About: Three-jet event     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:NaturalObject100019128, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FThree-jet_event

In particle physics, a three-jet event is an event with many particles in final state that appear to be clustered in three jets. A single jet consists of particles that fly off in roughly the same direction. One can draw three cones from the interaction point, corresponding to the jets, and most particles created in the reaction will appear to belong to one of these cones. These events are currently the most direct available evidence for the existence of gluons, and were first observed by the TASSO experiment at the PETRA accelerator at the DESY laboratory. * * * *

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • Three-jet event
  • Evento a tre jet
  • Zdarzenie trójdżetowe
rdfs:comment
  • In particle physics, a three-jet event is an event with many particles in final state that appear to be clustered in three jets. A single jet consists of particles that fly off in roughly the same direction. One can draw three cones from the interaction point, corresponding to the jets, and most particles created in the reaction will appear to belong to one of these cones. These events are currently the most direct available evidence for the existence of gluons, and were first observed by the TASSO experiment at the PETRA accelerator at the DESY laboratory. * * * *
  • In fisica delle particelle, un evento a tre jet è un evento con molte particelle nello stato finale che appaiono raggruppate in tre . Un singolo jet è composto da particelle che si muovono circa nella stessa direzione. Si può immaginare tre coni che provengono dal punto di interazione, corrispondenti ai jet, e la maggior parte delle particelle che sono generate all'interno di questi coni. Questi eventi sono al giorno d'oggi la prova più diretta dell'esistenza dei gluoni, e sono stati osservati per primi nell'esperimento all'acceleratore ai laboratori DESY.
  • Zdarzenie trójdżetowe – w fizyce cząstek elementarnych jest zdarzeniem, w rezultacie którego powstają cząstki skupione w trzech dżetach (strugach). Pojedynczy dżet zawiera cząstki poruszające się w zbliżonym kierunku. Można narysować trzy stożki wychodzące z miejsca zdarzenia, odpowiadające poszczególnym dżetom, w ten sposób, że każda z wynikowych cząstek będzie się znajdowała w którymś ze stożków. Zdarzenia te są obecnie najbardziej bezpośrednimi dowodami na istnienie gluonów. Zostały po raz pierwszy zaobserwowane w eksperymencie , przeprowadzonym w akceleratorze PETRA w laboratorium DESY. *
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • In particle physics, a three-jet event is an event with many particles in final state that appear to be clustered in three jets. A single jet consists of particles that fly off in roughly the same direction. One can draw three cones from the interaction point, corresponding to the jets, and most particles created in the reaction will appear to belong to one of these cones. These events are currently the most direct available evidence for the existence of gluons, and were first observed by the TASSO experiment at the PETRA accelerator at the DESY laboratory. Since jets are ordinarily produced when quarks hadronize, and quarks are produced only in pairs, an additional particle is required to explain events containing an odd number of jets. Quantum chromodynamics indicates that this particle is a particularly energetic gluon, radiated by one of the quarks, which hadronizes much as a quark does. A particularly striking feature of these events, which were first observed at DESY and studied in great detail by experiments at the LEP collider, is their consistency with the Lund string model. The model indicates that "strings" of low-energy gluons will form most strongly between the quarks and the high-energy gluons, and that the "breaking" of these strings into new quark–antiquark pairs (part of the hadronization process) will result in some "stray" hadrons between the jets (and in the same plane). Since the quark-gluon interaction is stronger than the quark-quark interaction, such hadrons will be observed much less frequently between the two quark jets. As a result, the model predicts that stray hadrons will not appear between two of the jets, but will appear between each of them and the third. This is precisely what is observed. As a check, physicists have also considered events with a photon produced in a similar process. In this case, the quark–quark interaction is the only strong interaction, so a "string" forms between the two quarks, and stray hadrons now appear between the corresponding jets. This difference between the three-jet events and the two-jet events with a high-energy photon, which indicates that the third jet has unique properties under the strong interaction, can only be explained by the original particle in that jet being a gluon. The line of reasoning is illustrated below. The drawings are not Feynman diagrams; they are "snapshots" in time and show two spatial dimensions. * Two quarks (solid lines) and a gluon (curly line) fly apart, with the strings (red bars) primarily between the gluon and each quark. * As a result, three jets (cones) form, with extra hadrons (arrows) found where the strings formed. * For comparison, physicists looked at events with two quarks and a photon (wavy line). Here the string forms only between quarks. * Therefore extra hadrons are found only between the two jets, which is inconsistent with observations.
  • In fisica delle particelle, un evento a tre jet è un evento con molte particelle nello stato finale che appaiono raggruppate in tre . Un singolo jet è composto da particelle che si muovono circa nella stessa direzione. Si può immaginare tre coni che provengono dal punto di interazione, corrispondenti ai jet, e la maggior parte delle particelle che sono generate all'interno di questi coni. Questi eventi sono al giorno d'oggi la prova più diretta dell'esistenza dei gluoni, e sono stati osservati per primi nell'esperimento all'acceleratore ai laboratori DESY. Poiché i jet sono di solito prodotti quando i quark adronizzano, e i quark sono prodotti solo in coppie, una particella addizionale è richiesta per spiegare gli eventi contenenti un numero dispari di jet. La cromodinamica quantistica indica queste particelle essere dei gluoni energetici, irraggiati da uno dei quark.
  • Zdarzenie trójdżetowe – w fizyce cząstek elementarnych jest zdarzeniem, w rezultacie którego powstają cząstki skupione w trzech dżetach (strugach). Pojedynczy dżet zawiera cząstki poruszające się w zbliżonym kierunku. Można narysować trzy stożki wychodzące z miejsca zdarzenia, odpowiadające poszczególnym dżetom, w ten sposób, że każda z wynikowych cząstek będzie się znajdowała w którymś ze stożków. Zdarzenia te są obecnie najbardziej bezpośrednimi dowodami na istnienie gluonów. Zostały po raz pierwszy zaobserwowane w eksperymencie , przeprowadzonym w akceleratorze PETRA w laboratorium DESY. Ponieważ dżety powstają zwykle podczas hadronizacji kwarków, a kwarki powstają tylko w parach, potrzebna jest dodatkowa cząstka do wyjaśnienia nieparzystej liczby dżetów. Chromodynamika kwantowa twierdzi, że cząstką taką jest w szczególności energetyczny gluon, wypromieniowany przez jeden z kwarków. Szczególnie frapującą właściwością zdarzeń trójdżetowych, zaobserwowanych w DESY i szczegółowo przeanalizowanych eksperymentalnie w zderzaczu LEP, jest ich spójność z . Model ten zakłada, że „struny” niskoenergetycznych gluonów formują się najmocniej pomiędzy kwarkami a wysokoenergetycznymi gluonami oraz że przerwanie takiej struny w nową parę kwark-antykwark (część procesu hadronizacji) skutkuje powstawaniem „zbłąkanych” hadronów pomiędzy dżetami (w tej samej płaszczyźnie). Ponieważ oddziaływanie kwark-gluon jest silniejsze od oddziaływań kwark-kwark, hadrony takie powinno się obserwować najrzadziej pomiędzy dżetami dwóch kwarków. W rezultacie model przewiduje, że zbłąkane hadrony nie pojawią się pomiędzy tymi dwoma dżetami, ale pomiędzy każdym z nich i trzecim. Dokładnie takie zjawisko zaobserwowano. W ramach testu fizycy rozważyli zdarzenie z fotonem powstającym w podobnym procesie. W tym przypadku oddziaływanie kwark-kwark jest jedynym oddziaływaniem silnym, więc „struny” tworzą się pomiędzy kwarkami a zbłąkane hadrony występują pomiędzy ich dżetami. Owa różnica między zdarzeniami trójdżetowym a dwudżetowym z energetycznym fotonem, z których wynikają unikalne właściwości z powodu oddziaływań silnych, może być wyjaśniona tylko przez istnienie nowej cząstki w tamtym dżecie, będącej gluonem. Schemat rozumowania przedstawiony jest poniżej. Rysunki te nie są diagramami Feynmana, są dwuwymiarowymi „migawkami” zdarzenia. * Dwa kwarki (linie ciągłe) oraz gluon (linia kręcona) rozlatują się w różne strony, ze (czerwone paski) pomiędzy gluonem a każdym z kwarków. * Jako rezultat tworzą się trzy dżety (stożki), z dodatkowymi hadronami (strzałki) tam, gdzie były struny. * Dla porównania fizycy patrzyli na zdarzenie z dwoma kwarkami i fotonem (linia falowana). Tutaj struny formują się tylko pomiędzy kwarkami. * A zatem dodatkowe hadrony powstają tylko pomiędzy dwoma dżetami, co jest zgodne z obserwacją.
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
is foaf:primaryTopic of
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is Wikipage redirect of
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software