About: Oligocene     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : geo:SpatialThing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

The Oligocene ( /ˈɒl.ɪ.ɡə.siːn/ OL-ih-ghə-seen) is a geologic epoch of the Paleogene Period and extends from about 33.9 million to 23 million years before the present (33.9±0.1 to 23.03±0.05 Ma). As with other older geologic periods, the rock beds that define the epoch are well identified but the exact dates of the start and end of the epoch are slightly uncertain. The name Oligocene was coined in 1854 by the German paleontologist Heinrich Ernst Beyrich; the name comes from the Ancient Greek ὀλίγος (olígos, "few") and καινός (kainós, "new"), and refers to the sparsity of extant forms of molluscs. The Oligocene is preceded by the Eocene Epoch and is followed by the Miocene Epoch. The Oligocene is the third and final epoch of the Paleogene Period.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Oligocene
 • العصر الأوليغوسيني
 • Oligocè
 • Oligocén
 • Oligozän
 • Ολιγόκαινο
 • Oligoceno
 • Oligoceno
 • Oligozeno
 • Olagaicéineach
 • Oligosen
 • Oligocène
 • 漸新世
 • Oligocene
 • 올리고세
 • Oligoceen
 • Oligocen
 • Oligoceno
 • Олигоцен
 • Oligocen
 • Олігоцен
 • 漸新世
rdfs:comment
 • Oligocén (33,9 Ma – 23 Ma před současností) je geologická epocha v spadající do geologické éry kenozoika a to do její nejstarší periody paleogénu. Název oligocén byl odvozen od starořeckých adjektiv „ὀλίγος“ (oligos) (doslova „nečetný, málo“) a „καινός“ (kainos) — jež bylo latinizováno na „caenus“ —, znamenajícího „nový“, úhrnem tedy něco jako „málo nového, málo současného“. Název se vztahuje k výsledkům porovnání druhového zastoupení fosilií mořského planktonu s dnešním stavem.
 • L’Oligocène est une époque géologique qui s’étend de 33,9 ± 0,1 à 23,03 ± 0,05 millions d'années. Elle suit l’Éocène après la Grande Coupure, et précède le Miocène. C’est la troisième époque de l’ère Cénozoïque et aussi la troisième du Paléogène. Le nom de l'Oligocène, défini par l'Allemand Heinrich Ernst Beyrich, est composé du grec ὀλίγος (oligos, peu) et καινός (kainos, nouveau), en référence à la rareté d’apparition de nouveaux groupes de mammifères durant cette époque, en comparaison de leur rapide radiation évolutive durant l'Éocène.
 • Ré gheolaíoch sa tréimhse Threasach, 37-25 milliún bliain ó shin. An teocht níos lú ná roimhe sin, chúlaigh an fharraige, agus tháinig cuid mhaith de na mamaigh atá ann anois chun cinn.
 • 漸新世(ぜんしんせい、Oligocene)は地質時代の一つで、約3,400万年前から約2,300万年前までの期間。新生代の第三の時代。古第三紀の第三番目かつ最後の世。
 • 올리고세(Oligocene)는 지질 시대의 하나로 약 3,370만 년 전부터 2,380만 년 전까지(33.9±0.1 ~ 23.03±0.05 Ma)의 시대를 말하며, 점신세(漸新世)라고도 한다. 명칭은 독일의 고생물학자 하인리히 에른스트 바이리히(Heinrich Ernst Beyrich)가 1854년에 처음 만들었다. 에오세 바로 다음 지질 시대이고 마이오세 이전 시대이다. 고제3기의 세 번째 시대이고 마지막 시대이다. 대륙이 현재 위치로 이동하기 시작했다. 알프스가 조산 운동을 개시하였고, 북아메리카 서부의 조산 운동은 계속되었다.
 • Oligocen (ang. Oligocene) * w sensie geochronologicznym: najmłodsza epoka paleogenu, trwająca około 11 milionów lat (od 33,9 do 23,03 mln lat temu). Oligocen jest młodszy od eocenu a starszy od miocenu. Dzieli się na dwa wieki: rupel i szat. * w sensie chronostratygraficznym: najwyższy oddział paleogenu, wyższy od eocenu a niższy od miocenu. Oligocen dzieli się na dwa piętra: rupel i szat. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów ὀλίγος, oligos – mało i καινός, kainos – nowy. Nazywany czasami złotym wiekiem ssaków.
 • Oligoceno ou oligocénico é a terceira época da era Cenozoica, está compreendida entre há cerca de 36 milhões de anos a cerca de 23 milhões de anos. O nome Oligoceno vem do grego oligos (pouco) e xainos (novo), em referência aos poucos novos mamíferos que surgiram nesta época em comparação com o Eoceno. Divide-se nas idades Rupeliana e Chattiana, da mais antiga para a mais recente.
 • Oligocen är en geologisk tidsålder. Oligocen, är den yngsta epoken inom paleogen, och sträcker sig från runt 34 till 23 miljoner år sedan.
 • 漸新世(Oligocene)是地質時代中古近紀的最後一個主要分期,大約開始於3400萬年前,終於2300萬年前,介於始新世(Eocene)與新近紀的中新世(Miocene)之間。比起其他比較古老的地質時期,用岩床來確認漸新世比较准确,但精確的起始與結束時間仍不確定。渐新世(Oligocene)之名来自希腊文字ὀλίγος(oligos,“少”之意)和καινός(kainos,“新”之意),即表示在始新世喷發式的进化之后,这个时期哺乳动物种类增加并不明显。 渐新世被认为是一个重要的过渡时期,是连接“炎热的始新世时期的古老世界和生态系统更具有现代特征的中新世”的纽带。渐新世时期生态系统发生的一大变化是草原在全球的扩张,而热带阔叶林则萎缩至赤道一带。 标志渐新世开始的事件是一起被称为大置换的大规模物种灭绝事件。除了少数本地的啮齿类动物和有袋类动物之外,当时欧洲的动物群都被来自亚洲的动物群所取代。渐新世和中新世则没有显著的全球性事件为其分野,而是各个地区相继从较温暖的渐新世晚期(2,600-2,300万年前)进入较寒冷的中新世。
 • الفترة الضُحَوِيّة أو الضُحَويّ أو الأوليغوسين(بالإنجليزية: Oligocene)‏ هي فترة جيولوجية امتدت بين 34 مليون سنة و 23 مليون سنة قبل الحاضر. عثر على أحفورات من هذا العصر بصفة خاصة في حفرة ميسيل بوسط ألمانيا.معظم صخوره قارية ولقد وجد به أجداد الأفيال المصرية المنقرضة بسبب حدوث إنقراض صغير منذ 38 مليون سنة. وظهرت به أيضًا ثدييات جديدة كالخنازير البرية ذات الأرجل الطويلة وكانت تغوص في الماء نهارًا وتسعى في الأحراش ليلًا. كما ظهرت القطط وحيوان الكركدن الضخم، وكان يشبه الحلوف إلا أن طباعه كانت تشبه طباع الزرافة كما ظهر الفيل المائي، وكان فمه واسعًا وله نابان مفلطحان لهذا أطلق عليه حيوان البلاتيبلادون الذي كان يعيش على الأعشاب المائية. وكانت الطيور كبيرة وصغيرة وكان من بينها النسور والطيور العملاقة التي كانت تشبه النعام إلا أنها كانت أكبر منها حجمصا. وكانت لا تطير بل تعدو وكان كتكوتها بحجم الدجاجة
 • L'Oligocè és l'època geològica que començà fa 33,9 milions d'anys i s'acabà fa 23,03 milions d'anys. Es tracta de la tercera època del període Paleogen i de l'era del Cenozoic, que encara dura. El seu nom deriva de les paraules gregues antigues ὀλίγος (oligos), que significa 'poc', i καινός (kenós), que significa 'recent', i en el seu conjunt vol dir 'poc recent'.
 • Το Ολιγόκαινο είναι γεωλογική εποχή της Παλαιογενούς περιόδου του Καινοζωικού η οποία εκτείνεται από 33,9 έως 23 εκατομμύρια χρόνια πριν το σήμερα. Ακολουθεί το Ηώκαινο και ακολουθείται από το Μειόκαινο. Είναι η τρίτη και τελευταία εποχή του Παλαιογενούς. Όπως συμβαίνει και με άλλες γεωλογικές περιόδους, τα γεωλογικά στρώματα τα οποία οριοθετούν την εποχή μπορούν να ταυτοποιηθούν, αλλά οι ακριβείς χρονολογίες έναρξης και λήξης της περιόδου είναι ελαφρώς αβέβαιες. Το όνομα Ολιγόκαινο προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «ολίγος» και «καινός» (νέος).
 • El Oligoceno (del griego oligos, 'pocos', y xainos, 'reciente') es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo Paleógeno; dentro de este, el Oligoceno ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Eoceno. Comenzó hace unos 34 millones de años (ma) y finalizó hace unos 23 millones de años aproximadamente.​​ El nombre hace referencia a la escasez de nuevos mamíferos modernos después de la ráfaga de evolución del Eoceno.
 • Oligozenoa (grezieraz: ὀλίγος oligos, 'gutxi' eta καινός kainos, 'berri') Paleogenoaren hirugarren zatia izan zen. Orain dela 33,9 ± 0,1 Ma hasi eta orain dela 23,03 ± 0,1 Ma bukatu zen. Aurreko aldia Eozenoa izan zen eta hurrengoa Miozenoa (Neogenoan).
 • The Oligocene ( /ˈɒl.ɪ.ɡə.siːn/ OL-ih-ghə-seen) is a geologic epoch of the Paleogene Period and extends from about 33.9 million to 23 million years before the present (33.9±0.1 to 23.03±0.05 Ma). As with other older geologic periods, the rock beds that define the epoch are well identified but the exact dates of the start and end of the epoch are slightly uncertain. The name Oligocene was coined in 1854 by the German paleontologist Heinrich Ernst Beyrich; the name comes from the Ancient Greek ὀλίγος (olígos, "few") and καινός (kainós, "new"), and refers to the sparsity of extant forms of molluscs. The Oligocene is preceded by the Eocene Epoch and is followed by the Miocene Epoch. The Oligocene is the third and final epoch of the Paleogene Period.
 • Oligosen adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung dari sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Seperti periode geologi yang lebih tua lainnya, lapisan batuan yang membedakan periode ini terdefinisi dengan jelas, tetapi waktu awal dan akhirnya agak kurang dapat dipastikan. Namanya berasal dari bahasa Yunani oligos ("beberapa") dan ceno ("baru"), dan merujuk pada sedikitnya penambahan mamalia modern setelah peledakan evolusi pada kala Eosen. Oligosen melanjutkan kala Eosen dan diikuti oleh Miosen dan merupakan kala ketiga dan terakhir pada periode Paleogen.
 • Nella scala dei tempi geologici, l’Oligocene è la terza e ultima epoca geologica del Paleogene e si estende da 33,9 ± 0,1 milioni di anni fa (Ma) a 23,03 Ma, preceduta dall'Eocene e seguita dal Miocene, la prima epoca del successivo Neogene. L'Oligocene è suddiviso in due età o piani: Rupeliano e Chattiano.
 • Het geologisch tijdperk Oligoceen (Grieks: ὀλίγος (oligos) = weinig, gering; καινός (kainós) = nieuw) is een tijdperk in de geologische tijdschaal, dat duurde van 33,9 tot 23,03 miljoen jaar geleden (Ma). Het Oligoceen komt na het Eoceen en wordt gevolgd door het Mioceen.
 • Олигоце́н (др.-греч. ὀλίγος — «небольшой» + καινός — «новый») — последняя эпоха палеогенового периода. Начался 33,9 миллиона лет назад и закончился 23,03 миллиона лет назад. Продолжался, таким образом, около 11 млн лет. Олигоцен наступил вслед за эоценом и сменился миоценом, которым начался неогеновый период.
 • Олігоце́н (рос. олигоцен, англ. Oligocene, нім. Oligozän n) — остання геологічна епоха палеогенового періоду кайнозойської ери. Почалася 33,9 мільйонів років тому; завершилася 23,03 мільйонів років тому. Олігоцену передував еоцен, а після нього настав міоцен, що починає неогеновий період. Виділена в 1855 р. німецьким геологом Генріхом Бейріхом.
differentFrom
skos:exactMatch
name
 • Oligocene
geo:lat
geo:long
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
geo:geometry
 • POINT(13.601099967957 43.53279876709)
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software