About: Phylogenetics     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:MusicGenre, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPhylogenetics

In biology, phylogenetics (Greek: φυλή, φῦλον – phylé, phylon = tribe, clan, race + γενετικός – genetikós = origin, source, birth) is a part of systematics that addresses the inference of the evolutionary history and relationships among or within groups of organisms (e.g. species, or more inclusive taxa). These relationships are hypothesized by phylogenetic inference methods that evaluate observed heritable traits, such as DNA sequences or morphology, often under a specified model of evolution of these traits. The result of such an analysis is a phylogeny (also known as a phylogenetic tree)—a diagrammatic hypothesis of relationships that reflects the evolutionary history of a group of organisms. The tips of a phylogenetic tree can be living taxa or fossils, and represent the 'end', or the

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Phylogenetics
 • علم الوراثة العرقي
 • Filogènia
 • Fylogenetika
 • Phylogenetik
 • Φυλογένεση
 • Filogenetiko
 • Filogenia
 • Filogenia
 • Phylogénie
 • Filogeni
 • Filogenesi
 • 系統学
 • 계통학
 • Fylogenie
 • Filogeneza
 • Filogenia
 • Филогенетика
 • Fylogeni
 • Філогенетика
 • 系统发生学
rdfs:comment
 • La filogènia és la història evolutiva d'un grup taxonòmic d'organismes. La filogenètica és la branca de la biologia que s'ocupa de determinar les filogènies, i les relacions evolutives entre diferents grups d'organismes, utilitzant matrius amb informació de seqüenciació molecular i morfologia.
 • Fylogenetika je obor systematické biologie, který se snaží najít vývojové vztahy mezi organizmy. Odmítá tedy hierarchii formální, namísto ní se snaží najít skutečnou příbuznost na základě představy, že všechny organismy měly svého univerzálního společného předka. Fylogenetika má tedy přímý vztah s dějem označovaným jako fylogeneze, což je vývoj druhu v evolučním procesu (tedy předmět studia fylogenetiky). Fylogenetické analýzy je možné provádět v prostředí R za pomoci různých balíků, např. ape, phytools, pegas a další.
 • Die Phylogenetik (retronymes Kofferwort aus gr. φυλή, φῦλον phylé, phylon ‚Stamm, Clan, Sorte‘ und γενετικός genetikós ‚Ursprung‘) ist eine Fachrichtung der Genetik und Bioinformatik, die sich mit der Erforschung von Abstammungen beschäftigt.
 • Filogenia (grezieratik φυλή, phylon, "klasea", "arraza" eta Γένεσις, genesis, "sorrera", "jaiotza") taxoien historia ebolutiboa da, hau da, izaki bizidun guztiak sailkatzen diren taldeak. horiek berreraikitzeaz arduratzen den gaia da, zuhaitz filogenetiko gisa irudikatzen dena.
 • 系統学(けいとうがく、英語:phylogenetics)とは、生物の種の系統的な発生、つまり生物の進化による系統分化の歴史を研究する学問。種や系統群の分化と進化を研究目的とする。 研究技術として、比較解剖学、比較発生学などによって得られた形態などの情報を、統計学を駆使した分岐学などを用いて解析する。生化学的手法も古くから植物の色素などのの比較研究が系統解析の手法として用いられてきたが、これに加えて1980年代以降は、DNAやRNAといった情報高分子の塩基配列の解析などによる分子系統学も発達してきた。
 • 계통학(系統學, phylogenetics)은 여러 생물의 진화를 연구하는 학문이다. 분류계통학이라고 하기도 한다. 계통학에서는 생물의 분류군을 분지학적으로 나눈다. 공통 조상과 그 자손을 모두 포함한 분류군은 단계통군이다. 파충류를 분류할 때 파충류로부터 진화한 새를 제외하는 경우가 있는데, 이와 같이 공통 조상은 포함했으나 모든 자손을 포함하지는 않은 분류군을 측계통군이라 한다. 온혈동물처럼 구성원들의 공통 조상을 포함하지 않은 분류군은 다계통군이라 부른다.
 • Fylogenie (van het Griekse φυλη, phulè = 'volksstam') en γενεσις, genesis = 'wording') is de studie van de afstammingsgeschiedenis van een groep organismen. Een fylogenie is de beschrijving van hoe een groep organismen is ontstaan uit een andere groep. Deze wordt veelal grafisch weergegeven in een fylogenetische stamboom. De fylogenie onderzoekt de evolutie van die organismen uit gemeenschappelijke voorouders en niet zozeer de overeenkomsten tussen verschillende organismes. Cladistiek is een belangrijke analysemethode die gebruikt wordt om de fylogenie te bepalen op grond van synapomorfieën.
 • Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd. En fylogeni skapas genom en fylogenetisk analys av karaktärer. Historiskt sett har man använt sig av en organisms yttre morfologi och fysiologiska egenskaper när man har rekonstruerat fylogenier, men i och med molekylärbiologins framsteg och utvecklandet av effektiva sekvenseringsmetoder för DNA har även genetiken blivit viktig för att konstruera hypoteser och förstå den evolutionära utvecklingen.
 • علم تطور السلالات أو علم الوراثة العرقي أو الفيلوجيني هو علم دراسة العلاقات التطورية المختلفة بين مجموعات الكائنات الحية (مثل الأنواع أو التجمُّعات السكانية)، التي تُكتشف عبرَ التحاليل الجزيئيَّة ودراسة تشكيل الكائنات المختلفة. لعلم الوراثة العرقي أهمية كبيرة في مجال علم الأحياء، حيث أن العديد من مجالاته تعتمد عليه إلى حد كبير، بما في ذلك أسس التصنيف العلمي وتسمية المخلوقات الحية وتسجيلها والتعرف عليها وتمييزها عن بعضها البعض. كما يَتداخل علما الوراثة العرقي والتصنيف العلمي في ما يُسمَّى "علم أنظمة الوراثة العرقية"، وهو عبارة عن علم منهجي يَستخدم الصفات المُشتركة بين الكائنات الممتدة من السلف المُشترك الأحدث لتكوين أشجار تتبع الوراثة العرقية من السلف إلى السليل (أو ما يُسمى جداول الفروع)، وتُعين حدود الأصناف والفروع. وبشكل عام فقد أصبحَ لعلم الوراثة العرقي دور جوهريٌّ وأساسيٌّ في النظاميا
 • Στη Βιολογία ο όρος φυλογένεση, ή φυλογονία, αφορά τη μελέτη της συγγένειας διαφορετικών οργανισμών, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην εξελικτική ιστορία τους. Αντικείμενο έρευνας και σπουδής της φυλογένεσης είναι η ανεύρεση των συνδετικών εκείνων κρίκων που συνδέουν τα διάφορα είδη μεταξύ τους εξελικτικά με συνέπεια τη φυλογενετική ταξινόμηση αυτών, που αποτελεί σήμερα το επίσημο ακολουθούμενο τρόπο ταξινόμησης, σε αντίθεση με τις άλλοτε εμπειρικές ομαδοποιήσεις που γίνονταν κυρίως κατά ομοιότητες χωρίς τουλάχιστον κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Η φυλογενετική ανάλυση συνδέεται ιστορικά με την ταξινομία, μαζί με την οποία αποτελεί κλάδο της συστηματικής.
 • In biology, phylogenetics (Greek: φυλή, φῦλον – phylé, phylon = tribe, clan, race + γενετικός – genetikós = origin, source, birth) is a part of systematics that addresses the inference of the evolutionary history and relationships among or within groups of organisms (e.g. species, or more inclusive taxa). These relationships are hypothesized by phylogenetic inference methods that evaluate observed heritable traits, such as DNA sequences or morphology, often under a specified model of evolution of these traits. The result of such an analysis is a phylogeny (also known as a phylogenetic tree)—a diagrammatic hypothesis of relationships that reflects the evolutionary history of a group of organisms. The tips of a phylogenetic tree can be living taxa or fossils, and represent the 'end', or the
 • Filogenetiko estas studo pri parenceco inter la specioj, celanta kompreni la evoluadon de la vivaĵoj. Eblas studi la evoluadon de specioj, kaj ankaŭ de subspeciaj aroj. Oni montras la parencecon inter specioj per filogenetika arbo. La nombro da nodoj inter la branĉoj, kiuj montras tiom da kunprapatroj, figuras la gradon de parenceco inter la specioj. Ju pli da nodoj, kaj do kunprapatroj, estas inter du specioj, des pli ilia parenceco estas fora, tio estas ke ilia kuna prapatro estas malnova.
 • La filogenia es la relación de parentesco entre especies o taxones en general.​ Aunque el término también aparece en lingüística histórica para referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su origen común, el término se utiliza principalmente en su sentido biológico.
 • Dalam biologi, filogeni atau filogenesis adalah kajian mengenai hubungan di antara kelompok-kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evolusi yang dianggap mendasarinya. Istilah "filogeni" dipinjam dari bahasa Belanda, fylogenie, yang berasal dari gabungan kata bahasa Yunani Kuno yang berarti "asal-usul suku, ras". Filogeni pada masa sekarang banyak menggunakan dukungan genetika dan biologi molekuler. Sistematika (klasifikasi) biologi juga banyak menggunakan masukan dari cabang ilmu ini.
 • La phylogenèse ou phylogénie (du grec ancien φῦλον, phylon, signifiant « race, tribu, espèce ») est l'étude des relations de parenté entre êtres vivants : * entre individus (niveau généalogique ; seule une généalogie individuelle peut répondre à la question « qui est l'ancêtre de qui ? » , tandis qu'une phylogénie de groupe peut répondre à la question « qui est le plus proche parent de qui ? ») ; * entre populations (à l'intérieur d'une même espèce qui, pour simplifier, peut se résumer à une population dont les membres sont interféconds : niveau intraspécifique) ; * entre espèces (niveau interspécifique).
 • La filogenesi o filogenetica o filogenia, (dal greco φυλή ["classe", "specie"] e ɣένεσις ["nascita", "creazione", "origine"]), è il processo di ramificazione delle linee di discendenza nell'evoluzione della vita. La sua ricostruzione è fondamentale per la sistematica che si occupa di ricostruire le relazioni di parentela evolutiva, di gruppi tassonomici di organismi a qualunque livello sistematico.
 • Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen. Zmienił jednak swoje znaczenie – Haeckel opisał filogenezę jako historię rozwoju paleontologicznego gatunków.
 • Em biologia, filogenia (ou filogênese) é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos (por exemplo, espécies, populações), que é descoberto por meio de sequenciamento de dados moleculares e matrizes de dados morfológicos. O termo filogenética deriva dos termos gregos File (φυλή) e Filon (φῦλον), denotando "tribo" e "raça", e o termo genético (γενετικός), denotando "em relação ao nascimento", da gênese (γένεσις) "origem" ou "nascimento". O resultado dos estudos filogenéticos é a história evolutiva dos grupos taxonômicos, ou seja, sua filogenia.
 • Филогене́тика, или филогенети́ческая система́тика, — область биологической систематики, которая занимается выявлением и прояснением эволюционных взаимоотношений среди разных видов жизни на Земле, как современных, так и вымерших. Эволюционная теория утверждает, что сходство тех или иных особей или видов часто указывает на общее происхождение или общего предка. Потому взаимоотношения, установленные филогенетической систематикой, часто описывают эволюционную историю видов и их филогенез, исторические взаимоотношения между ветвями организмов или их частей, например, их генов. Филогенетическая таксономия, являющаяся ответвлением, но не логическим продолжением филогенетической систематики, занимается классификацией групп организмов согласно степени их эволюционных отношений.
 • Філогенетика або філогенетична систематика — область біологічної систематики, що займається ідентифікацією і проясненням еволюційних взаємин серед різних видів життя на Землі, як сучасних, так і вимерлих. Еволюційна теорія стверджує, що схожість серед індивідуумів або видів часто вказує на загальне походження або загального предка. Тому взаємини, встановлені філогенетичною систематикою, часто описують еволюційну історію видів і, відтепер, його філогенез, історичні взаємини серед гілками організмів або їх частин, наприклад їх генів. Філогенетична таксономія, яка є відгалуженням, але не логічним продовженням, філогенетичної систематики, займається класифікацією груп організмів згідно зі ступенем їхніх еволюційних відносин.
 • 系统发生学(希臘語:φυλογένεση,φύλο,现代希腊语:fílo - 种系,性别和γεννήση,现代希腊语:jénnissi - 新生,诞生。英语:Phylogenetics,又称系统发育学,简称为谱系学)是研究生物个体或群体(例如物种或种群)之间的演化历史和关系。这些关系是通过系统发育推理方法被发现,这些方法评估被观察到的可遗传性状,例如在这些性状的进化模型下的DNA序列或形态。 这些分析的结果是系统发生(也称为系統發生樹 phylogenetic tree) - 关于一组生物的进化关系历史的图解假设。 系统发生树的尖端可以是生物体或化石,并代表进化谱系中的“末端”或现在。 系统发生学分析已成为理解生物多样性,进化,生态学和基因组的核心。 生物分类学是生物的识别,命名和分类。 它通常由系统发生学提供丰富的信息,但仍然是一种方法论和逻辑上不同的学科。 这个概念不单止用于动物种系的发生與发展,还会用在系统学各个层面的分类单元上面。它也会被用到某一特征的在生物发育过程中的进化这一方面。 系统发生学的研究是通过以下的手段实现: * 化石形态学和解剖学特征的比较和研究, * 现存生物的形态学,解剖学和生理学特征的比较, * 生物,特别是现存生物的研究, * DNA分析,例如测序和分子系统发生学方法。 特征分为同源和两种。
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software