About: Fisher's principle     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Person, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FFisher%27s_principle

Fisher's principle is an evolutionary model that explains why the sex ratio of most species that produce offspring through sexual reproduction is approximately 1:1 between males and females. A. W. F. Edwards has remarked that it is "probably the most celebrated argument in evolutionary biology".

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Principi de Fisher (ca)
 • Fisherův princip (cs)
 • Principio de Fisher (es)
 • Asas Fisher (in)
 • Fisher's principle (en)
 • フィッシャーの原理 (ja)
 • Принцип Фишера (ru)
 • 费雪原理 (zh)
 • Принцип Фішера (uk)
rdfs:comment
 • Fisherův princip je evoluční model, který vysvětluje, proč je poměr pohlaví u většiny druhů, které se rozmnožují pohlavně, přibližně 1:1 mezi samci a samicemi. Tento princip poprvé vysvětlil Ronald A. Fisher ve své knize The Genetical Theory of Natural Selection z roku 1930. Fisherova teze zobecňuje a upřesňuje myšlenky Darwina, Giniho a Düsinga. (cs)
 • フィッシャーの原理(フィッシャーのげんり、Fisher's principle)とは、多くの生物で性比がおおむね1:1になる理由の説明である。ロナルド・フィッシャーの『自然選択の遺伝学的理論(1930年)』によって概略が示された。血縁選択説とならんで進化生物学における最も重要なアイディアの一つと考えられている。フィッシャーは彼の主張を「親の出費」という用語で説明し、親の出費はどちらの性の子を作るときでも等しいと予測した。 (ja)
 • 费雪原理(英語:Fisher's principle)解释了为何大多数物种的性别比接近于1:1。 此原理最初由Düssing在1887年提出,之後在羅納德·费雪1930年的巨著《》中提到的,被错误的认为是费雪原创。尽管如此,A·W·F·爱德华兹仍将其评价为“或许是进化生物学最著名的论证。” 特别的,费雪用亲代支出一词来表达他的论证,并预测在两性上的亲代支出应是均等的。1:1的性别比因此被称为“费雪式”性别比;非1:1的那些则被称为“非费雪式”或“反常”的,这些发生在费雪模型的假设被打破的情况下。 (zh)
 • El principi de Fisher és un model evolutiu que explica el perquè de la raó de sexe de la majoria de les espècies, les quals produeixen descendència amb la reproducció sexual, que és aproximadament 1:1 entre mascles i femelles. El definí Ronald Fisher en el seu Teoria genètica de la selecció natural, publicat el 1930, però atribuït erròniament a Fisher com a original. A. W. F. Edwards va dir que «probablement és l'argument més celebrat de la biologia evolutiva». Específicament, Fisher n'exposà els seus arguments en termes d'inversió parental, i la inversió dels dos pares havia de ser idèntica. Les raons de sexe són 1:1 i es coneixen com a «fisherianes», i les que no són d'1:1 es coneixen com a «no fisherianes» o «extraordinàries» i ocorren quan no acompleixen els supòsits del model de Fishe (ca)
 • Fisher's principle is an evolutionary model that explains why the sex ratio of most species that produce offspring through sexual reproduction is approximately 1:1 between males and females. A. W. F. Edwards has remarked that it is "probably the most celebrated argument in evolutionary biology". (en)
 • El principio de Fisher (Fisher's principle en inglés) es un modelo evolutivo que explica el porqué de la razón de sexo de la mayoría de las especies, las cuales producen descendencia a través de la reproducción sexual, es aproximadamente 1:1 entre machos y hembras. Fue definido por Ronald Fisher en su libro The Genetical Theory of Natural Selection (La teoría genética de la selección natural), publicado en 1930,​ pero atribuido erróneamente a Fisher como original.​ ha dicho que «probablemente es el argumento más celebrado de la biología evolutiva».​ Específicamente, Fisher puso sus argumentos en términos de inversión parental, y que la inversión de los dos padres debe ser idéntica. Las razones de sexo que son 1:1 se conocen como «Fisherianas», y los que no son de 1:1 se conocen como «no-F (es)
 • Asas Fisher adalah model evolusi yang menjelaskan mengapa sebagian besar spesies seksual kurang lebih 1:1. Asas ini diperkenalkan oleh Ronald Fisher dalam bukunya The Genetical Theory of Natural Selection. Fisher membentuk argumennya berdasarkan konsep , yang memprediksikan bahwa pengeluaran orang tua untuk kedua jenis kelamin sama. W.D. Hamilton memberikan penjelasan sederhana asas Fisher sebagai berikut (dengan asumsi bahwa jantan dan betina membutuhkan biaya yang sama): Dalam kata lain, rasio 1:1 adalah strategi stabil evolusioner. (in)
 • Принцип Фишера — эволюционная модель, которая объясняет, почему преобладающим в природе является соотношение полов разновидностей живых организмов, примерно 1:1; при котором гены для производства большего числа особей обоего пола выравниваются в популяции, потому что каждый пол поставляет ровно половину генов всех будущих поколений. (ru)
 • Принцип Фішера — еволюційна модель, яка пояснює, чому переважаючим в природі є співвідношення статей різновидів живих організмів, приблизно 1:1; при якому гени для відтворення більшої кількості особин обох вирівнюються в популяції, тому що кожна стать поставляє рівно половину генів всіх майбутніх поколінь. (uk)
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • El principi de Fisher és un model evolutiu que explica el perquè de la raó de sexe de la majoria de les espècies, les quals produeixen descendència amb la reproducció sexual, que és aproximadament 1:1 entre mascles i femelles. El definí Ronald Fisher en el seu Teoria genètica de la selecció natural, publicat el 1930, però atribuït erròniament a Fisher com a original. A. W. F. Edwards va dir que «probablement és l'argument més celebrat de la biologia evolutiva». Específicament, Fisher n'exposà els seus arguments en termes d'inversió parental, i la inversió dels dos pares havia de ser idèntica. Les raons de sexe són 1:1 i es coneixen com a «fisherianes», i les que no són d'1:1 es coneixen com a «no fisherianes» o «extraordinàries» i ocorren quan no acompleixen els supòsits del model de Fisher. Moltes vespes eusocials, com Polistes fuscatus i Polistes exclamans (del gènere Polistes), mostren aquesta raó a vegades. (ca)
 • Fisherův princip je evoluční model, který vysvětluje, proč je poměr pohlaví u většiny druhů, které se rozmnožují pohlavně, přibližně 1:1 mezi samci a samicemi. Tento princip poprvé vysvětlil Ronald A. Fisher ve své knize The Genetical Theory of Natural Selection z roku 1930. Fisherova teze zobecňuje a upřesňuje myšlenky Darwina, Giniho a Düsinga. (cs)
 • Fisher's principle is an evolutionary model that explains why the sex ratio of most species that produce offspring through sexual reproduction is approximately 1:1 between males and females. A. W. F. Edwards has remarked that it is "probably the most celebrated argument in evolutionary biology". Fisher's principle was outlined by Ronald Fisher in his 1930 book The Genetical Theory of Natural Selection (but has been incorrectly attributed as original to Fisher). Fisher couched his argument in terms of parental expenditure, and predicted that parental expenditure on both sexes should be equal. Sex ratios that are 1:1 are hence known as "Fisherian", and those that are not 1:1 are "non-Fisherian" or "extraordinary" and occur because they break the assumptions made in Fisher's model. (en)
 • El principio de Fisher (Fisher's principle en inglés) es un modelo evolutivo que explica el porqué de la razón de sexo de la mayoría de las especies, las cuales producen descendencia a través de la reproducción sexual, es aproximadamente 1:1 entre machos y hembras. Fue definido por Ronald Fisher en su libro The Genetical Theory of Natural Selection (La teoría genética de la selección natural), publicado en 1930,​ pero atribuido erróneamente a Fisher como original.​ ha dicho que «probablemente es el argumento más celebrado de la biología evolutiva».​ Específicamente, Fisher puso sus argumentos en términos de inversión parental, y que la inversión de los dos padres debe ser idéntica. Las razones de sexo que son 1:1 se conocen como «Fisherianas», y los que no son de 1:1 se conocen como «no-Fisherianas» o «extraordinarias» y ocurren cuando violan los supuestos hechos en el modelo de Fisher.​ Muchas especies se desvían de la proporción 1:1 temproraria o permanentemente. Por ejemplo especies partenogenéticas, que se aparean periódicamente como los pulgones, insectos sociales como las avispas del género Polistes, abejas, hormigas y termitas.​ (es)
 • Asas Fisher adalah model evolusi yang menjelaskan mengapa sebagian besar spesies seksual kurang lebih 1:1. Asas ini diperkenalkan oleh Ronald Fisher dalam bukunya The Genetical Theory of Natural Selection. Fisher membentuk argumennya berdasarkan konsep , yang memprediksikan bahwa pengeluaran orang tua untuk kedua jenis kelamin sama. W.D. Hamilton memberikan penjelasan sederhana asas Fisher sebagai berikut (dengan asumsi bahwa jantan dan betina membutuhkan biaya yang sama): 1. * Asumsikan bahwa kelahiran jantan lebih sedikit dari betina 2. * Jantan yang baru lahir memiliki prospek berkawin lebih besar daripada betina yang baru lahir, sehingga diperkirakan akan memiliki lebih banyak keturunan 3. * Maka orang tua secara genetik cenderung menghasilkan laki-laki yang cenderung menghasilkan cucu yang jumlahnya melebihi rata-rata 4. * Maka gen dengan kecenderungan menghasilkan laki-laki menyebar, dan kelahiran laki-laki menjadi lebih umum. 5. * Begitu rasio seks mendekati 1:1, keunggulan dalam melahirkan laki-laki berkurang. 6. * Penalaran yang sama juga berlaku bila jantan di atas diganti menjadi betina. Maka 1:1 adalah rasio yang seimbang Dalam kata lain, rasio 1:1 adalah strategi stabil evolusioner. (in)
 • フィッシャーの原理(フィッシャーのげんり、Fisher's principle)とは、多くの生物で性比がおおむね1:1になる理由の説明である。ロナルド・フィッシャーの『自然選択の遺伝学的理論(1930年)』によって概略が示された。血縁選択説とならんで進化生物学における最も重要なアイディアの一つと考えられている。フィッシャーは彼の主張を「親の出費」という用語で説明し、親の出費はどちらの性の子を作るときでも等しいと予測した。 (ja)
 • Принцип Фишера — эволюционная модель, которая объясняет, почему преобладающим в природе является соотношение полов разновидностей живых организмов, примерно 1:1; при котором гены для производства большего числа особей обоего пола выравниваются в популяции, потому что каждый пол поставляет ровно половину генов всех будущих поколений. Теория была основательно изложена Рональдом Фишером в книге 1930 года «Генетическая теория естественного отбора» (но неверно приписана Фишеру как его оригинальная идея). Тем не менее, А. В. Ф. Эдвардс (англ. Anthony William Fairbank Edwards) отметил, что это «вероятно, самый знаменитый принцип в эволюционной биологии». В частности, Фишер сформулировал свою теорию с точки зрения родительских затрат, и предсказал, что родительские затраты на оба пола должны быть равными. Соотношение полов, которое близко соотношению 1:1, известно как «фишеровское равновесие», и те соотношения полов, которые расходятся с этой пропорцией, (1:1) — «нефишеровские» или «экстраординарные» соотношения, поскольку они нарушают допущения, сделанные в предложенной Фишером модели. (ru)
 • Принцип Фішера — еволюційна модель, яка пояснює, чому переважаючим в природі є співвідношення статей різновидів живих організмів, приблизно 1:1; при якому гени для відтворення більшої кількості особин обох вирівнюються в популяції, тому що кожна стать поставляє рівно половину генів всіх майбутніх поколінь. Теорію було ґрунтовно викладено Рональдом Фішером в книзі 1930 р. «Генетична теорія природного відбору» (але невірно приписана Фішеру як його оригінальна ідея). Проте, А. В. Ф. Едвардс (англ. Anthony William Fairbank Edwards) відзначив, що це «ймовірно, найвідоміший принцип в еволюційній біології». Зокрема, Фішер сформулював свою теорію з точки зору батьківських витрат, і передбачив, що батьківські витрати на обидві статі повинні бути рівними. Співвідношення статей, близьке до співвідношення 1:1, відоме як «фішерівська рівновага», і ті співвідношення статей, які розходяться з цією пропорцією, (1:1) — «нефішерівські» або «екстраординарні» співвідношення, оскільки вони порушують допущення, зроблені в запропонованій Фішером моделі. (uk)
 • 费雪原理(英語:Fisher's principle)解释了为何大多数物种的性别比接近于1:1。 此原理最初由Düssing在1887年提出,之後在羅納德·费雪1930年的巨著《》中提到的,被错误的认为是费雪原创。尽管如此,A·W·F·爱德华兹仍将其评价为“或许是进化生物学最著名的论证。” 特别的,费雪用亲代支出一词来表达他的论证,并预测在两性上的亲代支出应是均等的。1:1的性别比因此被称为“费雪式”性别比;非1:1的那些则被称为“非费雪式”或“反常”的,这些发生在费雪模型的假设被打破的情况下。 (zh)
gold:hypernym
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git129 as of Mar 07 2023


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3328 as of May 17 2023, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (378 GB total memory, 50 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software