About: Starling equation     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Message106598915, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FStarling_equation

The Starling equation for fluid filtration is named for the British physiologist Ernest Starling, who is also recognised for the Frank–Starling law of the heart. The classic Starling equation has in recent years been revised. The Starling principle of fluid exchange is key to understanding how plasma fluid (solvent) within the bloodstream (intravascular fluid) moves to the space outside the bloodstream (extravascular space). Starling can be credited with identifying that the "absorption of isotonic salt solutions (from the extravascular space) by the blood vessels is determined by this osmotic pressure of the serum proteins." (1896)

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Equació de Starling
 • Ecuación de Starling
 • Starling equation
 • Equazione di Starling
 • Equação de Starling
 • 斯塔林方程
rdfs:comment
 • 斯塔林方程(Starling equation)是表示流体經由毛細管膜運動所產生的靜水壓力及滲透壓力(即所謂的斯塔林力)之流體運作方程式。 毛細管流體運動可能會出現三個過程的作為結果: * 扩散作用 * 过滤 * 胞饮作用 斯塔林方程僅僅是指經由毛細管膜的流體運動所產生濾過的結果。
 • L’equació de Starling, formulada el 1896, pel fisiòleg britànic , il·lustra el rol de les forces hidroestàtiques i oncòtiques (anomenades també forces de Starling) en el moviment del flux a través de les membranes capil·lars. Permet predir la pressió de filtració neta per a un determinat líquid en els capil·lars. D'acord amb l'equació de Starling, el moviment del fluid depèn de sis variables: Totes les pressions són mesurades en mil·límetres de mercuri (mm Hg), i el coeficient de filtració es mesura en mil·lilitres per minut per mil·límetres de mercuri (ml·min-1·mm Hg-1). Per exemple:
 • The Starling equation for fluid filtration is named for the British physiologist Ernest Starling, who is also recognised for the Frank–Starling law of the heart. The classic Starling equation has in recent years been revised. The Starling principle of fluid exchange is key to understanding how plasma fluid (solvent) within the bloodstream (intravascular fluid) moves to the space outside the bloodstream (extravascular space). Starling can be credited with identifying that the "absorption of isotonic salt solutions (from the extravascular space) by the blood vessels is determined by this osmotic pressure of the serum proteins." (1896)
 • Formulada en 1896, por el fisiólogo británico , la ecuación de Starling ilustra el rol de las fuerzas hidrostáticas y oncóticas (llamadas también fuerzas de Starling) en el movimiento del flujo a través de las . Permite predecir la presión de filtración neta para un determinado líquido en los capilares. La ecuación es: siendo: Todas las presiones son medidas en milímetros de mercurio (mm Hg), y el coeficiente de filtración se mide en mililitros por minuto por milímetros de mercurio (mL·min-1·mm Hg-1). Por ejemplo: * Datos: Q615297 * Multimedia: Starling equation
 • L'equazione di Starling è una equazione formulata nel 1896 che illustra il ruolo della forza idrostatica e oncotica (le cosiddette Forze di Starling) nel movimento dei fluidi attraverso membrane capillari. Il movimento dei fluidi per capillarità può avvenire come risultato di due processi: * diffusione * filtrazione L'equazione di Starling fa riferimento al solo movimento di fluido per filtrazione. PRESSIONE DI FILTRAZIONE = PRESSIONE IDROSTATICA EFFETTIVA - PRESSIONE ONCOTICA EFFETTIVA
 • Formulada em 1896, pelo fisiólogo britânico Ernest Starling, a equação de Starling ilustra o rol das forças hidrostáticas e oncóticas (chamadas também forças de Starling) no movimento do fluxo através das . De acordo com a equação de Starling, o movimento do fluido depende de seis variáveis: Todas as pressões são medidas em milímetros de mercúrio (mm Hg), e o coeficiente de filtração se mede em mililitros por minuto por milímetros de mercúrio (ml·min-1·mm Hg-1). A equação de Starling se descreve da seguinte maneira:
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • L’equació de Starling, formulada el 1896, pel fisiòleg britànic , il·lustra el rol de les forces hidroestàtiques i oncòtiques (anomenades també forces de Starling) en el moviment del flux a través de les membranes capil·lars. Permet predir la pressió de filtració neta per a un determinat líquid en els capil·lars. D'acord amb l'equació de Starling, el moviment del fluid depèn de sis variables: 1. * Pressió hidroestàtica capil·lar (Pc) 2. * Pressió hidroestàtica intersticial (Pi) 3. * Coeficient de reflexió, (R), un valor que és índex de l'eficàcia de la paret capil·lar per a impedir el pas de proteïnes i que, en condicions normals, s'admet que és igual a 1, la qual cosa significa que és totalment impermeable a aquestes i en situacions patològiques inferior a 1, fins a aconseguir el valor 0 quan pot ser travessat per elles sense dificultat. 4. * Pressió oncòtica capil·lar (πc) 5. * Pressió oncòtica intersticial (πi) 6. * Coeficient de filtració (Kf), expressa la permeabilitat de la paret capil·lar per als líquids Totes les pressions són mesurades en mil·límetres de mercuri (mm Hg), i el coeficient de filtració es mesura en mil·lilitres per minut per mil·límetres de mercuri (ml·min-1·mm Hg-1). L'equació de Starling es descriu de la manera següent: Per exemple: * Pressió hidroestàtica arteriolar (Pc)=37 mmHg * Pressió hidroestàtica venular (Pc)= 17 mmHg Segons l'equació, P(Q)arteriolar=(37-0)+(0-25)=11 i P(Q) venular= (17-0)+(0-25)= -9. La filtració és per això major que la reabsorció. La diferència és recuperada per al torrent circulatori pel sistema limfàtic. La solució a l'equació és el flux d'aigua des dels capil·lars a l'interstici (Q). Si és positiu, el flux tendirà a deixar el capil·lar (filtració). Si és negatiu, el flux tendirà a entrar al capil·lar (absorció). Aquesta equació té un important nombre d'implicacions fisiològiques, especialment quan els processos patològics alteren de forma considerable una o més d'aquestes variables.
 • Formulada en 1896, por el fisiólogo británico , la ecuación de Starling ilustra el rol de las fuerzas hidrostáticas y oncóticas (llamadas también fuerzas de Starling) en el movimiento del flujo a través de las . Permite predecir la presión de filtración neta para un determinado líquido en los capilares. La ecuación es: siendo: * Kf, el coeficiente de filtración, que expresa la permeabilidad de la pared capilar para los líquidos. * Pc, es la presión hidrostática capilar. * Pi, es la presión hidrostática intersticial. * R, es el coeficiente de reflexión, un valor que es índice de la eficacia de la pared capilar para impedir el paso de proteínas y que, en condiciones normales, se admite que es igual a 1, lo que significa que es totalmente impermeable a las mismas y en situaciones patológicas inferior a 1, hasta alcanzar el valor 0 cuando puede ser atravesado por ellas sin dificultad. * πc, es la presión oncótica capilar. * πi, es la presión oncótica intersticial. Todas las presiones son medidas en milímetros de mercurio (mm Hg), y el coeficiente de filtración se mide en mililitros por minuto por milímetros de mercurio (mL·min-1·mm Hg-1). Por ejemplo: * Presión hidrostática arteriolar (Pc) =37 mm Hg * Presión hidrostática venular (Pc) = 17 mm Hg Según la ecuación, P(Q)arteriolar=(37-1)-(25-0)=11 y P(Q) venular= (17-0)-(25-0)= -9. La filtración es por lo tanto mayor que la reabsorción. La diferencia es recuperada entonces por el sistema linfático para retornar a la circulación. La solución a la ecuación es el flujo de agua desde los capilares al intersticio (Q). Si es positiva, el flujo tenderá a dejar el capilar (filtración). SI es negativo, el flujo tenderá a entrar al capilar (reabsorción). Esta ecuación tiene un importante número de implicaciones fisiológicas, especialmente cuando los procesos patológicos alteran de forma considerable una o más de estas variables. * Datos: Q615297 * Multimedia: Starling equation
 • The Starling equation for fluid filtration is named for the British physiologist Ernest Starling, who is also recognised for the Frank–Starling law of the heart. The classic Starling equation has in recent years been revised. The Starling principle of fluid exchange is key to understanding how plasma fluid (solvent) within the bloodstream (intravascular fluid) moves to the space outside the bloodstream (extravascular space). Starling can be credited with identifying that the "absorption of isotonic salt solutions (from the extravascular space) by the blood vessels is determined by this osmotic pressure of the serum proteins." (1896) Transendothelial fluid exchange occurs predominantly in the capillaries, and is a process of plasma ultrafiltration across a semi-permeable membrane. It is now appreciated that the ultrafilter is the endothelial glycocalyx layer whose interpolymer spaces function as a system of small pores, radius circa 5 nm. Where the endothelial glycocalyx overlies an inter endothelial cell cleft, the plasma ultrafiltrate may pass to the interstitial space. Some continuous capillaries may feature fenestrations that provide an additional subglycocalyx pathway for solvent and small solutes. Discontinuous capillaries as found in sinusoidal tissues of bone marrow, liver and spleen have little or no filter function. The rate at which fluid is filtered across vascular endothelium (transendothelial filtration) is determined by the sum of two outward forces, capillary pressure () and interstitial protein osmotic pressure (), and two absorptive forces, plasma protein osmotic pressure () and interstitial pressure (). The Starling equation describes these forces in mathematical terms. It is one of the Kedem–Katchalski equations which bring nonsteady state thermodynamics to the theory of osmotic pressure across membranes that are at least partly permeable to the solute responsible for the osmotic pressure difference (Staverman 1951; Kedem and Katchalsky 1958). The second Kedem–Katchalsky equation explains the trans endothelial transport of solutes, . Glomerular capillaries have a continuous glycocalyx layer in health and the total transendothelial filtration rate of solvent () to the renal tubules is normally around 125 ml/ min (about 180 litres/ day). Glomerular capillary is more familiarly known as the glomerular filtration rate (GFR). In the rest of the body's capillaries, is typically 5 ml/ min (around 8 litres/ day), and the fluid is returned to the circulation via afferent and efferent lymphatics.
 • L'equazione di Starling è una equazione formulata nel 1896 che illustra il ruolo della forza idrostatica e oncotica (le cosiddette Forze di Starling) nel movimento dei fluidi attraverso membrane capillari. Il movimento dei fluidi per capillarità può avvenire come risultato di due processi: * diffusione * filtrazione L'equazione di Starling fa riferimento al solo movimento di fluido per filtrazione. La filtrazione attraverso la parete dei capillari dipende dalla pressione idrostatica esistente nel capillare meno la pressione idrostatica esistente nel liquido interstiziale. Ma a questa pressione idrostatica si oppone il gradiente osmotico (dovuto alla pressione oncotica delle proteine plasmatiche) diretto verso l'interno del capillare. Infatti la parete dei capillari (barriera tra plasma e liquido interstiziale) permette il libero passaggio dell'acqua e di piccole molecole ma non lascia passare in quantità significative le proteine plasmatiche per cui queste si trovano nel plasma in forte concentrazione; essa si comporta come una membrana impermeabile alle proteine plasmatiche che esercitano una pressione osmotica (chiamata pressione oncotica) pari a circa 25 mmHg. In sintesi la filtrazione attraverso la membrana dei capillari è determinata dalla pressione idrostatica cui si oppone la pressione osmotica. Pertanto a livello dell'estremità arteriosa del capillare dove la pressione idrostatica supera la pressione oncotica, il liquido passa dai capillari negli spazi interstiziali. All'estremità venosa del capillare invece, dove la pressione oncotica supera la pressione idrostatica, il liquido rientra nei capillari. PRESSIONE DI FILTRAZIONE = PRESSIONE IDROSTATICA EFFETTIVA - PRESSIONE ONCOTICA EFFETTIVA
 • Formulada em 1896, pelo fisiólogo britânico Ernest Starling, a equação de Starling ilustra o rol das forças hidrostáticas e oncóticas (chamadas também forças de Starling) no movimento do fluxo através das . De acordo com a equação de Starling, o movimento do fluido depende de seis variáveis: 1. * Pressão hidrostática capilar (Pc) 2. * Pressão hidrostática intersticial (Pi) 3. * Coeficiente de reflexão, (R), um valor que é índice da eficácia da parede capilar para impedir a passagem de proteínas e que, em condições normais, se admite que é igual a 1, o que significa que é totalmente impermeável às mesmas e em situações patológicas inferior a 1, até alcançar o valor 0 quando pode ser atravessado por elas sem dificuldade. 4. * Pressão oncótica capilar (πc) 5. * Pressão oncótica intersticial (πi) 6. * Coeficiente de filtração (Kf), expressa a permeabilidade da parede capilar para os líquidos Todas as pressões são medidas em milímetros de mercúrio (mm Hg), e o coeficiente de filtração se mede em mililitros por minuto por milímetros de mercúrio (ml·min-1·mm Hg-1). A equação de Starling se descreve da seguinte maneira: O fluxo de água desde os capilares ao interstício (Q) é medido em mililitros por minuto (ml·min). Se positivo, o fluxo tenderá a deixar o capilar (filtração). Se negativo, o fluxo tenderá a entrar no capilar (absorção). Esta equação tem um importante número de implicações fisiológicas, especialmente quando os processos patológicos alteram de forma considerável uma ou mais destas variáveis.
 • 斯塔林方程(Starling equation)是表示流体經由毛細管膜運動所產生的靜水壓力及滲透壓力(即所謂的斯塔林力)之流體運作方程式。 毛細管流體運動可能會出現三個過程的作為結果: * 扩散作用 * 过滤 * 胞饮作用 斯塔林方程僅僅是指經由毛細管膜的流體運動所產生濾過的結果。
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
is foaf:primaryTopic of
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software