About: Tablespace     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatDatabaseManagementSystems, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FTablespace

A tablespace is a storage location where the actual data underlying database objects can be kept. It provides a layer of abstraction between physical and logical data, and serves to allocate storage for all DBMS managed segments. (A database segment is a database object which occupies physical space such as table data and indexes.) Once created, a tablespace can be referred to by name when creating database segments. Oracle stores data logically in tablespaces and physically in datafiles associated with the corresponding tablespace.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Tablespace (de)
 • Espacio de tabla (base de datos) (es)
 • Tablespace (fr)
 • Tablespace (it)
 • 테이블스페이스 (ko)
 • 表領域 (ja)
 • Przestrzeń tabel (pl)
 • Tablespace (pt)
 • Tablespace (en)
 • Табличное пространство (ru)
 • Tablespace (uk)
 • 表空间 (zh)
rdfs:comment
 • 表空间(英語:tablespace)是构成数据库的基本结构。一个数据库包含多个表空间,表空间由一个或多个数据库表(table)构成。 (zh)
 • Ein Tablespace (deutsch Tabellenraum) bezeichnet im Datenbankbereich den Speicherort, in den Tabellen, Indizes und andere Datenobjekte geschrieben werden. Das Datenbankmanagementsystem (DBMS) kann auf zwei verschiedene Weisen auf Speicher zugreifen: * SMS Tablespace – System Managed Storage: Der Speicher wird über Betriebssystemfunktionen beschrieben. * DMS Tablespace – Database Managed Storage: Das DBMS erledigt die Speicherverwaltung selbst. SMS sind einfach zu verwalten. Ihre Grenzen werden vom Betriebssystem gesetzt. Man unterscheidet prinzipiell 4 Arten von Tablespaces: (de)
 • Un espacio de tabla (tablespace en inglés) es una ubicación de almacenamiento donde pueden ser guardados los datos correspondientes a los objetos de una base de datos. Este provee una capa de abstracción entre los datos físicos y lógicos​ y sirve para asignar espacio para todos los segmentos administrados del sistema de gestión de base de datos (en inglés DBMS). Oracle almacena los datos de forma lógica en espacios de tablas y físicamente en archivos de datos asociados con el espacio de tabla correspondiente. (es)
 • A tablespace is a storage location where the actual data underlying database objects can be kept. It provides a layer of abstraction between physical and logical data, and serves to allocate storage for all DBMS managed segments. (A database segment is a database object which occupies physical space such as table data and indexes.) Once created, a tablespace can be referred to by name when creating database segments. Oracle stores data logically in tablespaces and physically in datafiles associated with the corresponding tablespace. (en)
 • In informatica un tablespace (in italiano letteralmente: spazio della tabella) è un luogo d'archiviazione dove vengono tenuti gli oggetti di una base di dati correlati ai dati fisici. Fornisce un livello di astrazione tra i dati fisici e i dati logici e serve ad allocare memoria per tutti i segmenti (un oggetto della base di dati che occupa uno spazio fisico come i dati di una tabella e gli indici) gestiti dal DBMS.Una volta creato, ci si riferisce al tablespace con un nome. (it)
 • Un tablespace est un espace de stockage dans lequel des données composant les bases de données peuvent être enregistrées. Il fournit une couche d'abstraction entre les données logiques et les données physiques, et sert d'espace d'allocation pour tous les segments pris en charge par le système de gestion de bases de données (un segment de base de données est un objet de base de données qui occupe un espace physique, comme les données d'une table ou d'un index). Une fois créé, le tablespace peut être référencé par son nom lors de la création des segments de base de données. (fr)
 • 테이블스페이스(Tablespace)는 데이터베이스 오브젝트 내 실제 데이터를 저장하는 공간이다. 이것은 데이터베이스의 물리적인 부분이며, 세그먼트로 관리되는 모든 DBMS에 대해 저장소(세그먼트)를 할당한다. 데이터베이스 세그먼트는 데이터베이스 오브젝트 중의 하나이며, 테이블이나 인덱스와 같이 물리적 공간을 점유한다. 테이블스페이스는 한번 생성되면, 데이터베이스 세그먼트 생성시 이름으로 참조된다. 테이블스페이스는 단지 데이터베이스 저장소 위치를 지정할 뿐이며, 논리적 데이터베이스 구조나 스키마를 지정하지 않는다. 예를 들면, 동일한 스키마내의 다른 오브젝트는 서로 다른 테이블스페이스에 놓일 수 있다. 마찬가지로, 하나의 테이블스페이스는 여러 세그먼트들을 서비스 할 수 있다. 테이블스페이스를 사용하여 관리자는 디스크 배치를 통제할 수 있다. 데이터베이스의 일반적인 사용은 성능을 최적화하는 것이다. 예를 들면, 빈번히 사용되는 인덱스는 빠른 SCSI 디스크에 놓을 수 있다. 반대로, 거의 사용되지 않는 데이터베이스 테이블은 값싸고 느린 IDE 디스크에 저장할 수 있다. (ko)
 • 表領域 もしくは テーブルスペース (英: tablespace) はデータベースが実際のデータを配置する補助記憶装置上の領域である。テーブルやインデックス等の物理的なデータは表領域内に作成される。 表領域はデータが配置される領域の位置のみを表し、データベースの論理的なデータ構造やスキーマは別に管理される。例えば、1つのスキーマが複数の異なる表領域に跨って配置されることもある。同様に、1つの表領域が複数のスキーマを含む場合もある。一部のデータベースでは1つのデーブルを複数の表領域に分割して配置し、性能や可能性の向上を図ることもできる。 表領域を使うことにより、管理者はデータのディスク上の配置状態を制御できる。表領域の典型的な用途は、性能の最適化である。例えば、利用頻度の高いインデックスや頻繁に更新されるテーブルを高速な SCSI ディスク上に配置し、一方めったにアクセスされないアーカイブデータは安価な ATA ディスクに配置することで、コストパフォーマンスを高められる。 (ja)
 • Tablespace é um termo em língua inglesa que designa uma sub-divisão lógica de um banco de dados utilizado para agrupar estruturas lógicas relacionadas. As tablespaces apenas especificam a localização de armazenamento do banco de dados e são armazenadas fisicamente em datafiles, que alocam imediatamente o espaço especificado na sua criação. A primeira tablespace criada pelo ORACLE é a System. (pt)
 • Przestrzeń tabel (ang. Tablespace) – logiczny kontener (pojemnik), zbudowany z jednego lub więcej fizycznych plików systemu operacyjnego, służący do przechowywania danych w bazach danych takich jak Oracle, czy PostgreSQL. Serwer bazy danych Oracle nie zapisuje danych bezpośrednio w systemie plików, zamiast tego używa przestrzeni tabel jako logicznej struktury składowania danych, zbudowanej z jednego lub więcej plików. Przestrzeń tabel jest to więc fizyczno-logiczna encja, służąca jako repozytorium obiektów. Przestrzenie tabel pozwalają na: (pl)
 • Табличний простір або tablespace — логічний простір, який СКБД використовує для зберігання об'єктів бази даних, таких як індекси, таблиці тощо. Ці об'єкти зберігаються у вигляді сегментів. Під час створення табличному простору надається ім'я, яке використовується для вказівок на простір у запитах СКБД Табличні простори не мають відношення ні до логічної структури бази даних, ні до схеми, а відображають місця збереження даних на фізичних носіях. Різні об'єкти однієї бази даних, наприклад, індекс та таблиця, можуть фізично зберігатись у різних просторах. (uk)
 • Табличное пространство (англ. tablespace) — понятие, используемое в некоторых СУБД для организации логического пространства, в котором совместно хранятся указанные объекты базы данных — таких как индексы, таблицы и другие. При создании табличного пространства определяется его имя, которое используется для указания на пространство в sql-запросах. Физически пространства хранятся в виде файлов, но некоторые СУБД обладают собственными менеджерами томов, работающими напрямую с блочными устройствами, что позволяет увеличить быстродействие за счёт обхода вызовов средств поддержки файловой системы. (ru)
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • Ein Tablespace (deutsch Tabellenraum) bezeichnet im Datenbankbereich den Speicherort, in den Tabellen, Indizes und andere Datenobjekte geschrieben werden. Das Datenbankmanagementsystem (DBMS) kann auf zwei verschiedene Weisen auf Speicher zugreifen: * SMS Tablespace – System Managed Storage: Der Speicher wird über Betriebssystemfunktionen beschrieben. * DMS Tablespace – Database Managed Storage: Das DBMS erledigt die Speicherverwaltung selbst. SMS sind einfach zu verwalten. Ihre Grenzen werden vom Betriebssystem gesetzt. DMS hingegen können einzelne Dateien sein, die das DBMS dann intern aufteilt. Je nach System können aber auch Teile von Devices (Partitionen) oder ganze Devices (Raw Devices) vom DBMS verwaltet werden. Der Administrationsaufwand erhöht sich u. a. dadurch, dass der Bereich sich bei Bedarf nicht selbständig vergrößert. Damit einher geht aber oft eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, da sowohl das Rechtemanagement komplett in das DBMS verlagert wird, als auch die Auswahl der zu cachenden Daten. Das DBMS kann oft besser entscheiden, welche Daten wahrscheinlich mehrfach benötigt werden (komplexere Cache-Strategien durch Buffer Pools). Man unterscheidet prinzipiell 4 Arten von Tablespaces: * Regulär (Tabellen und Indizes) * Temporär (Sortieren, Reorganisieren) * LARGE (für große Objekte wie BLOB, CLOB, IMAGES etc.) * Systemkataloge (enthält z. B. Tabellen, in denen die Datentypen definiert sind) (de)
 • Un espacio de tabla (tablespace en inglés) es una ubicación de almacenamiento donde pueden ser guardados los datos correspondientes a los objetos de una base de datos. Este provee una capa de abstracción entre los datos físicos y lógicos​ y sirve para asignar espacio para todos los segmentos administrados del sistema de gestión de base de datos (en inglés DBMS). Un segmento es un objeto de la base de datos el cual ocupa espacio físico, como por ejemplo los datos de una tabla y los índices. Una vez creado, un tablespace puede ser referido por su nombre cuando se crean segmentos de la base de datos. Los espacios de tabla solo especifican las ubicaciones de almacenamiento de la base de datos, no su estructura lógica, ni su esquema. Por ejemplo, distintos objetos en el mismo esquema pueden existir sobre distintos espacios de tabla. De forma similar, un espacio de tabla puede servir segmentos a más de un esquema. A veces se utiliza para especificar un esquema que enlace los datos lógicos y físicos. Al usar los espacios de tablas, un administrador puede controlar la estructura de almacenamiento de los datos. Un uso común de los espacios de tablas es optimizar el rendimiento del sistema. Por ejemplo, un índice muy utilizado se puede colocar en una unidad de estado sólido(SSD), que es más rápida. Por otro lado, una tabla de la base de datos que contiene datos archivados a los que rara vez se accede, podría almacenarse en un disco duro mecánico menos costoso, pero más lento. Si bien es común que los espacios de tabla almacenen sus datos en un archivo del sistema operativo, un archivo solo puede pertenecer a un espacio de tabla. Algunos sistemas de administración de bases de datos permiten que los espacios de tabla se configuren directamente en dispositivos sin procesar, proporcionando un mejor rendimiento al evitar el procesamiento de los archivos por parte del sistema operativo. Oracle almacena los datos de forma lógica en espacios de tablas y físicamente en archivos de datos asociados con el espacio de tabla correspondiente. (es)
 • Un tablespace est un espace de stockage dans lequel des données composant les bases de données peuvent être enregistrées. Il fournit une couche d'abstraction entre les données logiques et les données physiques, et sert d'espace d'allocation pour tous les segments pris en charge par le système de gestion de bases de données (un segment de base de données est un objet de base de données qui occupe un espace physique, comme les données d'une table ou d'un index). Une fois créé, le tablespace peut être référencé par son nom lors de la création des segments de base de données. Le tablespace spécifie uniquement l'espace de stockage de la base de données, non la structure logique de celle-ci ou le modèle de données. Par exemple, différents objets du même schéma de base peuvent reposer sur différents tablespaces. De même, un tablespace peut servir des segments provenant de différents schémas. Parfois, il peut être utilisé pour spécifier le schéma et ainsi faire le lien entre les données physiques et logiques. En utilisant les tablespaces, un administrateur peut contrôler l'utilisation de l'espace disque d'une installation. Les tablespaces sont couramment utilisés pour optimiser les performances. Par exemple, un index énormément utilisé peut être placé sur un SSD (mémoire flash, chère et rapide). A contrario, une table qui contient des données archivées et qui est rarement accédée peut être stockée sur un HDD (disque dur classique, bon marché mais lent). Alors qu'il est courant pour les tablespaces de stocker leurs données dans un fichier du système de fichiers, un fichier donné ne peut appartenir qu'à un seul tablespace. Certains systèmes de base de données autorisent la configuration des tablespaces directement via la gestion des périphériques au niveau système d'exploitation (raw devices), assurant de meilleures performances en évitant la surcharge du système d'exploitation. Oracle stocke les données logiquement dans les tablespaces et physiquement dans des fichiers de données associés aux tablespaces correspondants. (fr)
 • A tablespace is a storage location where the actual data underlying database objects can be kept. It provides a layer of abstraction between physical and logical data, and serves to allocate storage for all DBMS managed segments. (A database segment is a database object which occupies physical space such as table data and indexes.) Once created, a tablespace can be referred to by name when creating database segments. Tablespaces specify only the database storage locations, not the logical database structure, or database schema. For instance, different objects in the same schema may have different underlying tablespaces. Similarly, a tablespace may service segments for more than one schema. Sometimes it can be used to specify schema so as to form a bond between logical and physical data. By using tablespaces, an administrator also can control the disk layout of an installation. A common use of tablespaces is to optimize performance. For example, a heavily used index can be placed on a fast SSD. On the other hand, a database table which contains archived data that is rarely accessed could be stored on a less expensive but slower magnetic hard drive. While it is common for tablespaces to store their data in a filesystem file, a single file must be part of a single tablespace. Some database management systems allow tablespaces to be configured directly over operating-system device entries, called raw devices, providing better performance by avoiding the OS filesystem overheads. Oracle stores data logically in tablespaces and physically in datafiles associated with the corresponding tablespace. (en)
 • In informatica un tablespace (in italiano letteralmente: spazio della tabella) è un luogo d'archiviazione dove vengono tenuti gli oggetti di una base di dati correlati ai dati fisici. Fornisce un livello di astrazione tra i dati fisici e i dati logici e serve ad allocare memoria per tutti i segmenti (un oggetto della base di dati che occupa uno spazio fisico come i dati di una tabella e gli indici) gestiti dal DBMS.Una volta creato, ci si riferisce al tablespace con un nome. Specifica solo le locazioni di memoria non la struttura logica della base di dati o lo schema logico.Oggetti differenti nello stesso schema possono avere tablespace differenti correlati e un tablespace può servire più segmenti per uno schema. Usando una tablespace un amministratore può controllare la struttura del disco di una installazione, o per ottimizzare le prestazioni. (it)
 • 테이블스페이스(Tablespace)는 데이터베이스 오브젝트 내 실제 데이터를 저장하는 공간이다. 이것은 데이터베이스의 물리적인 부분이며, 세그먼트로 관리되는 모든 DBMS에 대해 저장소(세그먼트)를 할당한다. 데이터베이스 세그먼트는 데이터베이스 오브젝트 중의 하나이며, 테이블이나 인덱스와 같이 물리적 공간을 점유한다. 테이블스페이스는 한번 생성되면, 데이터베이스 세그먼트 생성시 이름으로 참조된다. 테이블스페이스는 단지 데이터베이스 저장소 위치를 지정할 뿐이며, 논리적 데이터베이스 구조나 스키마를 지정하지 않는다. 예를 들면, 동일한 스키마내의 다른 오브젝트는 서로 다른 테이블스페이스에 놓일 수 있다. 마찬가지로, 하나의 테이블스페이스는 여러 세그먼트들을 서비스 할 수 있다. 테이블스페이스를 사용하여 관리자는 디스크 배치를 통제할 수 있다. 데이터베이스의 일반적인 사용은 성능을 최적화하는 것이다. 예를 들면, 빈번히 사용되는 인덱스는 빠른 SCSI 디스크에 놓을 수 있다. 반대로, 거의 사용되지 않는 데이터베이스 테이블은 값싸고 느린 IDE 디스크에 저장할 수 있다. 테이블스페이스가 파일시스템에 데이터를 저장하는 것이 일반적인 반면, 일부 DBMS는 raw device로 불리는 O/S device로 구성하여 운영 체제 파일시스템의 오버헤드를 없애고 더 빠른 성능을 제공한다. (ko)
 • 表領域 もしくは テーブルスペース (英: tablespace) はデータベースが実際のデータを配置する補助記憶装置上の領域である。テーブルやインデックス等の物理的なデータは表領域内に作成される。 表領域はデータが配置される領域の位置のみを表し、データベースの論理的なデータ構造やスキーマは別に管理される。例えば、1つのスキーマが複数の異なる表領域に跨って配置されることもある。同様に、1つの表領域が複数のスキーマを含む場合もある。一部のデータベースでは1つのデーブルを複数の表領域に分割して配置し、性能や可能性の向上を図ることもできる。 表領域を使うことにより、管理者はデータのディスク上の配置状態を制御できる。表領域の典型的な用途は、性能の最適化である。例えば、利用頻度の高いインデックスや頻繁に更新されるテーブルを高速な SCSI ディスク上に配置し、一方めったにアクセスされないアーカイブデータは安価な ATA ディスクに配置することで、コストパフォーマンスを高められる。 データベースによっては、表領域をファイルシステム上ではなく、ストレージ・デバイス上に直接作成できるものもある。この方式は「RAW デバイス」と呼ばれ、ファイルシステムのオーバーヘッドを抑えることでより高いパフォーマンスを提供する。一方、ファイルシステムを管理するためのcpコマンドやCOPYコマンドなど一般的なツール類は利用できなくなるため、バックアップ等は専用のツールを使う必要がある。 (ja)
 • Tablespace é um termo em língua inglesa que designa uma sub-divisão lógica de um banco de dados utilizado para agrupar estruturas lógicas relacionadas. As tablespaces apenas especificam a localização de armazenamento do banco de dados e são armazenadas fisicamente em datafiles, que alocam imediatamente o espaço especificado na sua criação. A primeira tablespace criada pelo ORACLE é a System. Existe um relacionamento "um para muitos" entre os bancos e as tablespaces e um relacionamento "um para muitos" entre as tablespaces e os datafiles.A qualquer momento um datafile pode ser incluído em uma tablespace e os datafiles existentes podem ser estendidos.Um banco de dados pode ter vários usuários, cada qual com seu esquema, que nada mais é do que uma coleção lógica de objetos de banco de dados, como tabelas e índices. Por sua vez, esses objetos referem-se às estruturas físicas dos dados, que são armazenados nas tablespaces.. (pt)
 • Табличное пространство (англ. tablespace) — понятие, используемое в некоторых СУБД для организации логического пространства, в котором совместно хранятся указанные объекты базы данных — таких как индексы, таблицы и другие. При создании табличного пространства определяется его имя, которое используется для указания на пространство в sql-запросах. Табличные пространства не имеют отношения ни к логической структуре базы данных, ни к схеме, а предназначены для указания места хранения данных на физических носителях. Различные объекты одной базы данных, например, индекс и таблица, могут физически храниться в разных пространствах. С помощью табличных пространств администратор имеет возможность контролировать использование базой данных доступного места и оптимизировать быстродействие. Например, пространство, используемое для индексов, можно разместить на быстрых накопителях, а пространство, используемое для архивных данных, можно разместить на менее быстрых, но значительно более ёмких. Секционирование обеспечивает разбивку одного объекта на секции, которые могут размещаться в различных табличных пространствах. Физически пространства хранятся в виде файлов, но некоторые СУБД обладают собственными менеджерами томов, работающими напрямую с блочными устройствами, что позволяет увеличить быстродействие за счёт обхода вызовов средств поддержки файловой системы. (ru)
 • Przestrzeń tabel (ang. Tablespace) – logiczny kontener (pojemnik), zbudowany z jednego lub więcej fizycznych plików systemu operacyjnego, służący do przechowywania danych w bazach danych takich jak Oracle, czy PostgreSQL. Serwer bazy danych Oracle nie zapisuje danych bezpośrednio w systemie plików, zamiast tego używa przestrzeni tabel jako logicznej struktury składowania danych, zbudowanej z jednego lub więcej plików. Przestrzeń tabel jest to więc fizyczno-logiczna encja, służąca jako repozytorium obiektów. Przestrzenie tabel pozwalają na: * Kontrolowanie przydziału przestrzeni dyskowej dla danych bazy danych. * Przydzielanie limitów zasobów (ang. quota) użytkownikom bazodanowym. * Zarządzanie dostępnością danych (przestrzenie tabel typu online/offline). * Określanie szczegółowych polityk zarządzania tworzeniem kopii zapasowych i odtwarzania. * Zwiększenie wydajności, poprzez możliwość umieszczenia najczęściej wykorzystywanych tablic w przestrzeniach tabel, których fizyczne pliki składowane na najszybszych dyskach. (pl)
 • Табличний простір або tablespace — логічний простір, який СКБД використовує для зберігання об'єктів бази даних, таких як індекси, таблиці тощо. Ці об'єкти зберігаються у вигляді сегментів. Під час створення табличному простору надається ім'я, яке використовується для вказівок на простір у запитах СКБД Табличні простори не мають відношення ні до логічної структури бази даних, ні до схеми, а відображають місця збереження даних на фізичних носіях. Різні об'єкти однієї бази даних, наприклад, індекс та таблиця, можуть фізично зберігатись у різних просторах. За допомогою просторів, адміністратор має можливість контролювати використання доступного місця базою даних та оптимізувати швидкодію. Наприклад, простір, що використовується для індексів, можна розмістити на швидких SCSI носіях, а простір з архівними даними можна розмістити на менш швидких, але значно більших за розміром RAID-5 масивах з ATA дисків. Фізично простори зберігаються у вигляді файлів, але деякі СКБД дозволяють використовувати фізичні носії. Це дозволяє покращити швидкодію за рахунок уникнення витрат операційної системи на підтримку структур файлової системи. зберігає дані логічно у табличних просторах, а фізично у файлах даних, що зв'язані з певним простором. (uk)
 • 表空间(英語:tablespace)是构成数据库的基本结构。一个数据库包含多个表空间,表空间由一个或多个数据库表(table)构成。 (zh)
gold:hypernym
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is foaf:primaryTopic of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 55 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software