About: Floruit     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Word106286395, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FFloruit

Floruit (/ˈflɔːrju.ɪt/; abbr. fl. or occasionally flor.; from Latin floruit 'he/she flourished') denotes a date or period during which a person was known to have been alive or active. In English, the unabbreviated word may also be used as a noun indicating the time when someone flourished.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Bl.
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • フロルイトゥ
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
 • Floruit
rdfs:comment
 • Floruit ή συντομογραφημένη fl. ή flor., είναι λατινική λέξη που ακολουθείται από μια χρονική περίοδο και υποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο ένα αντικείμενο (πρόσωπο, είδος, σχολή) ήταν ενεργό, ανθούσε, βρισκόταν σε ακμή. Η λατινική λέξη floruit σημαίνει κυριολεκτικά «άνθισε» και προέρχεται από το ρήμα flōreō (3o πρόσωπο αορίστου). Ο όρος floruit χρησιμοποιείται ιδιαίτερα (αλλά όχι αποκλειστικά) όταν δεν είναι γνωστές οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου ενός ιστορικού προσώπου (όπως π.χ. συγγραφέα ή καλλιτέχνη). Αναφέρεται συνήθως στο χρονικό διάστημα γύρω από το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας ενός ατόμου και στα ελληνικά αποδίδεται ως «περίοδος ακμής».
 • Floruit estas la tria singulara persono de la (indikativo) de la latina verbo “floreo” (flōreō = flori). Ĝia signifo estas “floris”. Plenesilabe, aŭ mallonge fl., la esprimo estas uzata en eldonarto por indiki tempan alproksimigon kun referenco al la biografiaj kronologioj de la personoj koncernataj.
 • Floruit (/ˈflɔːrju.ɪt/; abbr. fl. or occasionally flor.; from Latin floruit 'he/she flourished') denotes a date or period during which a person was known to have been alive or active. In English, the unabbreviated word may also be used as a noun indicating the time when someone flourished.
 • Floruit(略号: fl.あるいはflor.)は、「活躍した」という意味のラテン語の動詞である。ある物(人物、学校、運動、種)が活動していた期間を示すのに使われる。英語では、ある物が「活躍・繁栄した」時を示す名詞としても使用される。 概して、この用語はある人物、運動、その他の活動の最盛期を示すのに用いられる。より具体的には、ある人物の生年あるいは没年が不明であるが、その人物が生きていた時を示す証拠が存在する場合に、系図学や歴史文書でしばしば用いられる。例えば、もしJohn Jonesなる人物が1204年、1207年、1229年に署名した遺言状と彼が1197年に婚姻した記録がある場合は、彼に関する記録では「John Jones (fl. 1197–1229)」と書くことができる。また、美術史学では、芸術家の経歴を記す時に使われる。この文脈では、芸術家が生存していた期間ではなく、芸術活動を行っていた期間を具体的に示す。
 • bl. ist eine in historischen und biografischen wissenschaftlichen Schriften benutzte Abkürzung von blühte. Der Ausdruck rührt von der (für Personen metaphorisch verwendeten) Redensart „in Blüte stehen“ her. Gleichbedeutend wird in anderen Sprachen, aber auch in deutschen Texten die Abkürzung fl. (lateinisch floruit, englisch flourished) gebraucht.
 • Floruit (a menudo abreviado fl. o flor.) es una voz proveniente del latín que se traduce como 'floreció' o 'prosperó'. Se emplea para hacer referencia a un período de tiempo durante el cual se encontraba en una etapa floreciente una persona, una escuela, un movimiento o incluso una especie biológica, y se utiliza cuando no se conoce con seguridad la fecha de inicio (nacimiento, formación, creación, etc.) y la fecha de finalización (muerte, ruptura, destrucción, etc.), solo algunos hitos.​ * Pero Pérez de Çimbel, fl. 1179-1203.
 • Floruit (souvent abrégée sous la forme fl.) est une locution latine que l'on emploie pour indiquer la période au cours de laquelle une personne, une école, une mouvance ou une espèce a été active ou florissante. Il s'agit de la conjugaison au parfait du verbe latin florere (« être florissant »), à la troisième personne du singulier. Elle est notamment utilisée en généalogie et en histoire quand les dates de naissance ou de décès d'une personne sont inconnues. C'est une expression vieillie, savante.
 • Floruit (Latijn voor "bloeide", spreek uit 'floroe-ït, afkorting fl.) is een biografische term uit de Oudheid. Hij wordt nog steeds veel gebruikt in genealogie, kunstgeschiedenis en geschiedschrijving, wanneer de geboorte- en/of overlijdensgegevens van een persoon onbekend zijn. In de Oudheid werd niet vaak gewerkt met geboorte- en sterfdata: vaak waren die niet bekend, maar ze werden ook niet zo belangrijk gevonden. In plaats daarvan werd het "bloeijaar" of de bloeitijd gehanteerd, termen die aangaven wanneer iemand volwassen en actief was.
 • Floruit (AFI: [ˈflɔru.ɪt], frequentemente abreviado fl. ou flor. e por vezes italicizado para mostrar que é latim) é um verbo significando 'floresceu', que denota o período de tempo durante o qual uma pessoa, escola, movimento ou mesmo espécie esteve em atividade ou florescendo. É a forma do verbo latino florere ― "florescer" na terceira pessoa do singular, no passado indicativo ativo.
 • Floruit (w skrócie fl. lub flor.) – forma osobowa (3 os. l. poj. perfectum) łacińskiego czasownika floreo, florere, florui, oznaczająca „kwitł”, „kwitła”, „kwitło” i używana dla wskazania okresu, w którym ktoś (lub coś, np. jakaś szkoła, albo ruch społeczny czy polityczny) był aktywny. Zwykle określenie to jest używane w odniesieniu do szczytu aktywności danej osoby, ruchu, gatunku itp. Często używa się go w genealogii i w opisach historycznych, gdy daty narodzin lub śmierci danej osoby nie są znane, ale istnieją inne dane, które pozwalają określić okres, w którym była czynna.
 • Floruit, latin: "han/hon blomstrade", ofta förkortat fl. eller flor., avser en tidsperiod under vilken en person, skola, rörelse eller även en art varit aktiv eller blomstrande. Det är tredje person singularis perfekt form av det latinska verbet florere, "att blomstra". På påve Leo XI:s gravmonument i Peterskyrkan står det SIC FLORVI ("Så blomstrade jag"); Leo XI var påve i 26 dagar.
 • Floruit (букв. с лат. — «расцвет <творчества>»; произносится фло́руит, [ˈflɔːrʊɪt], часто сокращённо fl. или flor.) — годы деятельности. Международный латинизм, используется при изложении сведений об историческом лице, годы рождения и смерти которого неизвестны. Употребляется, как правило, перед названием эпохи, датой или датами, о которых точно известно, что в этот период персонаж был уже зрелым и действовал самостоятельно; часто вместе с другим латинизмом — circa (около).
 • Floruit (/ˈflɔərjʉ.ɪt/ або /ˈflɒrʉ.ɪt/), скорочено fl. (інколи flor.) — латинське дієслово, що означає «цвів, цвіла, цвіло», та означає період часу, протягом якого хтось або щось (наприклад, людина, школа, рух чи вид) був активним. Цей термін часто використовують в історії мистецтва, коли говорять про період творчості митців. У цьому значенні вислів означає період творчої активності особи, а не лише роки життя, які можуть значно відрізнятися.
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 52 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software