About: Percentage     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPercentage

In mathematics, a percentage (from Latin per centum "by a hundred") is a number or ratio expressed as a fraction of 100. It is often denoted using the percent sign, "%", or the abbreviations "pct.", "pct"; sometimes the abbreviation "pc" is also used. A percentage is a dimensionless number (pure number).

AttributesValues
rdfs:label
 • Percentage
 • نسبة مئوية
 • Percentatge
 • Procento
 • Prozent
 • Ποσοστό
 • Procento
 • Porcentaje
 • Ehuneko
 • Pourcentage
 • Persentase
 • Percentuale
 • パーセント
 • 백분율
 • Procent
 • Procent
 • Процент
 • Porcentagem
 • Procent
 • Відсоток
 • 百分比
rdfs:comment
 • Στα μαθηματικά, το ποσοστό είναι ένας αριθμός ή ένας λόγος εκφρασμένος σε ένα κλάσμα με παρανομαστή το 100. Συχνά συμβολίζεται χρησιμοποιώντας το σύμβολο τοις εκατό "%" η με την συντομογραφία "pct.", Πολλές φορές χρησιμοποιείται και η συντομογραφία "pc" αντί για το "pct.". Το ποσοστό είναι ένας αριθμός (καθαρός αριθμός).
 • In mathematics, a percentage (from Latin per centum "by a hundred") is a number or ratio expressed as a fraction of 100. It is often denoted using the percent sign, "%", or the abbreviations "pct.", "pct"; sometimes the abbreviation "pc" is also used. A percentage is a dimensionless number (pure number).
 • Procento aŭ elcento estas unuo uzata por esprimi proporciojn; unu procento korespondas al la proporcio 1:100 (unu centono). En Esperanto regas malunueco de la lingva uzo: Multaj opinias pli logike uzi la vorton elcento (aŭ pocento aŭ centono), sed procento restas la plej multe uzata varianto. Tiuj, kiuj preferas la vorton elcento, tamen ofte permesas, ke procento estu daŭre uzata kun financa signifo (por interezo). La esprimo elcento jam estas uzata sufiĉe multe, dum pocento estas malmulte uzata; centono estas plej ofte uzata laŭ simila maniero kiel duono, triono, do ne vere kiel la vorto procento.
 • Ehunekoa (Euskaltzaindiak ehuneko izena hobetsi duen arren, portzentaje ere deitua) proportzio bat edo zatiki bat adierazteko modua da, zatitzailetzat 100 zenbakia duena. Esate baterako, "% 60" (ehuneko 60) adierazpena 60/100 eta 0,6ren baliokidea da. Ehunekoak euskaran mugagabean emango dira, beste zenbakiak bezala.Perpaus batean: * Euskaldunon % 50... Honako bi hauek baliokideak dira: * Euskaldunon 50/100ak... * Euskaldunon 0,5...
 • Le pourcentage d'une partie d'un ensemble, ou d'un système physique, est le rapport d'une mesure (effectif ou grandeur extensive) de cette partie à la mesure correspondante de l'ensemble total (ou du système physique), exprimé sous la forme d'une fraction de cent. Le pourcentage est donc un nombre sans dimension (un nombre pur), mais pour en rappeler l'origine on le fait généralement suivre du signe « % », ou parfois de « /100 », de « pour cent » ou de l'abréviation « p.c. ». Un rapport de 0,052 correspond ainsi à un pourcentage de 5,2 % (ou « 5,2/100 », « 5,2 p.c. » voire « 5,2 pour cent »).
 • Dalam matematika, persentase atau perseratus adalah adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol "%". Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Bilangan itu kemudian diskalakan agar dapat dibandingkan dengan seratus. Sebagai contoh, 4 orang dosen sedang mengawas ujian di kampus, 3 dari mereka tak berkacamata, dan 1 orang berkacamata. Persentase dosen tak berkacamata adalah 3 dari 4 = 3/4 = 75/100 = 75%, sementara dosen berkacamata adalah 1 dari 4 = 1/4 = 25/100.
 • パーセント(英: percent, percentage, %)、百分率(ひゃくぶんりつ)は、割合を示す単位で、全体を百として示すものである。 割合を示す単位には、他に全体を千とするパーミル(千分率、‰)や、万とするパーミリアド(ベーシスポイント、万分率、‱)などがある。
 • 백분율(百分率, 문화어: 백분률) 또는 퍼센트(percent)는 수를 100과의 비로 나타내는 방법이다. 비율에 100을 곱한 값이며 기호는 %이다. 예를 들어 45.1%는 0.451을 나타낸다. “프로센트”(네덜란드어: procent)를 줄여 프로라고도 한다. 보통 백분율은 0과 1 사이의 값을 나타내는 데 쓰이지만, 임의의 무차원 수를 백분율로 나타낼 수 있다. 예를 들어, 111%는 1.11을, -0.35%는 -0.0035를 나타낸다.
 • Percentagem (pt) ou Porcentagem (pt-BR) (do latim per centum, significando "por cento", "a cada centena") é uma medida de razão com base 100 (cem). É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre 2 (dois) valores (um é a parte e o outro é o inteiro) a partir de uma fração cujo denominador é 100 (cem), ou seja, é dividir um número por 100 (cem).
 • Procent (av latinets per centum, 'för varje hundrade') är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan uttryckas som 1/100 eller 0,01 eller 10-2. Det finns även ett speciellt procenttecken: %
 • Відсо́ток або проце́нт (лат. «pro centum» — сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа. Позначається знаком % і означає соту частку. . Відповідно .
 • 百分比(英語:Percentage),又稱「百分率」,「百分數」(符號為[百分號]「%」)是一種表達比例,比率或分數數值的方法(以百為分母的分數計算),也是無因次量的數字(純數)。 根据其英文发音,百分比在东南亚华人中常被称为巴仙;在台語中则根据日文發音「日语:パーセント,转写:Pāsento」唸趴線豆、趴線或趴,部分報章雜誌網站俗寫為趴。 英文中的Percent一词源自拉丁文per centum,per是「每」、centum則是「百」的意思;還有百分比的音文縮寫「pc」也常被許多人使用過。
 • في الرياضيات، النسبة المئوية هي طريقة لتعبير عن عدد على شكل كسر من 100(مقامه يساوي 100) . يرمز للنسبة المئوية عادة بعلامة النسبة المئوية "%". على سبيل المثال 45% (تقرأ خمسة وأربعون بالمائة). ويكتب رمز النسبة المئوية « ٪ » للأرقام المشرقية.
 • Un percentatge és una forma d'expressar una proporció o fracció com a fracció de denominador 100, és a dir, com a quantitat de . L'expressió "45 %" ("45 per cent") és el mateix que la fracció 45/100 o que el nombre decimal 0,45. Un percentatge pot ser major de 100. Per exemple, el 200 % d'un nombre és el doble del mateix nombre, o un increment del 100 %. Un del 200 % en canvi donaria com a el de la quantitat inicial, moment en què ens adonem de la diferència de la relació existent entre i del producte.
 • Procento je bezrozměrná jednotka, ekvivalentní jedné setině. Procenta jsou tedy způsobem, jak vyjádřit část celku (tedy zlomek), pomocí zpravidla jednoduššího čísla, udávajícího setiny tohoto celku. Například zápis „45 %“ (45 procent) je ve skutečnosti jenom zkratkou pro zlomek 45/100, tedy desetinné číslo 0,45. Jméno pochází z italského per cento, znamenajícího na sto. Běžně se používá i pro uvádění hodnot přesahujících původní celek (tzv. základ), tedy pro procentuální hodnoty vyšší než 100.
 • Zahlenangaben in Prozent (lat.-ital. von Hundert, Hundertstel) sollen Größenverhältnisse veranschaulichen und vergleichbar machen, indem die Größen zu einem einheitlichen Grundwert (Hundert) ins Verhältnis gesetzt werden. Daher wird das Prozent auch als Hilfsmaßeinheit für Verhältnisgrößen verwendet.Vor allem ältere Gesetzestexte verwenden den Ausdruck „vom Hundert“ (abgekürzt: vH oder v. H.); das DIN empfiehlt jedoch, diesen Ausdruck zu vermeiden.
 • El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades». Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa cantidad. y, operando: El 32 % de 2000, significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es decir: 640 unidades en total.
 • La percentuale (simbolo %) è uno strumento matematico di uso comune che descrive la grandezza di una quantità rispetto ad un'altra. La quantità base rappresenta il 100%. Nonostante l'uso della percentuale sia molto diffuso nella quotidianità (basti pensare a quanto viene utilizzato nello scontare i prodotti in vendita), esso non è di comprensione così immediata come spesso si ritiene: più di tutto risulta facilmente fraintendibile il confronto fra percentuali.
 • Een procent (van Latijn: pro centum, per honderd), aangeduid door het procentteken (%), is een honderdste deel. Men gebruikt procenten om een verhouding aan te geven, in principe tussen een deel en het grotere geheel, door het geheel, de referentiegrootheid, op 100% te stellen. Het aantal procenten wordt het percentage genoemd. In plaats van "de helft" kan men dus ook "50%" zeggen, of een "percentage van 50". Om de toe- of afname van percentages aan te geven, wordt vaak de term procentpunt gebruikt om verwarring met procentuele veranderingen te voorkomen.
 • Procent – jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości. Zwykle oznaczany jest symbolem %. Przykładowo 45% (czyt. „czterdzieści pięć procent”) oznacza lub 0,45. 1% = = 10 ‰ = 100 ‱ = 10 000 ppm = 10 000 000 ppb Choć procenty wykorzystuje się zwykle do wyrażania liczb z zakresu od zera do jedynki, to można za ich pomocą wyrazić dowolną proporcję bezwymiarową. Przykładowo 111% to 1,11, zaś −0,35% oznacza −0,0035.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software