About: Filchner–Ronne Ice Shelf     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Company, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FIce_shelf

An ice shelf is a large floating platform of ice that forms where a glacier or ice sheet flows down to a coastline and onto the ocean surface. Ice shelves are only found in Antarctica, Greenland, Northern Canada, and the Russian Arctic. The boundary between the floating ice shelf and the anchor ice (resting on bedrock) that feeds it is the grounding line. The thickness of ice shelves can range from about 100 m (330 ft) to 1,000 m (3,300 ft). The world's largest ice shelves are the Ross Ice Shelf and the Filchner-Ronne Ice Shelf in Antarctica.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • جرف جليدي
 • Plataforma de gel
 • Šelfový ledovec
 • Τράπεζα πάγου
 • Schelfeis
 • Plataforma de hielo
 • Ice shelf
 • Barrière de glace
 • Paparan es
 • Piattaforma di ghiaccio
 • 棚氷
 • 빙붕
 • Plataforma de gelo
 • IJsplateau
 • Lodowiec szelfowy
 • Шельфовый ледник
 • Shelfis
 • Шельфовий льодовик
 • 冰架
rdfs:comment
 • Šelfový ledovec (ice shelf) je tlustá plovoucí ledová plošina, která se vyskytuje tam, kde ledovce nebo další toky ledu z ledového příkrovu tečou dolů k pobřeží a na povrch oceánu. Šelfové ledovce se nacházejí pouze v Antarktidě, Grónsku, Kanadě (viz str. 23 a 24 v ) a v ruské Arktidě. Hranice mezi plovoucím šelfovým ledovcem a ledovcem spočívajícím na podloží, z nějž se šelfový ledovec „vytváří“, se nazývá bazální linie (čára ukotvení). Tloušťka šelfových ledovců se pohybuje od cca 100 m do 1000 m.
 • Als Schelfeis oder Eisschelf bezeichnet man eine große Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt und von Gletschern, Eisströmen oder Eiskappen gespeist wird und noch mit diesen verbunden ist. Von Schelfeis spricht man, wenn die Platte mindestens zwei Meter über den Meeresspiegel ragt. In der Regel ist Schelfeis zwischen 200 und 1000 Metern dick. Kennzeichnend für Schelfeis ist, dass am äußersten Rand immer wieder Eisberge abbrechen. Dieser Prozess wird als Kalben bezeichnet.
 • Una plataforma de hielo flotante, o también barrera de hielo o meseta de hielo (en inglés, Ice shelf) es una gruesa plataforma flotante de hielo que se forma cuando un glaciar pierde parte de una capa de hielo.Se extienden lentamente desde la costa hasta flotar sobre la superficie del océano. Las plataformas de hielo solo se encuentran en la Antártida, Groenlandia y Canadá. El borde externo de las plataformas de hielo flotantes presenta una imponente pared vertical, de hasta 30 m de altura, lo que llevó a los primeros exploradores del ártico a denominarlas como Gran barrera («Great Barrier»).
 • Une barrière de glace ou plateforme de glace est un type de glacier qui constitue le prolongement sur la mer d'un inlandsis. Contrairement à la banquise qui se forme par le gel de la mer, une barrière de glace est beaucoup plus épaisse, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et produit ainsi des icebergs tabulaires par vêlage.
 • 棚氷(たなごおり、英: ice shelf)とは、陸上の氷河または氷床が海に押し出され、陸上から連結して洋上にある氷を指す。その上面は多くの場合、平坦な形状となっている。氷棚(ひょうほう)とも呼ぶ。 洋上にある氷という点では、海氷と似ているが棚氷は陸上で形成され、海氷よりもだいぶ厚くなることがある点が異なる。海氷は通常、数m程度の厚さであるが棚氷はもっと厚く数十mの厚さとなることがある。 氷山とも、陸上の氷と連結している点が異なる。ただし、棚氷の先端部では、沖合いへ氷が移動する動きが行われており、波浪や解氷などによって氷の分離(カービング)が行われ、テーブル型氷山の生成が行われる。 南極・カナダ北部・グリーンランドなどの極地でのみ見られる。 地球上のほとんどの棚氷は南極氷床に存在している。大きさとしてはロス海に面するロス棚氷が地球上で最大であり、それにウェッデル海のフィルヒナー・ロンネ棚氷と東南極のアメリー棚氷が続く。 棚氷はカービングするか、海洋による底面・側面融解によって消失する。棚氷が消失すると、背後の氷河を支える力が失われるため、氷河の海洋への流出が加速的に進行する。 南極における棚氷融解の主な原因は、海洋が供給する熱であると考えられている。地球温暖化に伴って氷河の表面融解が進行すると、クレバスが成長しやすくなり、カービングによる崩壊のリスクが高まる。
 • Lodowiec szelfowy – brzeżna część lądolodu, która unosi się swobodnie na powierzchni wody, podczas gdy jego podstawa jest zanurzona. Powierzchnia lodowca szelfowego jest niemal zupełnie płaska (spadek nie przekracza 0,5%) i na ogół kończy się lodowym klifem, stanowiącym czoło lodowca, od którego oddzielają się góry lodowe. Innymi słowy, lód szelfowy to przesuwające się masy lodowe, które u czoła tworzą barierę lodową, od której odrywają się fragmenty tworzące luźno pływające góry lodowe.
 • Ше́льфовий льодови́к — маса льоду, продовження льодовикового щита або льодовика, що прямує до узбережжя або до поверхні океану.
 • 冰架(英語:Ice shelf),又稱冰棚,是陸地上的冰河或冰原流入海中,浮在海上的大片水冰。只有南極洲、加拿大、俄羅斯和格陵蘭的部份海岸存在冰棚。當今冰棚的厚度可達100至1000公尺。全世界最大的冰棚是南極洲的羅斯冰棚和菲爾希納-龍尼冰棚。因冰的密度比水小,冰棚在海面上的部分只會有全部的九分之一。冰棚與陸上冰河的分界線稱作基線(grounding line),當基線往內陸退縮,表示更多的冰進入海中,海面會因此上升。 冰棚會因為上游冰河的重量而向外海推進 。冰棚前緣也會不時崩落成為冰山。過去認為冰棚質量損失的主要機制來自冰棚前緣的崩解。在較大的崩解事件之間,冰棚通常可以持續向前推進數十年。然而2013年有新的研究發現,南極冰棚海面下的融化才是冰棚質量損失的主因。另外,冰棚表面上的積雪,以及冰重新累積在冰棚的下方,對於冰棚的質量平衡也是重要的。。 冰棚與海冰不同,海冰直接在海上形成,較薄(厚度通常小於3公尺),主要分布於北冰洋和南極洲陸地周圍的南冰洋。沃斯托克湖等上方的冰層則稱作「捕獲冰棚」(captured ice shelf)。
 • Γενικά Τράπεζα Πάγου χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μάζα επιπλέοντος πάγου που φέρει επίπεδη οροφή, αντίστοιχα με την Γεωτράπεζα, ακριβώς από την όψη που παρουσιάζει στον κάθε προσεγγίζοντα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Τράπεζας Πάγου είναι ότι αφενός μεν επιπλέει, πλην όμως δεν μετακινείται, αλλά παραμένει προσκολλημένη σε ξηρά (χέρσο) απ΄ όπου σχηματίζεται και τροφοδοτείται από τις γλώσσες παγετώνων. Συνεπάγεται ότι η θαλάσσια περιοχή που σχηματίζεται τράπεζα πάγου στερείται ισχυρών ρευμάτων, ή είναι προασπισμένη από κυματισμούς, ή τα νερά της παραμένουν απάνεμα σχεδόν όλο το έτος. Στην ουσία η τράπεζα πάγου αποτελεί την προέκταση του παγετώνα στη θάλασσα, η οποία και ωθείται προς τα εμπρός εκ της παγετωνικής πίεσης, μέχρι η προώθηση αυτή αποκρουσθεί από θαλάσσια ρεύματα.
 • An ice shelf is a large floating platform of ice that forms where a glacier or ice sheet flows down to a coastline and onto the ocean surface. Ice shelves are only found in Antarctica, Greenland, Northern Canada, and the Russian Arctic. The boundary between the floating ice shelf and the anchor ice (resting on bedrock) that feeds it is the grounding line. The thickness of ice shelves can range from about 100 m (330 ft) to 1,000 m (3,300 ft). The world's largest ice shelves are the Ross Ice Shelf and the Filchner-Ronne Ice Shelf in Antarctica.
 • Una piattaforma di ghiaccio galleggiante (detta anche tavolato di ghiaccio o barriera di ghiaccio) è una spessa massa di ghiaccio che si forma laddove un ghiacciaio o una calotta di ghiaccio, giunti in corrispondenza della costa, si diffondono oltre, spingendosi fin sulla superficie dell'oceano: si trovano esclusivamente in Canada, Groenlandia e nell'Antartide.
 • Een ijsplateau, ijsplaat, ijsbarrière of schelfijs, soms ook ijsschol genoemd, bestaat uit ijs dat vanaf een gletsjer in zee stroomt. IJsplateaus treft men aan in Antarctica, Groenland en het Russische en Canadese Arctische gebied.
 • Uma plataforma de gelo é uma massa de gelo espessa e flutuante, que se forma onde um glaciar ou um manto de gelo fluem até a uma linha de costa descarregando na superfície do oceano. As plataformas de gelo encontram-se apenas nas costa da Antártica, Gronelândia e Canadá. Em contraste, a banquisa forma-se na água, é muito mais delgado e forma-se no Oceano Ártico e no Oceano Antártico.
 • Shelfis är en del av glaciäris som pressats ut i havet över kontinentalsockeln (shelfen) och därför flyter ovanpå havsvattnet. Man räknar en isplatta som shelfis när den höjer sig minst två meter över havsytan, men vanligtvis är den mellan 100 och 1000 meter tjock. Shelfisen är platt och fri från spänningar. Då is bryts av från shelfisen (kalvning), kan mycket stora isberg, s.k. taffelisberg, bildas. Till skillnad från havsis, vilken bildas på havsvattnet bildas shelfis på ankar-is som ligger på kontinentalsockeln. Båda har var för sig en yta som är ungefär som Sveriges yta.
 • Шельфовые ледники — плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются путём накопления снега на морском льду и путём цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
differentFrom
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Glacier-ice_shelf_interactions.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Antarctic_Grows.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Antarctic_Sound-2016-Joinville_Island-Ice_Shelf.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Antarctic_shelf_ice_hg.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Corp2400_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ross_Ice_Shelf_1997.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 46 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software