About: Tengrism     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:AdministrativeRegion, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FTengrism

Tengrism, also known as Tengriism, Tenggerism, or Tengrianism, is an ancient and medieval Central Asian–Eurasian Steppe sky god Tengri-centered state religion as well as a number of modern Turko-Mongolic native religious movements and teachings. It was the prevailing religion of the Turks and Mongols (including Bulgars and Xiongnu), Huns, and, possibly, the Manchus and Magyars, as the religion of the several medieval states: Göktürk Khaganate, Western Turkic Khaganate, Eastern Turkic Khaganate, Old Great Bulgaria, Danube Bulgaria, Volga Bulgaria, and Eastern Tourkia (Khazaria). In Irk Bitig, Tengri is mentioned as Türük Tängrisi (God of Turks). According to many academics, at the imperial level, especially by the 12th–13th centuries, Tengrism was a monotheistic religion; most contemporary

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • تنغرية
 • Tengrianisme
 • Tengrismus
 • Tengrismus
 • Tengrianismo
 • Tengrisme
 • Tengrism
 • Tengrisme
 • Tengrismo
 • 텡그리 신앙
 • Tengriisme
 • Tengriismo
 • Тенгрианство
 • Tengriism
 • Тенгріанство
 • 腾格里信仰
rdfs:comment
 • التنغرية أو السماوية (بالإنجليزية:Tengrism) هي ديانة الشعب التركي بكل أعراقه من كازاخ وأوزبك وغيرهم قبل مجيء الاسلام وكلمة تنغرية تعني السماء الزرقاء في التركية القديمة
 • Tengrismus ist ein Sammelbegriff für die älteste polytheistische Religion aller mongolischen und Turkvölker Zentralasiens, der aus dem noch älteren altaischen Schamanismus hervorgegangen ist. Seit der Auflösung der Sowjetunion 1990 nahm das Interesse am Tengrismus in intellektuellen Kreisen in Aserbaidschan, Burjatien, Kasachstan, Kirgisistan, Tatarstan, Turkmenistan und Usbekistan zu.
 • Le tengrisme ou parfois tangraïsme (en turc: Tengri, Tanrı, Gök Tanrı, en mongol : Тэнгэр шүтлэг, Tenger shütleg, culte (ou religion) du ciel) était la croyance majeure des Xiongnu, puis des Xianbei qui comptaient des populations turques et mongoles durant l'Antiquité tardive (IIIe et VIe siècles) et le haut Moyen Âge (VIe et XIIIe siècles). C'était, entre autres, la croyance des élites dirigeantes des populations d'Asie centrale, des Huns, des Proto-Bulgares et des premiers Magyars. Il se concentre autour de la divinité du ciel éternel, Tengri (également transcrit en Tangri, Tanrı, Tangra, etc.), et intègre des éléments du chamanisme, de l'animisme, du totémisme et du culte des ancêtres.
 • 텡그리 신앙(-信仰) 또는 텡그리즘, 텡그리주의는 샤머니즘, 정령 숭배, 다원주의, 조상 숭배를 특징으로 하는 중앙아시아의 현대 종교이다. 텡그리(고대 튀르크어: 𐱅𐰭𐰼𐰃)는 "하늘"이라는 뜻을 갖고 있다. 고대 튀르크족, 몽골족, 흉노족, 훈족의 국가였던 돌궐 제1카간국, 서돌궐, 고대 대불가리아, 하자르 칸국, 불가리아 제1제국 등에서 숭배되었다. 1991년에 있었던 소련의 붕괴 이후에는 구소련에 있던 튀르크계 국가들 및 지역(러시아 타타르 공화국, 부랴트 공화국, 카자흐스탄, 키르기스스탄 포함)에서 숭상되고 있으며 사하 공화국, 하카스인, 투바인 및 시베리아에 있는 러시아 지역에서는 조직적인 부흥 운동이 이뤄지고 있다. 성균관대 김용하 교수 등 대한민국의 학자들은 단군을 Tangri, 텡그리를 단군의 어원으로 본다.
 • Тенгриа́нство, или тенгри́зм, — неологизм, обозначение средневековой этнической религии тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии, в которой, особенно на уровне государственного культа, высшим считался Тенгри — обожествлённое небо; а также одного из современных направлений в неоязычестве. В англоязычной литературе принят термин Tengrism. В тюркских языках используют два понятия: «Тенгир дин» и «Тенгиршилик», или Tengricilik. Автором термина «тенгризм/тенгрианство» является казахский этнограф XIX века Чокан Валиханов, а ввёл его в широкий научный оборот французский востоковед Жан-Поль Ру. В советские годы «тенгрианство» впервые появляется в книге АЗ и Я казахского поэта и тюрколога Олжаса Сулейменова.
 • Tengriism (turkiska: Tengricilik), eller Tengrianism, var den forna religionen hos turkarna, xiongnu-folket, mongolerna, ungrarna och bulgarerna. Religionen har varierad koppling till shamanism, animism, totemism och förfädersdyrkan, och anses också ha influerat alevism-inriktningen i Turkiet. Tengriism finns kvar än idag bland minoriter i Kazakstan, Turkiet och andra turkisktalande länder. I Sibirien och Mongoliet har tengriismen fått ett uppsving efter Sovjetunionens upplösning.
 • El tengrianisme o tengrisme és una religió tradicional de pobles xiongnu, turquesos, mongols, hongaresos i búlgars de temps antics, abans que es convertissin a les religions de les societats sedentàries a les quals envaïen, s'aliaven o barrejaven, malgrat incorporar elements de xamanisme, animisme, totemisme i culte als avantpassats. És considerat com un nucli religiós del desenvolupament de la civilització euroasiàtica en el passat. Encara que es creu que encara hi ha seguidors del tengrianisme en algunes parts d'Àsia, no s'ha pogut estimar el seu nombre amb exactitud.
 • Tengrismus či tengriánství je domorodé náboženství národů mongolských a turkických národů, jehož nejvyšším božstvem je nebeský Tengri. Díky důrazu na toto božstvo má rysy monoteismu, zahrnuje však také polyteismus a animismus. Vztah k šamanismu je předmětem sporů, podle některých názorů jsou tengristický kult nebes a šamanismus dvě rozdílné tradice, podle jiných existoval tento kult uvnitř šamanismu. Tengrismu se podobají domorodá náboženství uralských národů jako Samojedů, Marijců nebo Chantů, ale také Ainuů nebo Korjaků.
 • Tengrism, also known as Tengriism, Tenggerism, or Tengrianism, is an ancient and medieval Central Asian–Eurasian Steppe sky god Tengri-centered state religion as well as a number of modern Turko-Mongolic native religious movements and teachings. It was the prevailing religion of the Turks and Mongols (including Bulgars and Xiongnu), Huns, and, possibly, the Manchus and Magyars, as the religion of the several medieval states: Göktürk Khaganate, Western Turkic Khaganate, Eastern Turkic Khaganate, Old Great Bulgaria, Danube Bulgaria, Volga Bulgaria, and Eastern Tourkia (Khazaria). In Irk Bitig, Tengri is mentioned as Türük Tängrisi (God of Turks). According to many academics, at the imperial level, especially by the 12th–13th centuries, Tengrism was a monotheistic religion; most contemporary
 • El tengrianismo o tengrismo es una religión tradicional de pueblos xiongnu, túrquicos, mongoles, de tiempos antiguos, antes de que se convirtieran a las religiones de las sociedades sedentarias a las que invadían, se aliaban o mezclaban (por lo que incorpora elementos de chamanismo, animismo, totemismo y culto a los antepasados).​ Es considerado como un núcleo religioso del desarrollo de la civilización euroasiática en el pasado.​ Aunque se cree que aún hay seguidores del tengrianismo en algunas partes de Asia, no se ha podido estimar su número con exactitud.​
 • Tengrism (terkadang dipergayakan sebagai Tengriism), kadang-kadang disebut sebagai Tengrianism (bahasa Turki: Tengricilik, :, bahasa Azerbaijan: Tenqriçilik, bahasa Turkmenistan: Taňryçylyk, bahasa Mongolia: Тэнгэр шүтлэг, bahasa Rusia: Тенгрианство, Hanzi: 腾格里), adalah istilah modern untuk agama di Asia Tengah dicirikan dengan perdukunan, animisme, totemisme, baik kemusyrikan dan tauhid, maupun pemujaan leluhur. Secara historis, itu adalah agama utama dari Turki, Mongol, Hongaria dan Bulgaria . Itu adalah agama negara dari negara-negara Turki kuno seperti Khaganate Göktürks, Khaganate Avar, Khaganate Turki Barat, Besar Bulgaria, Kekaisaran Bulgaria dan Timur Tourkia.Sebagai kebangkitan modern, Tengrism telah menganjurkan meragukan untuk mendiskusikan kalangan intelektual bangsa Turki dari
 • Il Tengrismo, a cui ci si riferisce occasionalmente come Tangrianesimo (turco: Tengricilik; azero: Tenqriçilik, turkmeno: Taňryçylyk, mongolo: Тэнгэр шүтлэг, russo: Тенгрианство) è un termine moderno per la religione dell'Asia centrale caratterizzata da sciamanesimo, animismo, totemismo, sia politeismo che monoteismo e adorazione degli antenati.
 • Tengriisme (Turks: Tengricilik) is een geloofsovertuiging afkomstig uit Centraal-Azië die vooral door Turkstalige volkeren werd beleden. Het tengriisme bevat elementen van het sjamanisme, animisme, polytheïsme, totemisme en zelfs monotheïsme waarbij de nadruk lag op de Turkse identiteit. Bij het tengriisme wordt verondersteld dat de zichtbare wereld met onzichtbare krachten of geesten is doordrongen die het leven van de levenden beïnvloeden.
 • Tengriismo era uma antiga religião praticada pelos turcos e mongóis antes da propagação das chamadas Grandes Religiões (Budismo, Islamismo, Cristianismo). É centrada na divindade que representa o céu, Tengri (também nas variantes Tangri, Tangra e outras) e incorpora elementos de xamanismo, animismo, totemismo, culto aos ancestrais e ainda elementos da .
 • 腾格里信仰是突厥人、蒙古人、匈人和匈奴等中亚游牧民族的传统信仰,带有萨满教、泛灵信仰、图腾崇拜和祖先崇拜色彩。腾格里信仰以一神论思想为主,崇拜中心神灵腾格里。后由于受到佛教、印度教等影响,腾格里被加上各种称呼,分裂成为众多神灵,17世纪后甚至出现了“九十九腾格里”的说法,有学者因而称之为“一神论和多神论的深刻结合”。在欧洲,可萨人、保加尔人、马扎尔人和阿瓦尔人也曾信仰腾格里。腾格里信仰也是历史上突厥汗国、西突厥汗国、旧大保加利亚和保加利亚第一帝国的主要宗教。 “腾格里”是古代中亚游牧民族对于天的称呼,与突厥同族的敕勒发展出了“苍天”(Koke Tengri;蒙古语:Khukh Tengri)的概念,而蒙古人将蒙哥·腾格里(突厥语:Mangu Tangri;蒙古语:Mongke Tangri,汉语译作长生天)作为最高信仰。在中国古代典籍中,“腾格里”一词最早出于匈奴,写作“撑犁”。现代土耳其语也称腾格里信仰为“Göktanrı dini”,意为“天神教”,语源是蒙古语的“Khukh Tengri”,即“苍天”。 腾格里信仰认为人的存在由“长生天”腾格里和大地母亲维持,人需要诚实、有敬畏心地生活以调和自己的世界,并使自身的灵魂变得更为完美。 (蒙古语:Бөө мөргөл Böö mörgöl)以腾格里信仰为核心,也常常被直接称为“腾格里信仰”或“腾格里教”(Tengrism)。
 • Тенгріанство — сукупність язичницьких вірувань народів Степу: скіфів, монголів, тюрків і слов'ян та ін., заснованих на вірі в єдиного Творця світу (тюрк.Тенгрі), в тому чи іншому образі і під тими чи іншими іменами, невід'ємна частина тюркської міфології. Ймовірно виникла наприкінці 2 — початку 1 тисячоліття до Р.Х., але не пізніше 5 — 3 століття до Р.Х. Згадується у маньчжурських требниках, китайських літописах, арабських та іранських джерелах, фрагментах збережених давньтюркських рунічних і согдомовних пам'ятниках 6 — 10 століть. На кам'яних плитах у районі Верхнього Єнісею збереглися висічені зображення священнослужителів у довгому одязі з жезлами в руках. Малюнки вівтаря з чашею, що стоїть на нім, дуже схожою на потир, зображають елементи релігійного обряду.
rdfs:seeAlso
foaf:homepage
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software