About: Universal access to education     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:YagoPermanentlyLocatedEntity, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FState_school

State schools (in England, Wales, and New Zealand) or public schools (Scottish English and North American English) are generally primary or secondary schools that educate all children without charge. They are funded in whole or in part by taxation.State funded schools exist in virtually every country of the world, though there are significant variations in their structure and educational programmes. State education generally encompasses primary and secondary education (4 years old to 18 years old).

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • State school
 • مدارس حكومية
 • Educació pública
 • Δημόσιο σχολείο
 • Schule in öffentlicher Trägerschaft
 • Ŝtata lernejo
 • Educación pública
 • Escuela estatal
 • Instruction publique
 • Sekolah negeri (pemerintah)
 • 公教育
 • Istruzione pubblica
 • 公立学校
 • 공교육
 • 국공립학교
 • Ensino público
 • Szkoła publiczna
 • Openbaar onderwijs
 • Overheidsschool
 • Публічна школа
 • Государственная школа
 • 官立學校 (香港)
 • 公立學校
rdfs:comment
 • Eine Schule in öffentlicher Trägerschaft (kurz auch: öffentliche Schule, staatliche Schule) ist eine Schule, die in der Trägerschaft der öffentlichen Hand ist. Im Gegensatz zu einer Schule in freier Trägerschaft wird sie vom Staat geleitet und aus Steuermitteln finanziert. Sie ist überkonfessionell und dient staatlichen Zielen, wie beispielsweise der Erziehung zur Toleranz. Ein wesentlicher Vorteil der öffentlichen Schulen ist, dass sie kostenlos jedem zugänglich sind, eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht.
 • Escuela estatal, también conocida como escuela pública, es una expresión utilizada en varios países, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, para referirse a las escuelas que gobierno provee, distinguiéndolas de las de gestión privada.
 • L’instruction publique est le système d’éducation géré, financé, et organisé par l’État.
 • 公教育(こうきょういく)は、公の目的によって行われる教育の総称。一般的には国や地方公共団体、学校法人により設置・運営される学校で行われる、公的な制度に則った教育のことを指し、「公立学校で行われる教育」を指す言葉ではない。産業革命や市民革命を経て、近代社会が成立する課程において、一般大衆を国民として教化せしめる必要が生じた事に端を発する考え方である。 「義務教育」も参照
 • State schools (in England, Wales, and New Zealand) or public schools (Scottish English and North American English) are generally primary or secondary schools that educate all children without charge. They are funded in whole or in part by taxation.State funded schools exist in virtually every country of the world, though there are significant variations in their structure and educational programmes. State education generally encompasses primary and secondary education (4 years old to 18 years old).
 • 공교육(公敎育)은 공적 주체에 의해 공적 재원(財源)으로 공적 절차에 따라 운영되는 교육으로, 공익을 목적으로 한다. 는 주로 19세기 이후에 전체 국민을 대상으로 하는 교육 조직(국민교육조직)을 형성했는데, 이는 교육이 단순한 개인적인 일이 아닌 극히 공공적 의의를 갖는다고 하는 공교육의 사상에 바탕을 두고 있다. 공교육제도를 출현시킨 중요한 요인은 산업의 발달과 사회구조의 변화이다. 종래 신분적 사회질서 아래에서 상류계급에서만 유지되고, 일반 민중에 대해서는 종교단체나 개인에 의해서 빈약한 형태로만 부여되었던 교육은, 이때부터 국가에 의해서 관리되어, 전체 국민을 대상으로 하여 실시되게 되었다.
 • 公立学校(こうりつがっこう)とは、一般的には初等教育、中等教育段階において無料の教育を施す学校のことを指す。多くは税金によって運営される。 日本では、地方公共団体が設立した学校のこと。広義には国立学校も含める。 「学校の設置者」も参照
 • Szkoła publiczna – szkoła założona i prowadzona najczęściej przez podmiot publiczny (państwo, samorząd terytorialny) i utrzymywana ze środków publicznych (z budżetu państwa lub jst.), a więc odwrotnie niż w przypadku szkoły prywatnej. Istnienie szkół publicznych związane jest z obowiązkiem szkolnym. W Polsce szkoły publiczne mogą być prowadzone także przez podmioty prywatne lub kościelne osoby prawne.
 • Ensino público (ou educação pública) é aquele oferecido a todos os indivíduos pelo Estado, por meio de impostos. Os sistemas de educação pública são diversos, variando conforme o país que o oferece, mas cobrem, usualmente, os períodos de educação básica e média e, em muitos casos, também o ensino superior. Uma tendência mundial crescente é a de inclusão da pré-escola e de creches entre os serviços públicos oferecidos pelo Estado.
 • Публічна школа — зазвичай (в різних країнах) школа (початкова або середня), яка контролюється і фінансується державою (за рахунок стягнутих з населення податків), і освіта в якій безкоштовна.
 • 官立學校(英語:Government school),是指由香港政府開辦的學校的統稱,即辦學團體為香港政府,當中包括官立小學及官立中學,過去還有官立工業學校。 現在的官立學校由政府直接辦理及經營,經費來自政府,教職員主要為公務員,部份則為合約教席。現在官立學校佔全港學校數目的少數,其餘則主要為資助學校及直接資助學校。資助學校及直接資助學校大多由宗教團體、商會及宗親會等主辦,它們的經費有相當部份來自政府的補助,然而學校的日常運作則由辦學團體而非政府負責。
 • Госуда́рственная шко́ла — обычно (в разных странах) школа (начальная или средняя), которая контролируется и финансируется государством (за счёт взимаемых с населения налогов), и образование в которой бесплатно.
 • 公立學校,或稱政府學校、公辦學校或官立學校,是由政府所開辦的學校,其辦學資金全部或主要由政府撥付,所以其學費一般較私立學校低。這些學校所聘任的人員,亦可能具有公務員身份,視乎地區而定。這類學校的辦學層次可以包括特殊教育、學前教育、初等教育、中等教育及高等教育等。 儘管實際上在每個國家都可以找到這樣的學校,但它們的結構和教育計劃卻有很大的不同。州教育通常包括初等和中等教育(幼兒園至十二年級,或同等學歷),以及大學等專上教育機構,由政府而非私人實體資助和監督的大學,技術學校。在政府資助的學校出現之前,情況各不相同:在許多情況下,已經建立了教育體系,為很大一部分人口(儘管通常是精英階層)服務;這些系統通常由宗教機構資助。在某些情況下,引入政府組織的學校是可以在這個既有體系的基礎上建立起來的,而且常常兩個體係都繼續存在,有時是平行和互補的關係,有時則不那麼和諧。
 • المدارس الحكومية (المعروفة أيضًا باسم المدارس العامة خارج إنجلترا وويلز) هي مدارس ابتدائية أو ثانوية تقدم لجميع الأطفال دون مقابل، باعتبارها ممولة كليًا أو جزئيًا من الضرائب الشعبية. وتكون هذه المدارس بشكل عام شاملة (غير انتقائية) في قبول جميع الطلاب في المنطقة الجغرافية التي يخدمونها. في حين أن المدارس الحكومية موجودة في كل بلد تقريبًا، هناك اختلافات كبيرة في هيكلها وبرامجها التعليمية.
 • L'educació pública comprèn l'ensenyament que s'imparteix en centres mantinguts per fons públics. En alguns països se subdivideix segons la titularitat (estatal o privada, la pròpia de les escoles concertades). Inclou un control del currículum i dels requisits d'admissió dels professors o mestres per part de l'administració, així com la gratuïtat per als alumnes. Es va començar a generalitzar a partir del segle xviii.
 • Ως δημόσια σχολεία αποκαλούνται γενικά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια στα οποία η φοίτηση των παιδιών προσφέρεται χωρίς χρέωση. Η χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τη φορολογία.
 • Ŝtataj lernejoj (ankaŭ konataj kiel publikaj lernejoj ekstere de Anglio kaj Kimrio estas ĝenerale baz- aŭ mezlernejoj postulitaj aŭ ofertitaj al ĉiuj infanoj senpage, financitaj entute aŭ parte per impostado. Tiuj lernejoj estas ĝenerale inkluzivemaj (ne-selektemaj) en allasado de ĉiuj studentoj ene de la geografia areo kiun ili servas.
 • Se denomina educación pública al sistema nacional educativo de cada país, que está gestionado por la administración pública y sostenido con los impuestos.​ Por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la norma jurídica considere obligatorios. El término se aplica generalmente a la educación formal, la educación preescolar, primaria y secundaria.​ También se aplica a la educación post-secundaria, educación superior, o las universidades, colegios y escuelas técnicas que reciben ayudas públicas.
 • Een overheidsschool is een school die door de overheid wordt bekostigd en ingericht op lokaal, regionaal of (supra)nationaal niveau. In Vlaanderen worden overheidsscholen aangeduid als 'officieel onderwijs'. Van de drie onderwijsnetten worden er twee ingericht door de Vlaamse overheid: het officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijke en provinciale scholen) en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In Nederland worden overheidsscholen aangeduid als openbaar onderwijs. Een supranationale overheidsschool is bijvoorbeeld de Europese School.
 • Het openbaar onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die openstaat voor alle kinderen. Dit in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, waar kinderen naartoe gaan waar ouders een specifieke religie of levensbeschouwing als leidend willen zien op school. Zowel openbare als bijzondere scholen worden gefinancierd door de overheid.
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/LLGEing1994.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/CHHS_2018.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Seattle_-_Seward_School_01.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Colegio_Nacional_Bragado.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Old_Scona_Exterior.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Smjkchiomin.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rue_St_Jacques_Louis_Le_Grand_DSC09316.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mearns_Street_Public_School_pediment.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Osterholzschule.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/PIR_Goethe-Schule_(01)_2005-09.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Montpellier_PetitBard_Ecole.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Public_education_expenditure_as_a_share_of_GDP_and_of_total_public_expenditure,_countries_below_both_benchmarks,_2017_or_most_recent_year.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Stone_plaque_marking_the_site_of_the_first_public_school_in_America.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sutton_Grammar_School_for_Boys_front.jpeg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 56 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software