About: Primary school     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:School, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPrimary_school

A elementary school (in Ireland, the United Kingdom, Australia, Trinidad and Tobago, Jamaica, and South Africa), junior school (in Australia), elementary school or grade school (in North America and the Philippines) is a school for elementary education of children who are four to eight years of age. Primary schooling follows pre-school and precedes secondary schooling.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Primary school
 • مدرسة ابتدائية
 • تعليم أساسي
 • Escola primària
 • Educació primària
 • Primární vzdělávání
 • Základní škola
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Grundschule (Begriffsklärung)
 • Δημοτικό σχολείο
 • Grundschulpädagogik
 • Elementa edukado
 • Elementa lernejo
 • Educación primaria
 • Escuela primaria
 • Lehen hezkuntza
 • Enseignement primaire
 • École primaire
 • Bunscoil
 • Pendidikan dasar
 • Scuola primaria
 • 초등교육
 • 초등학교
 • 小学校
 • 初等教育
 • Basisonderwijs
 • Lagere school
 • Wykształcenie podstawowe
 • Escola primária
 • Szkoła podstawowa
 • Ensino primário
 • Начальное образование
 • Grundskola
 • Начальная школа
 • Grundskolan i Norge
 • Початкова школа
 • Початкова освіта
 • 初等教育
 • 小学
rdfs:comment
 • التعليم الابتدائي أو الأساسي هي مستوى تعليمي أولي يتكون غالبا من 5 أو 6 مراحل (تتفاوت من دولة إلى أخرى) كل مرحلة مدتها كاملة. يتعلم التلميذ في هذه المرحلة التعليمية المبادئ الأساسية والتمهيدية. المرحلة التي تعقبها هي الإعدادية.أو المتوسطة وهي المدة التعليمية البالغة 3 أو 4 سنوات تنتهي بامتحان شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط .
 • Una escola primària o primera etapa de l'educació bàsica dona educació per a nens de quatre a onze anys, i de vegades fins a tretze anys. Normalment arriba després de l'escola preescolar i abans de l'escola secundària. La Classificació internacional estàndard de l'educació considera que l'educació primària és una fase única en què els programes normalment es dissenyen per proporcionar habilitats fonamentals en lectura, escriptura i matemàtiques i establir una base sòlida per a l'aprenentatge. Es tracta del nivell 1 de la Classificació estandarditzada dels nivells educatius establerta per la UNESCO. Els alumnes tenen espais comuns fora de l'aula, en què poden coincidir diversos grups estables, com menjador, patis o a les entrades i sortides del centre.
 • التعليم الأساسي هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (، ، ، ).تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنواتتعريف التعليم الأساسي:هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات "هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى
 • Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνήθως το πρώτο στάδιο της . Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί τη και προηγείται του γυμνασίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης θεωρεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ενιαία φάση όπου τα προγράμματα συνήθως σχεδιάζονται ώστε να διδάξουν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών και γενικότερα να χτήσει ένα γερό θεμέλιο μάθησης. Στην διεθνή πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ταξινομείται με τον αριθμό 1 (ISCED 1): Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή πρώτο στάδιο βασικής εκπαίδευσης.
 • Die Grundschulpädagogik ist allgemein die Pädagogik für das Handeln an Grundschulen beziehungsweise in Primarstufen.
 • Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγωγείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς διάρκειας (Α' - ΣΤ' Δημοτικού). Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την παρακολούθηση του Δημοτικού, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με το τριετές Γυμνάσιο, το οποίο μαζί με το Λύκειο αποτελεί μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Elementa lernejo estas la unua lernejo (deviga en kelkaj landoj) por 6-jaraj infanoj, kie ili lernas legi, skribi, kalkuli kaj ekscias unuajn informojn pri historio kaj geografio. En kelkaj landoj oni komprenas sub la nocio "elementa" nur la unuajn kvar klasojn (ĝis la 10-a jaro de infano), en aliaj landoj 8 aŭ 9 klasojn (ĝis la 15-a jaro). En tiuj landoj, kies elementaj lernejoj havas nur kvar klasojn, la klasojn 5 ĝis 9 kovras la diversaj tipoj de mezlernejoj. En la superaj klasoj de la elementa respektive meza lernejo oni instruas fundamentojn de unuopaj sciencoj: matematiko, fiziko, kemio, zoologio, botaniko, mineralogio, astronomio.
 • L’enseignement primaire, ou l’école primaire, est dans plusieurs pays le premier degré de l’enseignement. Il permet notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases de mathématiques. Les enfants entament leurs études primaires vers l’âge de 6 ans et les achèvent vers l’âge de 11 ans. Au Québec, l'école maternelle, proposée par certaines écoles, n'est pas considérée comme faisant partie du parcours primaire puisqu'elle n'est pas obligatoire.
 • Is scoil le haghaidh páistí idir cúig bhliain agus aon bhliain déag d’aois í an bhunscoil.
 • La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o elementare.
 • 初等教育(しょとうきょういく)は、通常5-7歳から開始される段階の教育であり、ISCEDではレベル1に分類され、大抵6年間である。 これはISCEDレベル0の就学前教育(幼稚園や認定こども園など)の後に続く過程であり、言語の読解・綴字(識字)、基礎計算などの人間の社会生活能力の育成が重要視され、大部分の国で義務教育・無償教育となっている。 国際連合のミレニアム開発目標においては、「(2A) 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」と合意されている。
 • 초등 교육(初等敎育, 영어: primary education)은 국가 중심의 중 첫 번째 단계이며, 중등 교육의 이전 단계이다.
 • 초등학교(初等學校, 문화어: 소학교(小學校))는 초등교육기관의 하나이다. 아동들에게 기본적인 교육을 실시하기 위한 학교이다. 이후의 학제는 중학교, 고등학교, 대학교 등이 있다. 영어권에서는 나라마다 초등학교를 부르는 용어가 다르다. 아일랜드와 영국, 오스트레일리아에서는 프라이머리 스쿨(primary school)로 호칭하며, 또 오스트레일리아에서 달리 부르는 표기로 주니어 스쿨(junior school)이 있으며 미국과 캐나다에서는 엘리멘트리 스쿨(elementary school), 그레이드 스쿨(grade school)로 부른다. 한국의 경우 일제강점기시절 일본이 황국신민의 국과 민을 합쳐 국민학교라는 이름을 만들었고 1945년 광복 이후로도 국민학교라는 명칭을 계속 사용하다가 1996년 김영삼 정부 당시 일제 잔재 청산 차원에서 초등학교로 명칭을 변경한 이래 정식 명칭으로 사용되고 있다. 초등학교에서는 보통 교복을 입지 않지만, 사립학교의 경우에는 입기도 한다.
 • Met basisonderwijs of primair onderwijs wordt het onderwijs bedoeld aan kinderen in de leeftijd van ongeveer vier jaar tot twaalf jaar (soms tot 13 of 14 jaar). In de meeste ontwikkelde landen is het basisonderwijs verplicht via de leerplicht. In het basisonderwijs worden elementaire zaken onderwezen als rekenen en taal. Het basisonderwijs heeft daarmee een belangrijke functie in het voorkomen van analfabetisme. Het recht op basisonderwijs is opgenomen als artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • 小学校(しょうがっこう)は、初等教育を施し、学校系統上最も基礎的な段階をなす学校であり、国際標準教育分類 (ISCED) では一般的にISCED-1に分類される。 英語表記には、米国式のElementary Schoolと英国式のPrimary Schoolがあるが、いずれも「初等学校」という意味であり、日本の文部科学省では米国式のElementary Schoolという表記を用いている。 どこまでを小学校と区切るかは様々であり、6・3制もあれば、4・3・2制も存在し、一方で15歳までの小中一貫教育を行う国もある。
 • Een lagere school is een school voor primair onderwijs aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar, waar de kinderen in elk geval leren lezen, schrijven en rekenen en eerste stappen zetten in hun verdere algemene vorming. In veel landen is het volgen van onderwijs op deze leeftijd verplicht. Soms loopt de lagere school door tot op iets hogere leeftijd, als vervanging van of extra voorbereiding op secundair onderwijs. In België en Suriname is de lagere school een nog bestaand schooltype. In Nederland is de lagere school in 1985 opgegaan in de basisschool.
 • Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji. Zazwyczaj nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. W Polsce dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, według tzw. rejonizacji. O przydziale rejonów do szkół decydują samorządy lokalne.
 • Wykształcenie podstawowe – wykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu szkoły podstawowej lub . Absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej musi podjąć naukę w gimnazjum, po którym uzyska wykształcenie gimnazjalne (obecnie 6-klasowe szkoły i 3-letnie gimnazja już nie funkcjonują wskutek reformy polskiego systemu edukacji z 2017 roku). Osoba, która ukończyła szkołę podstawową ośmioklasową, może podjąć naukę w szkole ponadpodstawowej (dawniej: ponadgimnazjalnej), po której uzyska wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie.
 • En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den där elever lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen börjar barn i grundskolan mellan fem och sju års ålder. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola), krävs avslutad grundskola. Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 • 小學,是人們接受最初階段的學校,是基礎教育的重要组成部分。一般6歲到12歲為小學適齡兒童,為初等教育機構,小學階段教育的年限通常是6年。小學教育階段後為中學教育階段。
 • Початкова школа — загальноосвітній для дітей, що дає початкову освіту — елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти. Вік дітей, які вступають до початкової школи, й строки навчання в різних країнах неоднакові. Тривалість навчання в початковій школі коливається від 2 до 6 років, але зазвичай становить 3-4 роки, а навчання розпочинається у віці від 6 до 8 років.
 • 初等教育,也称为第一期教育(英語:Primary education、Elementary education)一般而言係指第一階段的义务教育,界於學前教育與中等教育間,初等教育通常在小学或國民小學進行。在一些國家中,初等教育之後是初级中学,初級中學係初等教育與中学間的階段。
 • L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d'instrucció de l'ISCED centrat en l'aprenentatge a un nivell bàsic de complexitat amb poca o cap especialització. Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l'escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals. Es pot introduir també un segon idioma.
 • Základní škola je všeobecně vzdělávací škola primárního vzdělávání, která odpovídá 1. a 2. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED. Žáci obvykle zahajují povinnou školní docházku nástupem do 1. třídy základní školy ve věku 6 let. Ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí je docházka do základní školy povinná, ale různě dlouhá. V některých zemích existuje možnost povolení individuálního domácího vzdělávání na žádost rodičů. Obecným cílem základní školy je poskytovat žákům takové základy všeobecného vzdělání, které je připraví pro vstup do různých typů sekundárního vzdělávání, ale učí se také konfrontovat s vrstevníky a naučit se řešit problémy. V některých zemích jsou stupně ISCED 2 a 3 (tj. 2. stupeň ZŠ a střední škola) sloučeny v jedné škole včetně počítání ročníků, např. Gymnasium
 • Primární vzdělávání je první část formálního vzdělávání, která je v České republice realizována 1. stupněm základní školy, jeho výsledek je označován jako základní vzdělání a odpovídá 1. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED (začíná mezi 5. až 7. rokem dítěte). Primární vzdělávání je začátek povinné školní docházky. Cílem primárního vzdělávání je podle ISCED naučit číst, psát a počítat a položit solidní základ pro další vzdělávání. Předstupněm primárního vzdělávání je předškolní vzdělávání (jesle, mateřská škola), po něm následuje sekundární vzdělávání.
 • La elementa edukado (konata ankaŭ kiel baza edukado, elementa instruado, unuaranga edukado aŭ unuaranga instruado) estas tiu kiu certigas akuratan alfabetigon, tio estas, la edukado kiu instruas al legado, skribo, baza kalkulo kaj kelkaj el la kulturaj konceptoj konsiderataj nemalhaveblaj, nomitaj bazaj kaj ŝlosilaj kompetentecoj. La unua termino referencas al la aro de konoj, kapabloj kaj sintenoj taŭgaj por la propra kunteksto; kaj la dua, referencas al la kompetentecoj kiujn ĉiu persono bezonas por sia propra persona disvolvigo, laŭ la Rekomendo de la Eŭropa Parlamento kaj de la Konsilio de Eŭropo de 18a de decembro 2006 pri la kompetentecoj ŝlosilaj por la permanenta lernado (2006/962/CE). Ties celo estas havigi al studentoj komunan formadon kiu ebligu la disvolvigon de la individuaj k
 • Hezkuntza-sistema ofizialetan, lehen hezkuntza haur hezkuntzaren ondoren 6-12 urte bitarteko haurrek, kasu gehienetan, jasotzen duten hezkuntza-aldia da, herrialde gehienetan derrigorrezkoa eta doakoa dena. Hezkuntza aldi horretako helburuak haurraren irakurmena garatzea, haurrak modu zuzenean idatzi eta kalkulu aritmetikoa ikasi, gizarte eta naturaren oinarrizko ezaupideak jaso, zentzu artistikoa garatu eta giza-harremanak eta afektibitatea garatzea izaten dira. Lehen hezkuntzaren ondorengo hezkuntza-aldia bigarren hezkuntza da. Lehen hezkuntza, lehen hezkuntzako eskola edo oinarrizko eskola Europan normalean sei urtetik hamabi urte bitarteko haurrentzako eskola da, eta bertan umeek jasotzen dute. Normalean, haur eskola edo eskolaurrearen ondoren dator, eta bigarren hezkuntza baino lehen
 • La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/DI) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico​ y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Su finalidad es proporcionar a los estudiantes un
 • A elementary school (in Ireland, the United Kingdom, Australia, Trinidad and Tobago, Jamaica, and South Africa), junior school (in Australia), elementary school or grade school (in North America and the Philippines) is a school for elementary education of children who are four to eight years of age. Primary schooling follows pre-school and precedes secondary schooling.
 • Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 hingga 15 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan pada satuan-satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta dilanjutkan pada satuan-satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiah atau bentuk lain yang sederajat.
 • Uma escola primária é um tipo de estabelecimento escolar, existente em alguns países, onde as crianças realizam o primeiro estágio da escolaridade obrigatória ou ensino primário. A designação escola básica é empregue em alguns países, como Alemanha, Bélgica, Islândia, Países Baixos, Portugal, alguns Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e algumas regiões do Brasil. Em outros países - dependendo do seu sistema educativo e da sua organização escolar.
 • O ensino primário, educação primária ou instrução primária constitui o primeiro estágio da educação escolar de diversos países, sendo normalmente realizado por crianças com idade a partir dos seis anos. Conforme o sistema educativo, a sua duração pode variar, sendo normalmente, precedido pela educação pré-escolar e seguido pelo ensino secundário. A sua designação oficial também pode variar de país para país, sendo frequentes denominações alternativas como ensino fundamental, ensino elementar ou ensino de base.
 • Нача́льная шко́ла, элементарная школа — уровень среднего или общего образования, на котором учащемуся даются самые необходимые и поверхностные знания, а также прививается пристрастие, любовь и уважение ко всему духовному, нравственному, кроме того, умение логически мыслить. В большинстве стран мира начальное образование является первой ступенью обязательного образования и обычно предоставляется бесплатно, но может также предлагаться платными частными школами. Продолжительность начального образования отличается в разных странах. Например, в России она составляет 4 года, во Франции 5 лет, в Мексике и Японии 6 лет.
 • Начальное образование — это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает важность начального образования для общества и страны. В России начальное общее образование считается обязательным и общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
 • Grundskolan i Norge (på norska: Grunnskole) är den obligatoriska, 10-åriga skolan för barn i åldern från 6 till 15 år i Norge. Grundskolan omfattar alla sk. barne- och (högstadier) i landet. Grundskoleutbildningen regleras av den norska lagen, "". Kommunerna har ansvaret för driften av de offentliga grundskolorna, medan de så kallade friskolorna är privata, statstödda grundskolor (och videregående skolor) med avgift.
 • Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років.
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Grundschule_Haus_St_Marien_Neumarkt_-_Klassenzimmer_06.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Head,_Shoulders,_Knees_and_Toes.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Empty_classroom.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ClassroomLibrary.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ZŠ_Višňové.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sandakan_Sabah_SJKC-Chi-Hwa-06.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/First_school.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Orbe_-_Chantemerle_-_salle_de_classe_1.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Lepsämän_koulu_05.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git115 as of Sep 09 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3326 as of Oct 10 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 34 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software