About: Prolog     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Measure100033615, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FProlog

Prolog is a logic programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics. Prolog has its roots in first-order logic, a formal logic, and unlike many other programming languages, Prolog is intended primarily as a declarative programming language: the program logic is expressed in terms of relations, represented as facts and rules. A computation is initiated by running a query over these relations. Prolog is well-suited for specific tasks that benefit from rule-based logical queries such as searching databases, voice control systems, and filling templates.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • برولوغ
 • Prolog
 • Prolog (programovací jazyk)
 • Prolog (Programmiersprache)
 • Prolog
 • Prolog
 • Prologo (programlingvo)
 • Prolog
 • Prolog
 • Prolog
 • Prolog
 • Prolog
 • Prolog
 • Prolog
 • 프롤로그 (프로그래밍 언어)
 • Prolog
 • Prolog (język programowania)
 • Prolog
 • Пролог (язык программирования)
 • Prolog (programspråk)
 • Пролог
 • Prolog
rdfs:comment
 • El Prolog (nom provinent dels mots francesos programation i logique) és un llenguatge de programació bastant popular en el medi d'investigació en intel·ligència artificial.
 • Η Prolog είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης που κυρίως χρησιμοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.Δημιουργήθηκε στις αρχές του 1970 από τους και .Το όνομα Prolog το έβγαλε ο συνεργάτης του Kowalski' Philippe Roussel και είναι συντομογραφία του γαλλικού «PROgramation et LOGique» («Προγραμματισμός και Λογική») .
 • Prolog (o PROLOG), proveniente del francés PROgrammation en LOGique,​ es un lenguaje de programación lógico e interpretado usado habitualmente en el campo de la Inteligencia artificial.
 • Prolog ( edo PROLOG), frantses jatorria (PROgrammation LOGique) duen programazio-lengoaia logiko interpretatu bat da. Adimen artifizialeko ikerketetan erabiltzen da.
 • Teanga ríomhchláraithe ardleibhéil a úsáidtear ar loighic mhatamaiticiúil, go minic i bhfeidhmeanna intleachta saorga. Saothraíodh í in Aix-Marseille sa bhFrainc, Coláiste Impiriúil Londan, agus Dún Éideann. Cuireadh in ionad LISP do na feidhmeanna seo í, san Eoraip ar a laghad.
 • Prolog(プロログ)は、非手続き型プログラミング言語の一つ。論理型言語に分類される。名称は、「論理を使ったプログラミング」を意味するフランス語「programmation en logique」に由来している。
 • 프롤로그(Prolog)는 논리형 프로그래밍 언어이다. 이름은 '논리 프로그래밍'을 의미하는 프랑스어: programmation en logique에서 온 것이다. 1973년 프랑스 마르세유대학교의 (Alan Colmerauer)가 개발한 언어로서, 논리식을 토대로 하여 오브젝트와 오브젝트 간의 관계에 관한 문제를 해결하기 위해 사용한다. 프롤로그는 술어 논리식을 프로그램, 증명하는 것을 계산한다는 것으로 간주하는 관점에서 새로운 계산의 기술 형태를 취하고 있다. 즉, 프로그램 자체는 논리식의 모양으로 만들어지고, 그 프로그램을 실행하는 처리계가 그 증명기로 되어 있다. 추론 기구를 간결하게 표현할 수 있기 때문에 인공지능이나 계산 언어학 분야, 특히 프롤로그가 만들어진 목적이었던 자연언어 처리 분야에서 많이 사용된다.
 • Prolog (Fr. programmation en logique, "programmeren met logica") is een logische programmeertaal. De taal is gebaseerd op predicatenlogica en heeft een sterk declaratief karakter. In plaats van de stappen die tot de oplossing van een probleem leiden, worden de voorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen in logische termen beschreven. Vandaar dat Prolog een (grotendeels) declaratieve taal is.
 • Prolog, ett programspråk för logikprogrammering. Prolog skiljer sig från de flesta andra programspråk i och med att det bygger på logiska uttryck och inte på instruktioner för datorn. Prolog används främst inom områdena artificiell intelligens och . Att programmera i Prolog liknar inte riktigt program skrivna i programspråk som till exempel C; språket är uppbyggt så att man i sitt program definierar klausuler som returnerar sant eller falskt. Man ställer sedan frågor till systemet som med hjälp av de klausuler man definierat kan dra slutsatser och svara på frågor.
 • Prolog(Programming in Logic的缩写)是一种逻辑编程语言。它建立在逻辑学的理论基础之上, 最初被运用于自然语言等研究领域。现在它已广泛的应用在人工智能的研究中,它可以用来建造专家系统、自然语言理解、智能知识库等。
 • البرولوغ (Prolog) هي لغة برمجة منطقية. الاسم مأخوذ من الفرنسية programmation en logique (برمجة المنطق)، تم اختراع اللغة بواسطة حوالي العام 1972. كانت محاولة لجعل لغة البرمجة قادرة على استخدام عبارات منطقية بدل أن تكون تعليمات محددة تلقن إلى الحاسوب. صممت اللغة أساسًا لتستخدم في عمل برامج معالجة اللغات الطبيعية.
 • Prolog je logický programovací jazyk. Patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, ve kterých programátor popisuje pouze cíl výpočtu, přičemž přesný postup, jakým se k výsledku program dostane, je ponechán na libovůli systému. Prolog se snaží o pokud možno abstraktní vyjádření faktů a logických vztahů mezi nimi s potlačením imperativní složky. Prolog je využíván především v oboru umělé inteligence a v počítačové lingvistice (obzvláště zpracování přirozeného jazyka, pro nějž byl původně navržen). Syntaxe jazyka je velice jednoduchá a snadno použitelná právě proto, že byl původně určen pro počítačově nepříliš gramotné lingvisty. Prolog je založen na predikátové logice prvního řádu; konkrétně se omezuje na Hornovy klauzule. Běh programu je pak představován aplikací dokazovacích technik n
 • Prolog (vom Französischen: programmation en logique, dt.: „Programmieren in Logik“) ist eine Programmiersprache, die Anfang der 1970er-Jahre maßgeblich von dem französischen Informatiker Alain Colmerauer entwickelt wurde und ein deklaratives Programmieren ermöglicht. Sie gilt als die wichtigste logische Programmiersprache.
 • Prolog is a logic programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics. Prolog has its roots in first-order logic, a formal logic, and unlike many other programming languages, Prolog is intended primarily as a declarative programming language: the program logic is expressed in terms of relations, represented as facts and rules. A computation is initiated by running a query over these relations. Prolog is well-suited for specific tasks that benefit from rule-based logical queries such as searching databases, voice control systems, and filling templates.
 • Prologo (angle Prolog, etimologie "PROgramado en LOGiko") estas programlingvo bazita sur la . En la 1970-aj jaroj, ĝi estis uzata precipe en projektoj de artefarita intelekto en Japanio. (Ial, en Usono kaj Eŭropo oni preferis Lispon por la sama fako.) Programo en Prologo estas kolekto de asertoj kaj reguloj. La asertoj konsistas el predikatoj, logikaj kaj konstantoj, kiuj kune formas datumbazon. La reguloj havas la formon de . Prologo estas utila por (Constraint Logic Programming). Jen simpla montra programo kun klarigoj:
 • Prolog est un langage de programmation logique. Le nom Prolog est un acronyme de PROgrammation en LOGique. Il a été créé par Alain Colmerauer et Philippe Roussel vers 1972 à Luminy, Marseille. Le but était de créer un langage de programmation où seraient définies les règles logiques attendues d'une solution et de laisser le compilateur la transformer en séquence d'instructions. L'un des gains attendus était une facilité accrue de maintenance des applications, l'ajout ou la suppression de règles au cours du temps n'obligeant pas à réexaminer toutes les autres.
 • Prolog adalah bahasa atau di sebut juga sebagai . Namanya diambil dari bahasa Prancis programmation en logique (pemrograman logika). Bahasa ini diciptakan oleh dan sekitar tahun 1972 dalam upaya untuk menciptakan suatu bahasa pemrograman yang memungkinkan pernyataan logika alih-alih rangkaian perintah untuk dijalankan komputer.
 • Il Prolog (contrazione del francese PROgrammation en LOGique) è un linguaggio di programmazione che adotta il paradigma di programmazione logica. È stato ideato da (aspetto teorico), (dimostrazione sperimentale) e implementato da negli anni settanta, costituendo un tentativo di costruire un linguaggio di programmazione che consentisse l'espressione del problema in forma logica invece della traduzione di un algoritmo di soluzione in forma di istruzioni da eseguire da parte della macchina. L'attuale implementazione di Prolog è dovuta in gran parte all'efficiente codifica di , implementata tramite la sua Warren Abstract Machine (1983).
 • Prolog (od francuskiego Programmation en Logique) – jeden z najpopularniejszych języków programowania logicznego. Prolog powstał jako język programowania służący do automatycznej analizy języków naturalnych, jest jednak językiem ogólnego zastosowania, szczególnie dobrze sprawdzającym się w programach związanych ze sztuczną inteligencją. Prolog w przeciwieństwie do większości popularnych języków jest językiem deklaratywnym. Prolog opiera się o rachunek predykatowy pierwszego rzędu, jednak ogranicza się tylko do klauzul Horna. Istnieją jednak wbudowane predykaty wyższego rzędu.
 • Пролог (англ. Prolog) — язык и система логического программирования, основанные на языке предикатов математической логики дизъюнктов Хорна, представляющей собой подмножество логики предикатов первого порядка. Иначе говоря, предикат можно определить как функцию, отображающую множество произвольной природы в множество булевых значений {ложно, истинно}. Задача пролог–программы заключается в том, чтобы доказать, является ли заданное целевое утверждение следствием из имеющихся фактов и правил.
 • Prolog (Programação Lógica) é uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de Programação em Lógica Matemática. É uma linguagem de uso geral que é especialmente associada com a inteligência artificial e linguística computacional. Consiste numa linguagem puramente lógica, que pode ser chamada de Prolog puro, e numa linguagem concreta, a qual acrescenta o Prolog puro com componentes extra-lógicos. O uso Prolog puro foi originalmente restrito em provas do teorema da resolução com Cláusulas de Horn do formato H :- B1, …, Bn.. para mostrar/resolver H, mostrar/resolver B1 and … and Bn.
 • Проло́г (фр. Prolog, англ. Prolog) — мова логічного програмування загального призначення, пов'язана зі штучним інтелектом та математичною лінгвістикою. Пролог має корені в логіці першого порядку, математичній логіці, та, на відміну від багатьох інших мов програмування, є декларативною: логіка програми виражається в термінах відношень, представлених як факти та правила. Обчислення ініціюється запуском запиту над цими відношеннями. Цю мову програмування спочатку було задумано групою навколо в Марселі на початку 1970-х, а першу систему Пролог було розроблено в 1972-му Аланом Кольмерое та .
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software