About: Istro-Romanian language     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : umbel-rc:Language, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FIstro-Romanian_language

The Istro-Romanian language (Istro Romanian: rumârește) is a Balkan Romance language, spoken in a few villages and hamlets in the peninsula of Istria in Croatia, as well as in diaspora, most notably in Italy, Sweden, Germany, Northern and Southern America, and Australia.While its speakers call themselves Rumeri, Rumeni, they are also known as Vlachs, Rumunski, Ćići and Ćiribiri.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Istro-Romanian language
 • Istroromanès
 • Istrorumunština
 • Istrorumänische Sprache
 • Ιστρορουμανική γλώσσα
 • Istrorumana lingvo
 • Istro-romaniera
 • Idioma istrorrumano
 • Istro-roumain
 • Bahasa Istro-Rumania
 • Lingua istrorumena
 • Língua istrorromena
 • Język istrorumuński
 • Istro-Roemeens
 • Істрорумунська мова
 • Истрорумынский язык
 • Istrorumänska
 • 伊斯特拉-罗马尼亚语
rdfs:comment
 • L'istroromanès (en romanès: istroromân) és una llengua romànica de la branca oriental. Alguns experts el consideren un dels quatre dialectes de la llengua romanesa o romanès, parlat per uns quants pobles de les croates d'Ístria i Litoral-Carniola, a l'entorn d'unes 1.000 persones, descendents d'immigrants d'origen romanès arribats a la zona en la baixa edat mitjana. Avui dia l'istroromanès, molt influït pel serbocroat, es troba en un greu procés de substitució lingüística, malgrat gaudir del reconeixement legal genèric que a Croàcia s'atorguen a les llengües de les minories ètniques.
 • Das Istrorumänische ist eine romanische (Klein-)Sprache oder ein rumänischer Dialekt, der von den Istrorumänen in einigen Dörfern im Gebirgsland im Nordosten der Halbinsel Istrien in Kroatien gesprochen wird.
 • Istrorumunština neboli istrijská rumunština je románský jazyk, patřící do balkánskorománské a rumunské jazykové podskupiny, kterým se hovoří v několika vesnicích a samotách na poloostrově Istrie v Chorvatsku.
 • La istrorumana lingvo estas latinida lingvo. Ĝi estas parolata en kelkaj vilaĝoj en Kroatio nome en orienta Istrio. Ĝi rilatas al la rumana, la arumana, kaj la meglenorumana. Laŭ la censoj de la komenco de la 21a jarcento ĝi estas parolata nur de 500 al 1000 personoj ĉiutage kaj nur ĉirkaŭ 3000 povas paroli ĝin flue. Ĝi estas endanĝerita lingvo. Tiu populacio alvenis tiom for de la rumana teritorio ĉirkaŭ la 11a jarcento.
 • Istro-romaniera Istriako penintsulako ipar-ekialdeko herri batzuetan hitz egiten den ekialdeko erromantze hizkuntza bat da. Zehazki, ekialdeko erromantze hizkuntza multzotik, mendebalderago kokatzen dena da istro-romaniera. Horrela, Učka (edo Montemaggiore) mendiaren inguruko herriska batzuetan mintzatzen da, batez ere Žejane/Seiane eta Šušnejevica/Ciceria inguruetako lautadetan. Hiztunak euren buruari vlaşi (valakiar) edo rumâri deritzote. Istro-romanierak ez du inolako babes ofizialik, eta galtzeko arrisku larrian dago.
 • La lingua istrorumena è una lingua neolatina in via di estinzione, parlata dal popolo istrorumeno, poche centinaia di persone nella parte centro-orientale dell'Istria.
 • Istrorumänska är ett östromanskt språk eller dialekt med cirka 300 talare i nordöstra Istrien i Kroatien. Språket talas idag i några få byar längs med bergskedjan Ćićarija och Učka i Istrien. Tidigare hade språket talare i ett större område som sträckte sig från Rijeka till Trieste. I dagens läge anses språket vara nästan utdött.
 • Істрорумунська мова — східнороманська мова, поширена в кількох селах півострову Істрія, найбільшого півострова в Адріатичному морі, розташованого між Трієстською затокою і бухтою Кварнер, більшість якого належить Хорватії. Також після двох світових воєн носії істро-румунської мови оселились в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Німеччині та інших країнах.
 • Η ιστρορομανική είναι μια ρομανική γλώσσα που μιλιέται σε λίγα χωριά της χερσονήσου της Ιστρίας, στη Βόρεια Ανδριατική, από περίπου 1.000 άτομα. Θεωρείται σύμφωνα με την UNESCO σοβαρά απειλούμενη με εξαφάνιση γλώσσα. Έχει περισσότερες ομοιότητες με τη ρουμανική απ' ό,τι η κουτσοβλαχική και η μογλενίτικη. Μια από τις ιδιαιτερότητές της είναι ο φαινόμενο του ρωτακισμού. Ορισμένοι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι οι Ιστρορομάνοι εγκαταστάθηκαν στην Ιστρία πριν 600 χρόνια ερχόμενοι από την Τρανσυλβανία. Κάποιες δάνειες λέξεις πάντως οδηγούν στο συμπέρασμα πως πριν καταλήξουν στην Ιστρία, οι Ιστρορομάνοι είχαν μείνει για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Βόρεια Δαλματία. Η πρώτη ιστορική μαρτυρία για τους Ιστρορομάνους τοποθετείται το 1329 από σερβικά χρονικά που αναφέρουν την ύπαρξη βλάχικου πληθυσ
 • The Istro-Romanian language (Istro Romanian: rumârește) is a Balkan Romance language, spoken in a few villages and hamlets in the peninsula of Istria in Croatia, as well as in diaspora, most notably in Italy, Sweden, Germany, Northern and Southern America, and Australia.While its speakers call themselves Rumeri, Rumeni, they are also known as Vlachs, Rumunski, Ćići and Ćiribiri.
 • El idioma istrorrumano o istriorrumano es el idioma más occidental del conjunto balcanorrumano, el cual se habla en el sector croata de la Istria oriental. En la actualidad su área se encuentra restringida a la zona en torno al monte (o ), principalmente en las pequeñas llanuras de Žejane/ y / (Cicceria). Los integrantes de la etnia se autodenominan vlaşi (valacos), rumâri o rumâni; aunque la población que les rodea les llama ćiribiri o ćići o (en italiano) cicci.
 • L’istro-roumain est une langue romane parlé par les Istro-Roumains, population de quelques centaines de locuteurs en 2001 dans huit villages de la péninsule d’Istrie, en Croatie. C’est une langue romane orientale, parfois appelée istrien, à ne pas confondre avec l’istriote, une langue italo-romane. Le terme « istrien » (istriano, istarski jezik) est un exonyme local tandis qu’« istro-roumain » (limba istro-română) est une création académique des linguistes roumains. Ses locuteurs ne l’appellent pas d’une façon unitaire :
 • Istro-Rumania adalah sebuah bahasa Roman yang dituturkan oleh beberapa desa di semenanjung Istria, Kroasia, serta beberapa negara lain yang menjadi tempat tujuan para pendatang Istro-Rumania setelah berakhirnya Perang Dunia II, terutama di Italia, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Bolivia, Chile, Peru, Venezuela, Australia, Swedia dan Jerman.
 • Het Istro-Roemeens is een Oost-Romaanse taal die sterk verwant is aan het Roemeens en gesproken wordt in een paar dorpen op oostelijk Istrië, een schiereiland in Zuid-Europa. De taal wordt nog maar door hooguit duizend mensen gesproken en wordt dan ook ernstig in haar voortbestaan bedreigd. Het Istro-Roemeens is in de tijdens de Middeleeuwen ontstaan, net als het in enclaves op de zuidelijke Balkan te vinden Aroemeens. Het is goed onderling verstaanbaar met het Roemeens uit Roemenië en kan op taalkundige gronden gemakkelijk als een dialect van die taal beschouwd worden.
 • Język istrorumuński – język z grupy romańskiej (podgrupa wschodnioromańska) języków indoeuropejskich, którym posługuje się około 300 osób w wioskach Žejane, Šušnjevica i kilku innych, znajdujących się w północnej części półwyspu Istria, w Chorwacji. Język, ze względu na znikomą liczbę użytkowników, jest bardzo poważnie zagrożony wyginięciem. Język istrorumuński ma dwie główne odmiany: cicci (wieś Žejane) oraz vlahi (Šušnjevica i sąsiednie wioski). Niektórzy językoznawcy uważają język ten za dialekt rumuńskiego.
 • A língua istrorromena (rumârește) é um idioma româmico oriental, falado em algumas aldeias e aldeias na península de Ístria na Croácia bem como nas diásporas, principalmente na Itália, Suécia, Alemanha, América do Norte e do Sul e Austrália. Embora seus falantes se autodenominem Rumeri, Rumeni, eles também são conhecidos como Vlachs, Rumunski, Ćići e Ćiribiri. O último, usado por croatas étnicos, originou-se como um apelido depreciativo para o idioma, e não aos seus falantes. Também é considerado por alguns estudiosos romenos como um dialeto ramificado idiossincrático da língua romena.
 • Истрорумы́нский язык (также истрийский или истриотский; самоназвание: vlåskę límbę, vlåškę límbę «влашский язык») — язык истрорумын, относится к балкано-романской подгруппе романской группы индоевропейской семьи языков. Лингвистами рассматривается как смешанный романо-славянский язык, или, особенно в румынском языкознании, как диалект румынского языка, однако с уточнением, что он, вместе с арумынским и мегленорумынским, входит в группу атипичных дивиргентных диалектов, не взаимодействующих с современным румынским в его литературной форме. Истрорумынский язык распространён в Хорватии — в нескольких сёлах в восточной части полуострова Истрия (до XIX века истрорумынский ареал был более обширным, достигал Триеста и частично захватывал острова Раб и Крк). Истрорумынский язык находится на грани
 • 伊斯特拉-罗马尼亚语(:Rumârește;英語:Istro-Romanian)属于东罗曼语支,或者说是罗马尼亚语的一种方言。位于罗马尼亚之外的所有罗马尼亚语(也称为)或罗马尼亚语方言都和罗马尼亚国家的官方语言有紧密联系。伊斯特拉-罗马尼亚语分布在亚得里亚海北部的伊斯特拉半岛上,严格地说,主要分布在克罗地亚和斯洛文尼亚接壤的契恰里亚山脉(Ciceria ,Ćićarija,古名:ancient Mons Carusadius)地区直至意大利的的里雅斯特的狭长区域里的几个小村庄和乡村里。这些村庄的居民至今还称他们自己为瓦拉克人Vlahi (斯拉夫人对他们的称呼), Rumeni, Rumêri 或Rumâri,也叫Ćići和Ćiribiri (这是对说伊斯特拉-罗马尼亚语人的一种轻蔑的称呼)。 伊斯特拉-罗马尼亚语分为两种方言:塞雅内(Žejane)的契契(Ćići),苏斯涅维卡(Šušnjevica)的瓦拉克(Vlahi),尽管村与村之间的方言有些差别,但他们的语言是相通的。
foaf:name
 • Istro-Romanian
 • vlășește, rumârește, rumêri-kuvinta (?)
name
 • Istro-Romanian
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 18 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software