About: Tectonophysics     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FTectonophysics

Tectonophysics, a branch of geophysics, is the study of the physical processes that underlie tectonic deformation. The field encompasses the spatial patterns of stress, strain, and differing rheologies in the lithosphere and asthenosphere of the Earth; and the relationships between these patterns and the observed patterns of deformation due to plate tectonics.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Tectonofísica
 • Τεκτονοφυσική
 • Tectonofísica
 • Tectonophysics
 • Tektonofisika
 • Tettonofisica
 • Тектонофизика
 • Тектонофізика
 • 构造物理学
rdfs:comment
 • Tectonophysics, a branch of geophysics, is the study of the physical processes that underlie tectonic deformation. The field encompasses the spatial patterns of stress, strain, and differing rheologies in the lithosphere and asthenosphere of the Earth; and the relationships between these patterns and the observed patterns of deformation due to plate tectonics.
 • Tektonofisika, cabang geofisika, adalah studi tentang proses fisik yang mendasari deformasi tektonik. Bidang ini meliputi pola spasial stres, regangan (strain), dan perbedaan reologi di litosfer dan astenosfer bumi; serta hubungan antara pola-pola ini dan pola deformasi yang diamati karena lempeng tektonik.
 • La tettonofisica è una branca della , ossia di quella scienza che rivolge la sua attenzione all'architettura della crosta terrestre. In particolare la tettonofisica studia, mediante le leggi della fisica teorica e sperimentale e tramite l'ausilio di modelli di laboratorio, l'origine e l'evoluzione dei processi deformativi della crosta terrestre in relazione ai processi che si verificano nel mantello.
 • Тектонофи́зика — раздел геофизики, изучающий физические основы деформации в литосфере и динамические геологические процессы. Данный раздел охватывает изучение как отдельных минералов, так и тектонических плит и процессов (сил и напряжений), происходящих в коре и мантии Земли, геодинамическую обстановку и структурные парагенезы.
 • 地壳构造物理学(英語:Tectonophysics)是地球物理学的一个分支,是研究地质构造岩石层内的构造运动和变形的物理过程,以及它们和力的关系的学科。该领域包括应力的,应变的,并在地球的岩石圈与软流圈不同流变学的空间格局,这些模式之间的关系,和由于板块构造变形观察到模式。 地球内部物理学是利用观测到的各种地球物理、地球化学以及地质现象来研究地球内部的结构、物质的物理性质和物理状态以及化学组成的学科。地核构造学研究地核构造运动和变形的物理过程。
 • La Tectonofísica, una branca de la geofísica, és l'estudi dels processos físics que són subjacents a la deformació tectònica.Aquest camp engloba els patrons espacials d'estrès mecànic i tensió i les diferents reologies en la litosfera i astenosfera de la Terra; i les relacions entre aquests patrons i els patrons de deformació observats a causa de la tectònica de plaques.
 • Η Τεκτονοφυσική αποτελεί επιμέρους κλάδο της Γεωφυσικής, με βασικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης των πάσης φύσεως φυσικών διεργασιών που συμβάλλουν στον σχηματισμό των διαφόρων γεωλογικών δομών, δια των τεκτονικών παραμορφώσεων. Το ερευνητικό έργο του κλάδου αυτού είναι ιδιαίτερα ευρύτατο που περιλαμβάνει από τους κόκκους των ορυκτών μέχρι και των τεκτονικών πλακών, καθώς και τομείς έρευνας της σεισμολογίας και της ηφαιστειολογίας
 • La tectonofísica, también conocida como geodinámica de la litosfera, es una subdisciplina de la geofísica que estudia la dinámica y la cinemática de los procesos que deforman de la litosfera (p.e., la tectónica de placas y la formación de orógenos) mediante métodos cuantitativos. La tectonofísica usa a menudo las observaciones de la geología tectónica (o estructural) pero a diferencia de ésta se ocupa de entender la física que gobierna la deformación a escala litosférica, como por ejemplo la reología de la litosfera. Para ello suele usar técnicas de modelado numérico.
 • Тектонофі́зика — розділ геофізики, що вивчає фізичні основи деформації гірських порід у літосфері і динамічні геофізичні процеси. Цей розділ охоплює вивчення як окремих мінералів, так і тектонічних плит і процесів (сил та напружень), що відбуваються в мантії Землі, геодинамічних обстановку і структурні парагенезиси. У зарубіжній літературі «тектонофізика» розуміється ширше — як фізика всіх процесів, які відбуваються в Землі.
rdfs:seeAlso
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • La Tectonofísica, una branca de la geofísica, és l'estudi dels processos físics que són subjacents a la deformació tectònica.Aquest camp engloba els patrons espacials d'estrès mecànic i tensió i les diferents reologies en la litosfera i astenosfera de la Terra; i les relacions entre aquests patrons i els patrons de deformació observats a causa de la tectònica de plaques. La tectonofísica es refereix als moviments en l'escorça i les deformacions de la Terra a través d'escales de metres a milers de quilòmetres. Exemples d'aquests processos inclouen la formació de muntanyes, la formació de conques sedimentàries, rebot postglacial de regions com Fennoscàndia, placa tectònica, volcans i terratrèmols. Això implica la mesura d'una jerarquia de tensions en roques i plaques, així com taxes de deformació; l'estudi d'anàlegs de laboratori de sistemes naturals; i la construcció de models per a la història de la deformació.
 • Η Τεκτονοφυσική αποτελεί επιμέρους κλάδο της Γεωφυσικής, με βασικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης των πάσης φύσεως φυσικών διεργασιών που συμβάλλουν στον σχηματισμό των διαφόρων γεωλογικών δομών, δια των τεκτονικών παραμορφώσεων. Το ερευνητικό έργο του κλάδου αυτού είναι ιδιαίτερα ευρύτατο που περιλαμβάνει από τους κόκκους των ορυκτών μέχρι και των τεκτονικών πλακών, καθώς και τομείς έρευνας της σεισμολογίας και της ηφαιστειολογίας Ως δημιουργός του κλάδου αυτού αναφέρεται ο Μιχαήλ Βλαντιμίροβιτς Γζόβσκι, που δημοσίευσε σχετικές εργασίες το 1954 στη Μόσχα. Στις εργασίες του αυτές, ορίζοντας τις δομικές μονάδες του φλοιού της Γης και τους διάφορους μηχανισμούς παραμόρφωσης, ουσιαστικά προσδιόρισε τους ερευνητικούς στόχους της τεκτονοφυσικής.
 • La tectonofísica, también conocida como geodinámica de la litosfera, es una subdisciplina de la geofísica que estudia la dinámica y la cinemática de los procesos que deforman de la litosfera (p.e., la tectónica de placas y la formación de orógenos) mediante métodos cuantitativos. La tectonofísica usa a menudo las observaciones de la geología tectónica (o estructural) pero a diferencia de ésta se ocupa de entender la física que gobierna la deformación a escala litosférica, como por ejemplo la reología de la litosfera. Para ello suele usar técnicas de modelado numérico. Las técnicas de estudio más frecuentemente utilizadas son: * Análisis de cuencas sedimentarias mediante modelos numéricos de isostasia. * Procesado de registros de ondas sísmicas. * Medidas de GPS de alta precisión. * Medidas de flujo de calor terrestre. * Modelado numérico del campo gravitatorio (anomalías de gravedad y geoide). * Datación de muestras rocosas. * Cuantificación de las tasas de erosión en base al contenido isotópico en muestras de roca. * Modelado numérico o simulación computacional de las observaciones anteriores. Uno de los avances más importantes en la tectonofísica ha sido relacionar cuantitativamente la formación de cuencas sedimentarias al concepto de tectónica de placas y la isostasia. Cuando se produce una acumulación localizada de sedimentos (por ejemplo, junto al delta de un río importante), la litosfera se hunde con un patrón de subsidencia que permite deducir la rigidez de la litosfera.
 • Tectonophysics, a branch of geophysics, is the study of the physical processes that underlie tectonic deformation. The field encompasses the spatial patterns of stress, strain, and differing rheologies in the lithosphere and asthenosphere of the Earth; and the relationships between these patterns and the observed patterns of deformation due to plate tectonics.
 • Tektonofisika, cabang geofisika, adalah studi tentang proses fisik yang mendasari deformasi tektonik. Bidang ini meliputi pola spasial stres, regangan (strain), dan perbedaan reologi di litosfer dan astenosfer bumi; serta hubungan antara pola-pola ini dan pola deformasi yang diamati karena lempeng tektonik.
 • La tettonofisica è una branca della , ossia di quella scienza che rivolge la sua attenzione all'architettura della crosta terrestre. In particolare la tettonofisica studia, mediante le leggi della fisica teorica e sperimentale e tramite l'ausilio di modelli di laboratorio, l'origine e l'evoluzione dei processi deformativi della crosta terrestre in relazione ai processi che si verificano nel mantello.
 • Тектонофи́зика — раздел геофизики, изучающий физические основы деформации в литосфере и динамические геологические процессы. Данный раздел охватывает изучение как отдельных минералов, так и тектонических плит и процессов (сил и напряжений), происходящих в коре и мантии Земли, геодинамическую обстановку и структурные парагенезы.
 • 地壳构造物理学(英語:Tectonophysics)是地球物理学的一个分支,是研究地质构造岩石层内的构造运动和变形的物理过程,以及它们和力的关系的学科。该领域包括应力的,应变的,并在地球的岩石圈与软流圈不同流变学的空间格局,这些模式之间的关系,和由于板块构造变形观察到模式。 地球内部物理学是利用观测到的各种地球物理、地球化学以及地质现象来研究地球内部的结构、物质的物理性质和物理状态以及化学组成的学科。地核构造学研究地核构造运动和变形的物理过程。
 • Тектонофі́зика — розділ геофізики, що вивчає фізичні основи деформації гірських порід у літосфері і динамічні геофізичні процеси. Цей розділ охоплює вивчення як окремих мінералів, так і тектонічних плит і процесів (сил та напружень), що відбуваються в мантії Землі, геодинамічних обстановку і структурні парагенезиси. Розділ тектоніки, який вивчає фізичні умови виникнення й поширення деформацій у шарах гірських порід. Основний зміст тектонофізики — встановлення загальних закономірностей розподілу напружень і різних механізмів їх утворення в земній корі. Розділ охоплює вивчення як окремих мінералів і порід, так і тектонічних плит і процесів (сил та напружень) в земній корі і верхній мантії. Методи тектонофізики базуються на встановленні сучасних та відновленні давніх полів напружень, що існували в тектонічних структурах, і моделюванні полів напружень та деформацій різними методами. Результати тектонофізичних досліджень використовуються при вивченні глибинних процесів, для прогнозу землетрусів, при пошуках, розвідки та розробки родовищ корисних копалин. У зарубіжній літературі «тектонофізика» розуміється ширше — як фізика всіх процесів, які відбуваються в Землі.
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
is foaf:primaryTopic of
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software