About: Kingdom of Cambodia (1953?1970)     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:PopulatedPlace, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKingdom_of_Cambodia_%281953%E2%80%931970%29

The Kingdom of Cambodia (Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, French: Royaume du Cambodge), also known as the First Kingdom of Cambodia (Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី ១) and the Sangkum Period (Khmer: របបសង្គមរាស្ត្រនិយម shortened from Sangkum Reastr Niyum meaning "popular socialist community"; French: Communauté socialiste populaire), referred to Norodom Sihanouk's first administration of Cambodia from 1953 to 1970, an especially significant time in the country's history. Sihanouk continues to be one of the most controversial figures in Southeast Asia's turbulent and often tragic postwar history. From 1955 until 1970, Sihanouk's Sangkum was the sole legal party in Cambodia.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • مملكة كمبوديا (1953-1970)
 • Kingdom of Cambodia (1953–1970)
 • Royaume du Cambodge (1953-1970)
 • Kerajaan Kamboja (1953–1970)
 • カンボジア王国 (1954年-1970年)
 • Regno di Cambogia (1953-1970)
 • Królestwo Kambodży (1953–1970)
 • Koninkrijk Cambodja (1953-1970)
 • Reino do Camboja (1953-1970)
 • Первое королевство Камбоджи
 • Kungariket Kambodja (1953–1970)
 • 柬埔寨王国 (1953年-1970年)
rdfs:comment
 • مملكة كمبوديا (بالخميرية:ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ، هي مملكة ملكية دستورية أعلنت أستقلالها عام 1953م ، وتعرضت للسقوط على يد الشيوعيين عام 1970م.
 • The Kingdom of Cambodia (Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, French: Royaume du Cambodge), also known as the First Kingdom of Cambodia (Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី ១) and the Sangkum Period (Khmer: របបសង្គមរាស្ត្រនិយម shortened from Sangkum Reastr Niyum meaning "popular socialist community"; French: Communauté socialiste populaire), referred to Norodom Sihanouk's first administration of Cambodia from 1953 to 1970, an especially significant time in the country's history. Sihanouk continues to be one of the most controversial figures in Southeast Asia's turbulent and often tragic postwar history. From 1955 until 1970, Sihanouk's Sangkum was the sole legal party in Cambodia.
 • Il Regno di Cambogia fu l'entità politica, corrispondente all'attuale Cambogia, costituitasi nel 1953 al termine del protettorato francese (Indocina francese) e dissoltasi nel 1970 con la proclamazione della Repubblica Khmer.
 • カンボジア王国(カンボジアおうこく)は、かつてカンボジアに存在した国家。1970年に、このカンボジア王国が倒れてから勃発したカンボジア内戦を経て、1993年に誕生した現在の「カンボジア王国」についてはカンボジアを参照。
 • Het Koninkrijk Cambodja werd in 1953 onafhankelijk van Frankrijk. Aan het koninkrijk kwam een einde met een staatsgreep op 18 maart 1970 gevolgd door de uitroeping van de Khmerrepubliek op 9 oktober. Pas in 1993 zou het Koninkrijk Cambodja weer worden hersteld.
 • Królestwo Kambodży (khm. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, trl. Kâmpǔchéa, Preăhréachéanachâkr Kâmpǔchéa) – niepodległe państwo na terytorium obecnej Kambodży, które uzyskało pełną suwerenność w 1954 po konferencji genewskiej. Było kontynuacją pozostającego od pod protektoratem francuskim Królestwa Kambodży.
 • Первое королевство Камбоджи, официально Королевство Камбоджа (кхмер. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) — период в истории Камбоджи с 1953 по 1970 годы (с момента обретения независимости от Франции до фактического упразднения монархии). Данный период тесно связан с правления Нородома Сианука, сыгравшего ключевую роль в становлении постколониальной Камбоджи. Однако правление Сианука с каждым годом стало приобретать все более авторитарный характер. 9 октября 1970 года монархия в стране была отменена, а Камбоджа официально объявлена Кхмерской Республикой.
 • Kungariket Kambodja var en statsbildning i Asien från 1953-1970. Norodom Sihanouk var först kung. Han abdikerade 1955 och efterträddes av sin far Norodom Suramarit. Kungariket upplöstes genom en 1970, och upprättandet av Khmerrepubliken.
 • 柬埔寨王国(高棉語:ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា),是1953年独立至1970年高棉共和国成立前柬埔寨的国号。由于其存在期间的国家元首为诺罗敦·西哈努克,这段历史时期也被称为西哈努克第一次执政时期。 诺罗敦·西哈努克在此期间共有三个头衔:国王(1953年-1955年)、首相(王国存在期间多次当选)、国家元首(1960年-1970年)。西哈努克曾组党人民社会同盟(高棉語:សង្គមរាស្ត្រនិយម,简称桑库姆,高棉語:សង្គម Sangkum),该政党是该时期任期最长的政党。在冷战的大背景下,柬埔寨维持了自己的中立性,且同时受到美国、苏联、中国等多国的援助。 20世纪60年代初,柬埔寨王国经济稳步增长。但是柬埔寨王国很快陷入了内战泥潭。1970年,朗诺在美國策動下发动政变,推翻君主制度,建立了高棉共和国。元首西哈努克留在北京避難。
 • La période de l'histoire du royaume du Cambodge allant de 1953 à 1970 correspond à celle de l'exercice personnel du pouvoir par Norodom Sihanouk après la fin du protectorat français en 1953, jusqu'à la déposition du roi en 1970, suivi par la proclamation de la République Khmère. Le renversement de Sihanouk en 1970 est suivi d'une période de chaos politique. La guerre civile cambodgienne, commencée trois ans plus tôt, s'intensifie pour aboutir en 1975 à la prise de pouvoir par les Khmers rouges.
 • Kerajaan Kamboja (1953-1970) adalah nama yang diberikan untuk negara ini setelah akhir pemerintahan protektorat Prancis sampai berdirinya Republik Khmer . Kerajaan ini diperintah oleh Norodom Sihanouk dari 1953 sampai 1970 dan memainkan peran kunci dalam sejarah Kamboja . Selama periode ini melihat munculnya , yang anggotanya segera menjadi dikenal sebagai Khmer Merah .Pemerintah pertama Sihanouk, dari 1953 sampai dengan 1970 adalah saat yang sangat penting dalam sejarah Kamboja. Norodom Sihanouk tetap salah satu tokoh yang paling kontroversial di Asia Tenggara dengan sejarah yang bergejolak dan sering tragis pasca- Perang Dunia II . Pengagumnya dimasukkan sebagai salah satu bapak besar bangsa Kamboja, merayakan kebijakan yang tegas netralitas dalam konflik yang meletus di negara-negara te
 • O Reino do Camboja é o nome dado a este país após o fim do protetorado francês até a fundação da República Khmer. Esse reino foi governado por Norodom Sihanouk de 1953 até 1970 e desempenhou um papel fundamental na história do Camboja. Durante este período viu-se o surgimento do Partido Comunista Khmer, cujos membros seriam logo apelidados de "Khmer Vermelho". A derrubada de Sihanouk em 1970 foi seguida por um período de caos político, a Guerra Civil Cambojana, iniciada três anos antes, intensificou até terminar em 1975 com a tomada de poder pelo Khmer Rouge.
differentFrom
foaf:name
 • Cambodia
 • Kingdom of Cambodia
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software