About: Holocene     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FHolocene

The Holocene ( HOL-ə-seen, HOL-oh-, HOH-lə-, HOH-loh-) is the current geological epoch. It began approximately 11,650 cal years before present, after the last glacial period, which concluded with the Holocene glacial retreat. The Holocene and the preceding Pleistocene together form the Quaternary period. The Holocene has been identified with the current warm period, known as MIS 1. It is considered by some to be an interglacial period within the Pleistocene Epoch, called the Flandrian interglacial.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Holocene
 • العصر الهولوسيني
 • Holocè
 • Holocén
 • Holozän
 • Ολόκαινος εποχή
 • Holoceno
 • Holoceno
 • Holozeno
 • Holocène
 • Sealad Holaicéineach
 • Holosen
 • Olocene
 • 完新世
 • 홀로세
 • Holoceen
 • Holocen
 • Holoceno
 • Голоцен
 • Holocen
 • Голоцен
 • 全新世
rdfs:comment
 • La holoceno estas la plej juna geologia epoko de la tera historio. Ĝi komenciĝas antaŭ proksimume 11.700 jaroj, kiam fine de la antaŭa epoko plejstoceno, la "glaci-epoko", la klimato sur la tero definitive varmiĝis.
 • Holozenoa (Antzinako grezieraz: ὅλος holos=erabat eta καινός kainos=berria) K.a. 9600 inguruan (BP 11.550) hasi zen garai geologikoa da, Neogenoko laugarren eta azkena. Holozenoa izotz aroa da, Pleistozenoko azken glaziazioaren ondoren (Weichselien Ipar Europan, Wisconsin Ipar Amerikan edo Würm Alpeetan izenekoa), etorri zen garai beroa.
 • Holosen adalah kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung mulai sekitar 10.000 tahun radiokarbon, atau kurang lebih 11.430 ± 130 tahun kalender yang lalu (antara 9560 hingga 9300 SM). Holosen adalah kala keempat dan terakhir dari periode Neogen. Namanya berasal dari bahasa Yunani ὅλος ("holos") yang rarti keseluruhan dan καινή ("kai-ne") yang berarti baru atau terakhir. Kala ini kadang disebut juga sebagai "Kala Alluvium". pada kala holosen sebagian besar es di kutub sudah mulai lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah paparan sunda dan paparan sahul tergenang air dan menjadi laut transgresi. Dengan demikian muncullah pulau-pulau di nusantara. Manusia purba lenyap dan muncullah manusia cerdas (Homo Sapiens) seperti manusia sekarang.
 • L'Holocène (du grec ancien holos - ὅλος : entier, et kainos - καινός : récent) est une époque géologique s'étendant sur les 10 000 dernières années, toujours en cours de nos jours. Il est fréquemment subdivisé en fonction de palynozones.
 • 完新世(かんしんせい、Holocene)は地質時代区分(世)のうちで最も新しい時代である。第四紀の第二の世であると同時に、現代を含む。かつての沖積世(Alluvium)とはほぼ同義である。 最終氷期が終わる約1万年前から現在まで(近未来も含む)を指し、その境界は、大陸ヨーロッパにおける氷床の消滅をもって定義された。現在は、ヤンガードリアス期の終了と定義されており、グリーンランド中央部から採取された氷床コアの研究に基づき、GSSPによってその下限が定義され、0.0117Ma (2000年から1万1,700年前)以降の時代を指すとされている。
 • 홀로세(Holocene)는 약 1만년 전부터 현재까지의 지질 시대를 말한다. 충적세(沖積世) 또는 현세(現世)라고도 부른다. 지질 시대의 마지막 시대 구분이다. 플라이스토세 빙하가 물러나면서부터 시작된 시기로, 신생대 제4기의 2번째 시기이다. 마지막 빙기가 끝나는 약 1만년 전부터 가까운 미래도 포함하여 현재까지이다. 그 경계는 유럽의 대륙빙상의 소멸을 가지고 정의되었다. 이 시기가 시작된 이후 인류의 발전과 전파로 인하여 홀로세 절멸이 일어나는 중이다.
 • Holocen (z gr. ὅλος 'wszystek' i καινός 'nowy'), dawniej aluwium (łac. alluere 'obmywać, oblewać') – najmłodsza, trwająca współcześnie, epoka geologiczna. jako jej początek przyjmuje się rok 11 700 b2k (lub 11 650 BP; data radiowęglowa – 10,2 14C tys. lat BP). Epoka ta rozpoczęła się z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, a dokładnie – z końcem zimnej fazy młodszego dryasu (późny glacjał).
 • Holocen är den nu pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Holocen är den andra och yngsta geologiska epoken inom perioden kvartär. Den allra sista delen av holocen från 1700-talet har föreslagits bilda en egen epok, antropocen. är ett alternativt namn för den pågående (interglacialen), som sammanfaller i tid med holocen.
 • Голоцен (від грец. ὅλος — весь, цілий; та грец. καινός — новий, недавній) — сучасна (найбільш пізня) епоха четвертинного періоду, яка охоплює . Почався 11 700 років тому і продовжується досі. Впродовж голоцену суша і моря набули сучасних контурів, склалися , сформувалися річок і торфовища. Є сучасним теплим періодом або , і може розглядатися як інтергляціал в сучасній льодовиковій ері.
 • 全新世(Holocene)(旧称冲积世(Alluvium,該詞彙現指沖積層),日語称完新世)是最年轻的地质年代,从11700年前开始。根据传统的地质学观点,全新世一直持续至今,但也有人提出工業革命後應該另分為人類世。其名称源自希腊语“ὅλος”(holos,完全的)和“καινός”(kainos,新的),意即“完全新近的”。 全新世的气候变化与人类社会的发展有密切的关系,因此详细研究全新世的气候和环境变化至关重要。研究全新世气候变化的主要材料包括高纬度和高海拔,湖泊沉积物纪录,树轮,石笋及其他洞穴沉积物,高沉积速率的深海沉积物等。 格陵兰岛的冰芯记录提供了年纪分辨率的气候变化,它显示了自新仙女木事件以后全新世气温很稳定。但这种稳定的气温变化受到越来越多的挑战,有很多研究表明全新世的气候变化同样很明显,并且呈现一定的周期性。 目前全新世气候变化的原因仍在进一步探讨之中。
 • عصر الهولوسين أو "العصر الحديث" (باللاتينية: Holocene)، (بالإغريقية: ὅλος-καινός)، وتعني ( holos = ὅλος = بالكامل) و (kainos = καινός = جديد)، هي ثاني وآخر فترة من العصر الرباعي، حيث تمتد من ( 11,700 سنة) إلى يومنا هذا. يمثّل "العصر الهولوسيني" الفترة الأخيرة من الزمن الجيولوجي. من المحتمل أنّنا نعيش اليوم في فترة دفء بين فترات جليدية باردة، ومن المتوقع أن الجليد سيعود بعد عدة آلاف من السنين ليغطي مرة أخرى المناطق التي كانت تغطيها الأغطية الجليدية أثناء عصر البليستوسين. وعلى هذا الأساس يعدّ الهولوسين أو "العصر الحديث" استمراراً لعصر البليستوسين (العصر الحديث الأقرب) من حيث توزع القارات والمحيطات والكائنات الحية. غير أنّ تراجع الجليديات إلى مواقعها الحالية خلّف الكثير من البحيرات الكبيرة في المناطق التي كانت تغطيها.
 • L'Holocè és una època geològica que s'estén des de fa uns deu mil anys fins al present. El començament de l'Holocè ve marcat pel període fred del Dryas recent, cap al final del Plistocè. El final del Dryas recent ha estat datat vers el 9600 aC. Tanmateix, no hi ha proves del Dryas recent enlloc més que a l'hemisferi nord. L'Holocè comença cap al tard del retrocés de les glaceres del Plistocè. L'Holocè és la quarta i última època del període Neogen (segona època de la sub-era no oficial Quaternari). El nom ve de les paraules gregues holos ('complet') i ceno ('nou').
 • Holocén je druhá a poslední (oddělení) kvartéru známá také jako mladší čtvrtohory. Představuje nejmladší geologické období, které začalo s koncem poslední doby ledové přibližně 11700 let před současností (tedy kolem roku 9700 př. n. l.) a stále trvá. Holocénu přecházel pleistocén, jehož poslední období se nazývá . Konec doby ledové charakterizovala rozsáhlá klimatická změna – oteplení. Před 10000 lety tak bylo například v Kanadě tepleji než nyní. To umožnilo přechod (neolitická revoluce) lidstva od sběračství a lovectví k pastevectví a zemědělství a tím vytvořilo podmínky pro vznik prvních civilizací. Lesy se rozšířily více na sever. Jsou různé hypotézy o příčinách změn v mladším dryasu. Roku 2018 byl v Grónsku objeven velký kráter z doby 12 tisíci lety. Ovšem přechod začal již dříve a by
 • Das Holozän (populärwissenschaftlich auch Nacheiszeitalter genannt) ist der gegenwärtige Zeitabschnitt der Erdgeschichte. In der Chronostratigraphie und der Geochronologie ist das Holozän eine Serie bzw. Epoche und wird laut Beschluss der International Commission on Stratigraphy (ICS) seit 2018 in drei geologische Stufen unterteilt (Grönlandium, Northgrippium, Meghalayum). Es begann vor etwa 11.700 Jahren mit der Erwärmung der Erde am Ende des Pleistozäns.
 • Η ολόκαινος εποχή ή ολόκαινος υποπερίοδος ή αλλούβιος υποπερίοδος, ή απλώς το ολόκαινο (Holocene), είναι μία γεωλογική εποχή στην ιστορία της Γης, η πλέον πρόσφατη. Αυτή η εποχή άρχισε με το τέλος της πλειστοκαίνου εποχής, περίπου 10 ως 12 χιλιάδες χρόνια πριν, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ολόκαινο αποτελεί μέρος της τεταρτογενούς περιόδου. Η ονομασία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ὅλος και καινός (= νέος), και σημαίνει «εντελώς πρόσφατη», «ολοκαίνουργια». Ο όρος «αλλούβιος» προέρχεται από τα νεότερα μη ηφαιστειογενή γεωλογικά στρώματα που είναι δυνατό να υπάρξουν, τις προσχώσεις των ποταμών. Σήμερα ταυτίζεται από τους ειδικούς με την τρέχουσα θερμή περίοδο που είναι γνωστή ως και μπορεί να θεωρηθεί ως μία .
 • The Holocene ( HOL-ə-seen, HOL-oh-, HOH-lə-, HOH-loh-) is the current geological epoch. It began approximately 11,650 cal years before present, after the last glacial period, which concluded with the Holocene glacial retreat. The Holocene and the preceding Pleistocene together form the Quaternary period. The Holocene has been identified with the current warm period, known as MIS 1. It is considered by some to be an interglacial period within the Pleistocene Epoch, called the Flandrian interglacial.
 • El Holoceno (del griego holos, todo, y kainos, reciente), Flandriense o periodo posglacial, es una división de la escala temporal geológica, la última y actual época del período Cuaternario. Comenzó 11 700 años antes del año 2000 (con un error entre + y - 99 años), cuando termina el episodio frío conocido como Dryas Reciente, perteneciente a la última glaciación.​​​
 • geolaíoch is ea an Holaicéineach, a thosaigh 11,700 ó shin, agus atá fós ar siúl. Tá an Holaicéineach san , agus tháinig sé tar éis an t. Is é.Tagann a ainm ó na focail Gréigise ὅλος (holos, go hiomlán nó ar fad) agus καινός (kainos, nua), a chiallaíonn "go hiomlán úrnua". Aithnítear é, leis an tréimhse the reatha, ar a dtugtar , agus is féidir é a mheas mar thréimhse idiroidhreach san reatha, bunaithe ar an fhianaise sin.
 • L'Olocene è l'epoca geologica più recente, quella in cui ci troviamo e che ha avuto il suo inizio convenzionalmente circa 11 700 anni fa. Il limite con l'epoca inferiore (il Pleistocene) è definito sulla base del decadimento del 14C (un isotopo radioattivo del carbonio) e coincide approssimativamente con il termine dell'ultima fase glaciale che ha interessato l'emisfero settentrionale.
 • Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. Het woord Holoceen is een samenstelling van Oudgrieks: ὅλος, holos, "geheel" en καινός, kainos, "nieuw". De ondergrens van het Holoceen wordt gedefinieerd door de GSSP in de NorthGRIP-ijskern, afkomstig van Groenland. De overgang van Jonge Dryas naar Holoceen is in deze kern duidelijk waar te nemen en is gedateerd op 11.650 ± 99 BP.
 • Na escala de tempo geológico, o Holoceno ou Holocénico é a atual época do período Quaternário da era Cenozoica do éon Fanerozoico que se iniciou há cerca de 11,65 mil cal anos antes do presente, após o último período glacial, que concluiu com o . O Holoceno e o Pleistoceno precedente juntos que formam o período Quaternário. O Holoceno foi identificado com o período quente atual, conhecido como . É considerado por alguns como um período interglacial dentro da época do Pleistoceno.
 • Голоце́н (греч. ὅλος — «целый, весь» + καινός — «новый») — современная эпоха четвертичного периода, сменяющая плейстоцен и начавшаяся примерно 12 тысяч лет назад, продолжающаяся в настоящее время. Граница между голоценом и плейстоценом установлена на рубеже 11 700 ± 99 лет назад (относительно 2000 года).
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software