About: Craft     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:MusicGenre, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FCraft

A craft or trade is a pastime or an occupation that requires particular skills and knowledge of skilled work. In a historical sense, particularly the Middle Ages and earlier, the term is usually applied to people occupied in small scale production of goods, or their maintenance, for example by tinkers. The traditional term craftsman is nowadays often replaced by artisan and by craftsperson (craftspeople).

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Craft
 • حرفة
 • Řemeslo
 • Τεχνική
 • Handwerk
 • Metio
 • Oficio (profesión)
 • Métier (activité)
 • Kerajinan
 • 工芸
 • Ambacht (handwerk)
 • 공예
 • Rzemiosło
 • Ремесло
 • Hantverk
 • Ремесло
 • 工艺
rdfs:comment
 • Οι τεχνικές είναι πρακτικές δεξιότητες που οδηγούν στην αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω διαδικασιών που δεν είναι άμεσα προφανείς. Επίσης, μια τεχνική μπορεί να χαρακτηριστεί πρακτική τέχνη. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν τεχνικές για το παίξιμο μουσικών οργάνων, τεχνικές για το ράψιμο, η τεχνική της , κτλ. Το αποτέλεσμα, η μελέτη ή η συλλογή τεχνικών μπορεί να αναφέρονται στην τεχνολογία. Σπανιότερα ο όρος αναφέρεται στην επιστήμη μηχανικού.
 • الحرفة هي مهنة تتطلب نوعًا خاصًا من . في النطاق التاريخي، وخاصة فيما يتعلق بفترة العصور الوسطى وما قبلها، عادة ما كان ينطبق هذا المصطلح على الأشخاص الذين يعملون في إنتاج على نطاق ضيق. وفي هذه الأيام، استبدلت المصطلحات التقليدية الرجل الحرفي والمرأة الحرفية في كثير من الأحيان بمصطلح ونادرًا ما تستبدل بمصطلح الشخص الحرفي (الأشخاص الحرفيين).
 • Un métier est d'abord l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel, en vue d'une rémunération. Par extension, le métier désigne le degré de maitrise acquis par une personne ou une organisation du fait de la pratique sur une durée suffisante de cette activité comme l'expérience et le savoir-faire acquis et l'amélioration des pratiques.
 • Als Handwerk (von mittelhochdeutsch hant-werc, eine Lehnübersetzung zu lateinisch opus manuum und altgriechisch χειρουργία cheirurgía „Handarbeit“) werden zahlreiche gewerbliche Tätigkeiten bezeichnet, die Produkte meist auf Bestellung fertigen oder Dienstleistungen auf Nachfrage erbringen. Der Begriff bezeichnet auch den gesamten Berufsstand. Die handwerkliche Tätigkeit steht der industriellen Massenproduktion gegenüber. Das handwerkliche Gewerbe wird in Deutschland verbindlich durch die Handwerksordnung geregelt.
 • Kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Orang yang menggeluti bidang ini disebut perajin atau pengrajin, tetapi pada zaman sekarang banyak juga disebut sebagai artisan.
 • Oficio (del latín «officium»)​ es la ocupación habitual, trabajo, profesión, cargo o función laboral;​ tiene su origen de uso en la clasificación social de los llamados en la antigüedad oficios viles y mecánicos;​ también, en su vertiente de ocupación gremial puede relacionarse como sinónimo de sindicato de oficio o de oficios varios.​ En la sociedad contemporánea occidental queda regulada su formación por las escuelas y academias de artes y oficios (como las denominadas oficialmente Escuelas Taller y Casas de Oficios, Escuela de Artes y Oficios o instituciones más clásicas como el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios francés).​
 • 공예(工藝)는 실용성과 미(장식)의 양면을 조화시켜 일상생활에 필요한 물건을 만드는 것이다. 인간의 생활주변에서 주로 쓰이며, 재료·의장(意匠)·기교 등에 의해서 미적 효과를 가진 도구와 기타 물품 등을 만드는 것을 총칭한다. 직접적인 실용성을 가지고 있다는 점에서 회화·조각과 구별된다. 공예는 건축과 더불어 이른바 응용예술 분야에 속하고 있으나, 건축은 그 주된 요인이 구축체(構築體)와 내부·외부 공간의 형성에 있는 데 대해, 공예는 그 주된 요인이 광의에 있어서의 물품의 장식적 기능에 있다.
 • 工芸(こうげい)とは、高度の熟練技術を駆使して作られた美的器物またはそれを制作する分野。応用美術,装飾美術などともいう。材料や技術に指定はなく、全てが該当するが、工業生産と美術を結びつけ機能性を重視したものは「近代工芸」と呼ばれる。他、産業や工業につながらない鑑賞性を主体に美術面を重視した物は、絵画や彫刻と同様の展開をみせており、また両者のいずれの傾向にも加わらない古来の手工芸の分野も再評価され,世界的に盛行をみせている。
 • Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Het ambacht heeft met de industrie gemeen, dat beide zich richten op de productie en verwerking van materiële goederen of waren. Ook in het ambacht kan een zekere graad van mechanisering en automatisering tegenwoordig niet ontbreken. De industrie onderscheidt zich echter door de combinatie van het fabrieksmatige en grootschaligheid.
 • Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar ofta hela processen, och det färdiga resultatet beror på i hög grad hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga eller fallenhet.
 • 工艺(Craft)是劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值或处理,最终使之成为製成品的方法与过程。 制定工艺的原则是:技术上的先进和经济上的合理。由于不同的工厂的设备生产能力、精度以及工人熟练程度等因素都大不相同,所以对于同一种产品而言,不同的工厂制定的工艺可能是不同的;甚至同一个工厂在不同的时期做的工艺也可能不同。可见,就某一产品而言,工艺并不是唯一的,而且没有好坏之分。这种不确定性和不唯一性,和现代工业的其他元素有较大的不同,反而类似艺术。所以,有人将工艺解释为“做工的艺术”。工厂中管理工艺流程和生产方法的部门称为工艺科。日语为技术课。
 • Ремесло́ або ремество́ (нім. Handwerk; англ. craft) — у середньовічному місті дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці.
 • Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда. Ремесло возникло с началом производственной деятельности человека, прошло длительный исторический путь развития, принимая различные формы: С возникновением ремесла на заказ и особенно на рынок связано появление и развитие городов как ремесленно-торговых центров. Домашнее ремесло нередко называют домашней промышленностью (то есть производством несельскохозяйственной продукции), ремесло на заказ и на рынок — кустарной промышленностью. В русской Статистической литературе нередко все ремесленники XIX—XX вв. назывались кустарями.
 • Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku.[zdroj?] Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu. V přeneseném významu slova se v nejširším smyslu slova jedná ale i o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné (nikoliv nutně, ale velice často manuální) příslušnou zručností, odbornou erudicí a zkušeností resp. praxí daného jedince (např. umělecké řemeslo nemůže vykonávat každý, vyžaduje i tvůrčí schopnosti, které nejsou každému dány, třeba vymyslet a předložit vlastní originální umělecký návrh apod.). S dalším rozvojem a pokrokem stále více stoupají nároky na intelektuální úroveň řemeslníků a při
 • Metio estas manlabora profesio, precipe hejme aŭ et-industrie praktikata, kutime rilatanta al unu speciala fako (metio de ĉarpentado, de ŝufarado, de buĉisto, de meblisto). Metiisto laboras en sia metiejo, havas siajn meti-lernantojn kaj estas membro de metiaj korporacioj (en la mezepoko nomataj gildoj). Metiejo estas eduka agado inter alia por lerni tute aŭ parte metion en kiu aktiva partopreno de partoprenantoj ludas gravan rolon. Metiejo povas esti kelkhora ĝis kelktaga.
 • A craft or trade is a pastime or an occupation that requires particular skills and knowledge of skilled work. In a historical sense, particularly the Middle Ages and earlier, the term is usually applied to people occupied in small scale production of goods, or their maintenance, for example by tinkers. The traditional term craftsman is nowadays often replaced by artisan and by craftsperson (craftspeople).
 • Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika.O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości, charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową – produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych
sameAs
foaf:depiction
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: iSPARQL | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 45 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software