky, protože by mohli být nebezpeční sobě i druhým. Člověku, který alkohol nikdy nepije, se říká abstinent. (cs)
 • Αλκοολούχο γενικά ονομάζεται οποιοδήποτε υγρό που περιέχει αλκοόλη. Συνηθέστερα όμως με τον προσδιορισμό αυτόν ονομάζεται το ποτό του οποίου συστατικό είναι η αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα, CH3-CH2-OH). Τα αλκοολούχα ποτά ονομάζονται, επίσης, και οινοπνευματώδη και, λαϊκότερα, σπίρτα (από παραφθορά της λατινικής λέξεως spirit=οινόπνευμα). (el)
 • Alkoholaĵo (aŭ alkohola trinkaĵo, drinkaĵo) estas trinkaĵo enhavanta alkoholon (pli precize, etanolon). Konsumado de alkoholaĵoj povas kaŭzi ebrion. Ĝi havas tri ĉefajn grupojn: * distilita alkoholaĵo, min. 20 % da alkoholaĵo, kvankam likvoro povas esti iom malpli * biero, fermentita el grenoj, ĝenerale 5-6 % da alkoholaĵo * vino, fermentita el vinbero aŭ alia frukto, poste maturigante. Al tiu grupo apartenas la ĉampanjo. ĝenerale 9-16 % da alkoholaĵo * la fortigita vino baziĝas sur vino, kun aldonita distilita alkoholaĵo (likvora vino) (eo)
 • Las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contienen etanol (alcohol etílico) en su composición. Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre las bebidas producidas simplemente por fermentación alcohólica (vino, cerveza, sidra, hidromiel, sake) en las que el contenido en alcohol no suele superar los 15 grados, y las producidas por destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación previo. Entre estas últimas se encuentran los diferentes tipos de licores y aguardientes (como el brandy, el whisky, el tequila, el ron, el vodka, la cachaça, el pisco, la ginebra, entre otras).​ La cantidad de alcohol de un licor u otra bebida alcohólica se mide bien por el volumen de alcohol que contenga o bien por su grado de alcohol. El alcohol etílico (etanol), es una droga legal en la mayor parte del mundo, con la excepción de los estados islámicos, y causa millones de muertes al año por alcoholismo.​ (es)
 • Edari alkoholdunak etanola (alkohola) duten edariak dira, hartzidura alkoholikoz edo destilazioz eginak. (eu)
 • Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. (in)
 • Une boisson alcoolisée (ou boisson alcoolique), ou un alcool, est une boisson contenant de l'éthanol. Le vin, la bière, les eaux-de-vie, sont des exemples de boissons alcoolisées. Le goût, mais aussi l'effet psychotrope de l'éthanol, peuvent participer à l'appétence pour ce type de boisson et motiver sa consommation. Celle-ci peut également être influencée par des facteurs sociaux tels qu'un contexte convivial offrant une disponibilité facile du produit, le mimétisme voire la pression de groupe, ou à l'inverse, la restriction voire l'illégalité de vente ou de consommation du produit. L'alcool est une drogue, dont la consommation forte ou chronique peut dégénérer en addiction appelée alcoolisme. Toute consommation, même faible, est néfaste pour la santé du consommateur, tandis qu'une consommation importante présente divers risques, pour le consommateur et pour autrui. Après le tabac (dont il aggrave les dégâts et amplifie les risques), l'alcool est la drogue récréative qui occasionne la plus forte mortalité, dans le monde comme en France, figurant sur la liste des cancérogènes du groupe 1 du CIRC et responsable de plusieurs millions de morts par an ainsi que de nombreuses maladies chroniques, incapacités durables et handicaps. La consommation d'alcool présente en effet une activité psychotrope, appelée ivresse ou intoxication alcoolique, un risque de dépendance, appelé alcoolisme ou alcoolodépendance, et de nombreux risques pour la santé, ainsi que de nombreux risques sociaux : violence, accidents de la route, etc. L'alcool est également un facteur majeur de violences conjugales et notamment de violences envers les femmes. En conséquence, la plupart des pays possèdent une législation réglementant la production, la vente et la consommation de ces boissons et certains vont même jusqu'à son interdiction totale. Une méta-analyse à très large échelle publiée en 2018 par The Lancet, basée sur les effets sur la santé de la consommation d'alcool chez 28 millions de personnes entre 1990 et 2016 a conclu que consommer de l'alcool est dangereux même à faible dose. Dans certains pays, les boissons alcoolisées sont toutefois très ancrées culturellement et constituent l'une des plus anciennes drogues récréatives dont la consommation est largement banalisée. Les producteurs de ces boissons et leurs lobbys défendent cette consommation, en en contestant ou minimisant les dégâts. En France, en particulier, le lobby Vin et société conteste la qualification du vin comme une drogue, tente d'en dissocier l'image de celle des autres boissons alcoolisées, et parvient en 2015 à faire adopter un amendement législatif assouplissant la loi Évin, voire la détricotant selon certains opposants à l'amendement tels que l'ancienne ministre de la santé Marisol Touraine (PS) et la députée Audrey Dufeu-Schubert (LREM). L'exposition prénatale à l'alcool est une cause de handicap à vie pour l'enfant à naître. Pour cette raison, l'alcool est totalement proscrit pour les femmes enceintes ou ayant un projet immédiat de grossesse. (fr)
 • Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol etilico (anche detto etanolo). La parola alcol deriva dall'arabo الغول (al-ghūl, spirito) o da الكحل (al-kuḥl, polvere di stibnite ottenuta per sublimazione dall'antimonio), termine che rivela l'origine alchemica di questa sostanza, a cui erano attribuite le proprietà magiche e spirituali contenute negli elisir.Commercialmente si possono distinguere due grandi categorie di bevande alcoliche, ovvero gli alcolici a bassa gradazione, inferiore ai 21 %vol, come ad esempio la birra o il vino, ed i superalcolici, con gradazione alcolica superiore ai 21 %vol. (it)
 • 酒(さけ)は、エタノール(アルコールの一種)が含まれた飲料の総称で、抑制作用を有するため人間が飲むと酩酊を起こす。 御酒(おさけ)という丁寧な呼び方もよく用いられ、酒類(しゅるい)やアルコール飲料(アルコールいんりょう)、またソフトドリンクに対して「ハードドリンク」とも呼ばれることがある。西洋ではワインに相当する言葉が総称として用いられることがある。 酒は人類史において最古から存在する向精神薬の一つである。しかし、酩酊は往々にして混乱や無秩序をもたらし、社会から忌避される。「百薬の長とはいへど、よろづの病は酒よりこそ起これ」などと言われ、古来より酒は社会にとって両価値的存在だった。 酒の歴史は古く、有史以前から作られていたと見られている(→)。製造方法や原料等多種多様であるが、原材料から発酵によってエタノールを生成することで共通している。果実原料ではブドウを使ったワインやリンゴなど果実酒、穀物原料では大麦によるビールや米など、イモ類ではサツマイモを使った焼酎など。様々なアルコール度数を持った酒が作られる(→)。 効用としてはストレスの貯蓄、コミュニケーションの欠如、疲労回復が挙げられる(→)。そして脳を萎縮させ、時に違法薬物を上回ると言われる最も有害な薬物であり、世界で毎年250万人の死亡につながり死因の4%を占める。作用量と致命的な量が近く急性アルコール中毒になりやすい薬物であり、アルコール乱用や、禁断症状が致命的な振戦せん妄となりうるアルコール依存症となることもあり、アルコール飲料はIARC発がん性でグループ1(発がん性あり)にも分類される。(→)アメリカでは飲酒による死因の14%が運転事故、8%が他殺、7%が自殺、5.6%が転落死を占める(→)。 このように及ぼす影響が大きいため、2010年に世界保健機関(WHO)の「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が採択されており、また政府の税収確保のため、酒の製造および流通(販売)は、多くの国において法律により規制されている(→)。宗教ごとに酒の扱いは異なっており、儀式に用いられたり、神への捧げものであったり、また身を清め神との一体感を高めるための飲み物とされている。宗教によっては、飲酒を禁じているものもある(→)。 (ja)
 • An alcoholic drink (or alcoholic beverage) is a drink that contains the recreational drug ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar. The consumption of alcohol plays an important social role in many cultures. Most countries have laws regulating the production, sale, and consumption of alcoholic beverages. Some countries ban such activities entirely, but alcoholic drinks are legal in most parts of the world. The global alcoholic drink industry exceeded $1 trillion in 2018. Alcohol is a depressant, which in low doses causes euphoria, reduces anxiety, and improves sociability. In higher doses, it causes drunkenness, stupor, unconsciousness, or death. Long-term use can lead to alcohol abuse, cancer, physical dependence, and alcoholism. Consuming alcohol within weekly low-risk drinking guidelines may result in hospitalization or death. Alcohol is one of the most widely used recreational drugs in the world, with about 33% of people being current drinkers. As of 2016, women on average drink 0.7 drinks and males 1.7 drinks a day. In 2015, among Americans, 86% of adults had consumed alcohol at some point with 70% drinking it in the last year and 56% in the last month. Alcoholic drinks are typically divided into three classes—beers, wines, and spirits—and typically their alcohol content is between 3% and 50%. Discovery of late Stone Age jugs suggest that intentionally fermented drinks existed at least as early as the Neolithic period (c. 10,000 BC). Many animals also consume alcohol when given the opportunity and are affected in much the same way as humans, although humans are the only species known to produce alcoholic drinks intentionally. (en)
 • 술(酒, 영어: alcoholic drink, alcoholic beverage)은 에탄올 성분을 1% 이상 함유하여 마시면 취하는 음료를 통틀어 이르는 말이다. (ko)
 • Een alcoholische drank is een drank die alcohol (om precies te zijn: ethanol) bevat. Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit: * granen - zoals gebruikt voor bier en sake * vruchten - zoals druiven voor wijn * melasse - diverse overige dranken * aardappel - voor wodka Indien het resultaat uit de vloeistoffen wordt gedestilleerd, wordt er een sterk alcoholische drank verkregen. (nl)
 • Napój alkoholowy – napój zawierający etanol, jedna z najpopularniejszych używek. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Spożywanie napojów alkoholowych jest legalne w większości krajów, a ponad 100 państw posiada przepisy regulujące ich produkcję, sprzedaż i spożywanie. W Polsce, według definicji ustawowej, napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. (pl)
 • As bebidas alcoólicas são bebidas que contêm etanol em sua composição, produzido pela fermentação de açúcares contidos em frutas, grãos ou caules como a cana-de-açúcar. Na maior parte dos países trata-se de uma droga lícita, muito embora seja uma droga psicoativa do tipo depressora e haja restrições para seu consumo em diversos níveis, especialmente no que tange a idade legal para seu consumo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas leva à embriaguez e à ressaca, podendo levar ainda o indivíduo a desenvolver doenças como o alcoolismo, cirrose hepática e mais de 10 tipos distintos de câncer. Apesar dos malefícios causados à saúde humana e das milhares de mortes que o álcool causa no trânsito, muitos países ainda permitem a publicidade de bebidas alcoólicas e o álcool é costumeiramente celebrado por jovens e pela música. Pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas são chamadas de abstêmios. (pt)
 • Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки) — напитки, содержащие этанол (этиловый спирт, алкоголь). Существует множество разновидностей спиртных напитков, большинство из них производят брожением. Алкогольные напитки используются также для приготовления коктейлей и при приготовлении пищи: в маринадах, рагу, фруктовых десертах и других блюдах. Понятие «алкогольные (спиртные) изделия» употребляется в товароведении и при определении налогов и акцизов на товары. В отношении алкогольных напитков существуют региональные предпочтения: к примеру, в Бельгии излюбленным напитком является пиво, а в Японии пьют много саке. Различные религии по-разному относятся к употреблению алкоголя: одни (например, иудаизм) поощряют его употребление, другие (например, ислам) полностью его запрещают. Злоупотребление спиртными напитками является причиной множества различных болезней, социальных и экономических проблем общества; алкоголь является депрессантом (психоактивным веществом) и может вызывать физическую зависимость (ru)
 • En alkoholdryck är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av den psykoaktiva substansen etanol. Alkoholdrycker kallas ibland för rusdrycker på grund av att de kan orsaka berusning. Svensk lag definierar en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol som en alkoholdryck. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, alkoläsk, starköl, öl och annan jäst alkoholdryck, till exempel cider. (sv)
 • 酒(英語:Alcoholic beverage),其中含有0.5%至96%的酒精(即乙醇)。為人類飲用歷史最長的加工飲品之一,由植物發酵製成。 (zh)
 • Алкого́льні напо́ї або спиртні́ напо́ї — найчастіше рідини, які містять не менше, ніж 1,5 % етилового спирту, отриманого з спиртової, вуглеводомісткої сировини. П'янкі рідини, основою яких є етанол (етиловий спирт), безбарвна рідина C2Н5OH. Вино, сидр, херес містять спирт, отриманий шляхом прямої ферментації цукру фруктів дріжджами. Солодові напої та пиво отримуються при перетворенні крохмалю злаків у цукор і наступному його бродженні за допомогою дріжджів. Ферментовані напої містять менше 20 % спирту. Спирти утворюються у процесі дистиляції вина, що перебродило, або солодових напоїв і можуть містити до 55 % алкоголю. Слабкоалкогольними напоями вважаються напої міцністю до 8 % об'єму. Слабоалкого́льні напо́ї (алкопоп) — лікеро-горілчані напої міцністю від 1,2 % до 8,5 %, з масовою концентрацією екстрактивних речовин не більше ніж 14 г/100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші, часто з використанням лимонної кислоти, концентрованих соків, іноді з додаванням штучних вітамінів і консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інтегрований індикатор алкогольної потреби в Україні є одним з найгірших в європейському регіоні. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18948043 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 37274 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985127290 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المشروبات الكحولية أو المشروبات الروحية هي المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول وقد تكون مخمرة (مثل البيرة) أو مقطرة (مثل الويسكي)، سواء كان مصدرها الفواكه، مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح والإجاص أو من الحبوب: كالحنطة، والشعير، والذرة أو العسل، والبطاطس، والنشا والسكر. والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإيثيلي () أو الإيثانول الاسم العلمي للكحول وهو سائل طيار عند الحرارة العادية، أقل كثافة من الماء ويختلط بالماء بجميع النسب، كما أنه لاذع الطعم قابل للاشتعال. (ar)
 • Les begudes alcohòliques són aquelles que contenen alcohol etílic en quantitats apreciables. En moltes cultures, el consum de begudes alcohòliques és habitual en situacions socials ben diverses; en d'altres, com l'Islam, està prohibit. Bàsicament, hi ha dos tipus principals de begudes alcohòliques: * Begudes com el vi, la cervesa o el sake, on l'alcohol s'obté de la fermentació de productes vegetals, on el contingut d'alcohol no sobrepassa dels 18/20 graus alcohòlics. * Licors o begudes obtingudes per destil·lació, a vegades amb l'addicional etapa de maceració o infusió d'algun ingredient. (ca)
 • Αλκοολούχο γενικά ονομάζεται οποιοδήποτε υγρό που περιέχει αλκοόλη. Συνηθέστερα όμως με τον προσδιορισμό αυτόν ονομάζεται το ποτό του οποίου συστατικό είναι η αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα, CH3-CH2-OH). Τα αλκοολούχα ποτά ονομάζονται, επίσης, και οινοπνευματώδη και, λαϊκότερα, σπίρτα (από παραφθορά της λατινικής λέξεως spirit=οινόπνευμα). (el)
 • Alkoholaĵo (aŭ alkohola trinkaĵo, drinkaĵo) estas trinkaĵo enhavanta alkoholon (pli precize, etanolon). Konsumado de alkoholaĵoj povas kaŭzi ebrion. Ĝi havas tri ĉefajn grupojn: * distilita alkoholaĵo, min. 20 % da alkoholaĵo, kvankam likvoro povas esti iom malpli * biero, fermentita el grenoj, ĝenerale 5-6 % da alkoholaĵo * vino, fermentita el vinbero aŭ alia frukto, poste maturigante. Al tiu grupo apartenas la ĉampanjo. ĝenerale 9-16 % da alkoholaĵo * la fortigita vino baziĝas sur vino, kun aldonita distilita alkoholaĵo (likvora vino) (eo)
 • Edari alkoholdunak etanola (alkohola) duten edariak dira, hartzidura alkoholikoz edo destilazioz eginak. (eu)
 • Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. (in)
 • Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol etilico (anche detto etanolo). La parola alcol deriva dall'arabo الغول (al-ghūl, spirito) o da الكحل (al-kuḥl, polvere di stibnite ottenuta per sublimazione dall'antimonio), termine che rivela l'origine alchemica di questa sostanza, a cui erano attribuite le proprietà magiche e spirituali contenute negli elisir.Commercialmente si possono distinguere due grandi categorie di bevande alcoliche, ovvero gli alcolici a bassa gradazione, inferiore ai 21 %vol, come ad esempio la birra o il vino, ed i superalcolici, con gradazione alcolica superiore ai 21 %vol. (it)
 • 술(酒, 영어: alcoholic drink, alcoholic beverage)은 에탄올 성분을 1% 이상 함유하여 마시면 취하는 음료를 통틀어 이르는 말이다. (ko)
 • Een alcoholische drank is een drank die alcohol (om precies te zijn: ethanol) bevat. Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit: * granen - zoals gebruikt voor bier en sake * vruchten - zoals druiven voor wijn * melasse - diverse overige dranken * aardappel - voor wodka Indien het resultaat uit de vloeistoffen wordt gedestilleerd, wordt er een sterk alcoholische drank verkregen. (nl)
 • Napój alkoholowy – napój zawierający etanol, jedna z najpopularniejszych używek. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Spożywanie napojów alkoholowych jest legalne w większości krajów, a ponad 100 państw posiada przepisy regulujące ich produkcję, sprzedaż i spożywanie. W Polsce, według definicji ustawowej, napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. (pl)
 • En alkoholdryck är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av den psykoaktiva substansen etanol. Alkoholdrycker kallas ibland för rusdrycker på grund av att de kan orsaka berusning. Svensk lag definierar en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol som en alkoholdryck. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, alkoläsk, starköl, öl och annan jäst alkoholdryck, till exempel cider. (sv)
 • 酒(英語:Alcoholic beverage),其中含有0.5%至96%的酒精(即乙醇)。為人類飲用歷史最長的加工飲品之一,由植物發酵製成。 (zh)
 • Alkoholické nápoje jsou nápoje, obsahující přes 0,75 objemových procent ethanolu. Legislativně je alkoholický nápoj definován jako „nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu“. Jejich požití způsobuje opilost: v menších dávkách (v závislosti na metabolismu jedince) uvolnění a euforické stavy, nebo pocity napětí, ve větších dávkách útlum, nevolnost až . (cs)
 • An alcoholic drink (or alcoholic beverage) is a drink that contains the recreational drug ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar. The consumption of alcohol plays an important social role in many cultures. Most countries have laws regulating the production, sale, and consumption of alcoholic beverages. Some countries ban such activities entirely, but alcoholic drinks are legal in most parts of the world. The global alcoholic drink industry exceeded $1 trillion in 2018. (en)
 • Las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contienen etanol (alcohol etílico) en su composición. Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre las bebidas producidas simplemente por fermentación alcohólica (vino, cerveza, sidra, hidromiel, sake) en las que el contenido en alcohol no suele superar los 15 grados, y las producidas por destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación previo. Entre estas últimas se encuentran los diferentes tipos de licores y aguardientes (como el brandy, el whisky, el tequila, el ron, el vodka, la cachaça, el pisco, la ginebra, entre otras).​ (es)
 • Une boisson alcoolisée (ou boisson alcoolique), ou un alcool, est une boisson contenant de l'éthanol. Le vin, la bière, les eaux-de-vie, sont des exemples de boissons alcoolisées. Le goût, mais aussi l'effet psychotrope de l'éthanol, peuvent participer à l'appétence pour ce type de boisson et motiver sa consommation. Celle-ci peut également être influencée par des facteurs sociaux tels qu'un contexte convivial offrant une disponibilité facile du produit, le mimétisme voire la pression de groupe, ou à l'inverse, la restriction voire l'illégalité de vente ou de consommation du produit. L'alcool est une drogue, dont la consommation forte ou chronique peut dégénérer en addiction appelée alcoolisme. Toute consommation, même faible, est néfaste pour la santé du consommateur, tandis qu'une consom (fr)
 • 酒(さけ)は、エタノール(アルコールの一種)が含まれた飲料の総称で、抑制作用を有するため人間が飲むと酩酊を起こす。 御酒(おさけ)という丁寧な呼び方もよく用いられ、酒類(しゅるい)やアルコール飲料(アルコールいんりょう)、またソフトドリンクに対して「ハードドリンク」とも呼ばれることがある。西洋ではワインに相当する言葉が総称として用いられることがある。 酒は人類史において最古から存在する向精神薬の一つである。しかし、酩酊は往々にして混乱や無秩序をもたらし、社会から忌避される。「百薬の長とはいへど、よろづの病は酒よりこそ起これ」などと言われ、古来より酒は社会にとって両価値的存在だった。 酒の歴史は古く、有史以前から作られていたと見られている(→)。製造方法や原料等多種多様であるが、原材料から発酵によってエタノールを生成することで共通している。果実原料ではブドウを使ったワインやリンゴなど果実酒、穀物原料では大麦によるビールや米など、イモ類ではサツマイモを使った焼酎など。様々なアルコール度数を持った酒が作られる(→)。 (ja)
 • Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки) — напитки, содержащие этанол (этиловый спирт, алкоголь). Существует множество разновидностей спиртных напитков, большинство из них производят брожением. Алкогольные напитки используются также для приготовления коктейлей и при приготовлении пищи: в маринадах, рагу, фруктовых десертах и других блюдах. Понятие «алкогольные (спиртные) изделия» употребляется в товароведении и при определении налогов и акцизов на товары. (ru)
 • As bebidas alcoólicas são bebidas que contêm etanol em sua composição, produzido pela fermentação de açúcares contidos em frutas, grãos ou caules como a cana-de-açúcar. Na maior parte dos países trata-se de uma droga lícita, muito embora seja uma droga psicoativa do tipo depressora e haja restrições para seu consumo em diversos níveis, especialmente no que tange a idade legal para seu consumo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas leva à embriaguez e à ressaca, podendo levar ainda o indivíduo a desenvolver doenças como o alcoolismo, cirrose hepática e mais de 10 tipos distintos de câncer. Apesar dos malefícios causados à saúde humana e das milhares de mortes que o álcool causa no trânsito, muitos países ainda permitem a publicidade de bebidas alcoólicas e o álcool é costumeiramente cel (pt)
 • Алкого́льні напо́ї або спиртні́ напо́ї — найчастіше рідини, які містять не менше, ніж 1,5 % етилового спирту, отриманого з спиртової, вуглеводомісткої сировини. П'янкі рідини, основою яких є етанол (етиловий спирт), безбарвна рідина C2Н5OH. Вино, сидр, херес містять спирт, отриманий шляхом прямої ферментації цукру фруктів дріжджами. Солодові напої та пиво отримуються при перетворенні крохмалю злаків у цукор і наступному його бродженні за допомогою дріжджів. Ферментовані напої містять менше 20 % спирту. Спирти утворюються у процесі дистиляції вина, що перебродило, або солодових напоїв і можуть містити до 55 % алкоголю. Слабкоалкогольними напоями вважаються напої міцністю до 8 % об'єму. (uk)
rdfs:label
 • مشروبات كحولية (ar)
 • Beguda alcohòlica (ca)
 • Alkoholický nápoj (cs)
 • Alkoholisches Getränk (de)
 • Αλκοολούχο ποτό (el)
 • Alcoholic drink (en)
 • Alkoholaĵo (eo)
 • Bebida alcohólica (es)
 • Edari alkoholdun (eu)
 • Boisson alcoolisée (fr)
 • Minuman beralkohol (in)
 • Bevanda alcolica (it)
 • (ja)
 • (ko)
 • Alcoholische drank (nl)
 • Napój alkoholowy (pl)
 • Bebida alcoólica (pt)
 • Алкогольные напитки (ru)
 • Alkoholdryck (sv)
 • Алкогольні напої (uk)
 • (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:l of
is dbp:products of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of