About: First Amendment to the United States Constitution     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Law108441203, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FFirst_Amendment_to_the_United_States_Constitution

The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prevents the government from making laws which regulate an establishment of religion, prohibit the free exercise of religion, or abridge the freedom of speech, the freedom of the press, the right to peaceably assemble, or the right to petition the government for redress of grievances. It was adopted on December 15, 1791, as one of the ten amendments that constitute the Bill of Rights.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • First Amendment to the United States Constitution
 • التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة
 • Primera esmena de la Constitució dels Estats Units
 • 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten
 • Unua Amendo al la Usona Konstitucio
 • Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos
 • Premier amendement de la Constitution des États-Unis
 • Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat
 • I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America
 • アメリカ合衆国憲法修正第1条
 • 미국 수정 헌법 제1조
 • Eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten
 • 1. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
 • Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos
 • Первая поправка к Конституции США
 • Första författningstillägget till Amerikas förenta staters konstitution
 • Перша поправка до Конституції США
 • 美国宪法第一修正案
rdfs:comment
 • التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو تعديل لنص الدستور الأصلي يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم. تم اعتماد التعديل الأول للدستور كواحد من عشر تعديلات تشكل وثيقة الحقوق في 15 ديسمبر 1791. وتم اقتراح وثيقة الحقوق في الأصل كإجراء لتهدئة معادي الفيدرالية لمصادقة الدستور. في البداية، كان التعديل الأول لا ينطبق إلا على القوانين التي يسنها الكونغرس، وكثير من تطبيقاته فُسرت بشكل ضيق أكثر بكثير مما هو عليه الحال اليوم.
 • La Primera esmena (en anglès First Amendment) de la Constitució dels Estats Units fou aprovada el 15 de desembre del 1791 com una de les deu esmenes que constitueixen la Declaració de Drets. Prohibeix l'aprovació de cap llei que estableixi una religió o que impedeixi, minvi o infringeixi les llibertats de culte, d'expressió, de premsa, de reunió o el dret de petició.
 • La Unua Amendo (Amendo I) al la Usona Konstitucio estas parto de la Bill of Rights. La amendo malpermesas leĝofaradon kiu ne respektu religiliberecon, parolliberecon, gazetaran liberecon, kunvenan liberecon aŭ petorajton.
 • アメリカ合衆国憲法修正第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうしゅうせいだい1じょう、英: First Amendment to the United States Constitution)は、アメリカ合衆国憲法で定められている条項で、国教の樹立を禁止し、宗教の自由な行使を妨げる法律を制定することを禁止した。また、表現の自由、報道の自由、平和的に集会する権利、 請願権を妨げる法律を制定することを禁止している。これは1791年12月15日、権利章典を構成する10の修正の1つとして採択された。 権利章典はもともと憲法上の批准に対する反フェデラリストへの対抗を援助するために提案された。当初、修正第1条は、議会で制定された法律にのみ適用され、条項の多くは今日より狭く解釈された。合衆国最高裁判所は、ギトロー対ニューヨーク州事件(1925年)以来、修正第14条の適法手続条項を通じて、修正第1条を州に適用した。 エバーソン対教育委員会事件(1947年)では、裁判所はトーマス・ジェファーソンの書簡を用いて、この分離の正確な境界が紛争しているにもかかわらず、「教会と州の分離の壁」を求めた。20世紀と21世紀の一連の裁判では、政治的発言、匿名の発言、政治資金、ポルノグラフィ、学校演説などの様々な形態を保護し、 これらの判決はまた、修正第1条による保護における一連の例外を定義した。
 • 1. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – jedna z poprawek do amerykańskiej konstytucji, zakazująca ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, a uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. 1. poprawka weszła w życie 15 grudnia 1791 roku.
 • Der 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika (englisch First Amendment) ist Bestandteil des als Bill of Rights bezeichneten Grundrechtekatalogs der Verfassung der Vereinigten Staaten. Der 1791 verabschiedete Artikel verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Außerdem verbietet der Artikel die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Religionen durch Bundesgesetz.
 • The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prevents the government from making laws which regulate an establishment of religion, prohibit the free exercise of religion, or abridge the freedom of speech, the freedom of the press, the right to peaceably assemble, or the right to petition the government for redress of grievances. It was adopted on December 15, 1791, as one of the ten amendments that constitute the Bill of Rights.
 • La Primera Enmienda (Enmienda I) a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida la , que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el (en). Fue adoptada el 15 de diciembre de 1791, como la primera de las diez enmiendas de la Carta de Derechos.
 • Amendemen Pertama (Amendment I) Konstitusi Amerika Serikat melarang Kongres membuat undang-undang yang isinya membentuk suatu agama, melarang praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul secara damai, dan kebebasan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait dengan ganti rugi atas keluhan mereka. Amendemen ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 1791 sebagai salah satu dari sepuluh amendemen Konstitusi Amerika Serikat yang menjadi bagian dari Deklarasi Hak-Hak.
 • Le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des Droits (Bill of Rights). Il interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à « s'assembler pacifiquement ».
 • Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente; e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Esso, inoltre, proibisce al Congresso degli Stati Uniti di "fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione" — il che ha reso questo emendamento un campo di battaglia delle guerre culturali della fine del XX secolo.
 • 미국 수정 헌법 제1조(The First Amendment 또는 Amendment I)는 종교의 설립을 주선하거나, 자유로운 종교 활동을 방해하거나, 언론의 자유를 막거나, 출판의 자유를 침해하거나, 평화로운 집회의 자유를 방해하거나, 정부에 대한 탄원의 권리를 막는 어떠한 법 제정도 금지하는 미국의 헌법 수정안이다. 권리 장전을 구성하는 10개의 개정안 중 하나로 1791년 12월 15일 채택되었다. 권리 장전은 원래 헌법 비준에 대한 반연방주의자들의 반대를 누그러뜨리는 조치로 제안되었다. 처음에는 수정 헌법 제1조가 의회에 의해 제정되는 법에만 한정되었으며, 그 많은 조항들이 오늘날보다 훨씬 좁게 해석되었다. 1925년 (Gitlow v. New York) 사건으로 시작하여, 연방 대법원은 수정 헌법 제1조를 수정 헌법 제14조에 명시된 적법한 절차 조항을 통해 주에 적용시켰다.
 • Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die in 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen.
 • Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет: * Поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию. * Запрещать свободное вероисповедание. * Посягать на свободу слова. * Посягать на свободу прессы. * Ограничивать свободу собраний. * Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
 • A Primeira Emenda (Amendment I) da Constituição dos Estados Unidos é uma parte da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos. Foi adotada no dia 15 de dezembro de 1791. Impede, textualmente, ao Congresso americano de infringir seis direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de:
 • 美國憲法第一修正案(英語:First Amendment to the United States Constitution,簡稱:第一修正案(Amendment I))禁止美國國會制訂任何法律以確立國教;妨礙宗教自由;剝奪言論自由;侵犯新聞自由與集會自由;干擾或禁止向政府請願的權利。該修正案於1791年12月15日獲得通過,是美國權利法案中的一部分,使美國成為首個在憲法中明文不設國教,並保障宗教自由和言論自由的國家。 美國權利法案的制訂最初是美國聯邦黨人為了減輕國內反聯邦主義者對美國憲法的反對而做出的系列憲法修訂案。最早的“第一修正案”僅用於美國國會制訂的聯邦法律,其解釋範圍也比現在的狹義許多。但是通過1925年的,美國最高法院基於美國憲法第十四修正案中的“正當法律程序”條款裁定“第一修正案”適用於美國聯邦、州乃至各級政府的立法中。 在1947年的中,提請法庭就美國國父托马斯·杰斐逊在其信件中提及的“建立一道政教分離的牆”進行司法解釋,但是這條明確界限的細節到今天仍在爭論中,尤其是如何界定宗教自由方面。
 • Перша поправка до Конституції США (англ. First Amendment to the United States Constitution) вступила в силу 15 грудня 1791 року і була частиною Білля про права. Вона проголошує загальні свободи громадян Сполучених Штатів Америки, гарантуючи, що Конгрес США не буде:
rdfs:seeAlso
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software