About: Mining     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:PersonFunction, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FMining

Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the Earth, usually from an ore body, lode, vein, seam, reef, or placer deposit. Exploitation of these deposits for raw material is based on the economic viability of investing in the equipment, labor, and energy required to extract, refine and transport the materials found at the to manufacturers who can use the material.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Mining
 • تعدين
 • Těžba
 • Mineria
 • Εξόρυξη
 • Μεταλλευτική
 • Bergbau
 • Minado
 • Minería
 • Meatzaritza
 • Exploitation minière
 • Mianadóireacht
 • Pertambangan
 • 鉱業
 • 광업
 • Mijnbouw
 • Górnictwo
 • Mineração
 • Gruvdrift
 • Горное дело
 • Гірнича справа
 • 采矿业
rdfs:comment
 • Těžba je dobývání nerostných surovin z přírodních zdrojů. Může jít např. o rudy, horniny jako jsou uhlí, kaolin, nebo rašelinu či jiné suroviny.
 • Η εξόρυξη είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται από πολύ παλιά περίπου στην νεολιθική περίοδο (4000 π.Χ.) από τον άνθρωπο για την απόκτηση πόρων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το μάρμαρο και γενικά διάφορα μεταλλεύματα και πετρώματα. Η εξόρυξη μπορεί να γίνει στο υπέδαφος ή ακόμη και σε βουνά. Θεωρείται πρωτογενής παραγωγικός τομέας γιατί παράγονται πρώτες ύλες. Εν ολίγοις είναι το σύνολο των εργασιών με το οποίο βγάζουν ορυκτά από κοιτάσματα.
 • Meatzaritza lehen sektore ekonomikoaren jarduera da, mea eta beste produktu mineralak meatze edo meategietatik ustiatzen duena. Meatzariak dira meatzaritzan dihardutenak.
 • 鉱業(こうぎょう、英語:mining)とは、鉱物などの地下資源(場合によっては地表にあるものを含む)を鉱脈や鉱石から資源として取り出す産業である。卑金属、貴金属、鉄、ウラン、石炭、オイルシェール、岩塩、炭酸カリウムなどが採取される。農業で生産できない材料や、研究室や工場で化学合成で作れない材料を一般に採掘する。広い意味では任意の再生不可能な資源の採取を含み、石油や天然ガス、さらには化石水の採掘も含む。
 • Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
 • Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) — галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
 • Го́рное де́ло — сфера человеческой деятельности, связанная с освоением и использованием недр Земли. Включает все виды воздействия людей на земную кору, прежде всего с целью извлечения полезных ископаемых, их первичной переработки, а также научные исследования, связанные с технологиями горного производства.
 • 采矿业是从地下开采有经济价值的矿物或其他物质的活动,开采的部位都是矿物比较集中的矿床,采矿业开采的物质包括鋁土礦、煤、钻石、铁、稀有金属、铅、石灰石、镍、磷、岩盐、锡、铀和钼等,几乎任何不能由农业生产的原始物质都是由矿物提供的,从广义来说,石油、天然气、甚至地下水的开采都能算做采矿业范畴。
 • التعدين هو استخلاص المعادن القيمة، أو أي مواد جيولوجية أخرى من باطن الأرض، عادة (وليس دائماً) من جسم خام، أو عرق أو شق فحم. المواد التي نحصل عليها بالتعدين تتضمن البوكسيت، الفحم، النحاس، الذهب، الفضة، الألماس، الحديد، الفلزات الثمينة، الرصاص، الحجر الحبري، المكنسيت، النيكل، الفوسفات، الصخر النفطي، الملح الصخري، الصفيح، اليورانيوم والموليدنم. وأي مادة لا يمكن تنميتها بالعمليات الزراعية، أو خلقها اصطناعياً في معمل أو مصنع، فهي عادة يتم الحصول عليها بالتعدين. فالتعدين بمعنى أعم يضم استخراج أي ثروة غير محددة (مثل النفط، الغاز الطبيعي، وحتى الماء). 3- الألوان في عصر النهضة: قصة علب الألومنيوم:
 • Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης μεταλλευμάτων, ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική αποτελεί τμήμα των επιστημών μηχανικού και συμπεριλαμβάνει την μεταλλευτική έρευνα, την όρυξη και λειτουργία μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, και τέλος, το κλείσιμο των μεταλλευτικών/λατομικών χώρων μετά την εξάντληση των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική συχνά αποκαλείται και μεταλλειολογία, μιας και οι μηχανικοί μεταλλείων αποκαλούνται συχνά «μεταλλειολόγοι μηχανικοί». Ο όρος μεταλλεία (η), (θηλυκού γένους), χρησιμοποιείται ειδικότερα με τη σημασία της αναζήτησης μετάλλων, την ανόρυξη της γης και κατ΄ επέκταση την εκμετάλλευση μεταλλείου ή ορυχείου, ως συ
 • Minado estas la ekspluatado de enteraj aŭ subteraj substancoj. La loko kie troveblas la ekspluateblaj substancoj nomiĝas mino. Ministoj elfosas ilin per hakado, pulveksplodo aŭ borado kaj fortransportas ilin. La tuto de la instalaĵoj, galerioj ktp. aranĝita por la ekspluatado de mino nomiĝas minejo. La senvalora ŝtonaĵo estas forigita je ŝutmonto aŭ uzita por konstruceloj. Subĉiela minado estas tekniko por surfaca minado kaj elfosado de rokoj aŭ mineraloj el la tero pere de ties removado el malferma truo aŭ ŝtonminejo.
 • Der Bergbau ist ein Teil der Montanindustrie (lateinisch mons ‚Berg‘). Man bezeichnet damit die Aufsuchung und Erschließung (Exploration), Gewinnung sowie Aufbereitung von Bodenschätzen aus der oberen Erdkruste unter Nutzung von technischen Anlagen und Hilfsmitteln. Je nachdem, ob die Lagerstätten der Bodenschätze in Bergwerken („unter Tage“; → Bergmannssprache) oder im Tagebau zu erreichen sind, gibt es unterschiedliche Abbauverfahren. Bergbauliche Aktivitäten werden weltweit durch das jeweilige Bergrecht innerhalb der nationalen Gesetzgebung geregelt.
 • La minería es una actividad económica del sector primario cuando nos referimos a la extracción de minerales, y del sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. Es representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minería metalúrgica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.) que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una variedad de productos industriales. Mientras que la minería no metalúrgica o también denominada de cantera y construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) son usados como materiales de construcción y materia prima
 • Tarraingt mianraí úsáideacha ón Domhan, ó dhoimhneacht réasúnta mór nó gar don dromchla. Rinneadh leis na cianta í, ach saothraíodh go mór le forbairt na cumhachta meicniúla í. I mianadóireacht dromchla nó stiallmhianadóireacht, baintear an ithir chun siúil agus tochlaítear an mianach, an gual, an chré, nó an mianra go díreach. Ag doimhneachtaí móra tagtar gar do na fosuithe trí tholláin chothrománacha amach ó shloic cheartingearacha. Athraítear na modhanna tochailte seo de réir geolaíochta. Bíonn bealaí eile mianadóireachta in úsáid nuair is cuí. Mar shampla, dreideáiltear mianach stáin sa Mhalaeisia ó ghrinnill locha. Ardaítear sulfar ón doimhneacht le poill chomhlárnacha tóraíochta trí uisce an-te a chaidéalú go leanúnach síos poll amháin: leánn sé sin an sulfar, a ritheann suas an poll
 • L'extraction minière ou exploitation minière est l'activité consistant à extraire de la terre des minerais précieux ou d'autres matériaux géologiques utiles, en général du minerai présent dans un lode, une veine, un gisement, un filon ou un placer. Les couches de minéraux forment une ressource que l'exploitation minière prélève à des fins de vente. Les industrie d'extraction modernes utilisent la prospection pour trouver des minerais, l'analyse des bénéfices potentiels à l'extraction, l'extraction des matériaux puis, une fois la mine fermée, elles procèdent à la (en).
 • Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the Earth, usually from an ore body, lode, vein, seam, reef, or placer deposit. Exploitation of these deposits for raw material is based on the economic viability of investing in the equipment, labor, and energy required to extract, refine and transport the materials found at the to manufacturers who can use the material.
 • Mijnbouw is het systematisch onttrekken van stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur. De delfstoffen in de mijnbouw kunnen zich in elke aggregatietoestand bevinden: Sommige stoffen worden uit de bodem gehaald door eerst hun aggregatietoestand te veranderen, bijvoorbeeld zout dat wordt opgelost in water, om het vervolgens op te kunnen pompen. Bij de aardgaswinning worden juist de ongewenste, door het aardgas gemengde gasvormige stoffen door condensatie verwijderd.
 • Mineração é um termo que abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se aqui a exploração de petróleo e gás natural e até de água. Como atividade industrial, a mineração é indispensável para a manutenção do nível de vida e avanço das sociedades modernas em que vivemos. Desde os metais às cerâmicas e ao, betão, dos combustíveis aos plásticos, equipamentos eléctricos e electrónicos, cablagens, computadores, cosméticos, passando pelas estradas e outras vias de comunicação e muitos outros produtos e materiais que utilizamos ou de que desfrutamos todos os dias, todos eles têm origem na atividade da mineração. Pode-se sem qualquer tipo de dúvida dizer que sem a mineração a civilização atu
 • En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt. Ovanför schakten är det vanligt med en uppfordringsanläggning för transporter upp och ner ur gruvan. Den tornliknande byggnad som oftast står över schaktet kallas lave eller gruvlave.
rdfs:seeAlso
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Malachite,_Zaire.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mega_HIghwall_Mining_ADDCAR_16.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/NatCopper.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/View_showing_miners’_clothes.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chuquicamata-002.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cut_and_fill_schematic.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dolaucothimap4.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bingham_Canyon_April_2005.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Iron_hydroxide_precipitate_in_stream.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coal_Haul_Truck_at_North_Antelope_Rochelle.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coal_miner_spraying_rock_dust.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Georgius_Agricola.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Lead_mining_Barber_1865p321cropped.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Caterpillar_Highwall_Mine_HW300.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Abandoned_Metal_Recycling_Plant.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bagger-garzweiler.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Breaker_Boys_1.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Teghut_Mine_-_waste_rock_storage.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/EITI_Global_Conference_2016.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Gallery_medieval_silver_mine_Germany_southern_Black_Forest_12th_century.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Placer_Mines,_worker_steaming_water_to_assist_with_mining_operations,_early_1900s_-_DPLA_-_40fb6e9e15bb7203e8462e48bc651d10.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/SL500_01.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Siilinjärvi_Särkijärvi_pit.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/World_Bank_logo.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kawah-Ijen_Indonesia_Ijen-Sulfur-Miner-01.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kilianstollen_Zug.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tagebau_Garzweiler_Panorama_2005.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/TamarackMiners_CopperCountryMI_sepia.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pyhasalmi_mine.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Transporte_por_cable_de_minerales,_Devnya,_Bulgaria,_2016-05-27,_DD_65.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Strip_coal_mining.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 45 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software