About: Group of 77     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatOrganizationsEstablishedIn1964, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FGroup_of_77

The Group of 77 (G77) at the United Nations is a coalition of 134 developing countries, designed to promote its members' collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations. There were 77 founding members of the organization headquartered in Geneva, but it had since expanded to 134 member countries according to the organization. This includes China, although China does not consider itself to be a member even back when it was generally regarded as a developing country. However the country supports and financially contributes to G77. Guyana holds the chairmanship as of 2020.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • مجموعة ال77
 • Grup dels 77
 • G77
 • Gruppe der 77
 • Group of 77
 • Grupo 77
 • Grupo de los 77
 • Groupe des 77
 • G77
 • G77 (politica)
 • 77ヶ国グループ
 • 77 그룹
 • Grupa 77
 • Grupo dos 77
 • Группа 77
 • G77
 • Група 77
 • 七十七国集团
rdfs:comment
 • Skupina G77 při OSN je volná koalice rozvojových zemí, jejímž posláním je podpořit kolektivní ekonomické zájmy svých členů a zvýšit jejich vyjednávací schopnost při OSN. Zakládajícími členy bylo 77 států, ale od doby svého založení se organizace rozrostla na 130 členů. Uskupení bylo založeno 15. června 1964 vyhlášením „Společné deklarace sedmdesáti sedmi zemí“ na Konferenci OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). První důležité setkání se konalo v roce 1967 v Alžírsku. Přijetím Alžírské charty byl položen základ pro stálé institucionální struktury.
 • El Grup dels 77 o G-77 és un grup de països en vies de desenvolupament amb l'objectiu d'ajudar-se i recolzar-se mútuament en les deliberacions de les Nacions Unides.
 • La Grupo 77, G-77 aŭ grupo de la 77 estas grupo de disvolviĝantaj landoj cele helpi, subteni kaj apogi sin unu la alian en la debatoj de la UN.
 • El G-77 o grupo de los 77 es un grupo de países en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU. A marzo de 2015, el número de países del grupo asciende a 134.​
 • Le Groupe des 77 aux Nations unies est une coalition de pays en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations unies. Il symbolise l'engagement des Nations unies à promouvoir la démocratisation des relations internationales et en constitue un facteur essentiel. Il s'agit d'unir tous les pays en développement afin que, en dépit de leur diversité, ils puissent peser sur les décisions internationales. Créée par 77 pays, l'organisation a grandi et compte actuellement 135 pays membres. Néanmoins, il continue à être désigné comme le G77 dans les négociations et sessions de l'ONU.
 • Il G77 è un'organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite, formata da 134 paesi del mondo, principalmente in via di sviluppo.
 • 77か国グループ(77かこくグループ、Group of Seventy-seven)とは、1964年の第1回国際連合貿易開発会議(UNCTAD)総会時に、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの開発途上国77か国によって形成されたグループである。G77(ジーセブンティセブン)ともいう。 参加国とされる中華人民共和国はG77の主導的な支援国と称しているため、Group 77 and China(G77プラス中国)が公式声明や国連の決議文書などでは使われてきた。
 • 77 그룹(영어: Group of 77, 통칭 G-77)은 국제 연합 내의 개발도상국의 연합체이다. 국제 연합의 하부 기구 중에 하나로서 개발도상국을 대상으로 경제적으로 이익을 얻고 선진국으로 갈 수 있는 발판을 다지기 위해 만들어진 기구이다. 77개국의 모임으로 출발하여 77그룹이라는 이름을 얻었으며, 이후 많은 개발도상국들이 계속 새롭게 참여하여 2016년 12월 현재 134개국이 가입해 있다. 2016년 의장은 태국이다.
 • Grupa 77 – luźna forma współpracy państw rozwijających się utworzona 15 czerwca 1964 r. Stanowi międzynarodowe forum dyskusji na temat sposobów i metod przebudowy międzynarodowych stosunków gospodarczych, w celu zwiększenia transferu środków finansowych z państw bogatej Północy na rzecz biedniejszego Południa.
 • G77 är en löst sammansatt grupp inom Förenta nationerna bestående av utvecklingsländer. Syftet med gruppen är att tillgodose medlemmarnas kollektiva intressen och skapa en större förhandlingskraft inom FN. Det var ursprungligen 77 länder i gruppen, men antalet har ökat till 132 (2014). Ordförandeskapet roterar på årsbasis. Under 2009 leddes gruppen av Sudan. 2015 leds arbetet av Sydafrika. Gruppen bildades den 15 juni 1964 under FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Det första mötet hölls i Algeriet 1967 varvid de permanenta institutionella strukturerna började konstrueras.
 • «Группа 77» (G-77) или «группа семидесяти семи» (Group of Seventy Seven) — крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и её органов. Решение о создании группировки было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году, а официально оформлена она была на 1-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию, проходившей в Женеве 15 июня того же года. Первоначально количество стран-членов новой организации равнялось 77, но их число росло по мере принятия новых стран в состав ООН.
 • 七十七国集团(Group of 77)是一个为扭转发展中国家在国际贸易中被动地位的经济组织,于1964年成立。 1963年在第18届联合国大会讨论召开贸易和发展会议问题时,73个发展中国家和南斯拉夫、新西兰共同提出一个联合宣言,当时称为七十五国集团。后来肯尼亚、韩国、越南共和国(前南越)加入,新西兰宣布退出。1964年6月15日,77个国家在日内瓦召开的第一届联合国贸易和发展会议上发表了《日內瓦聯合宣言》(又称为《77国联合宣言》),提出了关于国际经济关系、贸易与发展的一整套主张。七十七国集团由此成立。七十七国集团不设总部、秘书处等常设机构,也没有章程或预算,每次联大或贸发会议前该组织都要举行部长会议,以研究对策,统一步调。纽约和日内瓦是七十七国集团两个主要活动中心,在维也纳和罗马等多边外交活动较多的地点均有分支。集团主席由来自亚非拉三大区域的成员国按地区原则轮流担任,任期一年。2016年主席国为泰国。 现在77国集团的成员已有一百多个,但仍延用原名称。
 • «Група 77» (G-77, Group of Seventy-Seven) — міждержавна організація країн, що розвиваються, діюча в рамках ООН та її органів. Рішення про створення угруповання було ухвалене на нараді міністрів країн Азії, Африки та Латинської Америки в 1964 році, а офіційно оформлена вона була на 1-й сесії Конференції ООН з торгівлі та розвитку, що проходила в Женеві 15 червня того ж року. Спочатку членів було 77, але їх число зростало по мірі прийняття нових країн до складу ООН.
 • مجموعة سبع وسبعين (بالإنجليزية: Group of 77) هي تحالف مجموعة من الدول النامية. وهدف هذه المجموعة هو ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة. كانت نواة تأسيس المجموعة في الأصل تتكون من 77 عضوًا مؤسسًا ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا 130 دولة. تأسست المجموعة في 15 يونيو، 1964 حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول ال77" في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد" (UNCTAD) وكان أول اجتماع رئيسي للمجموعة في الجزائر عام 1967 حيث تم تبنّي إعلان الجزائر وتم إنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة.
 • Die Gruppe der 77 (G 77) ist ein loser Zusammenschluss von Staaten, die überwiegend zu den Dritte-Welt-Ländern gezählt werden. Die Vereinigung wurde 1964 im Verlauf der ersten Welthandelskonferenz (UNCTAD) gegründet und hat mittlerweile 134 Mitglieder (Stand Mai 2015). Damit ist sie die nach Anzahl Ländern größte Gruppe innerhalb der Vereinten Nationen. Den Vorsitz hält immer für ein Jahr eines der Mitgliedsländer inne. Er stellt die höchste politische Ebene in der Organisationsstruktur der G 77 dar. Die Rotation erfolgt auf Regionalbasis zwischen Afrika, Asien/Pazifik und Lateinamerika & Karibik.
 • The Group of 77 (G77) at the United Nations is a coalition of 134 developing countries, designed to promote its members' collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations. There were 77 founding members of the organization headquartered in Geneva, but it had since expanded to 134 member countries according to the organization. This includes China, although China does not consider itself to be a member even back when it was generally regarded as a developing country. However the country supports and financially contributes to G77. Guyana holds the chairmanship as of 2020.
 • G77 di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah koalisi 134 negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif para anggotanya dan menciptakan kapasitas negosiasi bersama di PBB. Terdapat 77 anggota pendiri dari organisasi tersebut. Pada November 2013, organisasi tersebut berkembang menjadi 134 negara anggota (termasuk Tiongkok). Mesir mengadakan Kepemimpinan untuk 2018. Palestina, negara pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah ketua kelompok itu sejak Januari 2019 dan Guyana memegang kepemimpinan untuk tahun 2020.
 • O Grupo dos 77 nas Nações Unidas é uma coalizão de nações em desenvolvimento, que visa promover os interesses econômicos coletivos de seus membros e criar uma maior capacidade de negociação conjunta na Organização das Nações Unidas. Havia 77 membros fundadores da organização, mas a organização, desde então, expandiu e atualmente conta com 134 países membros, estando a Palestina no exercício da presidência para o ano de 2019. Os países sul-americanos que já presidiram o Grupo dos 77 são Peru (1971-1972), Venezuela (1980-1981 e 2002), Bolívia (1990 e 2014), Colômbia (1993), Guiana (1999), Argentina (2011) e Equador (2018).
foaf:name
 • Group of 77
foaf:homepage
name
 • Group of 77
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software