About: Taxonomy (biology)     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatClassificationSystems, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

In biology, taxonomy (from Ancient Greek τάξις (taxis) 'arrangement', and -νομία (-nomia) 'method') is the scientific study of naming, defining (circumscribing) and classifying groups of biological organisms based on shared characteristics. Organisms are grouped into taxa (singular: taxon) and these groups are given a taxonomic rank; groups of a given rank can be aggregated to form a more inclusive group of higher rank, thus creating a taxonomic hierarchy. The principal ranks in modern use are domain, kingdom, phylum (division is sometimes used in botany in place of phylum), class, order, family, genus, and species. The Swedish botanist Carl Linnaeus is regarded as the founder of the current system of taxonomy, as he developed a ranked system known as Linnaean taxonomy for categorizing o

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Taxonomy (biology)
 • علم التصنيف (أحياء)
 • Taxonomia
 • Taxonomie (biologie)
 • Taksonomio
 • Taxonomia
 • Taxonomía biológica
 • Tacsanomaíocht (bitheolaíocht)
 • Taxonomie
 • Taksonomi (biologi)
 • 分類学
 • 분류학
 • Taxonomie (biologie)
 • Taksonomia zwierząt
 • Taxonomia
 • Taksonomia
 • Биологическая таксономия
 • Taxonomi
 • Таксономія (біологія)
 • 生物分类学
rdfs:comment
 • علم التصنيف (باللاتينية: Taxinomia، عن اليونانية القديمة: τάξις الترتيب وνόμος المنهج) هو علم يُعنى بتسمية وتعريف وتصنيف الكائنات الحية. يرتبط علم التصنيف بشكل وثيق بما يسمى التصنيف العلمي للأحياء. غالبا ما تكون التصنيفات الحيوية متسلسلة هرميا ترسم بشكل أشجار، أو تمثل أحيانا بشكل مخططات علاقاتية بدلا من مخططات هرمية، فتمثل ببنى شبكية. بعض التصنيفات قد تحوي طفل وحيد لعدة أسلاف فمثلا السيارة في مخطط علاقاتي قد تظهر تحت مركبة وآليات فولاذية. كما يمكن ان يكون ذو تنظيم بسيط يرتب الأغراض في مجموعات بسيطة، أو حتى حسب الترتيب الأبجدي.
 • Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů. Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií. V širším slova smyslu se taxonomie překrývá s biologickou systematikou, tedy vědou, která studuje nejen klasifikaci, ale i obecné principy variability (diverzity) jednotlivých druhů nebo vyšších taxonů a zabývá se i příčinami a důsledky této variability.
 • 分類学(ぶんるいがく、英語: taxonomy)とは、生物を分類することを目的とした生物学の一分野。生物を種々の特徴によって分類し、体系的にまとめ、生物多様性を理解する。 なお、広義の分類学では無生物も含めた事物(観念も含めて)を対象とする。歴史的には博物学にその起源があり、古くは、鉱物などもその対象としたが、それらの分野は分類学という形で発展することがなかった。以下の叙述では狭義の分類学(生物の分類学)についておこなう。 分類学は、この世に存在する、あるいは存在したすべての生物をその対象とする。現在存在しない生物については古生物学が分担するが、現在の生物の分類にも深く関わりがあるため、それらはまとめて考える必要がある。実際には、個々の分類学者はその中の特定の分類群を研究対象とし、全体を見渡した分類体系をその対象にすることのできる人はあまりいない。 分類学は本来は進化論とは無関係であったが、現在では近いどうしを集め分類群を作成することで系統樹が作成され、分類学は進化を理解する上で重要な役割をもっている。
 • 분류학(分類學, 영어: taxonomy) 또는 생물 분류학은 지구상에 살고 있는 생물의 계통과 종속을 특정 기준에 따라 나누어 정리하는 생물학의 한 분야이다. 분류학이 추구하는 목적은 크게 다음과 같이 간추려 볼 수 있다. * 지구상에 현존하는 모든 생물체를 대상으로 한다. * 이 모든 생물체에 대한 정보 수집을 통하여 그들의 계보역사의 재구성. * 생물체에 관한 진화과정 및 관련학의 도움을 빌어 그의 원인추적. * 관련 학문, 예컨대 , 생화학에 필요한 정보 제공. * 생물학 관련 세부 분야, 예컨대 생물환경학, 유전학의 조직 혹은 분류체계 설정. * 위의 분류체계 설정을 통하여 실제 생태계에서 필요로 하는 설계에 기여.
 • Taxonomia (do grego antigo τάξις, táxis, "arranjo" e νομία, nomia, "método") é a disciplina biológica que define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nomes a esses grupos. Para cada grupo, é dada uma nota. Os grupos podem ser agregados para formar um supergrupo de maior pontuação, criando uma classificação hierárquica. Os grupos criados por este processo são referidos como taxa (no singular, táxon). Um exemplo da classificação moderna foi publicado em 2009 pelo Angiosperm Phylogeny Group para todas as famílias de plantas com flores vivas (Sistema APG III).
 • Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är den biologiska vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart, etc. Inom taxonomin identifierar, beskriver, namnger och klassificerar man organismer. Numera används ordet taxonomi även om strukturer utanför botanik och zoologi som en beteckning på karaktärisering av objekt baserad på relationerna mellan dem men detta tas ej upp i denna artikel.
 • 生物分類學(英語:biotaxonomy)通常直接稱分類学(英語:taxonomy;法語:taxonomie;西班牙語:taxonomía),是关于生物个体的鉴定(identification)、归类(classification)和命名(nomenclature)的原理和方法的学科;此三要件间有相互依存的关系。生物分類學範圍包括:研究生物类群间的异同程度,阐明生物间的亲缘关系、演化过程和发展规律。 要將生物分類,首先要知道生物與非生物的定義,但是我們似乎沒有辦法準確定義,以病毒來說,雖然可在其他生物體內寄生並複製,但在生物體外卻沒有一般生物的特徵如製造或攝取營養,生殖等現象。又如引起瘋牛病的朊粒(prion)可以造成感染卻無DNA成分,一直以來,DNA被視為生命遺傳物質,經由與RNA的轉錄轉譯過程,形成蛋白質,再進一步形成組成細胞的各個部分,如細胞膜、胞器等,而細胞則是我們長久以來所認為組成生命體的最小單位。
 • La taxonomia (del grec antic τάξις, taxis, que significa 'ordenament', i -νομία, -nomia, que significa 'mètode') és la ciència que tracta de la classificació, la nomenclatura i la identificació dels organismes en grups basant-se en els seus trets comuns. Els organismes s'agrupen en tàxons, cadascun dels quals té una categoria taxonòmica. Es poden ajuntar diversos grups d'una mateixa categoria per formar-ne un de categoria superior, construint així una jerarquia taxonòmica. Les categories principals són el domini, el regne, el fílum, embrancament o divisió, la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. El botànic suec Carl von Linné és considerat el fundador de la taxonomia moderna per la seva creació d'un sistema conegut com a taxonomia linneana per a la categorització dels org
 • Taxonomia (grezieratik ταξις, taxis, "ordena", i νομος, nomos, "arau" edo "erregela") zientzia eta jarduera da. Taxonomia biologikoan, klasea organismoen sailkapenaren maila taxonomiko bat da. Maila hau filumaren eta ordenaren artean dago.
 • Taxinomie(Pour les articles homonymes, voir Taxonomie (homonymie).) La taxonomie ou taxinomie est une branche des sciences naturelles (rebaptisées biologie au XXe siècle), qui a pour objet de décrire la diversité des organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier (notamment grâce aux clés de détermination), les décrire, les nommer et les classer . Par extension, le terme taxinomie est désormais utilisé dans d'autres sciences, tels que les sciences humaines et sociales, les sciences de l'information ou l'informatique.
 • Is éard is tacsanomaíocht ann (ón tSean-Ghréigis: τάξις (tacsaithe), a chiallaíonn 'socrú', agus -νομία (-nomia), a chiallaíonn 'modh'), ná modh le tacair de speicis a rangú de réir gaolmhaireachtaí sinsearacha, lena n-áirítear gaolmhaireachtaí a shocrú idir orgánaigh de réir roinnt gnéithe intomhaiste: '
 • In biology, taxonomy (from Ancient Greek τάξις (taxis) 'arrangement', and -νομία (-nomia) 'method') is the scientific study of naming, defining (circumscribing) and classifying groups of biological organisms based on shared characteristics. Organisms are grouped into taxa (singular: taxon) and these groups are given a taxonomic rank; groups of a given rank can be aggregated to form a more inclusive group of higher rank, thus creating a taxonomic hierarchy. The principal ranks in modern use are domain, kingdom, phylum (division is sometimes used in botany in place of phylum), class, order, family, genus, and species. The Swedish botanist Carl Linnaeus is regarded as the founder of the current system of taxonomy, as he developed a ranked system known as Linnaean taxonomy for categorizing o
 • Taksonomi (dari bahasa Yunani Kuno τάξις , berarti "pengaturan", dan -νομία (-nomia), berarti "metode") adalah ilmu untuk menentukan dan memberi nama kelompok organisme berdasarkan karakteristik dasar yang sama. Organisme dikelompokkan menjadi taksa (tunggal: takson) dan kelompok-kelompok ini diberi ; kelompok-kelompok yang diberi tingkat tertentu dapat digabungkan untuk membentuk kelompok super dengan tingkatan lebih tinggi, sehingga menciptakan hierarki taksonomi. Bagian utama dalam penggunaan taksonomi modern adalah domain, kerajaan, filum (divisi kadang-kadang digunakan dalam botani untuk menyebut filum), kelas, ordo, keluarga (familia), genus dan spesies. Ahli botani Swedia Carl Linnaeus dianggap sebagai bapak taksonomi, karena ia mengembangkan sebuah sistem yang dikenal sebagai
 • Taksonomia zwierząt – dział systematyki organizmów obejmujący teorię i praktykę klasyfikowania organizmów zwierzęcych (zaliczanych do królestwa Animalia), zajmujący się techniką wyróżniania i opisywania taksonów zwierzęcych, a więc ich klasyfikacją, nazewnictwem i hierarchizacją. Taksonomia klasyfikuje zwierzęta żyjące współcześnie oraz wymarłe. Zasady stosowane w taksonomii zwierząt reguluje Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej (International Code of Zoological Nomenclature). Pomocniczo stosowane są też inne jednostki, np. dział, poddział, szczep, sekcja i seria.
 • Taksonomia (gr. τάξις táksis „układ, porządek” + νόμος nómos „prawo”) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych Historycznie taksonomia wywodzi się z prób usystematyzowania gatunków biologicznych, ale jej metody mogą być stosowane także do przedmiotów badań innych nauk. Również z powodów historycznych wyróżnia się dwie gałęzie taksonomii:
 • Таксономія (від давньогрецьких слів τάξις (таксис), що означає порядок і -νομία (номія) — метод) — наука визначення і іменування груп біологічних організмів на основі спільних характеристик. Організми згруповані в таксони і такі групи отримують свою таксономічну категорію (ранг); групи однієї категорії можуть групуватися в групи вищого рівня або рангу, таким чином утворюється таксономічна ієрархія. Основними категоріями, що використовуються сьогодні є царство, тип клас, ряд, родина, рід, вид. Започаткував таксономію шведський ботанік Карл Лінней, оскільки він розробив систему, що відома як таксономія Ліннея, для класифікації живих організмів і створив біноміальну номенклатуру для їх назви.
differentFrom
rdfs:seeAlso
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Aug 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software