About: Cutting     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FCutting

Cutting is the separation or opening of a physical object, into two or more portions, through the application of an acutely directed force. Implements commonly used for cutting are the knife and saw, or in medicine and science the scalpel and microtome. However, any sufficiently sharp object is capable of cutting if it has a hardness sufficiently larger than the object being cut, and if it is applied with sufficient force. Even liquids can be used to cut things when applied with sufficient force (see water jet cutter). or

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Cutting
 • قطع
 • Zerteilen
 • Tajlado
 • Corte
 • Découpage
 • Pemotongan
 • 切削加工
 • 자르기
 • Cięcie (proces technologiczny)
 • Резание
 • Skärning
rdfs:comment
 • القطع هي عملية فصل الجسم الفيزيائي إلى جزأين أو أكثر عن طريق تطبيق قوة موجهة. أكثر الأدوات التي يتم استخدامها في القطع هي السكينة، والمقص، والمنشار، وفي الطب والعلوم يتم استخدام المبضع، والمشراح. ومع ذلك، يمكن استخدام أي جسم حاد بما فيه الكفاية في القطع إذا توفرت فيه صلادة أكبر بما يكفي من المتوفرة في الجسم المقطوع، وفي حال تم توجيه هذا الجسم بالقوة الكافية. كما تُستخدم السوائل في كثير من الأحيان لقطع الأجسام عند دعمها وتوجيهها بالقوة الكافية، كما هي الحال عند القطع بنفث الماء.
 • Tajlo aŭ tajlado estas ago doni difinitan formon al materialo, eltranĉante el ĝi pecetojn aŭ eretojn, kaj tondi el ŝtofo la pecojn destinitajn fariĝi vesto, laŭ ŝablonoj aŭ laŭ la faritaj mezuroj. Laŭ Francisko Azorín tajli estas formi ion disigante pecetojn per tranĉanta, hakanta, ĉizanta ilo. Li indikas etimologion el la latina taliare (detranĉi). Kaj li aldonas la terminon tajlisto, por homo kiu profesie tajlas.
 • Zerteilen ist nach DIN-Norm DIN 8588 das teilweise oder vollständige Trennen eines Körpers oder Systems in zwei oder mehrere Teile. In der Fertigungstechnik stellt es in den nach DIN 8580ff. genormten Fertigungsverfahren eine Gruppe der Hauptgruppe Trennen dar. Zerteilende Verfahren haben gemeinsam, dass sie den Werkstoff mechanisch ohne Spanbildung bearbeiten.
 • 切削加工(せっさくかこう)は切削工具類を用いて対象物を切り削る加工方法である。除去加工とも呼ばれる。なお、大きな外力によって対象物を変形させて目的の形状を得る塑性加工とは区別される。 本稿では、切削における物理現象などを中心に各種切削手段の共通の点に関する説明を行い、多様な切削工具ごとの個別の事情は扱わない。切削工具と切削加工を行う機械については切削工具を参照のこと。
 • 자르기, 절단(切斷/截斷) 또는 커팅(cutting)은 힘을 이용하여 물건을 둘 이상의 부분으로 분리시키는 일이다. 자르기를 위해 공통적으로 사용되는 기구로는 나이프와 톱이 있으며 의학 및 과학 분야에서는 메스와 이 있다. 그러나 충분히 날카로운 물체는 자르려는 물체에 비해 충분히 큰 가 있고 충분함 힘을 사용할 경우 자르기가 가능하다. 충분한 힘을 사용할 경우 물건을 자를 때 액체를 사용할 수도 있다. ( 참고)
 • Cięcie – jest operacją rozdzielania materiału. Cięcie może być wykonane poprzez usunięcie części materiału metodą obróbki ubytkowej lub bez jego usuwania metodą obróbki plastycznej.
 • Резка — это разделение физического объекта на две или более части с помощью прямого силового воздействия режущим инструментом. В быту обычно применяется нож или пила, тогда как в медицине чаще используется скальпель или микротом. Как правило, твёрдость режущего инструмента должна быть выше, чем твёрдость разрезаемого объекта, тем не менее для резки пригоден любой острый предмет с сопоставимой твёрдостью, если он применяется с достаточной силой. Для резки могут быть использованы даже жидкости, если они используются с нужной силой, например, гидроабразивная резка.
 • Cutting is the separation or opening of a physical object, into two or more portions, through the application of an acutely directed force. Implements commonly used for cutting are the knife and saw, or in medicine and science the scalpel and microtome. However, any sufficiently sharp object is capable of cutting if it has a hardness sufficiently larger than the object being cut, and if it is applied with sufficient force. Even liquids can be used to cut things when applied with sufficient force (see water jet cutter). or
 • El corte es la separación de un objeto físico, en dos o más porciones, mediante la aplicación de una fuerza dirigida de forma aguda. Las herramientas utilizadas comúnmente para el corte son el cuchillo y sierra, o en medicina y ciencia el bisturí y microtomo. Sin embargo, cualquier objeto lo suficientemente agudo, es capaz de cortar si tiene una dureza suficientemente más grande que el objeto a ser cortado, y si se aplica con la fuerza suficiente. Incluso los líquidos pueden ser utilizados para cortar cosas cuando se aplican con suficiente fuerza (véase corte con chorro de agua).
 • Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adaah pisau, gergaji dan gunting, dan untuk aplikasi ilmiah dan kedokteran digunakan scalpel dan . Namun pada umumnya setiap benda yang tajam mampu memotong benda yang memiliki tingkat kekerasan lebih rendah dan diapikasikan dengan gaya yang signifikan. Bahkan fluida bisa digunakan untuk memotong benda yang keras ketika gaya yang signifikan diaplikasikan (misal ).
 • Le découpage est un procédé de fabrication de pièces qui consiste à diviser un sous-produit en plusieurs parties. Différentes techniques permettant le découpage : * Le découpage par cisaillement : sont envisagés, le cisaillage, le poinçonnage, le grignotage... ; * Le découpage mécanique par enlèvement de matière : sont envisagés le sciage, le jet d'eau hyperbare ; * Le découpage électrique par enlèvement de matière : l'électro-érosion au fil ; * Le découpage thermique par enlèvement de matière : oxycoupage, plasma, laser, etc. Une différence peut être faite sur les termes :
 • Skärning är en sönderdelning av eller inträngning i ett material med ett vasst eggverktyg genom applicering av tryck och kilverkan. I motsats till klippning finns ingen motstående egg. Termen innefattar även annan sönderdelning som till processen och resultatet liknar skärning. Exempel är skärning med kniv i textilier eller med gaslåga i plåt. Man kan till exempel skära ett ark i två delar, eller skära ut ett runt hål ur en skiva. Kurvan längs det man skurit kallas för skärsnitt.
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • القطع هي عملية فصل الجسم الفيزيائي إلى جزأين أو أكثر عن طريق تطبيق قوة موجهة. أكثر الأدوات التي يتم استخدامها في القطع هي السكينة، والمقص، والمنشار، وفي الطب والعلوم يتم استخدام المبضع، والمشراح. ومع ذلك، يمكن استخدام أي جسم حاد بما فيه الكفاية في القطع إذا توفرت فيه صلادة أكبر بما يكفي من المتوفرة في الجسم المقطوع، وفي حال تم توجيه هذا الجسم بالقوة الكافية. كما تُستخدم السوائل في كثير من الأحيان لقطع الأجسام عند دعمها وتوجيهها بالقوة الكافية، كما هي الحال عند القطع بنفث الماء.
 • Tajlo aŭ tajlado estas ago doni difinitan formon al materialo, eltranĉante el ĝi pecetojn aŭ eretojn, kaj tondi el ŝtofo la pecojn destinitajn fariĝi vesto, laŭ ŝablonoj aŭ laŭ la faritaj mezuroj. Laŭ Francisko Azorín tajli estas formi ion disigante pecetojn per tranĉanta, hakanta, ĉizanta ilo. Li indikas etimologion el la latina taliare (detranĉi). Kaj li aldonas la terminon tajlisto, por homo kiu profesie tajlas.
 • Cutting is the separation or opening of a physical object, into two or more portions, through the application of an acutely directed force. Implements commonly used for cutting are the knife and saw, or in medicine and science the scalpel and microtome. However, any sufficiently sharp object is capable of cutting if it has a hardness sufficiently larger than the object being cut, and if it is applied with sufficient force. Even liquids can be used to cut things when applied with sufficient force (see water jet cutter). Cutting is a compressive and shearing phenomenon, and occurs only when the total stress generated by the cutting implement exceeds the ultimate strength of the material of the object being cut. The simplest applicable equation is: or The stress generated by a cutting implement is directly proportional to the force with which it is applied, and inversely proportional to the area of contact. Hence, the smaller the area (i.e., the sharper the cutting implement), the less force is needed to cut something. It is generally seen that cutting edges are thinner for cutting soft materials and thicker for harder materials. This progression is seen from kitchen knife, to cleaver, to axe, and is a balance between the easy cutting action of a thin blade vs strength and edge durability of a thicker blade.
 • Zerteilen ist nach DIN-Norm DIN 8588 das teilweise oder vollständige Trennen eines Körpers oder Systems in zwei oder mehrere Teile. In der Fertigungstechnik stellt es in den nach DIN 8580ff. genormten Fertigungsverfahren eine Gruppe der Hauptgruppe Trennen dar. Zerteilende Verfahren haben gemeinsam, dass sie den Werkstoff mechanisch ohne Spanbildung bearbeiten.
 • El corte es la separación de un objeto físico, en dos o más porciones, mediante la aplicación de una fuerza dirigida de forma aguda. Las herramientas utilizadas comúnmente para el corte son el cuchillo y sierra, o en medicina y ciencia el bisturí y microtomo. Sin embargo, cualquier objeto lo suficientemente agudo, es capaz de cortar si tiene una dureza suficientemente más grande que el objeto a ser cortado, y si se aplica con la fuerza suficiente. Incluso los líquidos pueden ser utilizados para cortar cosas cuando se aplican con suficiente fuerza (véase corte con chorro de agua). El corte es un fenómeno de compresión y cizallamiento, y se produce sólo cuando la tensión total generada por el corte aplicado excede la resistencia a la rotura del material del objeto a cortar. La ecuación aplicable más simple es tensión = fuerza/área: La tensión generada por un elemento de corte es directamente proporcional a la fuerza con la que se aplica, e inversamente proporcional al área de contacto. Por lo tanto, mientras menor sea el área (es decir, más filosa la herramienta de corte), menor fuerza se necesitará para cortar algo. En general, se observa que los bordes de corte son más delgados para el corte de materiales blandos y más grueso para materiales más duros. Esta progresión es vista desde los cuchillo de cocina, hasta hachas, lo que hace un balance entre la fácil acción de corte de una hoja delgada contra la fuerza y durabilidad del borde de una cuchilla más gruesa.
 • Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adaah pisau, gergaji dan gunting, dan untuk aplikasi ilmiah dan kedokteran digunakan scalpel dan . Namun pada umumnya setiap benda yang tajam mampu memotong benda yang memiliki tingkat kekerasan lebih rendah dan diapikasikan dengan gaya yang signifikan. Bahkan fluida bisa digunakan untuk memotong benda yang keras ketika gaya yang signifikan diaplikasikan (misal ). Pemotongan menggunakan fenomena tekanan dan dan hanya terjadi ketika total tegangan yang dihasilkan oleh alat pemotong melebihi kekuatan benda yang dipotong. Karena tekanan adalah gaya per satuan luas, maka besarnya gaya yang dibutuhkan akan lebih rendah jika luas area permukaan diperkecil, maka banyak benda tajam yang diasah hingga lancip untuk memudahkan pemotongan. Namun memperkecil luas area permukaan benda pemotong akan lebih rapuh.
 • Le découpage est un procédé de fabrication de pièces qui consiste à diviser un sous-produit en plusieurs parties. Différentes techniques permettant le découpage : * Le découpage par cisaillement : sont envisagés, le cisaillage, le poinçonnage, le grignotage... ; * Le découpage mécanique par enlèvement de matière : sont envisagés le sciage, le jet d'eau hyperbare ; * Le découpage électrique par enlèvement de matière : l'électro-érosion au fil ; * Le découpage thermique par enlèvement de matière : oxycoupage, plasma, laser, etc. Une différence peut être faite sur les termes : * découpage, afin d’obtenir un pourtour défini selon une forme et des cotes précises ; * poinçonnage, afin d’ajourer une pièce. Les matériaux envisagés sont multiples : tôle, papier, carton, mousse, etc.
 • 切削加工(せっさくかこう)は切削工具類を用いて対象物を切り削る加工方法である。除去加工とも呼ばれる。なお、大きな外力によって対象物を変形させて目的の形状を得る塑性加工とは区別される。 本稿では、切削における物理現象などを中心に各種切削手段の共通の点に関する説明を行い、多様な切削工具ごとの個別の事情は扱わない。切削工具と切削加工を行う機械については切削工具を参照のこと。
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software