About: Transliteration     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FTransliteration

Transliteration is a type of conversion of a text from one script to another that involves swapping letters (thus trans- + liter-) in predictable ways, such as Greek ⟨α⟩ → ⟨a⟩, Cyrillic ⟨д⟩ → ⟨d⟩, Greek ⟨χ⟩ → the digraph ⟨ch⟩, Armenian ⟨ն⟩ → ⟨n⟩ or Latin ⟨æ⟩ → ⟨ae⟩. For instance, for the Modern Greek term "Ελληνική Δημοκρατία", which is usually translated as "Hellenic Republic", the usual transliteration to Latin script is ⟨Ellēnikḗ Dēmokratía⟩, and the name for Russia in Cyrillic script, "Россия", is usually transliterated as ⟨Rossija⟩.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Transliteration
 • نقحرة
 • Transliteració
 • Transliterace
 • Transliteration
 • Μεταγραφή (γλωσσολογία)
 • Transliterumo
 • Transliteración
 • Transliterazio
 • Alih aksara
 • Traslitterazione
 • 翻字
 • 전자 (언어학)
 • Transliteratie
 • Transliteracja
 • Transliteração
 • Транслитерация
 • Translitteration
 • Транслітерація
 • 转写
rdfs:comment
 • الحَورَفَة وكذلك تدعى النقحرة أو النقل الحرفي() هي كلمة منحوتة من كلمتين، نقل وحرف، وتعني نسخ الحروف ورسمها بنظام كتابة آخر، أي إيقاع تقابل بين لغتين ومبادلة كل حرف بحرف وحرف واحد كلما أمكن. فهو محاولة للتوسط بين المنطوق والمكتوب. عندها يقال "نسخت الكلمة عن الكلمة"، وهو اصطلاح نحته منير البعلبكي في المورد، وأشاع استخدامه علي فهمي خشيم في معظم مؤلفاته.
 • Transliterumo, transliterigo aŭ transliterado estas reskribado de teksto per aliaj literspecoj ol la originalaj. Dum transskribado celas prezenti la elparolon de fremdaj vortoj, transliterumo prezentas skribitan tekston en alia skribsistemo laŭeble fidele, do tiamaniere, ke el la transliteraĵo oni povos rekonstrui la originalan skribaĵon.
 • Las transliteraciones son herramientas usadas para reflejar la forma exacta en que una determinada palabra se representa en la lengua original y la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de otra.
 • Transliterazio idazkera sistema bateko zeinuak beste idazkera sistema bateko zeinuen bidez irudikatzea da. Transliterazioan jatorrizko ortografia errespetatzen dute. Bestetik, transkripzioan ortografia baino jatorrizko hotsa errespetatzen dute, grafia ezberdina izanda ere. Adibidez, Menkaura izen egiptoarra zuen faraoia (edo Mizerino, Herodotok antzinako grezieraz Mykerinos izena eman baitzion) honela idatziko genuke: * Tronu izena: * Transliterazioa: mn k3u rˁ * Transkripzioa: Menkaura * Itzulpena: Raren ka (bizi indarra) bezain betiereko
 • Alih aksara atau transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Jawi ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin, atau dari huruf Sirilik ke huruf Latin.
 • 翻字(ほんじ、英: transliteration)とは、言語学において特定の言語を記した文字表記を別の文字による表記に移すことをいう。翻字は印刷物の発行する際などに技術的な問題や読者の便宜のために行われる。
 • 전자(轉字, transliteration)는 한 문자 체계를 다른 문자 체계로 바꾸어 쓰는 것을 말하며 전자한 후에 원래의 문자 체계로 복구할 수 있는 것을 원칙으로 한다. 이것은 한 언어의 말소리를 특정 문자로 표기하는 전사(轉寫, transcription)와는 다르다. 예를 들어, 국어의 로마자 표기법(2002)은 전사법과 전자법 두 가지를 모두 담고 있다. 전사법은 읽기 편하게 하는 것에 중점을 두고 있기 때문에 글과 발음이 다르면 이를 반영하는 반면,(웃옷[우돋] → odot) 전자법은 학술 논문 등에 쓰기 위해 원래 한글을 오류 없이 복원할 수 있는 표기를 목적으로 하고 있기 때문에 글자 그대로 표기를 한다.(웃옷 → us-os)
 • Translitteration eller translitterering är omskrivning av ett skriftsystem till ett annat så att varje främmande tecken motsvarar ett translittererat tecken. Förfarandet – som inte är lika vanligt som transkription – gör att en text kan göras läsbar för dem som inte känner till det skriftsystem varmed originaltexten är skriven, samtidigt som teckenmängden i den translittererade texten varken ökar eller minskar. Denna egenskap kan vara fördelaktig vid databehandling där intakt teckenmängd är av vikt, exempelvis i vissa id-handlingar eller i texter där det kan finnas behov av att snabbt återskapa skriftbilden i originalet.
 • 转写(英語:transliteration)是将一个拼音文字系统的字符,按照一个字符对照表,忠实地,对号入座地转换成另一个拼音文字系统的字符的过程(包括基础字符的附加符号和用双字符表示的单音素),转写在文字系统之间进行。 例如拉丁字母、西里尔字母都是由希腊字母转变而成,所以希腊字母α在转写成其他语言时,便变成了西里尔字母a及拉丁字母a。 汉语拼音一般不作文字使用,不过中华人民共和国政府制作了维、蒙、藏文字母和中国盲文点字对汉语拼音字母的对照表。维、蒙、藏与汉语拼音字母的对照表见于《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》。盲文点字对汉语拼音字母的对照表见于《中国盲文》(GB/T 15720-1995)。 逆向转写:把被转换文字系统的字符转写成转换文字系统的字符之后,可以再往回转写,即从转换系统的字符转写到被转换系统的字符。
 • La transliteració és la representació d'un text escrit amb un sistema d'escriptura determinat amb caràcters d'un altre sistema d'escriptura d'una manera sistemàtica, de forma que existeix una correspondència entre els caràcters de tots dos sistemes d'escriptura. Existeixen normes ISO per a la transliteració d'alguns sistemes d'escriptura:
 • Transliterace je věrný přepis psaného slova (textu, typicky zeměpisného názvu nebo jména osoby) z jednoho písma do jiného. Význam má zejména pro odborné lingvistické účely. Jejím cílem je jen usnadnit přečtení daného výrazu poučenému čtenáři, který zdrojové písmo neovládá; na rozdíl od transkripce se však snaží neztratit žádnou informaci o původním pravopisu. Není tedy zápisem mluvené řeči jiným písmem jako transkripce, nýbrž přepisem grafických znaků jinými znaky (písmeny).Transliterace tedy musí zachytit i rozdíly mezi znaky či skupinami znaků, které se vyslovují stejně, ale ve zdrojovém jazyce se z nějakých důvodů píší odlišně. V mezích tohoto principu se transliterace nicméně snaží (podobně jako transkripce) o zachycení výslovnosti slova, ale obdobně, jako v původním písmu, a volí poku
 • Transliteration (von lateinisch trans ‚hinüber‘ und litera (auch littera) ‚Buchstabe‘) bezeichnet in der angewandten Linguistik die buchstabengetreue Übertragung von Wörtern aus einer Schrift in eine andere (z. B. griech. φ als ph, runisch ᛜ als ng). Dabei werden gegebenenfalls diakritische Zeichen eingesetzt, sodass eine eindeutige Rückübertragung möglich wird.
 • Μεταγραφή είναι η πρακτική της μεταφοράς μιας λέξης ή κειμένου από ένα σύστημα γραφής σε ένα άλλο σύστημα. Είναι επίσης ένα προκαθορισμένο σύστημα κανόνων γι' αυτήν την πρακτική. Υπάρχουν δύο ειδών μεταγραφές κειμένου. Παρόλο που στα ελληνικά δεν ξεχωρίζονται οι δύο έννοιες, στα αγγλικά προσδιορίζονται με διαφορετικές λέξεις: transliteration για τη μεταγραφή που βασίζεται στην ορθογραφία, ενώ transcription για τη μεταγραφή που βασίζεται στην ακουστική αντιγραφή κειμένου σε διαφορετικό σύστημα γραφής. Παραδείγματος χάριν: Γεια σου, τι κάνεις; Geia sou, ti kaneis? (transliteration)
 • Transliteration is a type of conversion of a text from one script to another that involves swapping letters (thus trans- + liter-) in predictable ways, such as Greek ⟨α⟩ → ⟨a⟩, Cyrillic ⟨д⟩ → ⟨d⟩, Greek ⟨χ⟩ → the digraph ⟨ch⟩, Armenian ⟨ն⟩ → ⟨n⟩ or Latin ⟨æ⟩ → ⟨ae⟩. For instance, for the Modern Greek term "Ελληνική Δημοκρατία", which is usually translated as "Hellenic Republic", the usual transliteration to Latin script is ⟨Ellēnikḗ Dēmokratía⟩, and the name for Russia in Cyrillic script, "Россия", is usually transliterated as ⟨Rossija⟩.
 • La traslitterazione (o translitterazione) è l'operazione consistente nel trasporre i grafemi di un sistema di scrittura nei grafemi di un altro sistema di scrittura (generalmente un alfabeto), in modo tale che ad uno stesso grafema o sequenza di grafemi del sistema di partenza corrisponda sempre uno stesso grafema o sequenza di grafemi del sistema di scrittura di arrivo, e questo indipendentemente dalla pronuncia delle due lingue. I due sistemi di scrittura devono dunque essere equipollenti: una traslitterazione non può essere ambigua e la corrispondenza tra gli elementi dei due sistemi grafici deve essere biunivoca. A partire da una traslitterazione bisogna essere in grado di ricostruire il testo nel sistema di scrittura originale.
 • Transliteracja, w skrócie trl. – grafemiczny sposób konwersji pisma. Transliteracja to metoda przepisywania (konwersji) tekstu zapisanego oryginalnie znakami (pot. „literami”) jednego pisma fonetycznego (głoskowego czyli alfabetu, spółgłoskowego czyli abdżadu, alfabetyczno-sylabicznego czyli abugidy lub sylabariusza), z użyciem znaków („liter”) innego pisma fonetycznego, oparta na zasadzie ścisłej odpowiedniości liter: jednemu grafemowi (literze lub literze z diakrytyką, lub stałej grupie dwóch lub więcej liter) danego systemu pisma odpowiada zawsze jeden i ten sam grafem (litera, litera ze znakiem diakrytycznym lub grupa liter) drugiego systemu. Transliteracja umożliwia odtworzenie oryginalnego zapisu (), co przeważnie nie jest możliwe w przypadku transkrypcji fonetycznej. Stosowana jest
 • Transliteratie is het omzetten van het ene alfabet of schriftsysteem in het andere. In de loop van de tijd zijn er veel transliteratiesystemen bedacht. Aan een transliteratiesysteem kan een aantal eisen gesteld worden: * het moet eenduidig zijn * de omgekeerde transliteratie moet eveneens eenduidig zijn * het moet door de doelgroep (taalspecifiek) als vanzelf correct uitgesproken worden * er mogen geen (of juist wel) diakritische tekens in gebruikt worden Transliteratiesystemen naar het Nederlands zijn er onder andere voor:
 • Transliteração é o processo de mapeamento de um sistema de escrita em outro. No caso da língua portuguesa, o processo de transliteração se dá quando se incluem palavras de idiomas escritos em outros alfabetos em textos em português, o qual utiliza uma versão do alfabeto latino com 26 letras e diacríticos. Por definição, palavras em todas as línguas que não utilizam o alfabeto latino devem ser transliteradas quando utilizadas em textos em português. Dentre os sistemas de escrita mais comuns que requerem transliteração para o alfabeto latino estão a escrita arábica (usada no árabe, persa, urdu, etc.); a hebraica (hebraico moderno, aramaico, iídiche), a cirílica (russo, mongol, tchetcheno), a devanágari (hindi, sânscrito, etc.).
 • Транслитера́ция — точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся соответствующим знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма. Например, романизация — передача нелатинской письменности средствами расширенного латинского алфавита с применением диакритических знаков и буквосочетаний. Возможна графическая передача четырёх типов:
 • Транслітерáція або транслітерува́ння (від лат. trans- — «через», «по той бік» і litera — «літера») — механічна передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої. Необхідність у транслітерації виникла наприкінці 19 ст. (у процесі створення прусських наук, бібліотек) для того, щоб включити в єдиний каталог праці, написані мовами, які базуються на латинських, кириличних, арабських, індійських та ін. системах письма.
differentFrom
rdfs:seeAlso
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software