About: Declaratory judgment     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Software, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FDeclaratory_judgment

A declaratory judgment, also called a declaration, is the legal determination of a court that resolves legal uncertainty for the litigants. It is a form of legally binding preventive by which a party involved in an actual or possible legal matter can ask a court to conclusively rule on and affirm the rights, duties, or obligations of one or more parties in a civil dispute (subject to any appeal). The declaratory judgment is generally considered a statutory remedy and not an equitable remedy in the United States, and is thus not subject to equitable requirements, though there are analogies that can be found in the remedies granted by courts of equity. A declaratory judgment does not by itself order any action by a party, or imply damages or an injunction, although it may be accompanied by o

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Feststellungsklage
 • Declaratory judgment
 • 선언적 판결
 • Иск о признании
 • Fastställelsetalan
rdfs:comment
 • Die Feststellungsklage ist eine Klageart des deutschen Rechts. Positive Feststellungsklage und negative Feststellungsklage dienen dazu, das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses feststellen zu lassen, beispielsweise eines Vertrags. Grundsätzlich unzulässig ist hingegen die Feststellung bloßer Elemente eines Rechtsverhältnisses (Elementenfeststellung). Die Nichtigkeitsfeststellungsklage will die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts feststellen lassen.
 • 선언적 판결(宣言的判決, declaratory judgment)은 미국의 민사소송법내 절차로 판사가 민사소송에서 당사자들의 권리, 의무, 책임등을 선언하는 것을 말한다. 이때 어떤 이행명령이나 조치, 또는 배상을 명령하지는 않는다. 법원을 선언적 판결을 내리는 것을 꺼려하나 헌법관련 중요 법리적인 문제의 경우 혼란을 막기 위해 선언적 판결을 내린다. 보통의 경우 법원은 실제적 손해가 발생할 때까지 기다린다.
 • Иск о признании представляет собой иск, предмет которого характеризуется способами защиты, связанными с констатацией наличия или отсутствия спорных прав или законных интересов, т.е. спорного материального правоотношения. Поскольку иски о признании всегда направлены на установление наличия или отсутствия спорного правоотношения, они именуются ещё установительными исками.
 • A declaratory judgment, also called a declaration, is the legal determination of a court that resolves legal uncertainty for the litigants. It is a form of legally binding preventive by which a party involved in an actual or possible legal matter can ask a court to conclusively rule on and affirm the rights, duties, or obligations of one or more parties in a civil dispute (subject to any appeal). The declaratory judgment is generally considered a statutory remedy and not an equitable remedy in the United States, and is thus not subject to equitable requirements, though there are analogies that can be found in the remedies granted by courts of equity. A declaratory judgment does not by itself order any action by a party, or imply damages or an injunction, although it may be accompanied by o
 • En fastställelsedom kan meddelas av domstol efter stämningsansökan i tvistemål. I stämningsansökan måste den som väcker talan, käranden, precisera sitt yrkande eller sina yrkanden. Beroende på innehållet betecknar man talan antingen som fullgörelsetalan, fastställelsetalan eller talan om konstitutiv dom. En fastställelsedom är inte exigibel. Fastställelsetalan kan antingen vara positiv eller negativ. Om talan är positiv, vill käranden ha sin rätt fastställd. Om talan är negativ vill han ha fastställt att han inte har en förpliktelse.
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
gold:hypernym
has abstract
 • Die Feststellungsklage ist eine Klageart des deutschen Rechts. Positive Feststellungsklage und negative Feststellungsklage dienen dazu, das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses feststellen zu lassen, beispielsweise eines Vertrags. Grundsätzlich unzulässig ist hingegen die Feststellung bloßer Elemente eines Rechtsverhältnisses (Elementenfeststellung). Die Nichtigkeitsfeststellungsklage will die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts feststellen lassen.
 • A declaratory judgment, also called a declaration, is the legal determination of a court that resolves legal uncertainty for the litigants. It is a form of legally binding preventive by which a party involved in an actual or possible legal matter can ask a court to conclusively rule on and affirm the rights, duties, or obligations of one or more parties in a civil dispute (subject to any appeal). The declaratory judgment is generally considered a statutory remedy and not an equitable remedy in the United States, and is thus not subject to equitable requirements, though there are analogies that can be found in the remedies granted by courts of equity. A declaratory judgment does not by itself order any action by a party, or imply damages or an injunction, although it may be accompanied by one or more other remedies. A declaratory judgment is generally distinguished from an advisory opinion because the latter does not resolve an actual case or controversy. Declaratory judgments can provide legal certainty to each party in a matter when this could resolve or assist in a disagreement. Often an early resolution of legal rights will resolve some or all of the other issues in a matter. A declaratory judgment is typically requested when a party is threatened with a lawsuit but the lawsuit has not yet been filed; or when a party or parties believe that their rights under law and/or contract might conflict; or as part of a counterclaim to prevent further lawsuits from the same plaintiff (for example, when only a contract claim is filed, but a copyright claim might also be applicable). In some instances, a declaratory judgment is filed because the statute of limitations against a potential defendant may pass before the plaintiff incurs damage (for example, a malpractice statute applicable to a certified public accountant may be shorter than the time period the IRS has to assess a taxpayer for additional tax due to bad advice given by the CPA). Declaratory judgments are authorized by statute in most common-law jurisdictions. In the United States, the federal government and most states enacted statutes in the 1920s and 1930s authorizing their courts to issue declaratory judgments.
 • 선언적 판결(宣言的判決, declaratory judgment)은 미국의 민사소송법내 절차로 판사가 민사소송에서 당사자들의 권리, 의무, 책임등을 선언하는 것을 말한다. 이때 어떤 이행명령이나 조치, 또는 배상을 명령하지는 않는다. 법원을 선언적 판결을 내리는 것을 꺼려하나 헌법관련 중요 법리적인 문제의 경우 혼란을 막기 위해 선언적 판결을 내린다. 보통의 경우 법원은 실제적 손해가 발생할 때까지 기다린다.
 • En fastställelsedom kan meddelas av domstol efter stämningsansökan i tvistemål. I stämningsansökan måste den som väcker talan, käranden, precisera sitt yrkande eller sina yrkanden. Beroende på innehållet betecknar man talan antingen som fullgörelsetalan, fastställelsetalan eller talan om konstitutiv dom. Käranden avser med sin talan att av domstolen erhålla en dom, som innehåller en fastställelse antingen av ett anspråk till exempel på skadestånd eller av annan rättighet, till exempel på äganderätt utan att domstolen samtidigt fastställer en förpliktelse för svaranden att fullgöra något, vilket däremot är fallet vid en fullgörelsetalan. En fastställelsedom är inte exigibel. Fastställelsetalan kan antingen vara positiv eller negativ. Om talan är positiv, vill käranden ha sin rätt fastställd. Om talan är negativ vill han ha fastställt att han inte har en förpliktelse. Ett exempel på en positiv fastställelsetalan är att A stämmer B på skadestånd men inskränker yrkandet till att rätten ska fastställa att B är skadeståndsskyldig gentemot honom. Eftersom beräkningen av skadeståndets storlek lämnas utanför prövningen behöver ingendera parten drabbas av rättegångskostnader avseende skadeståndets beräkning. Om skadeståndsskyldighet bedöms föreligga är det ju inte säkert att frågan om skadeståndets storlek ens blir tvistig. En negativ fastställelsetalan kan till exempel gå ut på att käranden inte är betalningsskyldig enligt ett visst skuldebrev exempelvis därför att det är förfalskat. Den påstådde gäldenären kan inte föra en fullgörelsetalan för att fastslå detta. Ovissheten består i att han senare kan komma att krävas på beloppet och denna ovisshet kan vara honom till nackdel då han får svårt att planera sin ekonomi. Det skall föreligga en rättsovisshet som inverkar menligt på kärandens rättssituation och som svaranden genom sitt förhållande föranlett. Förutsättningarna för att medge en fastställelsetalan framgår av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.Talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, må upptagas till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång. I Högsta domstolens praxis har också ställts det kravet att en fastställelsetalan med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet ska framstå som lämplig. Högsta domstolen har i beslut 2007-02-21 i mål Ö 3049-04 ytterligare belyst frågan om när fastställelsetalan inte kan tillåtas. Fastställelsetalan är vanlig vid tvist om tolkning av kollektivavtal. För fastställelsetalan i arbetstvister gäller särskilt restriktiva regler enligt lagen om rättegången i arbetstvister (LRS). Saknas någon förutsättning ska talan avvisas såsom exempelvis skett i Arbetsdomstolens dom, AD 1995:127.
 • Иск о признании представляет собой иск, предмет которого характеризуется способами защиты, связанными с констатацией наличия или отсутствия спорных прав или законных интересов, т.е. спорного материального правоотношения. Поскольку иски о признании всегда направлены на установление наличия или отсутствия спорного правоотношения, они именуются ещё установительными исками.
dbp:wikiPageUsesTemplate
date
title
 • Uniform Declaratory Judgment Act
url
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git115 as of Sep 09 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3326 as of Nov 15 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 36 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software