About: Team     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Band, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FTeam

A team is a group of individuals (human or non-human) working together to achieve their goal. As defined by Professor Leigh Thompson of the Kellogg School of Management, "[a] team is a group of people who are interdependent with respect to information, resources, knowledge and skills and who seek to combine their efforts to achieve a common goal". Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond their limitations.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Team
 • فريق
 • فريق العمل
 • Equip
 • Treball en equip
 • Tým
 • Gruppenarbeit (Arbeitsorganisation)
 • Team
 • Teamo
 • Equipo
 • Trabajo en equipo
 • Travail en équipe
 • Équipe
 • Tim
 • チーム
 • チームワーク
 • 협동
 • Team
 • Zespół (zarządzanie)
 • Equipe
 • Praca zespołowa
 • Teamwork
 • Trabalho em equipe
 • Arbetslag
 • Команда
 • Grupparbete
 • 團隊合作
 • 团队
rdfs:comment
 • فريق العمل، هو مجموعة من الأفراد تعمل معا لتحقيق هدف مشترك. مثال: (فريق لعبة رياضية). العمل بروح الفريق يمثل مهارة نجاح، ويشترط التركيز والوضوح والتدوين والموضوعية وتجنب الفردية والاتصال، ويهدف إلى التطوير وحل المشكلات يتم عبر اختبار المشكلة والتخطيط للعلاج ودراسة المشكلة والمناقشة الجماعية.إن مهارات النجاح في العمل تشمل مهارات التعامل والتواصل مع الآخرين، وإقامة العلاقات الإنسانية الجيدة، والمقدرة على العمل كجزء من فريق، هذه المقدرة التي أضحت حاجة ماسة لمواجهة متطلبات عالم العمل، فالتعاون بين الناس (أفرادا وجماعات) والعمل معهم، أصبح من ضرورات الحياة، سواء استخدمت في ذلك مهارات الاتصال المباشر أو غير المباشر.
 • Der Anglizismus Team [tiːm] (altenglisch in der Bedeutung „Familie, Gespann, Gruppe, Nachkommenschaft“) bezeichnet in der Soziologie eine aus mindestens zwei Personen bestehende Organisationseinheit, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen und/oder gemeinsame Ziele verfolgen soll.
 • Teamo estas grupo da personoj aŭ animaloj unuiĝintaj per sama celo. Grupo ne estas teamo ĉiutempe.
 • Le travail en équipe est un travail (intellectuel ou manuel) effectué par un groupe dans un climat d'entraide et de coopération spontanée. C'est un mode psychosociologique de travail. Si un équipage est la plupart du temps contraint de travailler en équipe, il est difficile de travailler en équipe en grand groupe. Le travail d'équipe en est le résultat.
 • Une équipe est un petit groupe d'individus partenaires dans un but commun.
 • 협동(協同) 또는 협력 또는 팀워크(teamwork)는 2명 이상의 사람이 어떠한 목표를 공유해 함께 힘을 합해 활동하는 것을 말한다.
 • チーム(英: team)は、活動をともに行う集団。共通の目的、達成すべき目標、そのためのやり方を共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体を理想とすることがある。実際には、チームといっても目的、目標、やり方は指導者から与えられただけで、変更権がなく共有できていないことがある。
 • チームワーク(teamwork)とは集団に属しているメンバーが同じ目標を達成するために行う作業、協力、意識、行動など。 最近の企業ではチームワークと正反対の成果主義の導入により競争意識は向上したものの、同僚との情報やノウハウの共有が行われなくなり若手が育たないなどといった弊害が起こり従業員の全体的な士気が低下しているという。そのためチームワークの重要性が再認識されている。<ref>[ 富士通、成果主義見直し-個人からチ
 • Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy. Pracę zespołową cechuje przede wszystkim współdziałanie wykonawców - współpraca, udzielanie sobie pomocy, pełnienie różnych funkcji i zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pracy. Staje się koniecznością, gdy nie można rozdzielić zadań między indywidualnych wykonawców wtedy, gdy proces ma charakter ciągły, kiedy ilość pracy przekracza możliwości jednej osoby lub istnieje duża współzależność realizowanych zadań.
 • 团队由若干独立成员共同组建,有临时与长期之分。团队要为某一共同目标而奋斗,这需要团队成员贡献各自不同的专业特长。对团队的管理不同于上下级关系的管理,是横向的交流与沟通而不是纵向的命令与。 一个团队由一个共同的目标与动物群組成。特别是進行高複雜性任務的隊伍,需要有許多相互支持的適當分工。 一组本身并不一定构成一个团队。调查组通常有互补性技能的成员,并通过协调一致的努力,让每一位成员最大化他的长处和协同作用,最大限度地减少他的弱点。团队成员需要学习如何互相帮助,帮助其他团队成员实现其真正的潜力,并创造一个环境,让每个人都超越其局限性。 因此,运动队的球员能形成(和重新形式)练习自己的手艺。运输物流业的主管可以选择马,狗或牛队的输送货物的目的。 商业理论家在20世纪后期推广队伍的概念。不同的意见回饋于这一新的管理風潮。一些人认为“团队”(TEAM)作为一个四个字母的英文单词:过度使用並低于有益的;其他人认为这是一个万能药,终于实现了人类关系运动的愿望结合起来是什么运动是最好的工人和管理人员的最佳看待它;还有一些人相信,在球队效力,但也看到,因为他们作为剥削工人的潜在危险 - 在那支球队效力可以依靠同侪压力与同行的监视;比较多的船员结构/技术的概念,并正式和非正式的伙伴关系的优势。
 • Grupparbete är en arbetsuppgift som utförs av medlemmar i en grupp tillsammans, ofta i en inlärningssituation där uppgiften principiellt hade kunnat lösas individuellt. Det är ett ofta utnyttjat arbetssätt i skolans värld eftersom eleverna inte bara inhämtar kunskap under arbetets gång utan förhoppningsvis också tränar på att samarbeta. Grupparbete kan antingen syfta på samarbetet (processen) eller resultatet. Inom yrkeslivet kallas de som samarbetar om en gemensam arbetsuppgift för arbetslag eller arbetsgrupp.
 • 團隊合作指的是一群有能力,有信念的人在特定的团队中,为了一个共同的目標相互支持合作奋斗的过程。 它可以调动团队成员的所有资源和才智,并且会自动地驱除所有不和谐和不公正现象,同时会给予那些诚心、大公无私的奉献者适当的回报。 如果團隊合作是出于自覺自願时,它必將會產生一股强大而且持久的力量。
 • الفريق (الجمع: أَفْرِقَة وفُرَقَاء) الطائفة من الناس أَكبر من الفرقة، أو القطيع من الدواب. والفريق الذي ينتظم للتحصيل غاية واحدة يسمى فريق عمل. إنّ العمل الجماعي وسيلة من الوسائل التّي تمكّن الانسان من تحقيق الأهداف التّي لا يمكن تحقيقها بشكل فرديّ وذلك كانجاز عمل ما مرتبط بوقت محدّد لا يجب تجاوزه أو تحقيق نسبة عالية من الأرباح أو إنتاج شيء لابدّ من التّكاتف من أجل صناعته. ولا ينكر أحد مزايا العمل الجماعيّ وضرورته لكسب التّحديّات اليوميّة التّي تعترض الإنسان بصفة عامّة. حتّى يكون العمل الجماعيّ فعّالا لابد من أن يكون منظّما بشكل دقيق حتّى يتمكّن كلّ فرد مشارك في تأدية العمل من جهته أن يساهم ويؤدي ما عليه فيحقّق بذلك الهدف الجزئيّ الذّي يؤدّي بدوره في حال تحقيقه إلى النّجاح الجماعيّ..الفريق يصبح أكثر من مجرد مجموعة من الناس عندما يخلق شعور قوي من الالتزام المتبادل ينشاء التآزر، وبالتالي ت
 • Un equip és un grup de persones que s'uneix per tal d'assolir un objectiu comú. Els equips humans són especialment apropiats per aconseguir tasques complexes que poden tenir subtasques independents. Un grup, però, no sempre és un equip. Els equips acostumen a tenir membres amb habilitats que es complementen i generen sinergia a través d'un esforç coordinat que permet que cada membre maximitzi els seus punts forts i minimitzi els febles. Els equips es poden classificar segons si són:
 • El treball en equip és el treball fet per diversos individus on cadascú fa una part però tots segueixen un objectiu comú. Aquesta forma de treball no busca reduir el treball individual, sinó que pretén ser, a partir del talent de cadascun dels components, una ajuda valuosa pel desenvolupament de tasques que tinguin un resultat satisfactori. La força que integra l'equip i la seva cohesió s'expressa en la solidaritat i el sentit de pertinença a l'equip que manifesten els seus components. A més cohesió, més probable és que l'equip comparteixi valors, actituds i normes de conductes comuns.
 • Tým (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. * Ve sportu označuje tým mužstvo, , případně včetně doprovodného personálu (např. trenér, lékař, technický personál apod.) * v podniku tvoří tým skupina spolupracovníků, kteří pracují na společném úkolu – pracovní skupina.
 • Gruppenarbeit ist ein arbeitsorganisatorisches Konzept, das einer Gruppe von Arbeitnehmern für einen abgegrenzten Aufgabenbereich im arbeitsteiligen Produktionsprozess die selbstständige Regelung der internen Aufgabenverteilung überlässt. In Deutschland hat betriebliche Gruppenarbeit Eingang in das Betriebsverfassungsgesetz gefunden: „Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt“.
 • Trabajo en equipo es el trabajo hecho por un grupo de personas, donde todos tienen un objetivo en común.​ Para que se considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de problemas. No es suficiente que cada uno de los miembros realice una parte del trabajo para luego juntarlas.​
 • Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo como el gerente y agentes.También puede ser un conjunto de personas coordinadas y con una meta a cumplir, beneficiarse. ​ Los teóricos de negocios a finales del siglo XX popularizaron el concepto de construir equipos. Opiniones diferentes existen sobre la eficacia en el triunfo ("equipo de soccer", "equipo de voleyball' etc.).
 • A team is a group of individuals (human or non-human) working together to achieve their goal. As defined by Professor Leigh Thompson of the Kellogg School of Management, "[a] team is a group of people who are interdependent with respect to information, resources, knowledge and skills and who seek to combine their efforts to achieve a common goal". Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond their limitations.
 • Een ploeg of team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) is een (beperkt) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrollen.
 • Zespół, także: kolektyw – w zarządzaniu grupa osób mająca wspólny cel. W większości organizacji cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków.
 • Teamwork is het concept dat mensen samenwerken als een team. Dit concept is verspreid van de sportwereld tot de zakenwereld. Door sommigen wordt teamwork zelfs beschouwd als een leeg modewoord.In de 21ste eeuw, als de mens in het algemeen verfijnder wordt en de samenleving technischer wordt, wordt werken als een team een steeds groter voordeel bij het afwerken van taken.
 • Trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que dedicam-se a realizar uma tarefa ou determinado trabalho. Uma revisão de 2012 da literatura acadêmica descobriu que a palavra "trabalho em equipe" foi usada como "catchall" para se referir a uma série de processos comportamentais e estados emergentes ".
 • A equipe, time ou equipa é um grupo de pessoas que se junta para alcançar um objetivo em comum. No desporto, equipe quase sempre se refere às agremiações desportivas, como por exemplo, as equipes de futebol. Também é definido como um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum; pelo qual se consideram coletivamente responsáveis, ou como um grupo com funcionamento qualificado, que compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direçã
 • Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål.
 • Команда ― это группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. Команды подходят для решения задач высокой сложности, ведь каждый участник команды специализируется на выполнении какого-либо одного дела. В командах обязательно есть лидеры, которые могут поддерживать других членов команды, позволяя им максимизировать влияние своих достоинств и минимизировать влияние недостатков на результат выполняемой задачи.
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bullock_wagon_Promontory_Road.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Type_91_SAM_fire.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Team_work.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rugby_union_scrummage.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 37 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software