About: Isauria     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:State108654360, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

Isauria (/aɪˈzɔːriə/ or /aɪˈsɔːriə/; Ancient Greek: Ἰσαυρία), in ancient geography, is a rugged isolated district in the interior of South Asia Minor, of very different extent at different periods, but generally covering what is now the district of Bozkır and its surroundings in the Konya Province of Turkey, or the core of the Taurus Mountains. In its coastal extension it bordered on Cilicia. It derives its name from the contentious Isaurian tribe and twin settlements Isaura Palaea (Ίσαυρα Παλαιά, Latin: Isaura Vetus 'Old Isaura') and Isaura Nea (Ίσαυρα Νέα, Latin: Isaura Nova 'New Isaura').

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Isauria
 • إيساوريا
 • Isàuria
 • Isaurie
 • Isaurien
 • Ισαυρία
 • Isauria
 • Isauria
 • Isaurie
 • Isauria
 • Isauria
 • イサウリア
 • Isaurië
 • Isáuria
 • Izauria
 • Исаврия
 • Isaurien
 • Ісаврія
 • 伊蘇利亞
rdfs:comment
 • إيساوريا هو إقليم روماني جبلي في دواخل جنوب الأناضول وسكانهم قديما وصفهم الكتاب القدماء بأنهم قوم محاربون وغير أشداء وهمج ثم احتلهم القائد الروماني بوبليوس سيرفيليوس إيساوريكوس في بداية القرن الأول قبل الميلاد وبلادهم مع عاصمتهم إيساوريا بالايا أصبحت ضمن إقليم غلاطية ثم أصبحت لاحقا مسقط راس الإمبراطور زينون البيزنطية الذي كان عهده يعرف بالعهد الإيساوري.
 • Isauria antzinako Turkiako hegoaldeko lurraldea zen, Zilizia eta Pisidiaren hegoaldean. K.a. 78. urtean beretu zuen lurraldea. Ziliziari bateratu zitzaion, eta geroago Galaziako probintzian sartu zen. V. mendean Bizantzioko Inperioarekin harremanetan egon zen, eta hurrengo mendean otomandarren esku geratu zen.
 • L’Isaurie est une région historique d’Asie Mineure, située sur les monts Taurus dans l’actuelle Turquie, entre la Phrygie (au nord), la Cilicie (au sud), la Lycaonie (à l’est) et la Pisidie (à l’ouest).
 • イサウリア(ギリシア語:Ισαυρία, ラテン文字表記:Isauria)は古代の地名で、剽悍な山岳民族であったの住む小アジア南東部トロス山脈一帯をさす。
 • Izauria (gr. Ἰσαυρία) – starożytna kraina w południowej Azji Mniejszej. Obecnie jej większość leży w granicy tureckiej gminy w prowincji Konya. Z Izaurii miał pochodzić cesarz Leon III, ale w rzeczywistości urodził się on w Syrii.
 • Isáuria (em grego: Ἰσαυρία; romaniz.: Isayría) é o nome antigo de uma zona acidentada e isolada no sul da Ásia Menor cujas fronteiras variaram muito, mas geralmente cobrindo grande parte do que é hoje a parte sul da província de Cônia da Turquia, na parte norte dos Montes Tauro e terras adjacentes.
 • Isaurien (efter huvudstaden ) var under antiken benämningen på en del av Cilicia Trachaea i Mindre Asien, mellan i öster Lykaonien i väster Pisidien, i söder Kilikien och Pamfylien. Isaurien framträder föga i historien. Invånarnas böjelse för sjöröveri föranledde och Pompejus att 78 respektive 67 f. Kr. företa expeditioner mot området. Fast knutet till Romarriket blev Isaurien aldrig, däremot lyckades Anastasios I foga området till det östromerska riket. Efter Isaurien är, om ej med full rätt, den av Leo III grundade isauriska dynastin uppkallad. Ruinerna av den gamla huvudstaden Isauria palaia söder om Konya, som 322 f. Kr. förstördes av är ett av Mindre Asiens mera storslagna minnesmärken.
 • Иса́врия (др.-греч. Ἰσαυρία) — название в античной географии труднодоступного изолированного региона южной Малой Азии, границы которого существенно менялись в разные исторические периоды, но, в основном, включали большую часть современной турецкой провинции Конья и центральную часть Тавра. Название района происходит от воинственного племени исавров (исаврян) и их поселений Старая Исавра (др.-греч. Ίσαυρα Παλαιά) и Новая Исавра (др.-греч. Ίσαυρα Νέα). В период римской оккупации они не были окончательно покорены, совершая разбойные нападения на соседние области.
 • Ісаврія (грец. Ἰσαυρία) — назва, що використовувалась в період античності та раннього середньовіччя для означення важкодоступного, ізольованого регіону на Півдні Малої Азії.
 • 伊蘇利亞(希臘語:Ισαυρία),又譯伊索里亞,是小亞細亞南部的一個古代地名。它的範圍在不同時代變遷,大抵上位於今日土耳其的安塔利亞省,又或是的核心地區。「伊蘇利亞」的名字源自伊蘇利亞族;而伊蘇利亞族又分為舊伊蘇利亞和新伊蘇利亞兩族人,他們在馬其頓帝國及羅馬帝國時在當地居住。
 • Isàuria (en grec antic Ισαυρία) era una regió de l'Àsia Menor, que limitava a l'est amb Licaònia, al nord amb Frígia, a l'oest amb Psídia i al sud amb Cilícia i Pamfília. El país era molt muntanyós i salvatge, quasi no tenia ciutats, i les poques que hi havia eren al nord exclosa la capital Isaura que era al sud-oest. Estrabó en un passatge obscur, sembla distingir entre Isàuria (Ἰσαυρία) al nord i Isàurica (Ἰσαυρική ) a la part meridional, molt menys coneguda i que potser pertanyia a Licaònia. Els autors posteriors només parlen de la part nord del país, i el sud sembla que era una zona quasi desconeguda. Tot i que la major part del país eren muntanyes, es cultivava també el vi amb força extensió i altres productes bàsics per les necessitats.
 • Isaurie bylo historické území na jihu střední části Malé Asie, asi 120 km severovýchodně od dnešní Antálie. Jádro tohoto kopcovitého a izolovaného kraje leželo severně od pohoří Taurus v dnešní turecké provincii Konya. V dobách římské nadvlády podnikal zdejší divoký a bojovný lid nájezdy do sousedních krajin, o čemž se zmiňuje Ammianus Marcellinus. Po Diocletianových administrativních reformách tvořilo jejich území provincii Isauria hraničící s Pamfýlií na západě, na severu a Kilíkií na východě.
 • Η Ισαυρία ήταν αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας. Είναι μια απομονωμένη περιοχή στο εσωτερικό της Νότιας Μικράς Ασίας, με διαφορετική έκταση σε διαφορετικές περιόδους, αλλά γενικά τοποθετείται στην περιοχή Bozkır και τα περίχωρά της, της επαρχίας Ικονίου της Τουρκίας ή ο πυρήνας της είναι τα βουνά του Ταύρου. Οφείλει το όνομά της στην αμφιλεγόμενη φυλή των και τους δίδυμους οικισμούς Παλαιά Ίσαυρα και Νέα Ίσαυρα. Οι Ίσαυροι ήταν ανεξάρτητοι ορεσίβιοι άνθρωποι που δημιουργούσαν χάος σε γειτονικές περιοχές υπό μακεδονική και ρωμαϊκή κατοχή.
 • Isaurien war in der Antike und im frühen Mittelalter ein Bereich im Inneren Kleinasiens mit ständig wechselnden Grenzen. Das Kernland des Gebietes lag nördlich des Taurus in der heutigen Zentraltürkei, das unmittelbar südlich an Ikonion und Lystra grenzt. Die Ebene von Ikonion gehörte zu Lykaonien, Isaurien beginnt mit dem Hügelgelände. Seine beiden alten Städte Isaura Nea und Isaura Palaia lagen auf diesen Hügeln (Dorla) beziehungsweise auf der Wasserscheide Zengibar Kale.
 • Isauria (en griego antiguo: Ἰσαυρία) es una antigua región geográfica localizada en la accidentada y aislada zona sur de Asia Menor. La región ha sido sometida a numerosos cambios territoriales a lo largo de la historia, pero en general abarcó la zona que hoy se conoce como la provincia de Antalya en Turquía, en el corazón de los montes Tauro. Su nombre deriva de la belicosa tribu que habitó la región, que se divide en los distritos de Isaura Palaea (en griego antiguo, Ἴσαυρα Παλαιά, en latín: Isaura Vetus, «Vieja Isaura») e Isaura Nea (en griego antiguo: Ἴσαυρα Νέα, en latín, Isaura Nova, «Nueva Isaura»). Los isauros mantuvieron a lo largo de la historia un fuerte deseo de independencia y atacaron las regiones bajo control macedonio y romano.
 • Isauria (/aɪˈzɔːriə/ or /aɪˈsɔːriə/; Ancient Greek: Ἰσαυρία), in ancient geography, is a rugged isolated district in the interior of South Asia Minor, of very different extent at different periods, but generally covering what is now the district of Bozkır and its surroundings in the Konya Province of Turkey, or the core of the Taurus Mountains. In its coastal extension it bordered on Cilicia. It derives its name from the contentious Isaurian tribe and twin settlements Isaura Palaea (Ίσαυρα Παλαιά, Latin: Isaura Vetus 'Old Isaura') and Isaura Nea (Ίσαυρα Νέα, Latin: Isaura Nova 'New Isaura').
 • Isauria (/aɪˈzɔːriə/ atau /aɪˈsɔːriə/; bahasa Yunani Kuno: Ἰσαυρία), dalam geografi kuno, adalah sebuah distrik terisolasi yang keras di pedalaman Asia Kecil Selatan, dengan luas yang sangat berbeda pada periode-periode yang berbeda, tetapi umumnya meliputi apa yang sekarang menjadi Distrik dan sekitarnya di Provinsi Konya di Turki, atau inti dari Pegunungan Taurus. Dalam bentang pesisir, Isauria berbatasan dengan Kilikia. Perampok Isaurian adalah orang gunung yang sangat independen yang menciptakan malapetaka di distrik tetangga di bawah pendudukan Makedonia dan Romawi.
 • Isauria (in greco Ἰσαυρία) era il nome di un'antica regione nel sud della penisola anatolica, la cui posizione variò sensibilmente nei secoli. Essa corrisponde grossomodo alla parte sudoccidentale dell'attuale provincia turca di Konya. L'Isauria prese il nome dal popolo isaurico (Isauri) che abitò quella regione, e conseguentemente dalle due città di Isaura Palaea (Ίσαυρα Παλαιά, in latino Isaura Vetus) e Isaura Nea (Ίσαυρα Νέα, Isaura Nova). Il nucleo originario della regione si trovava ai piedi del versante settentrionale della catena del Tauro.
 • Isaurië (Oudgrieks Ισαυρία) is een oude geografische benaming voor een ruig, geïsoleerd district in het binnenland en de kust van het zuiden van Klein-Azië. Naargelang de periode verschilde de omvang, maar in het algemeen besloeg Isaurië het grootste deel van wat nu de provincie Konya in Centraal-Anatolië (Turkije) is, of anders gezegd de kern van het Taurusgebergte.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software