About: Stag hunt     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Whole100003553, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FStag_hunt

In game theory, the stag hunt, sometimes referred to as the assurance game, trust dilemma or common interest game, describes a conflict between safety and social cooperation. The stag hunt problem originated with philosopher Jean-Jacques Rousseau in his Discourse on Inequality. In Rousseau's telling, two hunters must decide separately, and without the other knowing, whether to hunt a stag or a hare. However, both hunters know the only way to successfully hunt a stag is with the other's help. One hunter can catch a hare alone with less effort and less time, but it is worth far less than a stag and has much less meat. Rousseau therefore posits it would be much better for each hunter, acting individually, to give up total autonomy and minimal risk, which brings only the small reward of the ha

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Caça del cérvol
 • Hirschjagd
 • Stag hunt
 • Caza del ciervo
 • Chasse au cerf (jeu)
 • スタグハントゲーム
 • Caccia al cervo (matematica)
 • 사슴 사냥 게임
 • Охота на оленя
 • Полювання на оленя
 • 獵鹿賽局
rdfs:comment
 • 사슴 사냥 게임(stag hunt game)은 장 자크 루소의 이야기를 따서 만들어진 게임으로 ‘안전’과 ‘사회적 협력’ 사이의 갈등 관계를 설명하는 말이다. 이 이야기에서는 두 명의 사냥꾼은 각각 토끼나 사슴을 잡을 수 있다. 각 게임자는 상대편의 선택을 알지 못하고, 하나의 행동만 선택해야 한다. 만약 한 사람이 사슴을 잡고자 한다면, 그는 성공률을 높이기 위해 파트너와 협력을 해야 한다. 토끼는 홀로 사냥할 수 있지만, 토끼는 사슴보다 가치가 떨어진다. 이것은 사회적 협력의 중요한 필요성을 가져오게 된다. 사슴 사냥은 게임자가 각각 협력하고, 각각 변절하는 두 개의 ‘내시 균형’을 이루고 있다는 점에서 ‘죄수의 딜레마’와 다르다. 그러나 죄수의 딜레마에서는 파레토 효율을 가지고 있음에도 불구하고, 두 게임자가 변절할때는 하나의 내시 균형만 가진다.
 • スタグハントゲーム (英: stag hunt game) はゲーム理論における概念で、ジャン=ジャック・ルソーの物語「鹿狩りの寓話」にちなんで命名された。
 • 獵鹿賽局(英語:stag hunt)是一種描述安全與社會合作之間的衝突的博弈,又稱保证型博弈(assurance game)、協調博弈(coordination game)、信任困境(trust dilemma),由让-雅克·卢梭所描述,是一种非零和博弈。在这一场景下,两名猎人一起去打猎,他们可以猎取鹿,也可以猎取野兔。鹿需要两个人合作才能获取,野兔一个人就可猎得,但猎鹿所得的收益大于猎野兔所得的收益。猎鹿赛局和囚徒困境最大区别之一,在于当双方都不合作时所获得的惩罚相对较小。
 • En teoria de jocs, la caça del cérvol és un joc que descriu un conflicte entre seguretat i cooperació social. Altres noms per a aquest joc o les seves variants són "joc de la seguretat", "joc de coordinació" i "dilema de la credibilitat". Jean-Jacques Rousseau va descriure una situació en què dos individus van a caçar. Cada un tria caçar un cérvol o una llebre. Cada jugador ha de triar una acció sense conèixer la de l'altre. Si un individu caça un cérvol, ha de cooperar amb el seu company per tenir èxit. Un jugador individual pot caçar una llebre per si mateix, però una llebre val menys que un cérvol. Aquesta situació es considera una analogia important amb la cooperació social.
 • Die Hirschjagd ist eine Parabel, die auf Jean-Jacques Rousseau zurückgeht und auch als Jagdpartie bekannt ist. Zudem stellt die Hirschjagd (engl. stag hunt bzw. assurance game), auch Versicherungsspiel genannt, eine grundlegende spieltheoretische Konstellation dar.
 • En teoría de juegos, la caza del ciervo es un juego que describe un conflicto entre seguridad y cooperación social. Otros nombres para este juego o sus variantes son "juego de la seguridad", "juego de coordinación" y "dilema de la credibilidad". Jean-Jacques Rousseau describió una situación en la que dos individuos van a cazar. Cada uno elige cazar un ciervo o una liebre. Cada jugador debe elegir una acción sin conocer la del otro. Si un individuo caza un ciervo, debe cooperar con su compañero para tener éxito. Un jugador individual puede cazar una liebre por sí mismo, pero una liebre vale menos que un ciervo. Esta situación se considera una analogía importante con la cooperación social.
 • In game theory, the stag hunt, sometimes referred to as the assurance game, trust dilemma or common interest game, describes a conflict between safety and social cooperation. The stag hunt problem originated with philosopher Jean-Jacques Rousseau in his Discourse on Inequality. In Rousseau's telling, two hunters must decide separately, and without the other knowing, whether to hunt a stag or a hare. However, both hunters know the only way to successfully hunt a stag is with the other's help. One hunter can catch a hare alone with less effort and less time, but it is worth far less than a stag and has much less meat. Rousseau therefore posits it would be much better for each hunter, acting individually, to give up total autonomy and minimal risk, which brings only the small reward of the ha
 • Dans la théorie des jeux, la chasse au cerf est un jeu qui décrit un conflit entre sécurité et coopération sociale. Ses autres noms incluent "jeu d'assurance", "jeu de coordination" et "dilemme de confiance". Jean-Jacques Rousseau a décrit une situation dans laquelle deux individus partaient à la chasse . Chacun peut choisir individuellement de chasser un cerf ou de chasser un lièvre . Chaque joueur doit choisir une action sans connaître le choix de l'autre. Si un individu chasse un cerf, il doit avoir la coopération de son partenaire pour réussir. Un individu peut obtenir un lièvre par lui-même, mais un lièvre vaut moins qu'un cerf. Cela a été considéré comme une analogie utile pour la coopération sociale, telle que les accords internationaux sur le changement climatique.
 • La caccia al cervo, nella teoria dei giochi, è un gioco, proposto per la prima volta da Jean-Jacques Rousseau, il cui scenario presenta due uomini che possono scegliere in una battuta di caccia se tentare la cattura di un cervo o di una lepre. La loro decisione dovrà avvenire senza sapere la decisione altrui, e tenendo conto che per catturare un cervo occorre che entrambi decidano di scegliere quest'ultimo come obiettivo, mentre per la lepre è sufficiente l'impegno di un solo uomo. Il gioco specifica inoltre che la lepre costituisce un premio meno soddisfacente rispetto al cervo, che costituisce un pasto migliore, anche se questo verrà diviso tra i due cacciatori che hanno cooperato.
 • Охота на оленя — кооперативная из теории игр, описывающая конфликт между личными интересами и общественными интересами. Игра была впервые описана Жан-Жаком Руссо в 1755 году: Если охотились на оленя, то каждый понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту; но если вблизи кого-либо из охотников пробегал заяц, то не приходилось сомневаться, что этот охотник без зазрения совести пустится за ним вдогонку и, настигнув добычу, весьма мало будет сокрушаться о том, что таким образом лишил добычи своих товарищей.
name
 • Fig. 1: Generic symmetric stag hunt
 • Fig. 2: Stag hunt example
 • Fig. 3: Prisoner's dilemma example
foaf:depiction
 • External Image
 • External Image
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • En teoria de jocs, la caça del cérvol és un joc que descriu un conflicte entre seguretat i cooperació social. Altres noms per a aquest joc o les seves variants són "joc de la seguretat", "joc de coordinació" i "dilema de la credibilitat". Jean-Jacques Rousseau va descriure una situació en què dos individus van a caçar. Cada un tria caçar un cérvol o una llebre. Cada jugador ha de triar una acció sense conèixer la de l'altre. Si un individu caça un cérvol, ha de cooperar amb el seu company per tenir èxit. Un jugador individual pot caçar una llebre per si mateix, però una llebre val menys que un cérvol. Aquesta situació es considera una analogia important amb la cooperació social. Un exemple de la matriu de recompenses per a la caça del cérvol seria:
 • Die Hirschjagd ist eine Parabel, die auf Jean-Jacques Rousseau zurückgeht und auch als Jagdpartie bekannt ist. Zudem stellt die Hirschjagd (engl. stag hunt bzw. assurance game), auch Versicherungsspiel genannt, eine grundlegende spieltheoretische Konstellation dar. Rousseau behandelte diese im Sinne seiner Untersuchungen zur Bildung kollektiver Regeln unter den Widersprüchen sozialen Handelns, dass also paradoxe Effekte zur Institutionalisierung des Zwanges (zur Kooperation) führen, damit es nicht zum Vertragsbruch kommt. Die Situation beschreibt er wie folgt: Zwei Jäger gehen auf die Jagd, bei der bislang jeder alleine nur einen Hasen erlegen konnte. Nun versuchen sie sich abzusprechen, das heißt, eine Vereinbarung zu treffen, um zusammen einen Hirsch erlegen zu können, welcher beiden mehr einbringt als ein einziger Hase. Auf der Pirsch entwickelt sich das Dilemma analog zum Gefangenendilemma: Läuft nämlich während der Jagd einem der beiden Jäger ein Hase über den Weg, muss er sich entscheiden, ob er jetzt den Hasen erlegt oder nicht. Tötet er den Hasen, so vergibt er die Gelegenheit auf das gemeinsame Erlegen eines Hirschs. Zugleich muss er darüber sinnen, wie der andere handeln würde. Befindet sich jener nämlich in gleicher Lage, dann besteht die Gefahr, dass der andere den Hasen erlegt und er letztendlich einen Verlust erleidet: weder einen Hasen noch anteilig einen Hirsch zu bekommen.
 • En teoría de juegos, la caza del ciervo es un juego que describe un conflicto entre seguridad y cooperación social. Otros nombres para este juego o sus variantes son "juego de la seguridad", "juego de coordinación" y "dilema de la credibilidad". Jean-Jacques Rousseau describió una situación en la que dos individuos van a cazar. Cada uno elige cazar un ciervo o una liebre. Cada jugador debe elegir una acción sin conocer la del otro. Si un individuo caza un ciervo, debe cooperar con su compañero para tener éxito. Un jugador individual puede cazar una liebre por sí mismo, pero una liebre vale menos que un ciervo. Esta situación se considera una analogía importante con la cooperación social. Un ejemplo de la matriz de recompensas para la caza del ciervo sería:
 • Dans la théorie des jeux, la chasse au cerf est un jeu qui décrit un conflit entre sécurité et coopération sociale. Ses autres noms incluent "jeu d'assurance", "jeu de coordination" et "dilemme de confiance". Jean-Jacques Rousseau a décrit une situation dans laquelle deux individus partaient à la chasse . Chacun peut choisir individuellement de chasser un cerf ou de chasser un lièvre . Chaque joueur doit choisir une action sans connaître le choix de l'autre. Si un individu chasse un cerf, il doit avoir la coopération de son partenaire pour réussir. Un individu peut obtenir un lièvre par lui-même, mais un lièvre vaut moins qu'un cerf. Cela a été considéré comme une analogie utile pour la coopération sociale, telle que les accords internationaux sur le changement climatique. La chasse aux cerfs diffère du dilemme du prisonnier en ce qu'il existe deux équilibres de stratégie purement Nash : lorsque les deux joueurs coopèrent et que les deux joueurs font défaut. Dans le dilemme du prisonnier, en revanche, bien que les deux joueurs coopérant soient efficaces selon Pareto, le seul équilibre pur de Nash réside dans le choix des deux joueurs de faire défection.
 • In game theory, the stag hunt, sometimes referred to as the assurance game, trust dilemma or common interest game, describes a conflict between safety and social cooperation. The stag hunt problem originated with philosopher Jean-Jacques Rousseau in his Discourse on Inequality. In Rousseau's telling, two hunters must decide separately, and without the other knowing, whether to hunt a stag or a hare. However, both hunters know the only way to successfully hunt a stag is with the other's help. One hunter can catch a hare alone with less effort and less time, but it is worth far less than a stag and has much less meat. Rousseau therefore posits it would be much better for each hunter, acting individually, to give up total autonomy and minimal risk, which brings only the small reward of the hare. Instead, each hunter should separately choose the more ambitious and far more rewarding goal of getting the stag, thereby giving up some autonomy in exchange for the other hunter's cooperation and added might. Commentators have seen the situation as a useful analogy for many kinds of social cooperation, such as international agreements on climate change. The stag hunt differs from the Prisoner's Dilemma in that there are two pure-strategy Nash equilibria: one where both players cooperate, and one where both players defect. In the Prisoner's Dilemma, in contrast, despite the fact that both players cooperating is Pareto efficient, the only pure Nash equilibrium is when both players choose to defect. An example of the payoff matrix for the stag hunt is pictured in Figure 2.
Faceted Search & Find service v1.17_git97 as of Feb 07 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 41 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software