An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, or Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (أحمد بن يحيى المرتضى) (1363/1374 – 1436), was a Muʿtazila scholar and imam of the Zaidī state in Yemen who briefly held the imamate in 1391–1392. He was an encyclopedist and a prolific writer on a range of subjects. Aḥmad ibn Yaḥyā was a 12th-generation descendant of the Zaidī imām ad-Da'i Yusuf (d. 1012). His full name was: al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qāsim ibn al-Da'ī Yūsuf.

Property Value
dbo:abstract
 • Al-Mahdí li-din-Al·lah Àhmad ibn Yahya ibn al-Murtada ibn Àhmad ibn al-Murtada ibn al-Mufàddal ibn Mansur ibn al-Mufàddal ibn al-Hajjaj ibn Alí ibn Yahya ibn Yahya ibn al-Qàssim ibn Yússuf ad-Daí ibn Yahya ibn al-Mansur ibn Àhmad al-Nàssir o, més senzillament, Al-Mahdí li-din-Al·lah Àhmad ibn Yahya ibn al-Murtada fou un imam zaidita del Iemen del 1391 al 1392. Era descendent d'Àhmad an-Nàssir, el segon successor d', fundador de l'imamat zaidita. És notable més per les seves obres de dret i teologia que pels fets del seu curt imamat, pel qual a més no tenia les condicions administratives i militars que calien. El 1391 va morir l'imam al-Nasir Salah al-Din a causa d'una caiguda de la seva mula i el casi Abd Allah ibn al-Hasan al-Dawwari va assolir el govern amb una junta de notables en nom dels seus fills menors. Però els ulemes zaidites es van congregar a una mesquita de Sanaa (la mesquita de Djamal al-Din) i van designar imam a al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn Yahya ibn al-Murtada. Quan això es va saber, el cadi va fer proclamar imam a Ali ibn Abd Allah ibn al-Hasan, el fill gran de l'imam difunt, i va marxar amb la seva gent a assetjar a Ahmad que s'havia refugiat a . Durant uns mesos el 1391 i el 1392 els dos pretendents es van disputar el poder. Ahmad fou capturat a Mabar, al sud de Sanaa, per les forces d'Ali i fou empresonat durant 7 anys, fins al 1399. Llavors, amb la complicitat dels seus guardians, es va poder escapar. Va viure fins al 1437 i va morir de pesta prop d'Hadjdja. El mateix any moria també de pesta a Sanaa el seu rival Ali. Va deixar algunes obres de teologia (al-Bahr al-zakhkhar) i de dret (al-Azhar fi fikh al-a'imma al-athar). Els manuscrits són a Berlín. (ca)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, or Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (أحمد بن يحيى المرتضى) (1363/1374 – 1436), was a Muʿtazila scholar and imam of the Zaidī state in Yemen who briefly held the imamate in 1391–1392. He was an encyclopedist and a prolific writer on a range of subjects. Aḥmad ibn Yaḥyā was a 12th-generation descendant of the Zaidī imām ad-Da'i Yusuf (d. 1012). His full name was: al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qāsim ibn al-Da'ī Yūsuf. In 1391, when the elderly imām al-Nasir Muhammad Salah al-Din died, his sons were still minors. The qāḍī, ad-Dawwarī, took temporary administration of the Zaidī domains of highland Yemen, in their name. However, the Zaidi ulema assembled in the Jamal ad-Dīn Mosque in San'a and appointed Aḥmad ibn Yaḥyā imām under the title 'al-Mahdī Aḥmad'. The appointment was not recognised by ad-Dawwani, who immediately appointed the deceased imām's son al-Mansur Ali bin Salah ad-Din. Al-Mahdī Aḥmad and his followers withdrew from San'a to Bayt Baws, and for one year the two imāms fought for supremacy. In 1392, al-Mahdī Aḥmad was captured by al-Manṣūr Alī's forces and imprisoned. In 1399, aided by prison guards, the ex-imām escaped to live in privacy until his death from plague in 1436. Although al-Mahdī Aḥmad lacked the requisite administrative and military skills for the Zaydiyyah imamate, he produced a substantial body of writings on dogmatics, logic, poetry, grammar and law. His sister Dahma bint Yahya was also a scholar and poet. The famous Salafi scholar Muhammad Al-Shawkani wrote Al-Sayl al-jarrar, a denunciation of a text written by the Zaydi Imam Al-Mahdi Ahmad bin Yahya. (en)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, o Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (en árabe, أحمد بن يحيى المرتضى‎) (1363/1374 – 1436) fue un erudito Mu'tazili y un imán del estado de zaidino en Yemen, que mantuvo brevemente al imán en 1391-1392. Era un enciclopedista y un escritor prolífico en una serie de temas. Aḥmad ibn Yaḥyā fue un descendiente de la 12ª generación de Zaidī imām (d. 1012). Su nombre completo era: al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qāsim ibn al-Da'ī Yūsuf. En 1391, cuando murió el anciano imán , sus hijos eran todavía menores de edad. El cadí, ad-Dawwarī, se hizo cargo temporalmente de la administración de los dominios Zaidī de las tierras altas del Yemen, en su nombre. Sin embargo, el ulema Zaidi se reunió en la mezquita de Jamal ad-Dīn en San'a y nombró a Aḥmad ibn Yaḥyā imām bajo el título al-Mahdī Aḥmad. El nombramiento no fue reconocido por ad-Dawwani, que inmediatamente nombró al hijo del imán, . Al-Mahdī Aḥmad y sus seguidores se retiraron de Saná a , y durante un año los dos imanes lucharon por la supremacía. En 1392, Al-Mahdī Aḥmad fue capturado por las fuerzas de Al-Manṣūr Alī y encarcelado. En 1399, ayudado por los guardias de la prisión, el ex-imán escapó para vivir en la privacidad hasta su muerte por la plaga en 1436.​ Aunque Al-Mahdī Aḥmad carecía de las habilidades administrativas y militares necesarias para el imán de Zaydiyyah, produjo un cuerpo sustancial de escritos sobre dogmática, lógica, poesía, gramática y leyes.​ Su hermana también fue una erudita y poeta.​ (es)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, ou Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā ( أحمد بن يحيى المرتضى ) (1363/1374 - 1436), était un érudit Muʿtazile, et un imam zaydite au Yémen entre 1391–1392. A la fois encyclopédiste et écrivain, il était auteur prolifique. Ibn al-Murtaḍā était un descendant de la 12e génération de l'imam ad-Da'i Yusuf (m. 1012). Son nom complet étant : al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qā-Da'ī Yūsuf. En 1391, lorsque le vieil imam est mort, ses fils étaient encore mineurs, et ne pouvaient prendre le pouvoir sans susciter l'agitation. Le cadi ad-Dawwarī, a pris temporairement l'administration des domaines zaydites des hautes terres du Yémen en son nom. Cependant, l'uléma zaydite a assemblé dans la mosquée Jamal ad-Dîn de Sana'a et a nommé Ibn al-Murtaḍā du titre honorifique et symbolique d'"al-Mahdî Aḥmad", rejetant alors le pouvoir d'ad-Dawwarī. Cette nomination n'a pas été reconnue par ad-Dawwani, qui a immédiatement présenté au titre d'imam , le fils de l'imam décédé, bien qu'encore jeune. Ibn al-Murtaḍā et ses partisans se sont alors retirés de Sanaa à Bayt Baws, et durant un an les deux imāms, Ibn al-Murtaḍā et ad-Dawwarī, se sont battus pour l'imamat. Toutefois en 1392, Ibn al-Murtaḍā se fait capturer par les forces ennemis et se fait emprisonner. Contre toute attente, en 1399, il s'évade, aidé par les gardiens de prison. Ibn al-Murtaḍā vit alors dans l'intimité et la discrétion jusqu'à sa mort de la peste en 1436. Bien qu'Ibn al-Murtaḍā n'ait pas eu les compétences administratives et militaires suffisantes pour l'imamat du Yémen, il a produit un corpus substantiel d'écrits sur la dogmatique, la logique, la poésie, la grammaire et le droit. Sa sœur Dahma bint Yahma était également érudite et poète. (fr)
 • Аль-Махди Ахмад ибн Яхья (араб. المهدي أحمد بن يحيى‎;1363 — 1436) был имамом государства Зайдитов в Йемене который некоторое время провел в имамате (1391—1392). Ахмед бин Яхья был потомком зайдитского имама ад-Да’и Юсуф (умер в 1012 год в 12-м поколении и родился в 1363 или 1373 году. Он был очень хорошо образованным и плодовитым писателем по различным предметам. В 1391 году упав с мула умер старый имам аль-Насир Мухаммед Салах аль-Дин, оставив только молодых потомков. Кади Абд Али ибн аль-Хасан ад-Довари (англ. Abd Allah ibn al-Hasan ad-Dawwari) временно взял на себя административные заботы в зайдитских регионах Нагорного Йемена, во имя сыновей-Насира. Тем не менее, зайдитские улемы собрались в (англ. Djamal al-Din ) в Санаа и назначили Ахмед бин Яхья имамом под именем аль-Махди Ахмед. Этот шаг не был принят ад-Довари (англ. ad-Dawwari), который тут же назначил сына умершего имама аль-Мансур Али бин Салах ад-Дин. Аль-Махди Ахмед и его сторонники бежали из Саны в Бейт Боус (англ. Bayt Baws) и в течение одного года два имама сражались друг с другом за превосходство. В 1392 году в селении , южнее Санаа, аль-Махди Ахмед был схвачен силами аль-Мансур Али и заключен в тюрьму на 7 лет. В 1399 году экс-имам бежал с помощью сочувствующих ему тюремных охранников. Он жил личной жизнью вплоть до своей смерти от чумы в 1436 году около Хадджа (кат. d'Hadjdja). В том же году умер от чумы в Санаа соперник Али. В то время у него не было административных или военных навыков, необходимых для зайдитского имама, от аль-Махди Ахмед осталось значительное количество сочинений по догматике, логике, поэзии, грамматике и праву. Например, он является автором богословско-правовой энциклопедии «Аль-Бахр аль-захэр» (англ. “Al-Bahr al-zahhar”). (ru)
dbo:wikiPageID
 • 30335517 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6703 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1032467516 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:after
dbp:before
dbp:title
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:years
 • 1391 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Al-Mahdí li-din-Al·lah Àhmad ibn Yahya ibn al-Murtada ibn Àhmad ibn al-Murtada ibn al-Mufàddal ibn Mansur ibn al-Mufàddal ibn al-Hajjaj ibn Alí ibn Yahya ibn Yahya ibn al-Qàssim ibn Yússuf ad-Daí ibn Yahya ibn al-Mansur ibn Àhmad al-Nàssir o, més senzillament, Al-Mahdí li-din-Al·lah Àhmad ibn Yahya ibn al-Murtada fou un imam zaidita del Iemen del 1391 al 1392. Era descendent d'Àhmad an-Nàssir, el segon successor d', fundador de l'imamat zaidita. És notable més per les seves obres de dret i teologia que pels fets del seu curt imamat, pel qual a més no tenia les condicions administratives i militars que calien. (ca)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, or Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (أحمد بن يحيى المرتضى) (1363/1374 – 1436), was a Muʿtazila scholar and imam of the Zaidī state in Yemen who briefly held the imamate in 1391–1392. He was an encyclopedist and a prolific writer on a range of subjects. Aḥmad ibn Yaḥyā was a 12th-generation descendant of the Zaidī imām ad-Da'i Yusuf (d. 1012). His full name was: al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qāsim ibn al-Da'ī Yūsuf. (en)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, o Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (en árabe, أحمد بن يحيى المرتضى‎) (1363/1374 – 1436) fue un erudito Mu'tazili y un imán del estado de zaidino en Yemen, que mantuvo brevemente al imán en 1391-1392. Era un enciclopedista y un escritor prolífico en una serie de temas. Aḥmad ibn Yaḥyā fue un descendiente de la 12ª generación de Zaidī imām (d. 1012). Su nombre completo era: al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qāsim ibn al-Da'ī Yūsuf. (es)
 • Al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā, ou Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā ( أحمد بن يحيى المرتضى ) (1363/1374 - 1436), était un érudit Muʿtazile, et un imam zaydite au Yémen entre 1391–1392. A la fois encyclopédiste et écrivain, il était auteur prolifique. Ibn al-Murtaḍā était un descendant de la 12e génération de l'imam ad-Da'i Yusuf (m. 1012). Son nom complet étant : al-Mahdī Aḥmad ibn Yaḥyā ibn al-Murtaḍā ibn Aḥmad al-Jawad ibn al-Murtaḍā ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Manṣūr ibn al-Mufaḍḍal ibn al-Ḥajjāj ibn Alī ibn Yaḥyā ibn al-Qā-Da'ī Yūsuf. Sa sœur Dahma bint Yahma était également érudite et poète. (fr)
 • Аль-Махди Ахмад ибн Яхья (араб. المهدي أحمد بن يحيى‎;1363 — 1436) был имамом государства Зайдитов в Йемене который некоторое время провел в имамате (1391—1392). Ахмед бин Яхья был потомком зайдитского имама ад-Да’и Юсуф (умер в 1012 год в 12-м поколении и родился в 1363 или 1373 году. Он был очень хорошо образованным и плодовитым писателем по различным предметам. В 1391 году упав с мула умер старый имам аль-Насир Мухаммед Салах аль-Дин, оставив только молодых потомков. Кади Абд Али ибн аль-Хасан ад-Довари (англ. Abd Allah ibn al-Hasan ad-Dawwari) временно взял на себя административные заботы в зайдитских регионах Нагорного Йемена, во имя сыновей-Насира. Тем не менее, зайдитские улемы собрались в (англ. Djamal al-Din ) в Санаа и назначили Ахмед бин Яхья имамом под именем аль-Махди Ахмед. (ru)
rdfs:label
 • أحمد بن يحيى المرتضى (ar)
 • Al-Mahdi li-Din Allah Ahmad ibn Yahya ibn al-Murtada (ca)
 • Al-Mahdi Ahmad bin Yahya (en)
 • Al-Mahdi Ahmad bin Yahya (es)
 • Aḥmad ibn Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā (fr)
 • Аль-Махди Ахмад (ru)
 • Ахмад аль-Магді бін Ях'я (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:before of
is dbp:influenced of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License