About: Postpartum depression     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : umbel-rc:AilmentCondition, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPostpartum_depression

Postpartum depression (PPD), also called postnatal depression, is a type of mood disorder associated with childbirth, which can affect both sexes. Symptoms may include extreme sadness, low energy, anxiety, crying episodes, irritability, and changes in sleeping or eating patterns. Onset is typically between one week and one month following childbirth. PPD can also negatively affect the newborn child.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • اكتئاب ما بعد الولادة
 • Depressió postpart
 • Poporodní deprese
 • Postpartale Stimmungskrisen
 • Επιλόχεια κατάθλιψη
 • Postpartum depression
 • Depresión posparto
 • Depresio puerperal
 • Dépression périnatale
 • Dúlagar iarbhreithe
 • Depresi Postpartum
 • Depressione post-partum
 • 산후우울증
 • Post-partumdepressie
 • Depresja poporodowa
 • Постнатальная депрессия
 • Depressão pós-parto
 • Postpartumdepression
 • 产后抑郁症
rdfs:comment
 • يعتبر اكتئاب ما بعد الولادة (بالإنجليزية: Postpartum depression) نوعا من أنواع الاكتئاب التي تحدث بعد ولادة الطفل. ويمكن أن يبدأ الاكتئاب أثناء الحمل ولكن لا يطلق عليه اكتئاب ما بعد الولادة إلا إذا استمر بعد ولادة الطفل.واكتئاب ما بعد الولادة حالة شائعة ونعلم أن هنالك ما بين عشرة إلى خمس عشرة امرأة من كل مائة امرأة تضع طفلا وتصاب بهذه الحالة. ويمكن أن يفوق العدد الحقيقى هذا لأن العديد من النساء لا يقمن بطلب المساعدة والتحدث مع الآخرين بأحاسيسهن.
 • La depressió postpart o depressió postnatal és una depressió patida poc després d'haver tingut un fill, normalment al primer mes del postpart. Es considera freqüent, ja que s'estima que prop d'una de cada deu mares la pateixen, però en general són casos lleus, als quals no hi ha rebuig del nounat.
 • Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι ένα είδος κλινικής κατάθλιψης η οποία μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες και λιγότερο συχνά τους άντρες μετά από τη γέννηση ενός παιδιού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η επιλόχεια κατάθλιψη επηρεάζει το 15% των γυναικών, ενώ μόνο μία στις τέσσερις περιπτώσεις διαγιγνώσκεται από τους ιατρούς και αντιμετωπίζεται.
 • Depresio puerperala edo erdiondoko depresioa erditze ondorengo urtebetean sortzen den depresioa da, normalean lehenengo hiru hilabetetan. Depresio-sintoma nagusiak gogo falta, , energia eta lo egiteko eta jateko asmo gutxi izatea dira. Bere kausak ezezagunak dira baina litekeena da hormonen aldaketarekin lotura izatea.
 • Corraíl i bhfonn na máthar sa tréimhse tar éis toirbhirt an linbh. Baineann sé le titim thobann i leibhéil hormón, tuirse, agus eachtra chinniúnach na breithe. Is coitianta go dtarlóidh corraíl éadrom le sileadh deor is greannaitheacht ar feadh cúpla la, ach uaireanta is féidir go dtarlóidh dúlagar trom muna mbíonn tacaíocht mhaith shóisialta don mháthair agus má bhíonn imní uirthi maidir leis an todhchaí. Uaireanta is féidir go mbeidh an dúlagar chomh trom gur galar meabhrach é (síocóis chorcra) le gnéithe den scitsifréine nó an tsíocóis mháindúlagrach, agus is gá an mháthair a chóireáil in ospidéal meabhrach.
 • Depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan adalah depresi yang dialami setelah melahirkan. Berbeda dengan baby blues syndrome yang dialami oleh 70-80% ibu muda, depresi postpartum dialami oleh 10-20% ibu muda. Baby blues syndrome terjadi hingga beberapa minggu setelah melahirkan, sementara depresi postpartum terjadi hingga beberapa bulan setelah melahirkan. Tidak ada batasan jelas kapan baby blues syndrome berubah menjadi depresi postpartum. Kasus depresi postpartum di Indonesia mencapai 2 juta kasus per tahun. Depresi pada saat hamil menambah risiko mengalami depresi postpartum.
 • La depressione post-partum, depressione post-natale o depressione puerperale è un disturbo dell'umore che colpisce il 10-20% delle donne nel periodo immediatamente successivo al parto. Nelle prime settimane dopo il parto, si preferisce parlare di sindrome del terzo giorno, disturbo piuttosto diffuso e che non necessariamente si trasforma in depressione post-partum.
 • Een post-partumdepressie (post partum: na de bevalling) is een vorm van depressie die optreedt bij vrouwen die recent bevallen zijn. Nogal eens wordt de onlogische en onjuiste term postnatale depressie gebruikt.
 • 产后抑郁症(英語:postpartum depression,PPD)也叫产后忧郁症,是妇女在分娩孩子之后由于生理和心理因素造成的抑郁症,症状有紧张、疑虑、内疚、恐惧等,极少数严重的会有绝望、离家出走、伤害孩子或自杀的想法和行动。产生产后抑郁症的生理因素是内分泌的变化。妇女在怀孕时,雌激素升高,孩子出生后,雌激素迅速下降。心理因素包括太担心孩子,无法应付产后忙碌的生活,不能接受自身的角色变化等。 Pitt. B在1968年发表于《British Journal of Psychotherapy》上的文章《"Atypical" Depression Following Childbirth》中,首次提出产后抑郁症的概念。当时,研究者所做的研究结果发现,发病率约为8%~10%。在2003年,美国的加利福尼亚州立大学及圣地亚哥大学分别对产后抑郁症做了研究,发现该病的发病率大约为10%~15%。研究显示,中国的发病率约为7.3%~37.14%。产后抑郁症可严重危害到产妇的躯体健康和心理健康,并严重影响到婴幼儿的生长及发育情况,甚至影响到情绪状况。该种疾病对婴幼儿的智力和行为的发展也会产生相应的影响,与女孩相比,该病对男孩产生的影响可更为显著,有时可持续到4~5岁。与此同时,该种疾病除影响婴幼儿外,在产后较长的一段时间内,可能也会影响到部分女性的精神情况。
 • Poporodní deprese jsou deprese, které se objevují v rozmezí dní až měsíců, po porodu potomka. Jako poporodní deprese se podle Americké psychologické asociace označují i depresivní stavy, kterými trpí žena během těhotenství. Postihují především ženy, ale mohou jimi trpět i muži. Hlavními příznaky jsou především deprese, anhedonie, únava, nechuť a poruchy spánku. Jedná se o stav odlišný od poporodní psychózy. Poporodní deprese postihují zhruba 15% žen, a 4% otců.
 • Postpartale Stimmungskrisen (von lat. partus Geburt, Entbindung) beschreiben psychische Zustände oder Störungen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Wochenbett auftreten (lat. post = nach; partus = Entbindung, Trennung). Die Bandbreite der im Wochenbett auftretenden affektiven Zustände reicht von einer leichten Traurigkeit über Depressionen bis hin zu schweren psychotischen Erkrankungen. Meist sind Frauen betroffen, in der neueren Forschung wird aber auch von postpartalen Depressionen bei Männern berichtet.
 • Postpartum depression (PPD), also called postnatal depression, is a type of mood disorder associated with childbirth, which can affect both sexes. Symptoms may include extreme sadness, low energy, anxiety, crying episodes, irritability, and changes in sleeping or eating patterns. Onset is typically between one week and one month following childbirth. PPD can also negatively affect the newborn child.
 • La depresión posparto (también conocida como depresión posnatal, DPP) es una forma de depresión que puede afectar a las mujeres hasta el año después del parto, siendo su presentación más característica antes de los tres meses después del nacimiento.​​ En el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (5.º ed.) -DSM-V- se agregó además el concepto de inicio en el periparto, considerando el desarrollo de esta etiología durante el embarazo.​ Se manifiesta por síntomas depresivos como son ánimo bajo, anhedonia, disminución de la energía y alteración de ciclos vitales como son el apetito y el sueño, siendo una entidad que requiere tratamiento,​ a diferencia del , donde existen reacciones anímicas relacionadas con el parto y los cambios hormonales fisiológicos asociados a este, y por
 • La locution « dépressions périnatales » (parfois au singulier) regroupe un ensemble de troubles de l'humeur survenant durant la grossesse (dépressions prénatales) ou après l'accouchement (dépressions post-partum ou postnatales). Ces troubles peuvent affecter la mère ainsi que son enfant dans un spectre et une intensité variable suivant la durée et la gravité des symptômes. Ces troubles surviennent chez la future ou nouvelle mère.
 • 산후우울증 (産後憂鬱症, Postpartum depression, PPD)은 주요 우울 장애의 일종으로 출산 이후 부모 모두에게 나타날 수 있다. 주요 증상으로는 슬픔, 무기력감, 수면 및 섭식 습관 변화, 성생활 의욕 감퇴, 불안감, 조급증 등이 있다. 많은 여성들이 제한적이고 비교적 가벼운 산후우울 증세를 겪을 수 있으나 2주 이상 지속되고 증세가 심각한 경우 산후우울증을 의심해야 한다. 몇 가지 발병요인이 밝혀진 바 있으나 산후우울증의 원인에 대해서는 파악된 바가 많지 않다. 호르몬 변화가 주요한 원인으로 추측되고 있다. 산후우울증이 동반하는 증세로는 수면 부족을 비롯하여 부모됨 혹은 유아 양육에 대한 불안감, 자아정체감 위기, 삶에 대한 상실감, 낭만적이고 성적 매력이 있는 배우자가 충분한 도움을 주지 못하는 것에 대한 불안감 등이 있다. 상당수의 여성이 단체 지원, 상담 혹은 약물 치료를 통해 산후우울증을 이겨낸다.
 • Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzujące się występowaniem objawów epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie, trwające od dwóch do sześciu miesięcy. Ponieważ takie objawy jak bezsenność, ubytek masy ciała oraz zmniejszenie popędu seksualnego są naturalnymi objawami występującymi w ciągu kilku miesięcy po porodzie, więc aby stwierdzić wystąpienie depresji poporodowej muszą wystąpić charakterystyczne objawy, takie jak:
 • Послеродовая (постнатальная) депрессия — форма депрессивного расстройства, развивающаяся непосредственно после родов. Симптомы могут включать в себя чрезмерную подавленность настроения, неконтролируемую плаксивость, бессонницу или повышенную сонливость, сильную усталость, повышение или понижение аппетита, раздражительность, тревожность. Распространённость постнатальной депрессии выше, чем средние показатели заболеваемости депрессией в женской популяции за аналогичный период времени. Проведённые эпидемиологические исследования выявили, что распространённость постнатальной депрессии в среднем охватывает до 13 % матерей в послеродовом периоде.
 • Depressão pós-parto (DPP) é um tipo de perturbação do humor associada ao parto, podendo afetar ambos os sexos. Os sintomas mais comuns são tristeza profunda, fadiga, ansiedade, episódios de choro, irritabilidade e perturbações no sono ou na alimentação. Os sintomas manifestam-se geralmente entre a primeira semana e o primeiro mês a seguir ao parto. A DPP pode também afetar negativamente o recém-nascido.
 • Postpartumdepression eller förlossningsdepression är en depression som kan drabba nyblivna mödrar en kort tid efter förlossning. Depressionsformen är allvarlig, eftersom den förutom moderns egna besvär orsakar relationsproblem med spädbarnet under den första, viktiga tiden i livet. Postpartumdepression är mycket vanligare än den ännu allvarligare störningen postpartumpsykos. Postpartumdepression kallas ibland amningsdepression.
foaf:name
 • Postpartum depression
name
 • Postpartum depression
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software