About: Magazine     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:PeriodicalLiterature, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FMagazine

A magazine is a periodical publication which is printed in gloss-coated and matte paper. Magazines are generally published on a regular schedule and contain a variety of content. They are generally financed by advertising, by a purchase price, by prepaid subscriptions, or by a combination of the three.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Magazine
 • دورية
 • مورد مستمر
 • مجلة
 • Revista
 • Publicació periòdica
 • Časopis
 • Periodikum
 • Περιοδικό
 • Periodikum
 • Revuo
 • Zeitschrift
 • Revista
 • Aldizkari
 • Publicación periódica
 • Publication périodique
 • Magazine
 • Irisleabhar
 • Ressource continue
 • Majalah
 • Rivista
 • Periodico
 • 雑誌
 • 逐次刊行物
 • 연속 간행물
 • 정기간행물
 • 잡지
 • Tijdschrift
 • Czasopismo
 • Periodyk
 • Publicação periódica
 • Revista
 • Журнал
 • Периодическое издание
 • Tidskrift
 • Журнал
 • Періодичне видання
 • 期刊
 • 杂志
rdfs:comment
 • المجلة هي منشور يصدر بشكل دوري، وتحتوي على العديد من المقالات المختلفة. تقدم المجلات مجموعة متنوعة من المعلومات والآراء ووسائل التسلية، وقد تغطي الأحداث الجارية والأزياء وتناقش الشؤون الخارجية، أو تشرح كيفية إصلاح المعدات وإعداد الطعام. وتشمل الموضوعات المنشورة في المجلات، الأعمال التجارية، والثقافية، والأحداث الجارية، والهوايات، والطب، والسياسة، والدين، والعلوم، والرياضة بالإضافة إلى الأدب القصصي، والشعر، والتصوير وتختلف المجلات عن الجرائد من حيث الشكل والمضمون. فالمجلات مصممة للاحتفاظ بها مدة أطول من الجرائد. ولهذا تكون أصغر حجما وأفضل شكلا. ومن حيث المضمون فإن المجلات أقل اهتماما بالأحداث سريعة التغير.وتختلف المجلة عن الجريدة إلا أن كلاهما يدخل تحت تصنيف "الصحيفة" كما يطلق على من يعمل بالمجلة "صحفي".
 • في مجال علم المكتبات والمعلومات، يُعرّف المورد المستمر بأنه "مرجع مكتبي يستمر نشره مع مرور الوقت دون أن تكون نهايته محدد سلفا."
 • Una publicació periòdica és una publicació editada en fascicles successius numerats amb periodicitat fixa o variable i diversa en temàtica. Una publicació periòdica (en color o en blanc i negre es compon d'una varietat d'articles sobre temàtiques diverses o sobre algun tema específic. Generalment és produïda i editada per una editorial, i la seva periodicitat pot ser, setmanal, bisetmanal, quinzenal, mensual, etc. Molts diaris incorporen, una o diverses vegades per setmana, seccions amb format de revista, o les inclouen en les seves tirades com a suplements.
 • الدورية هي عمل منشور يصدر بشكل دوري ضمن برنامج محدد. يمكن أن يكون النشر مطبوعاً أو أن يكون إلكترونياً، كما يمكن للفترة الزمنية أن تتفاوت بين الإصدار اليومي كما في الصحف اليومية، أو الأسبوعي كما في بعض المجلات، أو بشكل شهري، أو يمكن أن يكون الإصدار كل ثلاثة أشهر في بعض الحالات. هناك أمثلة أخرى على الدوريات مثل الرسائل الإخبارية أو كما في بعض الدوريات العلمية.
 • Una revista o un magazín (per la seva denominació en anglès, magazine és una publicació periòdica, generalment finançada per publicitat i/o pels lectors. Les revistes i les revistes electròniques són publicacions periòdiques en què intervenen diversos autors, amb intervals regulars d'aparició en números o fascicles i/o volums. Els fascicles d'un any constitueixen un volum.
 • Το περιοδικό (magazine), όπως μαρτυρά και ο χαρακτηρισμός του, είναι μια περιοδική έκδοση εντύπου, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την πληροφόρηση ή την ψυχαγωγία. Τα περιοδικά μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με την κυκλοφορία τους (εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ.) αλλά και τη θεματολογία τους (Περιοδικά Ποικίλης Ύλης, , , , , , , , , , , , κ.ά.) Επίσης, εκτός από τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, που "εκδίδονται" στο διαδίκτυο. Αρκετά περιοδικά εκδίδονται παράλληλα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
 • Revuo aŭ magazino estas ampleksa gazeto aperanta malpli ol ĉiutage kaj ofte dediĉita al limigita temaro. Foje revuoj nomiĝas "magazinoj", precipe kiam ili enhavas multe da bildoj. Revuoj tipe eldoniĝas semajne, dusemajne, monate, aŭ trimestre, kun kiu estas post la dato en kiu ĝi reale estas eldonita (ekzemple presita monato: junio, eldono jam je la 20-a de majo). Ili ofte estas presitaj kolore kaj sur brila papero kaj ilustritaj per multaj bildoj. La plej malnova magazino ankoraŭ presata estas tiu skota The Scots Magazine, kiu estis eldonita la unuan fojon en 1739.
 • Periodikum (Pl. Periodika) oder auch fortlaufendes Sammelwerk bezeichnet im Bibliothekswesen ein meist regelmäßig erscheinendes Druckwerk. Es ist der fachliche Oberbegriff für Heftreihen, Journale, Zeitschriften, Zeitungen und ähnliche Printmedien und steht im Gegensatz zur Monografie.
 • Une publication périodique, ou simplement un périodique, est une publication paraissant à intervalles réguliers. Ce terme est généralement utilisé pour regrouper sous une même appellation, journaux, magazines, revues spécialisées, scientifiques ou autres, qui ont ce mode de parution.
 • Majalah (bahasa Inggris: magazine, periodical, glossies atau serials) adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwimingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subyek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan yang dibayar di awal, atau ketiganya. Publikasi akademis yang menulis artikel padat ilmu disebut jurnal ilmiah.
 • Un magazine est une publication périodique, le plus souvent illustrée, de pagination variable, traitant de sujets généralistes ou spécialisés. Son modèle économique le distingue de la revue, qui se limite à un domaine précis (littéraire ou scientifique par exemple) et du fanzine, qui est réalisé par et pour des passionnés sans recherche de profit.
 • 출판이나 문헌정보학·도서관학에서, 연속(連續, serial) 또는 연속 간행물(連續刊行物) 용어는 “일반적으로 권호가 매겨진(또는 날짜가 지정된) 개별 부분의 연속으로써 동일한 제목으로 발행된 모든 매체에서 종간(終刊)을 예정하지 않고 규칙적 또는 불규칙한 간격으로 계속하여 나타나는(또는 발행되는)” 요소에 적용됩니다.
 • 雑誌(ざっし)とは、逐次刊行物であり、定期刊行物である出版物の一種。一般に流通している、漫画・小説を含む娯楽雑誌などだけではなく、報道、それらを包含した総合雑誌、各種の趣味雑誌や専門雑誌、学術研究誌や官公庁誌なども含めた様々なジャンルに存在する。広義の本のうち雑誌は、単行本を中心とする書籍・図書と並ぶ二大情報源である。
 • Una rivista è una pubblicazione periodica non quotidiana stampata a intervalli regolari (più raramente, irregolari. I contributi sono firmati da diversi autori. Può avere sia contenuti informativi generali (in questo caso è rivolta a un vasto pubblico o può trattare argomenti riguardanti un particolare settore di studio o di attività, a fini di aggiornamento e di approfondimento.
 • 逐次刊行物(ちくじかんこうぶつ)とは出版物の一種で、同一標題の元に終期を定めずに刊行される分冊刊行物である。代表的な物に雑誌・新聞・年鑑がある。
 • A magazine is a periodical publication which is printed in gloss-coated and matte paper. Magazines are generally published on a regular schedule and contain a variety of content. They are generally financed by advertising, by a purchase price, by prepaid subscriptions, or by a combination of the three.
 • Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.
 • Publicações periódicas, em geral designadas simplesmente como periódicos, são publicações em papel ou em meio eletrônico que geralmente são publicadas em intervalos de tempo regulares e pode de assunto específico ou de assuntos vários.
 • Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.
 • Периоди́ческое изда́ние — издание (обычно печатное), выходящее с заявленной периодичностью.
 • En tidskrift eller ett magasin är en sorts periodisk skrift. Den skiljer sig från dagstidningen genom att inte komma ut lika ofta och (vanligen inte förmedla allmänna dagsnyheter. Istället är den i regel inriktad på ett speciellt ämnesområde. Tidskrifter finansieras vanligtvis av annonser, prenumerationer och lösnummerförsäljning. För att i Sverige tillerkännas ett så kallat utgivningsbevis måste tidskriften komma ut regelbundet med minst fyra nummer per år. Tidskrifter kan till exempel komma ut som veckotidning eller månadstidning. De flesta tidskrifter säljs i butik via Tidsam.
 • 雜誌是一種定期發行的连续出版物,介于书籍和报纸之间,其中包含各種文章內容。大多數雜誌的收入來源都是廣告和讀者的購買。此外,期刊杂志具有一个固定名称,并且用卷、期或者年、月顺序编号出版。
 • 期刊文獻(又稱為定期刊物、連續出版刊物等,一般簡稱為期刊) 是一種出版品,供人閱讀、參考、引用等。期刊通常每隔一段時間出版,稱之為一。 期刊是一個統稱,是一個按照出版時距而分出的出版形式,並不是專稱某一種刊物類別。期刊的內延十分廣闊,下轄多個刊物子類,包括報章、雜誌、通訊、、學報、年報、年鑑等。
 • Періодичне видання — серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
 • Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od novin se časopisy odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, tím, že vycházejí méně často (nebo i stejně – týdně), zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším (většinou) počtem stran a lepší grafickou úpravou. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně.
 • Periodikum či periodická publikace, v určité souvislosti též periodická tiskovina je dokument, který je vydáván v pravidelném intervalu. Periodikem jsou například publikace vycházející denně, dvakrát či třikrát týdně (noviny), anebo s nižší periodicitou jako týdeník, obtýdeník, měsíčník, dvouměsíčník, jednou či dvakrát do roka (časopis, ročenka). Periodikum vydávané nepravidelně bývá vydavatelem označováno jako občasník, ovšem je-li vydáváno nebo šířeno na území České republiky, musí i tak splňovat ustanovení tiskového zákona.
 • Unter den Printmedien bezeichnen Zeitschriften (historisch Journal sowie äquivalent zur französisch- bzw. englischsprachigen Bezeichnung magazine – auch Magazin genannt) solche Periodika, die in regelmäßigen Abständen – meist wöchentlich, 14-täglich oder monatlich – in gleicher Einband-Form erscheinen und inhaltlich meist besonderen thematischen oder facheinschlägigen Ausrichtungen entsprechen. Herausgeber von Zeitschriften wählen in der Regel als Einband eine geheftete, eine broschierte oder eine gebundene Form.Zeitschriften werden weitgehend über die negative Abgrenzung zur Zeitung definiert. Ein Aspekt dieser Abgrenzung war zum Beispiel der eingesetzte hochwertigere Farbdruck.
 • Aldizkaria, agerkaria, albistaria, berripapera edo errebista maiztasun finkoa duen argitalpen idatzia da, eta argitaratze-maiztasun horren arabera hartzen du izen zehatzagoa: astekaria edo kazeta, hamaboskaria, hilabetekaria, bihilabetekaria, hiruhilabetekaria edo urtekaria, adibidez. Magazinak gai multzo zabala jorratzen duten aldizkariak dira, irudiekin eta dibulgaziorako. Gai zehatzak lantzen dituzten aldizkari berezituak ere badira. Egunkariak bezala, aldizkariak kiosko eta liburu-dendetan saltzen dira paperean, eta Internetez edizio digitalean.
 • Dans le domaine des sciences de l'information et des bibliothèques, une ressource continue se définit comme « [une] ressource[...] bibliographique[...] dont la publication se poursuit au cours du temps sans que la fin en soit prédéterminée » Cette définition se veut assez large pour englober plusieurs types de publications, tant sur papier que sous forme : * les périodiques, imprimés ou électroniques ; * les collections de monographies ; * les publications à mises à jour, en particulier les publications à feuillets mobiles ; * les sites Web.
 • Is foilseacháin iad irisleabhair agus tréimhseacháin a fhoilsítear go rialta, ina bhfuil meascán d'ailt, a mhaoinítear trí fhógraí, trí luach ceannaigh nó trí shíntiúis nó an trí bhealach le chéile. Is féidir irisleabhair a sheachadadh tríd an phost; iad a dhíol ag seastáin nuachta, siopaí leabhair agus miondíoltóirí eile; nó cuirtear ar fáil saor in aisce iad ag ionaid áirithe amhail leabharlanna, siopaí, aerfoirt agus araile.
 • Un periodico (dal latino periodĭcu[m], e dal greco περιοδικός [periodikós], da περίοδος [períodos, "periodo"] è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata.
 • 잡지(雜誌) 또는 매거진(magazine)은 여러 가지 내용의 글을 모아서 펴내는 정기 간행물이다. 책처럼 매었으며 발행 간격에 따라 주간·월간·계간의 구별이 있다. 신문과 책의 중간적 성격을 띤다. 한편, 잡지는 국민들에게 필요한 정보를 모아서 활용하는 것 또는 정보매체의 전달 등의 기능을 하고 있다. 그중에서 시사잡지(종합지)는 정치의 동향이나 실태에 대해서 대중에게 전하는 것이다. 만화잡지나 어린이잡지는 어린이를 위한 동화나 만화, 학습내용과 유쾌한 정보를 전달하고 있으며, 화보잡지는 사진을 통해 정치적 이슈와 스포츠, 연애물 등을 전달하고 있다.
 • Een tijdschrift, periodiek, maandblad of weekblad (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop.
 • Uma revista é uma publicação periódica de cunho informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral. Por definição, uma revista pagina com cada questão a partir da página três, com o tamanho padrão de 8 3/8 × 10 7/8 polegadas. No entanto, no sentido técnico, um diário tem paginação contínua ao longo de um volume. Assim, Business Week, que inicia cada questão novamente com a primeira página, é uma revista, mas o Journal of Business Communication, que inicia cada volume com a questão do inverno e continua a mesma seqüência de paginação durante todo o ano, é um jornal. Algumas publicações profissionais ou comerciais também são revisadas por pares, sendo um exemplo o Journal of Accountancy. As publicações académicas ou profissionais que não são revisadas
 • Журна́л (фр. journal — дневник, подённая записка, от фр. jour — день, сутки) — печатное периодическое издание. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Печатные издания» «периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения».
 • Журна́л (термін походить від фр. journal, що насправді означає газета[джерело?]), також часо́пис — друковане періодичне видання. Журнал є одним з основних ЗМІ, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних верств, політичних партій і організацій, наукових шкіл, конфесій, вікових, гендерних, специфічних прошарків соціуму.
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: iSPARQL | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 41 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software