About: Eocene     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : geo:SpatialThing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FEocene

The Eocene ( /ˈiː.əˌsiːn, ˈiː.oʊ-/ EE-ə-seen, EE-oh-) Epoch is a geological epoch that lasted from about 56 to 33.9 million years ago (mya). It is the second epoch of the Paleogene Period in the modern Cenozoic Era. The name Eocene comes from the Ancient Greek ἠώς (ēṓs, "dawn") and καινός (kainós, "new") and refers to the "dawn" of modern ('new') fauna that appeared during the epoch.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Eocene
 • العصر الإيوسيني
 • Eocén
 • Eocè
 • Ηώκαινο
 • Eozän
 • Eoceno
 • Eoceno
 • Eozeno
 • Éocène
 • Eoicéineach
 • Eosen
 • 始新世
 • Eocene
 • 에오세
 • Eoceen
 • Eocen
 • Eoceno
 • Эоцен
 • Eocen
 • Еоцен
 • 始新世
rdfs:comment
 • Eocén (55,8 Ma – 33,9 Ma před současností) je geologická epocha v spadající do geologické éry kenozoika a to do její nejstarší periody paleogénu, resp. neformální geologické jednotky třetihor. Název eocénu odvodil od starořeckého slova „ἠώς“ (éós), jež znamená úsvit, a taktéž řeckého slova „καινός“ (kainos) — latinizovaného na „caenus“, znamenajícího nový. Název, který lze přeložit jako „úsvit nových časů“, poukazuje na to, že podle nálezů fosilií se právě v tomto období zrodila řada dodnes přežívajících skupin živočichů.
 • Das Eozän ist in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Serie (= Zeitintervall) innerhalb des Paläogens. Das Eozän begann vor etwa 56 Millionen Jahren und endete vor etwa 33,9 Millionen Jahren und ist die zweite Serie des Paläogens (siehe Geologische Zeitskala). Dem Eozän folgte das Oligozän und ging das Paläozän voraus.
 • Eoceno estas la dua fazo de la tri dividoj de la Terciara epoko de geologio. La Eoceno daŭris de antaŭ 58 ĝis antaŭ 36 milionoj da jaroj. Rokoj de ĉi tiu erao enhavas malgrandan proporcion de konkoj kiuj identas kun nune vivantaj specioj. Tiu periodo gravas por la esploro de la mamula evoluo. Elformiĝis la ordoj en tiu periodo kiel neparhufuloj, primatoj, vespertoj, ronĝuloj, , dum abundis numulitoj. La eoceno sekvis paleocenon kaj sekvis ĝin oligoceno. La Eoceno estis nomita laŭ grek-mitologia diino de la matenruĝo (Eos).
 • Sa gheolaíocht, tugtar an Eoicéineach ar an dara ré a aithnítear sa tréimhse Threasach 55-38 milliún bliain ó shin. Bhí an aeráid níos teo ná roimhe, agus thosaigh fásra is ainmhithe nua-aoiseacha ag teacht chun cinn.
 • 에오세(Eocene世/Eocene Epoch)는 지금으로부터 5,580만 년 전부터 3,390만 년 전까지의, 2,190만 년간의 시대를 말하며, 시신세(始新世)라고도 한다. 고제3기의 2번째 세이다. 팔레오세 바로 다음이다. 이름은 그리스어 ēōs(새벽)에서 유래한다. 부족류가 번성하였고 산림이 무성하여 많은 석탄층이 퇴적되었다. 거의 모든 포유류가 진화한 시기이다.
 • 始新世(ししんせい、Eocene)は、地質時代の一つで、約5,600万年前から約3,390万年前までの期間。新生代の第二の時代。古第三紀の第二の世。
 • Eoceno é a segunda época da era Cenozoica, está compreendida entre cerca de há 56 milhões de anos e cerca de há 34 milhões de anos. O Eoceno sucede o Paleoceno e precede o Oligoceno. O nome Eoceno vem do grego eos (ἠώς, "amanhecer") e kainos (καινός, "novo"). Divide-se nas idades Ypresiana, Lutetiana, Bartoniana e Priaboniana, da mais antiga para a mais recente.Foi durante este período que se formaram algumas das mais importantes cordilheiras de nosso planeta, tais como os Alpes e o Himalaia.
 • Eocen är en geologisk epok. Eocen, är den mellersta epoken inom paleogen, och sträcker sig från runt 56 till 34 miljoner år sedan.
 • 始新世(英語:Eocene)是地質時代中古近紀(Paleogene)的第二個主要分期,大約開始於5600萬年前-終於3400萬年前,介於古新世(Paleocene)與漸新世(Oligocene)之間。始新世(Eocene)之名,字源來自希臘文eos(開端)和ceno (新),指的是現代哺乳動物群出現的開始。始新世常被劃分成早期(距今5600萬年∼5,200萬年)、中期(距今5,200萬∼4,360萬年)和晚期(距今4,360萬∼3400萬年)。始新世早期最令人受到注意的是,原始的現代哺乳動物的出現。始新世結束於一個被稱作(哺乳動物物种连续性上的“大断裂”)的大型生物集群滅絕。此一事件可能是關於一或數顆的大火流星撞擊西伯利亞以及現在的切萨皮克湾所造成。
 • الفترة الفَجْرِيّة أو الفترة الإيوسينية (بالإنجليزية: Eocene)‏ هي فترة جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت، وهي الفترة الثانية من عصر الباليوجين للزمن الجيولوجي . تمتد الفترة الفجرية من نهاية العصر الباليوسيني إلى بداية العصر الأوليغوسيني. تميزت بداية الفترة الفجرية بانخفاض تركيز نظير الكربون C13 في الغلاف الجوي بشكل استثنائي مقارنة بالنظير الأكثر شيوعًا C12.
 • L'Eocè és la segona època del Paleogen, una de les subdivisions del Cenozoic. Comprèn el temps entre el final del Paleocè (fa 56,0 milions d'anys) i el principi de l'Oligocè (fa 33,9 milions d'anys). El seu inici i final queden marcats pel màxim tèrmic del Paleocè-Eocè i per la Grande Coupure, respectivament. Com en altres períodes geològics, els estrats que delimiten aquest període estan ben identificats, però no han estat datats amb màxima precisió.
 • To Ηώκαινο είναι γεωλογική εποχή η οποία διήρκησε από 56 έως 33,9 εκατομμύρια χρόνια πριν και είναι η δεύτερη εποχή της Παλαιογενούς περιόδου του Καινοζωικού αιώνα. Το Ηώκαινο βρίσκεται χρονικά ανάμεσα στο Παλαιόκαινο και το Ολιγόκαινο. Η έναρξη του Ηώκαινου χαρακτηρίζεται από μια σύντομη περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση άνθρακα-13 ήταν ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τον άνθρακα-12 στην ατμόσφαιρα. Το τέλος της χαρακτηρίζεται από συμβάν εξαφάνισης, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τη σύγκρουση αστεροειδών στη Σιβηρία και στον κόλπο Τσέζαπικ.
 • Eozenoa (grezieratik: eos, "argi hastea" eta kainos, "berria"), Paleogenoaren bigarren zatia izan zen. Orain dela 55,8 ± 0,2 Ma hasi eta orain dela 33,9 ± 0,1 Ma bukatu zen. Aurreko epea Paleozenoa izan zen eta hurrengoa Oligozenoa. Aldi hartan hartu zuten kontinenteek gaur egun duten itxura. Halaber, dinosauroak eta narrasti handiak desagertu zirenez, animalia ugaztunak asko ugaritu ziren garai hartan, eta beste guztiak baino gehiago hedatu eta garatu ziren.
 • The Eocene ( /ˈiː.əˌsiːn, ˈiː.oʊ-/ EE-ə-seen, EE-oh-) Epoch is a geological epoch that lasted from about 56 to 33.9 million years ago (mya). It is the second epoch of the Paleogene Period in the modern Cenozoic Era. The name Eocene comes from the Ancient Greek ἠώς (ēṓs, "dawn") and καινός (kainós, "new") and refers to the "dawn" of modern ('new') fauna that appeared during the epoch.
 • L’Éocène est la deuxième époque du Paléogène et aussi la deuxième de l’ère Cénozoïque. Il suit le Paléocène et précède l’Oligocène. Il s’étend d'il y a 56,0 à 33,9 millions d’années. Le début de l’Éocène est marqué par l’émergence des premiers mammifères modernes, sa fin par une extinction massive, dite « Grande Coupure », peut-être liée aux impacts météoritiques de Popigaï en Sibérie et de Chesapeake, en Amérique du Nord. Son nom provient du grec « ἠώς » (eos, aube) et « καινός » (kainos, nouveau) qui est une référence aux nouvelles espèces de mammifères apparaissant durant cette époque.
 • El Eoceno es una época y serie de la escala temporal geológica que pertenece al periodo y sistema Paleógeno; dentro de este, el Eoceno sigue al Paleoceno y precede al Oligoceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y termina hace unos 34 millones de años.​​​​ El nombre de Eoceno, definido por el británico Charles Lyell, proviene de las palabras griegas eos (ἠώς, 'alba') y kainos (καινός, 'nuevo'), haciendo referencia a la aparición de los órdenes modernos de mamíferos durante esta época.
 • L'Eocene è la seconda epoca geologica del periodo Paleogene e va dai 55,8 ± 0,2 milioni di anni fa (Ma) ai 33,9 ± 0,1 Ma, preceduto dal Paleocene e seguito dall'Oligocene. L'Eocene è suddiviso in quattro piani: Ypresiano, Luteziano, Bartoniano e Priaboniano.
 • Het Eoceen (Oudgrieks: ἠώς (ḗōs) = dageraad; καινός (kainós) = nieuw; oftewel de dageraad van het nieuwe) is een tijdperk in de geologische tijdschaal, dat duurde van 56,0 tot 33,9 miljoen jaar geleden (Ma). Het Eoceen volgt op het Paleoceen en wordt gevolgd door het Oligoceen.
 • Eocen (ang. Eocene) * w sensie geochronologicznym: środkowa epoka paleogenu, trwająca około 22 milionów lat (od 56,0 do 33,9 mln lat temu). Eocen jest młodszy od paleocenu a starszy od oligocenu. Eocen dzieli się na cztery wieki: iprez, lutet, barton i priabon. * w sensie chronostratygraficznym: środkowy oddział paleogenu, wyższy od paleocenu a niższy od oligocenu. Dzieli się na cztery piętra: iprez, lutet, barton i priabon. Nazwa pochodzi od połączenia greckich słów ἠώς, eos – jutrzenka i καινός, kainos – nowy (w nieformalnym tłumaczeniu: „świt nowych czasów”).
 • Еоце́нова епо́ха, еоцен (дав.-гр. ἠώς — «світанок» і дав.-гр. καινός — «новий») — середня геологічна епоха палеогенового періоду. Почалася 56,0 і закінчилась 33,9 млн років тому, тривала близько 22 млн років. Змінила палеоцен, змінилась олігоценом. Характеризується розвитком вічнозеленої тропічної рослинності (лаври, мирти, пальми). Відбулися значні трансгресії морів, моря вкривали Центральну і Південну Європу, Північну Африку, Південну Азію й Північну Америку.
skos:exactMatch
name
 • Eocene
geo:lat
geo:long
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Andrewsarchus_mongoliensis.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Diatrymaskeleton.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hyracodon_nebraskensis.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hyracotherium_vasacciense_(fossil_horse)_(Huerfano_Formation,_Lower_Eocene;_Huerfano_Basin,_Colorado,_USA)_3_(32380466091).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dinoceras_mirabile_Marsh_MNHN.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Primobucco.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coryphodon_skull.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hesperocyon_skull_Smithsonian.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tritemnodon_skull.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Leptictidium_auderiense_skeleton.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Brontotherium_skull_IMG_4441.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Eocene_Turtle_Fossil.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Basilosaurus_isis_fossil,_Nantes_History_Museum_03.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Borealosuchus_wilsoni_(15529256785).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Moeritherium_lyonsi_(fossil_mammal)_(Eocene)_(32167459460).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pakicetus_Canada.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Peratherium_skull.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pseudocrypturus_Smithsonian_fossil.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ypresian_Earth_50_mya.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 40 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software