About: Koryaks     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : umbel-rc:CommunityOrganization, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKoryaks

Koryaks (or Koriak, Russian: Коряки) are an indigenous people of the Russian Far East, who live immediately north of the Kamchatka Peninsula in Kamchatka Krai and inhabit the coastlands of the Bering Sea. The cultural borders of the Koryaks include in the south and the Anadyr basin in the north. Neighbors of the Koryaks include the Evens to the west, the Alutor to the south (on the isthmus of Kamchatka Peninsula), the Kerek to the east, and the Chukchi to the northeast. According to the 2010 census, there were 7,953 Koryaks in Russia.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Koriaks
 • Korjaci
 • Korjaken
 • Κοριάκες
 • Koryaks
 • Koriakos
 • Koriak herria
 • Koriaks
 • Suku Koryak
 • コリャーク人
 • Coriachi
 • 코랴크인
 • Korjaken
 • Koriacy
 • Coriacos
 • Коряки
 • Korjaker
 • Коряки
 • 科里亚克族
rdfs:comment
 • Die Korjaken sind ein Volk auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands. Sie leben vorwiegend im Autonomen Kreis der Korjaken. Ihre Anzahl beträgt etwa 8000.
 • Koriak herria Siberiako ipar-ekialdeko eta Kamtxatkako penintsulako iparraldeko talde etnolinguistikoa da, jatorriz paleosiberiarra (ekialdeko Errusiakoa). Txuktxiekin batera, ekialdeko Siberiako herririk borrokazaleneetakoa izan da. Koriakera, paleosiberiar taldeko hizkuntza, mintzatzen dute. 8.000 lagun inguruk osatzen dute koriak herria.
 • Les Koriaks (ou Koryaks), sont un peuple du kraï du Kamtchatka (anciennement Koriakie) en Extrême-Orient russe, habitant au sud du bassin de l'Anadyr. Ils sont apparentés aux Tchouktches, notamment de par leur mode de vie (nomadisme, importance des rennes), leur langue et leurs traits physiques. Ils sont aussi apparentés, de façon plus distante, aux Itelmènes.
 • I coriachi o coriacchi sono un gruppo etnico asiatico che vive nell'omonimo circondario, nell'estremo oriente della Russia, lungo le coste sul mare di Bering, a sud del fiume Anadyr' e nelle regioni immediatamente a nord della penisola di Kamčatka. Sono correlati al gruppo dei Čukči, per l'aspetto fisico e per i modi di vita. Sono correlati anche agli itelmeni. La lingua coriaca è linguisticamente molto vicina alla lingua ciukcia. Queste due lingue fanno parte della famiglia delle lingue ciukotko-kamciatke.
 • 코랴크인(러시아어: Коряки)들은 시베리아에 거주하는 민족으로, 캄차카 지방 북쪽(예전에는 코랴크 자치구)에 주로 거주한다. 일부는 축치 자치구, 마가단 주 이나 쿠릴 열도, 일본 홋카이도 동북부에도 일부 거주한다. 주민은 7,000명 - 9,000명(코랴크 자치구)이 거주하고 있다. 코랴크어를 사용하고 있다.
 • コリャーク人(コリャークじん。もしくはコリヤーク人、コリャク人。露: Коряки 英: Koryak, Koriak)は、ロシア連邦極東のカムチャツカ地方の先住民族で、ベーリング海沿岸地帯からアナディリ川流域南部およびチギリ村を南限とするカムチャツカ半島極北部にかけて居住している。体つきや生活習慣などが極めて似ているチュクチ人と同系であるほか、カムチャツカ半島のイテリメン人とは遠い同系である。 コリャーク人は西にエヴェン人、東に、北にチュクチ人、南はカムチャツカ半島の最狭部でアレウト人領域に隣接している。 コリャーク人はおおまかに二つの集団がある。沿岸に生活する集団は定住して漁業を営んでいるため、「村人」を意味する Nemelan(またはNymylan)と呼ばれ、トナカイ遊牧を営む内陸のコリャーク人は、放浪がちの「トナカイ長者」を意味するChauchen(またはChauchven)と呼ばれる。 コリャーク語及びその近縁語イテリメン語は、言語学的にチュクチ語に非常に近く、チュクチ・カムチャツカ語族をなす。
 • De Korjaken (Russisch: Коряки, Korjaki) zijn een volk uit het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van Rusland. Ze leven hoofdzakelijk in de kraj Kamtsjatka. Ze gaven hun naam aan Korjakië, een voormalig autonoom district binnen diezelfde kraj. Hun aantal bedraagt bijna 8000 mensen, waarvan 1665 Korjaaks spreken (Russische volkstelling 2010).
 • Korjaker är ett folk som lever i östra Ryssland på halvön Kamtjatka. Till folket hör cirka 8 000 människor som lever främst i det autonoma distriktet Korjakien. Den politiska organisationen som förespråkar korjakerna och andra ursprungliga folk i norra Ryssland är Russian Association of Indigenous Peoples of the North ().
 • 科里亚克族(科里亞克語:нымыланы, чавчувены, алюторцы、俄語:Коряки)是俄罗斯远东地区的一个少数民族。他们住在科里亚克自治区(一度橫跨俄羅斯遠東地區的一個更大的區域 。他們的邊界擴展到在哈巴羅夫斯克邊疆區的尼夫赫人地區)。总人口约8,743人。他们以西是埃文基人。 他们的语言是科里亚克语。他们也说俄语。他們與楚科奇人,伊捷尔缅族一樣同屬古亞細亞人,操古亞細亞語系,以鹿為圖騰。字根kor解驯鹿。尼夫赫语有一定相似性。 他们生活方式分为内陆养鹿与沿海捕捞两种。 他们与俄罗斯人在十八世纪接触,在1770年被打败,之后天花令他们人口大减。
 • Коряки (алюторці, нимилани, чавчувени) — народ півночі Далекого Сходу Азії. Єдиної самоназви не мали, існували тільки групові самоназви: чавчив, чавчу, «оленяр», «багатий оленями»; намилгин, «місцевий житель», поселянин; нимилг-аремку, ремку чавчив, «кочівний житель», та ін.
 • Els koriaks (de korana, ren) són un poble indígena de Rússia que viu al districte autònom de Koriàkia a l'Extrem Orient Rus, poblant les costes del Mar de Bering al sud dels marges del riu Anadir i la zona septentrional de la península de Kamtxatka, essent el límit meridional del seu territori . Tenen força afinitat amb els txuktxis, amb els quals tenen forces semblances no sols físiques sinó també culturals. També estan llunyanament relacionats amb els kamtxadal (itelmens) de la península de Kamtxatka. Segons el cens rus (2002), el seu nombre era de 8.743 individus.
 • Korjaci (rusky коряки, souhrnné označení v korjačtině chybí) jsou malý národ ruského Dálného východu žijící v severní části poloostrova Kamčatka a na přilehlé pevnině. Etnikum zahrnuje dvě velké skupiny odlišné jak jazykově, tak i tradičním způsobem života: kočovné Čavčuveny (korjacky чав’чыв’ав’, čav’čyv’av’), obyvatele vnitrozemí věnující se chovu sobů, a usedlé Nymylany (korjacky нымылг’о, nymylg’o), živící se především lovem mořských savců a rybolovem. Vzhledem k výrazné odlišnosti obou skupin bývají Nymylani – známí také jako – někdy uváděni jako samostatná etnická skupina.
 • Οι Κοριάκες είναι ένας αυτόχθων λαός της ρωσικής Άπω Ανατολής, ο οποίος ζει στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου Καμτσάτκα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή (2002) ο αριθμός τους ανέρχεται σε λίγο περισσότερους από οκτώμισι χιλιάδες και είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά ομάδα αυτοχθόνων της Καμτσάτκας. Η γη τους λέγεται Κοριακία και μέχρι πρόσφατα αποτελούσε χωριστό ομοσπονδιακό υποκείμενο, όμως λόγω του πολύ μικρού πληθυσμού της (συνολικά 25.000 κάτοικοι σε μια περιοχή ίση με την Ιταλία) το καλοκαίρι του 2007 ενσωματώθηκε διοικητικά στην υπόλοιπη Καμτσάτκα.
 • Koryaks (or Koriak, Russian: Коряки) are an indigenous people of the Russian Far East, who live immediately north of the Kamchatka Peninsula in Kamchatka Krai and inhabit the coastlands of the Bering Sea. The cultural borders of the Koryaks include in the south and the Anadyr basin in the north. Neighbors of the Koryaks include the Evens to the west, the Alutor to the south (on the isthmus of Kamchatka Peninsula), the Kerek to the east, and the Chukchi to the northeast. According to the 2010 census, there were 7,953 Koryaks in Russia.
 • Los koriakos (o también koryaks o coriacos) son un pueblo indígena del krai de Kamchatka (en especial en Koriakia) en el Extremo Oriente ruso, que habitan en las costas del mar de Bering hacia el sur de la cuenca del río Anádir y el país del norte junto a la península de Kamchatka, siendo el límite más meridional. Son similares a los chukchis, a quien se parecen mucho en el físico y en su forma de vida. Además, están relacionados lejanamente a los kamchadal (itelmens) en la península de Kamchatka.
 • Koryak (atau Koriak) adalah penduduk asli Rusia Timur Jauh yang hidup di wilayah pesisir Laut Bering di sebelah utara Semenanjung Kamchatka. Perbatasan suku Koryak meliputi di selatan dan cekungan Sungai Anadyr di utara. Budaya suku Koryak ini serupa dengan suku Chukchi di ujung timur laut Siberia. Keduanya menjuluki diri mereka sendiri dengan endonim Luorawetlan ([ɬəɣʔorawetɬʔat]; tunggal [ɬəɣʔorawetɬʔan]), berarti "orang yang sesungguhnya". Bahasa Koryak dan (yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Koryak) berhubungan erat dengan bahasa Chukchi. Bahasa-bahasa ini merupakan bagian dari .
 • Koriacy – lud zaliczany do paleoazjatyckch, zamieszkujący głównie Koriację, część Kraju Kamczackiego. Blisko spokrewniony z Czukczami. Liczebność osób deklarujących przynależność do narodowości koriackiej wykazuje tendencję spadkową: * 8942 – spis powszechny FSRR w 1989 r.; * 8743 – spis powszechny Federacji Rosyjskiej w 2002 r.; * 7953 – spis powszechny Federacji Rosyjskiej w 2010. Jedynie połowa z nich używa własnego języka, pozostali posługują się rosyjskim. Od XVIII wieku wyznają prawosławie, zachowali jednak liczne przeżytki poprzedniej religii - szamanizmu.
 • Os coriacos (ou koriakes) são um povo indígena do Krai de Kamchatka no Extremo Oriente Russo, que habitam as terras costeiras do Mar de Bering a sul da bacia do e a região imediatamente a norte da Península de Kamchatka, estando o limite sul da região que habitam em . Estão relacionados com os chukchis, aos quais se assemelham em fisionomia e modo de vida. Estão também distantemente relacionados com os kamchadal () da Península de Kamchatka. A língua coriaca e a sua parente alutor, são linguisticamente muito próximas da língua chukchi. Fazem parte da família linguística chukotko-kamchatkana.
 • Коря́ки (нымыланы, чавчувены, алюторцы) — народ; коренное население северной части полуострова Камчатка. В настоящее время компактно проживают в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Общая численность — около 8 тысяч человек (7953 человек по данным переписи 2010 года в РФ, в том числе 6640 человек — в Камчатском крае). Говорят в основном по-русски, но 1460 человек сохраняет корякский язык. Письменность на русской основе. Первые упоминания о коряках встречаются в документах середины XVII века.
foaf:name
 • Koryaks
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software