About: Natural logarithm     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FNatural_logarithm

The natural logarithm of a number is its logarithm to the base of the mathematical constant e, where e is an irrational and transcendental number approximately equal to 2.718281828459. The natural logarithm of x is generally written as ln x, loge x, or sometimes, if the base e is implicit, simply log x. Parentheses are sometimes added for clarity, giving ln(x), loge(x), or log(x). This is done in particular when the argument to the logarithm is not a single symbol, to prevent ambiguity. Like all logarithms, the natural logarithm maps multiplication into addition:

AttributesValues
rdfs:label
 • لوغاريتم طبيعي
 • Logaritme natural
 • Φυσικός λογάριθμος
 • Natural logarithm
 • Logaritmo natural
 • Logaritmo natural
 • Logaritma alami
 • Logaritmo naturale
 • 自然対数
 • 자연로그
 • Natuurlijke logaritme
 • Logarytm naturalny
 • Logaritmo natural
 • Натуральный логарифм
 • Натуральний логарифм
 • Naturliga logaritmen
 • 自然對數
rdfs:comment
 • اللوغاريتم الطبيعي (بالإنجليزية: Natural logarithm) أو اللوغاريتم النَيْبْيَري هي دالة لوغاريتمية للأساس e. وهي الدالة الاصلية للدالة على وتنعدم في 1. يُرمز لهذه الدالة ب Log (عدم الخلط مع log والتي ترمز لدالة اللوغاريتم العشري) أو ln بصفة عامة.
 • Il logaritmo naturale (o logaritmo neperiano) è il logaritmo in base e, dove è uguale a Il logaritmo naturale è definito per tutte le reali e positive, ma anche per i numeri complessi diversi da zero.
 • 자연로그(自然log, 영어: natural logarithm)는 e를 밑으로 하는 로그를 뜻한다. 즉, 일 때, 을 자연로그라 한다.
 • Logarytm naturalny (logarytm Nepera, logarytm hiperboliczny) – logarytm o podstawie (liczba Eulera), gdzie Oznaczany symbolem lub Spotykany jest również zapis . Nazwa „logarytm Nepera” pochodzi od nazwiska szkockiego matematyka Johna Nepera, który posługiwał się logarytmami o podstawie zbliżonej do
 • 自然对数(英語:Natural logarithm)為以数学常数e為底數的对数函数,標記作或,其反函数為指數函數。根據微積分學,某函數之定義域為其反函數之值域,反之其值域為其反函數之定義域。因的值域為,且其為之反函數,故可知之定義域為,即在非正實數系無法定義。 自然对数定義為:對任何正實數,由 到 所圍成, 曲線下的面積 。如果小於1,則計算面積為負數。 則定義為唯一的實數 使得 。
 • El logaritme neperià, logaritme natural o logaritme hiperbòlic és el logaritme en base e, on e és un nombre irracional que val 2.718281828459045... En termes senzills, el logaritme natural d'un nombre x és la potència a què caldria elevar e perquè doni x — per exemple el logaritme natural de e és 1 perquè e1 = e, mentre que el logaritme natural d'1 ha de ser 0, atès que e0 = 1. El logaritme natural es pot definir per a tots els nombres reals positius x com l’àrea compresa sota la corba y = 1/t des d'1 a x i també es pot definir per als nombres complexos diferents de zero tal com s'explicarà més avall.
 • Ο φυσικός λογάριθμος ενός αριθμού είναι ο λογάριθμός του x ως προς την βάση e, όπου e είναι μια άρρητη και υπερβατική σταθερά περίπου ίση με . Ο φυσικός λογάριθμος του x συνήθως γράφεται , ή μερικές φορές όταν η βάση υπονοείται, απλά . Κάποιες φορές για σαφήνεια προστίθενται παρενθέσεις, δίνοντας , ή . Αυτό γίνεται ιδιαίτερα όταν το όρισμα του λογαρίθμου δεν είναι ένα μοναδικό σύμβολο, όπως π.χ. .
 • The natural logarithm of a number is its logarithm to the base of the mathematical constant e, where e is an irrational and transcendental number approximately equal to 2.718281828459. The natural logarithm of x is generally written as ln x, loge x, or sometimes, if the base e is implicit, simply log x. Parentheses are sometimes added for clarity, giving ln(x), loge(x), or log(x). This is done in particular when the argument to the logarithm is not a single symbol, to prevent ambiguity. Like all logarithms, the natural logarithm maps multiplication into addition:
 • Matematiketan, logaritmo natural edo logaritmo nepertar (modu informalean) deitzen zaie oinarri gisa e zenbakia dutenen logaritmoei (e zenbaki irrazional bat da, gutxi gorabehera balio honetakoa: 2,7182818284590452353602874713527). Logaritmo naturala edo notazioaren bidez adierazten da. Beraz, x zenbaki baten logaritmo arrunta hura lortzeko e berretu behar duen a zenbakia da; hau da, ln(x)=a eta ea=x ekuazioak baliokideak dira. Adibidez, 7,38905... zenbakiaren logaritmo naturala 2 da, e2=7,38905... baita; eta ln(e)=1 da, e1=e da-eta.
 • El logaritmo natural suele ser conocido como logaritmo neperiano, aunque esencialmente son conceptos distintos. Para más detalles, véase logaritmo neperiano. En matemáticas se denomina logaritmo natural o logaritmo neperiano al logaritmo cuya base es el número e, un número irracional cuyo valor aproximado es 2,7182818284590452353602874713527. El logaritmo natural notado como ln(x), como loge(x) y en algunos contextos como log(x), porque para ese número se cumple la propiedad de que el logaritmo vale 1. y corresponde a la función inversa de la función exponencial natural:
 • Logaritma alami adalah suatu logaritma yang berbasis e, di mana e tersebut adalah 2,718281828459... (dan seterusnya). Logaritma alami terdefinisikan untuk semua bilangan real (riil) positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan 0. Logaritma Alami termasuk kedalam Logaritma.
 • 実解析において実数の自然対数(しぜんたいすう、英: natural logarithm)は、超越数であるネイピア数 e (≈ 2.718281828459) を底とする対数を言う。x の自然対数を ln x や、より一般に loge x あるいは単に(底を暗に伏せて)log x などと書く。 通常の函数の記法に則って引数を指示する丸括弧を明示的に付けて、ln(x) や log(x) などのように書いてもよい。 定義により、x の自然対数とは 冪 et が x 自身に一致するような冪指数 t のことに他ならない。例えば、ln(7.5) = 2.0149… となることは、e2.0149… = 7.5 となることを理由とする。特に e の自然対数は ln(e) = 1, (⇔ e1 = e) であり、1 の自然対数は ln(1) = 0 (⇔ e0 = 1) である。 自然対数は、任意の正数 a に対して 逆数函数 y = 1/x の 1 から a までの間のグラフの下にある面積(a < 1 のときは面積にマイナス記号をつけた値)として定義することもできる。この定義の単純さは自然対数を含む多くの公式によく馴染むことから、「自然」の語が冠されているのである。自然対数のこの定義は、負数や任意の非零複素数に対しても拡張することができる(ただし、それは多価函数を導く。複素対数函数の項を参照)。
 • De natuurlijke logaritme, of neperse logaritme, is een speciaal geval van de in de wiskunde gedefinieerde logaritme. De natuurlijke logaritme heeft als grondtal de wiskundige constante e (een symbool dat geïntroduceerd werd door Leonhard Euler). De natuurlijke logaritme wordt in meer praktisch gerichte situaties aangeduid door (logaritmus naturalis), maar men schrijft ook wel in vakgebieden waarbij het vanzelfsprekend is dat de natuurlijke logaritme wordt bedoeld. De term 'natuurlijke logaritme' is afkomstig van de Duitse wiskundige Nikolaus Mercator.
 • O logaritmo natural é o logaritmo de base e, um número irracional aproximadamente igual a 2,71828. É definido para todos os números reais estritamente positivos e admite uma extensão como uma função complexa analítica em . Em termos simples, o logaritmo natural é uma função que é o expoente de uma potência de e, e aparece frequentemente nos processos naturais (o que explica o nome "logaritmo natural"). Esta função torna possível o estudo de fenômenos que evoluem de maneira exponencial.
 • Натуральный логарифм — это логарифм по основанию e, где — иррациональная константа, равная приблизительно 2,72. Он обозначается как , или иногда просто , если основание подразумевается. Обычно число под знаком логарифма вещественное, но это понятие и на комплексные числа. Из определения следует, что логарифмическая зависимость есть обратная функция для экспоненты , поэтому их графики симметричны относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов (см. рисунок справа). Как и экспонента, логарифмическая функция относится к категории трансцендентных функций.
 • Натуральний логарифм — це логарифм з основою e, де e — ірраціональна константа, що дорівнює приблизно 2,718281828. Натуральний логарифм зазвичай позначають як ln(x), loge (x) або іноді просто log(x), якщо мається на увазі e. Натуральний логарифм числа x (записується як ln(x)) — це показник степеня, до якого потрібно піднести число e, щоб отримати x. Наприклад, ln(7,389…) дорівнює 2, тому що e2=7,389. Натуральний логарифм самого числа e (ln(e)) дорівнює 1, тому що e1 =e, а натуральний логарифм 1 (ln(1)) дорівнює 0, оскільки e0 = 1.
 • Naturliga logaritmen är en logaritm med basen e, ett transcendent tal approximativt lika med 2,718. Den naturliga logaritmen av ett tal x skrivs ofta ln(x) och är definierad för alla strikt positiva tal.Den naturliga logaritmfunktionen är en reellvärd funktion av en reell variabel: I likhet med alla logaritmiska funktioner, mappas multiplikation till addition: Naturliga logaritmen kan definieras med integralen
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software