About: Genus     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Plant, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

Genus (plural genera) is a taxonomic rank used in the biological classification of living and fossil organisms as well as viruses. In the hierarchy of biological classification, genus comes above species and below family. In binomial nomenclature, the genus name forms the first part of the binomial species name for each species within the genus. E.g. Panthera leo (lion) and Panthera onca (jaguar) are two species within the genus Panthera. Panthera is a genus within the family Felidae. Moreover, genera should be composed of phylogenetic units of the same kind as other (analogous) genera.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Genus
 • جنس (تصنيف)
 • Gènere (biologia)
 • Rod (biologie)
 • Gattung (Biologie)
 • Γένος (βιολογία)
 • Genro (biologio)
 • Genero (biologia)
 • Género (biología)
 • Géineas
 • Genus
 • Genre (biologie)
 • Genere (tassonomia)
 • 属 (分類学)
 • 속 (생물학)
 • Geslacht (biologie)
 • Rodzaj (biologia)
 • Género (biologia)
 • Род (биология)
 • Släkte
 • Рід (біологія)
rdfs:comment
 • Rod (latinsky genus) je naddruhový (interspecificky) taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád…), spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategoriemi taxonů a principem nadřazenosti a podřazenosti.
 • El gènere és una categoria taxonòmica entre la família i l'espècie, agrupa espècies amb un grau important de semblança. Forma part del nom científic de l'espècie, és a dir, del nom binomial (nom del gènere seguit d'un qualificatiu que designa l'espècie) ambdós en llatí. Els noms dels gèneres s'escriuen amb lletra cursiva i la inicial en majúscula, per exemple, Homo, Pinus, etc.
 • Genro, aŭ speciaro, estas grado de la biologia klasado, kiu arigas similajn speciojn. Ĝi estas la unua vorto de la scienca nomo. Ekzemple, la du specioj Falco tinunculus kaj Falco peregrinus estas ambaŭ el la genro Falco.
 • En taxonomía, el género es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie; así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies (existen algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie). El término proviene del latín genus, que significa linaje, familia, tipo,​ cognado a su vez del griego γένος 'genos', raza, estirpe, pariente.​
 • En systématique, le genre est un rang taxinomique (ou taxonomique) qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires.Le genre est le sixième rang principal de la systématique classique des espèces vivantes. On estime qu'environ 290 000 genres sont utilisés dans le règne animal (dont près de 10 % de papillons).
 • Sa tacsanomaíocht bitheolaíochta, is éard is Géineas ná faoi Fhine agus os cionn Speiceas. Tagann an focal ón Laidin genus ( i.e. "sliocht, teaghlach, cineál, inscne"), agus is rang tacsanomaíoch íseal-leibhéil é a n-úsáidtear in aicmiú na n-orgánach beo agus iontaisí. Cosúil le mórchuid na n-aonad tacsanomaíocht eile, is féidir na géinis bheith roinnte ina fho-ghéinis ( uimh.uatha- fo-ghéineas) Tá díospóireacht ag dul ar aghaidh faoi láthair maidir leis an mbealach is fearr gur féidir géineas a shainmhíniú go cruinn.
 • 属(ぞく、羅: genus, pl.:genera)は、生物分類のリンネ式階級分類における基本的階級の1つ、および、その階級に属するタクソンである。属は科の下・種の上に位置する。属の下に亜属(subgenus、pl.: subgenera)をもうけることがある。
 • Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju. Kategoriami pomocniczymi dla rodzaju są nadrodzaj (supergenus) i podrodzaj (subgenus).
 • Род (лат. genus, мн. ч. genera, от др.-греч. γένος) — вторая главная категория в биологической систематике, следует в таксономии за категорией вид. Один из основных рангов иерархической классификации в биологической систематике.
 • 属(英語:genus,拉丁語:genus)是生物分类法中的一级,用于生物学中的生物和化石生物以及病毒的生物分类。在生物分类的层次结构中,属位于种之上和科之下。属名由拉丁词或希腊词或拉丁化的其他文字构成,首个字母必須大写。在二名法中,属的名称构成该属内每个物种的二名法物种名称的第一部分。 例如: 狮(Panthera leo)和美洲虎(Panthera onca)是豹属(Panthera)属中的两个物种。 豹属是猫科(Felidae)中的一个。 的组成由生物分类学家确定。 属的分类标准没有严格编纂,因此不同的权威机构通常会对进行不同的分类。然而,有一些通用的做法,包括新定义的应该满足这三个标准的描述有用的想法: 1. * 单系群 - 一个祖先分類單元(taxon)的所有后代都归为一类(即系统发育分析应该清楚地证明单一性和有效性是一个独立的谱系)。 2. * 合理的紧凑性 - 一个属不应该被不必要地扩展。 3. * 独特性 - 关于进化相关标准,即生态学,形态学或生物地理学; DNA序列是结果而不是分化进化谱系的条件,除了它们直接抑制基因流动的情况(例如,配子後隔離)。 此外,应由与其他(类似)属相同种类的系统发生学单元组成。
 • الجنس (بالإنجليزية: Genus)‏ هو مرتبة تصنيفية تُستخدم في التصنيف البيولوجي للكائنات الحية وللمستحاثات، بالإضافة إلى الفيروسات، في علم الأحياء. يأتي الجنس في الترتيب الهرمي للتصنيف البيولوجي فوق مرتبة النوع وتحت مرتبة الفصيلة. في التسمية الثنائية، يشكِّل اسم الجنس الجزء الأول في التسمية الثنائية للنوع ولكل الأنواعٍ ضمن الجنس الواحد. على سبيل المثال، Panthera leo (الأسد) و Panthera onca (الجاكوار) هما نوعان ضمن الجنس Panthera. الجنس Panthera يتبع للفصيلة Felidae. علاوةً على ذلك، يجب أن تتألف الأجناس من وحدات فيلوجينية من النوع ذاته الموجود في الأجناس الأخرى (نظيرتها).
 • Στη συστηματική ταξινόμηση ως Γένος (λατ.: genus, πληθ. genera) ονομάζεται το σύνολο των ειδών που είναι συγγενή μεταξύ τους. Για παράδειγμα η Πολική αρκούδα (Ursus maritimus) και η Καφέ αρκούδα (Ursus arctos) ανήκουν στο γένος αρκούδα Ursus. Το σύνολο των γενών που είναι συγγενή μεταξύ τους ονομάζεται οικογένεια. Στην επιστημονική ονομασία το Γένος δίνει την πρώτη λέξη του ονόματος, το είδος τη δεύτερη λέξη.
 • Die Gattung (auch Genus) bezeichnet in der Biologie (einschließlich der Virologie) eine Rangstufe innerhalb der Hierarchie der biologischen Systematik. Sie steht oberhalb der Art und unterhalb der Familie (beziehungsweise der Tribus – falls vorhanden). Eine Gattung kann eine einzige Art enthalten oder eine beliebige Anzahl von Unterarten. Enthält sie nur eine Art, spricht man von einer monotypischen Gattung.In jedem Fall ist eine Gattung, die aus mehreren Arten besteht, eine Gruppe von Arten gemeinsamer Abstammung, die von einer anderen Art oder von einer Gruppe von Arten durch einen deutlichen morphologischen Abstand getrennt ist. Willi Hennig präzisierte diese Definition 1966 in seinem Werk Phylogenetic Systematics dahingehend, dass die Arten einer Gattung enger miteinander verwandt sein
 • Genus (plural genera) is a taxonomic rank used in the biological classification of living and fossil organisms as well as viruses. In the hierarchy of biological classification, genus comes above species and below family. In binomial nomenclature, the genus name forms the first part of the binomial species name for each species within the genus. E.g. Panthera leo (lion) and Panthera onca (jaguar) are two species within the genus Panthera. Panthera is a genus within the family Felidae. Moreover, genera should be composed of phylogenetic units of the same kind as other (analogous) genera.
 • Generoa, bizidunen sailkapenean, familia baino txikiagoa den eta oso antzekoak diren espeziez osatuta dagoen taxonomi taldea da. Organismo baten izena (zientifikoa) bi zatiz osatuta dago: batetik bere generoaren izena (beti letra larriz) eta espeziearen bereizgarria den zerbait aipatzeko erabiltzen dena. Nomenklatura honi nomenklatura binomiala deritzo eta osagai biak latinez idazten dira. Homo sapiens adibidean Homo da generoa.
 • Dalam biologi, genus atau marga adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatnya di atas spesies, tetapi lebih rendah daripada familia. Dalam sistem tata nama binomial, nama suatu spesies makhluk hidup terdiri atas dua kata, yaitu nama genusnya (diawali dengan huruf kapital) dan nama penunjuk spesiesnya dengan ditulis atau cetak miring. Misalnya, Homo sapiens, nama ilmiah untuk spesies manusia modern, menandakan bahwa manusia modern tergolong ke dalam genus Homo.
 • Nelle scienze naturali il genere (o genus) è una categoria che raggruppa le specie, in quanto aventi caratteristiche comuni tra loro.Più generi vengono a loro volta raggruppati in famiglie.Nella nomenclatura binomiale codificata da Linneo ogni creatura vivente viene contraddistinta da due termini - il genere, con iniziale maiuscola, e la specie, con iniziale minuscola. Altri termini aggiuntivi, come la sottospecie, sono facoltativi.
 • In de taxonomie, de indelingsleer van de biologie, is een geslacht of genus (meervoud genera) een taxonomische rang boven de rang van soort. De wetenschappelijke naam van een soort bestaat altijd uit de geslachtsnaam, beginnend met een hoofdletter, met daarop volgend de soortaanduiding (epitheton), die altijd met kleine letters wordt geschreven. Boven een geslacht is de rang van onderfamilie en bij grote onderfamilie eerst nog een geslachtengroep.
 • Em biologia, um género (português europeu) ou gênero (português brasileiro) (do termo latino genus, plural genera) é uma unidade de taxonomia (um táxon) utilizada na classificação científica e agrupamento de organismos vivos/fósseis para agrupar um conjunto de espécies que partilham um conjunto muito alargado de características morfológicas e funcionais, um genoma com elevadíssimo grau de comunalidade e uma proximidade filogenética muito grande, reflectida pela existência de ancestrais comuns muito próximos. No sistema de nomenclatura binomial utilizado na biologia, o nome de um organismo é composto por duas partes: o seu género (escrito sempre com maiúscula), e o modificador específico (também conhecido como o epíteto específico). Por exemplo, Homo sapiens sapiens é o nome da espécie huma
 • Рід (лат. genus) — основна надвидова категорія в біологічній систематиці, що поєднує соматично споріднені види. Наприклад, різні види берез (повисла, пухнаста та ін.) поєднують у рід береза (Betula). Наукову назву роду позначають одним латинським словом. В складі одного царства кожен рід повинен мати свою унікальну назву. Хоча припустимо, щоб однією назвою позначалися роди з різних царств, як Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури так і Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури радять уникати подібних випадків. В палеоботаніці, окрім звичайних родів, виділяють також та .
 • I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus, pluralis: genera) en grupp inom en familj. Släkte är alltså ett snävare begrepp än familj, vilket kan vara lite förvirrande eftersom det oftast uppfattas tvärtom när det gäller släkt och familj hos människor. Ett släkte består av en eller flera arter. De släkten som endast består av en enda art kallas ibland monotypiska.
rdfs:seeAlso
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Jul 22 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software